Tình hình nhiễm, một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp ở bò nuôi tại tỉnh kon tum và thử nghiệm phác đồ điều trị

tình hình nhiễm, một số yêu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp. nuổi tại tỉnh kon tum thử nghiệm phác đồ điều trị

tình hình nhiễm, một số yêu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp. ở bò nuổi tại tỉnh kon tum và thử nghiệm phác đồ điều trị
... u v Salmonella spp t i t nh Kon Tum làm s cho vi c phòng, tr b nh Xác nh tình hình nhi m, vai trò gây tiêu ch y c a serotype Salmonella thư ng gây b nh m t s y u t gây b nh c a vi khu n Salmonella ... sau: Tình hình chăn nuôi d ch b nh t i t nh Kon Tum t 2006- 2010 T l nhi m Salmonella àn nuôi a bàn t nh Kon Tum Xác nh Serotype vi khu n Samlnella phân l p c Ki m tra c l c c a vi khu n Salmonella ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN PH M M NH CƯ NG TÌNH HÌNH NHI M, M T S KHU N SALMONELLA SPP TUM VÀ TH Y UT GÂY B NH C A VI BÒ NUÔI T I T NH KON NGHI M PHÁC I U TR Chuyên...
 • 144
 • 171
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp trong hội chứng tiêu chảy lợn dưới 3 tháng tuổi tại tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp trong hội chứng tiêu chảy ở lợn dưới 3 tháng tuổi tại tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái nguyên biện pháp phòng trị” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRỊNH TUẤN ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN DƯỚI THÁNG TUỔI ... nghiên cứu nguyên nhân gây tiêu chảy lợn, phần lớn tác giả tập trung tìm hiểu nguyên nhân gây tiêu chảy lứa tuổi khác Tuy nhiên vi c nghiên cứu yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu...
 • 130
 • 375
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Một Số Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Samonella Spp Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Dưới 3 Tháng Tuổi Tại Tỉnh Thái Nguyên Biện Pháp Phòng Trị

Nghiên Cứu Đặc Điểm Dịch Tễ Và Một Số Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Samonella Spp Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Dưới 3 Tháng Tuổi Tại Tỉnh Thái Nguyên Và Biện Pháp Phòng Trị
... bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái nguyên biện pháp phòng trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi ... 32 3. 3 Nguyên liệu dùng nghiên cứu 33 3. 4 Phương pháp nghiên cứu 34 Kết nghiên cứu thảo luận 46 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh ... hiểu nguyên nhân gây tiêu chảy lứa tuổi khác Tuy nhiên vi c nghiên cứu yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn từ sơ sinh đến tháng tuổi tỉnh Thái nguyên chưa ý, chưa có biện...
 • 110
 • 108
 • 0

Xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy tại trung tâm nghiên cứu lợn thụy phương

Xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy tại trung tâm nghiên cứu lợn thụy phương
... kờ cú hn 10 lo i virus cú tỏc ủ ng lm t n thng ủ ng tiờu húa, gõy vi m ru t a ch y nh: Enterovirus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus typ IV, virus d ch t l n S xu t hi n c a virus ủó lm t n ... c a vi khu n V n ủ ny chỳng tụi s trỡnh by rừ hn cỏc ph n ti p sau 2.2 M t s nghiờn c u v vi khu n E coli gõy b nh ủ ng tiờu húa Vi khu n Escherichia coli (E coli) tr c ủõy g i l Bacterium coli ... virus nh : Rotavirus, Enterovirus, Transmissble Gastroenteritis Virus (TGE) l nh ng nguyờn nhõn ch y u gõy vi m d dy, ru t v gõy tri u ch ng tiờu ch y ủ c trng l n Cỏc virus ny tỏc ủ ng gõy vi m...
 • 95
 • 462
 • 0

xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli clostridium perfringens gây tiêu chảy nuôi tại thái nguyên biện pháp phòng trị

xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli và clostridium perfringens gây tiêu chảy ở dê nuôi tại thái nguyên và biện pháp phòng trị
... loi vi khun: Escherichia coli hay vi khun ym khớ Clostridium perfringens cựng vi cỏc vi khun khỏc nh Salmonella, Lawsonia in terillulavis, Surpallina pilo sicoli Nhng virus gõy tiờu chy Rotavirus, ... chy dờ vi khun E .coli gõy Vi khun ng rut E .coli thuc h Enterobacteriaceae, nhúm Escherichae, ging Escherichia, loi Escherichia coli Trong cỏc vi khun ng rut, loi E .coli l ph bin nht E .coli cũn ... phõn lp vi khun E .coli, C Perfringens t phõn dờ kho v dờ b tiờu chy 63 3.8 Kt qu phõn lp vi khun E .coli, C perfringens t ph tng 65 ca dờ cht tiờu chy 3.9 Bin ng s lng vi khun E coli, C perfringens...
 • 113
 • 275
 • 0

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... chy 58 3.2 Nghiờn cu xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli v C perfringens hi chng tiờu chy ln t s sinh n 60 ngy tui 60 3.2.1 Kt qu phõn lp vi khun E.coli v C perfringen t phõn ln bỡnh ... -51.1.2.2 Nguyờn nhõn vi sinh vt Vi sinh vt bao gm cỏc loi virus, vi khun v nm mc Chỳng va l nguyờn nhõn nguyờn phỏt, cng va l nguyờn nhõn th phỏt gõy tiờu chy * Tiờu chy vi khun Trong ng tiờu hoỏ ... 1998[12] cng ó chng minh c iu ú 1.3.2.4 Kh nng mn cm vi khỏng sinh Cng nh vi khun E coli, vi khun C perfringens cng khỏng vi nhiu loi khỏng sinh m nguyờn nhõn l quỏ trỡnh chn nuụi, iu tr bnh cũn...
 • 116
 • 1,050
 • 2

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn từ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên thử nghiệm phác đồ điều trị

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn e. coli, c. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh hưng yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... chy 58 3.2 Nghiờn cu xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli v C perfringens hi chng tiờu chy ln t s sinh n 60 ngy tu i 60 3.2.1 Kt qu phõn lp vi khun E.coli v C perfringen t phõn ln bỡnh ... -51.1.2.2 Nguyờn nhõn vi sinh vt Vi sinh vt bao gm cỏc loi virus, vi khun v nm mc Chỳng va l nguyờn nhõn nguyờn phỏt, cng va l nguyờn nhõn th phỏt gõy tiờu chy * Tiờu chy vi khun Trong ng tiờu hoỏ ... sinh n 60 ngy tu i v tỡnh hỡnh nhim khun: E coli, C perfringens ln nuụ i ti tnh Hng Yờn - Phõn lp xỏc nh c tớnh, kh nng gõy bnh, xỏc nh serotyp ca cỏc chng E coli, C perfringens ln t s sinh...
 • 149
 • 280
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu tại huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở trâu tại huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... mao trùng - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện hẹp - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện rộng - Ứng dụng phác đồ có hiệu cao điều trị bệnh tiên mao trùng huyện ... dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypamosoma evansi) trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 3.3.1.1 Nghiên cứu tình hình nhiễm bệnh tiên mao trùng trâu số ... thuộc huyện Yên Sơn , tỉnh Tuyên Quang 47 4.3 Nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh T evansi cho trâu huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 50 4.3.1 Xây dựng phác đồ điều trị bệnh tiên mao...
 • 67
 • 78
 • 0

Xác định tình hình nhiễm bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị.

Xác định tình hình nhiễm bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở trâu tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị.
... 3.3.1 Xác định tình hình nhiễm bệnh tiên mao trùng (Trypamosomiasis) trâu huyện Sơn Dương - Tỷ lệ nhiễm bệnh tiên mao trùng trâu huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang - Tỷ lệ nhiễm bệnh tiên mao trùng ... dựng phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng - Thử nghiệm tính mẫn cảm tiên mao trùng với số thuốc trị TMT - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện hẹp - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh ... tài: Xác định tình hình nhiễm bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài Trypanosoma gây bệnh...
 • 81
 • 95
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào do Leucocytozoon gây ra nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào do Leucocytozoon gây ra ở gà nuôi tại huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon gây nuôi huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang thử nghiệm phác đồ điều trị " 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định loài Leucocytozoon gây bệnh cho đặc điểm dịch tễ ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 4.1.1 Thực trạng phòng chống bệnh đơn bào Leucocytozoon cho huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang ... TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.1.1 Đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon xã thuộc huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 54 5.1.2 Thử nghiệm phác đồ điều trị Leucocytozoon...
 • 68
 • 225
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở trâu tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng trâu huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm tiên mao trùng trâu số xã thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Để ... Thái Nguyên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypamosomiasis) trâu huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác ... tập nghiên cứu, tới e hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều...
 • 59
 • 174
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị.

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) ở đàn trâu tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và thử nghiệm phác đồ điều trị.
... dựng phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng cho trâu - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện hẹp - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện rộng - Ứng dụng phác đồ điều ... Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng (Trypanosomiasis) trâu huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - Tỷ lệ nhiễm bệnh tiên mao trùng trâu xã thuộc huyện Chiêm ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng trâu huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm bệnh tiên mao trùng xã thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Để...
 • 58
 • 79
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng đàn trâu tại huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng ở đàn trâu tại huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang và thử nghiệm phác đồ điều trị
... bệnh tiên mao trùng cho trâu - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện hẹp - Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng diện rộng - Ứng dụng phác đồ điều trị bệnh tiên mao trùng ... trâu huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thử nghiệm phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đặc điểm dịch tễ bệnh Trypanosoma evansi gây đàn trâu huyện Chiêm Hóa – tỉnh Tuyên Quang ... Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh tiên mao trùng trâu huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm tiên mao trùng xã thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Để...
 • 70
 • 194
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu lợn con tại tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. coli trong bệnh phù đầu ở lợn con tại tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... dựng biện pháp phòng chống bệnh phù đầu lợn vi khuẩn E coli gây ra, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú ... LÂM NGUYỄN THỊ THANH HOA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, XÁC ĐỊNH YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG BỆNH PHÙ ĐẦU LỢN CON TẠI TỈNH PHÚ THỌ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SỸ ... Nội dung nghiên cứu 30 2.1.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú Thọ 30 2.1.2 Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli bệnh phù đầu lợn tỉnh Phú Thọ ...
 • 121
 • 255
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của vi khuẩn đến gốc rauđề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng bệnh tụ huyết trùng vá thử nghiệm phác đồ điều tricơ chế gây bệnh của vi khuẩn salmonellamột số yếu tố gây nên biến dạng hình học ảnh vệ tinhtình hình về huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế 31khảo sát tình hình huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế1 nguyễn thị ngọc bảo 2007 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi ở nông thôn900 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên y2 của trường đại học y hà nội năm 2011tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã trường lạc quận ô môn thành phố cần thơtình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới hai tuổi vùng dân tộc thiểu số huyện darkrong tỉnh quảng trị năm 2010mô hình hóa một số yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động ở việt nam trong giai đoạn 2004 2006một số yếu tố cơ bản của tình huống qlnnmột số yếu tố gây xoắn đỉnhhợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổigóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịChương 1 tổ chức quản lý đầu tư xây dựngLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNĐỀ KIỂM TRA MÔN XML KIỂM TRA GIỮA KỲSLIDE Giới thiệu đề tài nghiên cứu khoa họcSLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn đa lộcTóm tắt kiến thức tác phẩm 2 đứa trẻBài tập vẽ kỹ thuật (nguyễn thị mỵ)NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI môn học công nghệ chế tạo máyMarket leader pre intermediate business english coursebook (new edition) plus CDsBiện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấythành phố hà nộiBiểu tượng trong chân dung một nghệ sĩ trẻ của james joyceXây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Ánh xạ và nội dụng dạy học ánh xạ ở phổ thông (LV tốt nghiệp)Một số nguyên lý cơ bản (LV tốt nghiệp)Vành chính, vành euclide và ứng dụng (LV tốt nghiệp)IELTS reading practice tests 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập