giáo án toán 12 chuẩn kĩ năng mới 2016

GIÁO ÁN TOÁN 12 CHUẨN

GIÁO ÁN TOÁN 12 CHUẨN
... trang 12 SGK - - GV : Bựi Mnh Tựng WWW.ToanCapBa.Net Trang GA : Hỡnh hc 12 WWW.ToanCapBa.Net Ngy son:25/08/2011 Ngy ging Trng THPT Sp Cp 12B7 09/09 12B8 01/09 12B9 ... hc 12 WWW.ToanCapBa.Net Trng THPT Sp Cp Bng túm tt ca loi a din u: Loi Tờn S S S mt gi nh cnh {3;3} T din u {4;3} Lp phng {3;4} {5;3} {3;5} Bỏt din u Mi hai mt u Hai mi mt u 12 6 12 20 30 12 12 ... trang 126 SGK Hỡnh hc 11 - - GV : Bựi Mnh Tựng WWW.ToanCapBa.Net Trang GA : Hỡnh hc 12 WWW.ToanCapBa.Net Ngy son:15/08/2011 Ngy ging Trng THPT Sp Cp 12B7 19/08 12B8...
 • 180
 • 103
 • 0

giao an toan 7 chuan kien thuc ki nang

giao an toan 7 chuan kien thuc ki nang
... cố 79 ,4 c) HĐ cá nhân , HS lên bảng 79 ,38 Bài 73 /SGK làm tròn số đến số thập 7, 923 7, 92 ; 50,401 50,40 phân thứ 2: 17, 481 17, 42 ; 0,155 0,16 7, 923; 17, 481; 79 ,1364; 50,401; 79 ,1364 79 ,14 ... vị) a)c1 15 -7+ 3=11 GV: hs làm theo cách c2 HD thực ý a) b) 8.5=40 Y/c tự làm ý lại c2 =39,1 078 8 39 =10,66 11 c) 74 :14=5 c2 =5,0 277 d) 21 :7= 3 c2 =2,42602 Bài 78 /SGK Bài 78 /SGK Hãy tính ... động giáo viên *)HĐ1: Ki m tra cũ Hoạt động học sinh HS1: Phát biểu hai quy tắc làm 2HS lên bảng trả lời làm tập tròn số ? Chữa 76 /SGK Bài 76 /SGK Em làm tròn số 76 32 475 3; 76 32 475 3 3695 đến hàng chục,...
 • 161
 • 407
 • 5

giáo án phụ đạo toán 12 học 1 mới nhất

giáo án phụ đạo toán 12 học kì 1 mới nhất
... − đoạn [ 1; 3] Hướng dẫn f '( x ) = x − x = f '( x ) = ⇔   x = 1 Cả hai nghiêm thuộc [ 1; 3] Ta có: f ( 1) = 0; f (1) = −4; f (3) = 16 M ax f ( x ) = 16 f ( x) = −4 [ 1, 3] [ 1, 3] Bài tập ... αβ • a > 1: aα > a β ⇔ α > β • a < 1: aα > a β ⇔ α < β 2.Bài tập củng cố ( ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Đưa nội dung tập - thực làm tập 10 (Bảng phụ) 1 −3 10 −9 -cho học sinh ... ) a thức thành nhân tử ? a−3 1 a −2 = a(a − 1) Nội dung ghi bảng Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức 10 1 A= ÷ 3 −4 27−3 + −2 +(0,2) 25 −9 1 + 12 8  ÷ 2 1 Bài tập 2: Rút gọn biểu thức:...
 • 59
 • 194
 • 2

Bài soạn Giáo án Toán 6 chuẩn mới 2010-2011

Bài soạn Giáo án Toán 6  chuẩn mới 2010-2011
... 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 46 = 514 425 – 257 = 168 91 – 56 = 35 82 – 56 = 26 73 – 56 = 17 65 2 – 46 46 – HS: tổng số hàng, 46 = 514 cột, đường chéo Bài 51 ... (21) p dụng: tính p dụng: 425 – 257; 91 – 56 425 – 257 = 168 65 2 – 46 46 46 91 – 56 = 35 65 2 – 46 46 46= 6 06 46- 46 = 560 HS2: có phải thực – 46 = 514 phép trừ số tự nhiên a HS: phép trừ ... =(135 +65 )+( 360 +40) =200+400 = 60 0 =( 463 +137)+(318+22) =60 0+340 = 940 Bài 31 (trang 17 SGK) a) 135 + 360 + 65 + 40 =(135 +65 )+( 360 +40) =200+400 = 60 0 b) 463 + 318 + 137 + 22 =( 463 +137)+ (318+22) =60 0+340...
 • 60
 • 282
 • 6

Bài giảng Giáo án Toán 7 chuẩn mới 2010-2011

Bài giảng Giáo án Toán 7 chuẩn mới 2010-2011
... âm.0) Sửa bt 3/8 : So sánh So sánh : −2 −2 = = 7 77 − 22 − 21 −2 −3 < ⇒ < 77 77 11 a)x= y= − − 21 = 11 77 Vì -22 < -21 77 > − 213 18 − 216 > (= ) c) 300 − 25 300 b) − 0 ,75 = − Vậy hai số hữu ... SGK  5  3 Tính : a) +  −  +  −      30 − 175 − 42 − 1 87 + + = 70 70 70 70 47 = −2 70 a) =  2 c) −  −  − 10   27 c) = 10 GV : y/c hs hoạt động nhóm làm tập 9(a,c)/10 SGK 10/10 ... NỘI DUNG Bài tập 22 trang 16 −5 −1 < −0, 875 < ...
 • 21
 • 177
 • 0

Bài giảng Giáo án Toán 8 chuẩn mới 2010-2011

Bài giảng Giáo án Toán 8 chuẩn mới 2010-2011
... nêu tính toán Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, tích cực nhóm II CHUẨN BỊ: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG Kiểm tra Tạo tình học tập cho học sinh Có thể viết (0,25 )8 (0,125)4 ... giỏi làm tập 31 → 38 SBT trang - Đọc trước 5: Lũy thữa số hữu tỉ a )(−2,5.0, 38. 0, 4) − [0,125.3,15.( − = [(−2,5.0, 4).0, 38] − [0,125.( 8) .3 = [(−1).0, 38] − [(−1).3,15] = 2, 77 4 .Bài tập 25 trang ... lũy thừa tích lũy thừa thương Kỹ : Có kỹ vận dụng quy tắc tính toán Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, tích cực II CHUẨN BỊ: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG Kiểm tra Khái...
 • 21
 • 214
 • 0

Bài soạn Giáo án Toán 9 chuẩn mới 2010-2011

Bài soạn Giáo án Toán 9 chuẩn mới 2010-2011
... 0,0 196 256 = 15 16 = 196 196 14 = = = 10000 10000 100 50 HS: Một em đọc quy tắc HS: Tự nghiên cứu VD2 HS: Cả lớp làm ?2 TL: a/ b/ 99 9 111 = 99 9 = =3 111 cố quy tắc 52 52 13.4 = = 117 13 .9 = ... :* Bài tập 25Tr16 SGK HS1: Bài tập 25Tr16 – SGK c/ 9. ( x −1) = 21 c/ 9. ( x −1) = 21 ⇔ ( x −1) = 21 ⇔3 ( x −1) =21 ⇔ ( x −1) = – H2 : *Bài tập 27Tr16 SGK So ⇔ x – = 49 ⇔ x = 50 sánh HS2: Bài ... phép khai phương - Ta biết phép toán trừ phép ngược phép toán cộng, phép chia phép toán ngược phép nhân.Vậy phép KP phép toán ngược phép toán ? - Để KP số người ta làm cách ? + Lời giải ?1/ a/ CBH...
 • 19
 • 188
 • 0

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 40 ppsx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 40 ppsx
... Nx ] Vậy d(d,d’) = [u , u ].M M [u , u ] 1 2 Ví dụ :Cho đt d1: x y −1 z − = = x=1+t d2: y = -2 +t z=3-t a) CM d1 d2 chéo b) Tính kc d1 vàd2 ) Củng cố : * Gọi hs ghi lại công thức tính khoảng cách ... 1)Nêu công thức tính thể tích hình hộp suy 2) V = u1 ,u h chiều hình hộp ? u1 , u M M 2 ) NX chiều cao hình hộp khoảng cách hai Suy h = u1 , u đt chéo d d’ ? [ [ Phiếu học tập ( ví dụ2) a) Nhóm b...
 • 2
 • 316
 • 5

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 39 pptx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 39 pptx
... mp (α) : x + y = (β): 2x - y + z - 15 =0 d’ : x = - t y = + 2t z=3 Ví dụ : Trong Kg cho hai đt x = + mt x = m - 2t dm : y = m + 2t , d’m y = mt z = - m - 3t z=1-m+t 5) Củng cố : *Cho học...
 • 2
 • 251
 • 5

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 37, 38 pptx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 37, 38 pptx
... z−2 = = −6 2/ Ta có : AB = (5;0 ;-2 ) AD = (4 :-2 ;-2 ) ⇒ vectơ pháp tuyến mp(ABD) : AB, AD = (-4 ;2 ;-1 0) ⇒ vectơ phương đường cao tứ diện hạ từ đỉnh C : u = (-2 ; 1 ;-5 ) ⇒ pt t/s đt cần tìm : [ TL1: ... phương  x = −1 + 2t  đt d : u = (2 ;-1 ;-2 ) Sau:  y = − t (t ∈ R) TL2:  z = −2t  với t =1 tacó :M (1;1 ;-2 ) Và gọi hs trả lời câu hỏi vớit =-2 tacó:M (-5 ;4 ;-4 ) 2 CH1: Hãy tìm vectơ TL3:*/ với ... không gian Oxyz cho tứ diên ABCD với : A (-3 ;0;2);B(2;0;0);C(4 ;-6 ;4); D(1 ;-2 ;0) 1/Viết pt tắc đường thẳng qua A song song với cạnh BC? 2/Viết pt tham số đường cao tứ diện ABCD hạ từ đỉnh C? 3/ Tìm...
 • 5
 • 211
 • 4

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 35,36 ppt

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 35,36 ppt
... kết luận + HS giải Cho m ặt phẳng có pt : + HS nhận xét sữa sai (α) : 2x -my + 3z -6 +m = có (β) : (m+3)x - 2y –(5m+1) z - 10 =0 Xác định m để hai mp a/song song b/Trùng + HS giải c/Cắt + HS sữa ... trường hợp sau : a/ M cách A(2;3;4) mp : 2x +3y+z -1 7=0 b/ M cách 2mp: x+y – z+1 = x – y +z +5 =0 Bài 23: Viết pt mp song song với mp 4x +3y -1 2z +1 = tiếp xúc với mặt cầu có pt: x2 + y + z − ... By+ Cz +D = BT 21 : HS giải Gọi HS giải Hướng dẫn Bài 23: / *PT mặt phẳng song song với mp 4x +3y -1 2z +1 = 0? *ĐK mp tiếp xúc với mặt cầu ? Củng cố : Làm tập trắc nghiệm Sgk (5/) Bài tập nhà :...
 • 3
 • 216
 • 3

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 34 ppsx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 34 ppsx
... −1 = ⇔ 4 4x + 3y + 3z – 12 = OH đường cao cần tìm Ta có : OH = d(O, (ABC)) = 12 34 Hoạt động 5: Ví dụ 3( Ví dụ 4/ 88 sgk) Hoạt động Giáo Viên Hoạt động học sinh Ghi bảng 12 GV chiếu câu hỏi ví ... lên bảng HS lên bảng giải Nhận xét Hoạt động 4: Ví dụ Hoạt động Giáo Viên Hoạt động học sinh 12 GV chiếu câu hỏi ví OH đường cao cần tìm dụ Ghi bảng Ví dụ 2: Cho tứ diện OABC có OA vuông góc ... tính khoảng cáhc mặt phẳng GV nhận xét, sửa sai Hoạt động 6: Củng cố - nhắc lại công thức tính khoảng cách từ điểm tới mp - Làm tập nhà : 19 → 23/ 90 sgk ...
 • 2
 • 174
 • 3

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 33 potx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 33 potx
... z − 10 = a) Hai mp song song -Yêu cầu học sinh làm HĐ5SGK/87 Học sinh chia thành nhóm học tập -Mỗi nhóm sửa câu câu a, b, c, d -Yêu cầu nhóm học tập lên bảng sửa - Giáo viên tổng hợp mối liên ... thức học để xét vị trí tương đối - Yêu cầu HS làm Học sinh làm tập Bài 16 tập 16/89 : xét vị trí 16 a) x + 2y – z + = 2x +3y–7z – = tương đối cặp Ta có : : -1 ≠ : : -7 ⇒ mp cắt mặt phẳng c) x + y ... - Yêu cầu HS nhận xét vị trí hai mp ( α ) ( β ) câu a b phiếu học tập - GV hướng dẫn cho hs phân biệt trường hợp song song trùng cách...
 • 2
 • 167
 • 3

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 32 doc

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 32 doc
... A(1 ;-2 ;1), B (-5 ;0;1) Viết pt mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB Giải: Gọi mặt phẳng trung trực mp α mp α qua trung ur điểm I (-2 ;-1 ;1) uu AB, Vtpt AB (-6 ; 2; 0) hay r n (-3 ; 1; 0) Pt mp α : -3 (x+2) ... +(y+1) =0 ⇔ -3 x +y-5 =0 Vd2: Viết pt mặt phẳng qua ba điểm M(0;1;1), N(1 ;-2 ;0), P(1;0;2) Giải: u u ur r r uu uu Mp α có vtpt n =[ MN , MP ] = (-4 ;-2 ; 2), qua điểm N Ptmp α : 2x+y-z=0 Ghi bảng ... uu r Ta có n ⊥ M M ⇔ + Gv kết luận nêu dạng A(x-x0)+B(y-y0)+C(zphương trình mặt phẳng z0)=0 + hs ghi chép =(A;B;C) có dạng: A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 (1) + Từ pt(1), để xác định ptmp cần có yếu...
 • 3
 • 171
 • 3

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 30-31 pptx

Giáo án toán 12 nâng cao - Tiết 30-31 pptx
... Hướng dẫn hs số tập lại Củng cố lại phương pháp tính diện tích, thể tích, viết pt mặt cầu, phép toán vectơ Hs nhà làm thêm tập sách tập trang 113 ... 1− k HĐ 3: giải tập trang 81 sgk M thuộc trục Ox toạ M(x;0;0) Bài tập 8: độ M có dạng nào? a) M (-1 ;0;0) M cách A, B MA = MB nào? Tìm x? hs trả lời Y/c nhóm tập trung Các nhóm thực thảo luận giải ... Thời H.động giáo viên H.động học sinh gian HĐ 1: giải tập trang 81 sgk Mục tiêu: HS biết cách tính góc hai vectơ...
 • 3
 • 190
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 12 chuẩn nhấtgiáo án toán 7 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án toán 12 nâng cao mớigiáo án toán 9 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án văn 12 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án toán 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án toán 12 nâng cao 2 cộtgiáo án toán 12 nâng cao violetgiáo án toán 12 chương trình chuẩngiáo án toán 12 nâng caogiáo án sinh 12 chuẩn mớigiáo án toán 12 nâng cao trần sĩ tùnggiáo án toán 9 chuẩn kiến thức kỹ năngđề và đáp ấn toán 12 học kì 1giáo án toán 12 năm 2015Kế Toán Tài Sản Cố Định Công Cụ Dụng CụILLC international load line convention freeboard calculationBài Giảng Công Cụ Lưu Trữ & Chia Sẻ Thông Tin Trực TuyếnỨNG DỤNG HIV INFO 3.0 QUẢN LÝ SỐ LIỆU NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDSBài giảng CHI TIẾT MÁYBài Giảng Dòng Năng Lượng Trong Hệ Sinh Thái Và Hiệu Suất Sinh TháiBài giảng DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNGBài Giảng Định Thức Và Hệ Phương Trình Đại Số Tuyến TínhBài Giảng Xây Dựng, Phát Triển Văn Hóa Việt Nam Đáp Ứng Phát Triển Bền Vững Đất NướcBài giảng trị riêng. Vectơ riêng chéo hóa ma trậnBài giảng TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCHBài Giảng Giám Sát Hoạt Động Đầu Tư-Xây DựngĐánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên và môi trường cho quy hoạch định hướng không gian đới bờ tỉnh bình thuậnBộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 năm 20162017 có đáp ánPHIẾU ĐĂNG KÍ THAM DỰ KÌ THI THPT QUỐC GIATHUYẾT TRÌNH BIẾN ĐỔI VĂN HÓA ĐÔ THỊgiáo án thể dục lớp 3 tuần 32TÀI LIỆU CHUYÊN đề CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨA và một số vấn đề có TÍNH QUY LUẬT của CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và đổi mới hệ THỐNG CHÍNH TRỊ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYCác bài tiểu luận văn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập