Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ eanhái và easup tỉnh đăk lăk

sự biến đổi về thành phần loài số lượng thực vật nổi hồi ea nhái ea súp tỉnh đắc lắc

sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồi ea nhái và ea súp tỉnh đắc lắc
... ng 3.6 61 a d ng loài c a ngành: loài/ h ; loài/ chi B ng 3.7 S lư ng loài/ dư i loài th c v t n i m i h ch a 62 B ng 3.8 a d ng b c h chi h Eanhái 62 B ng 3.9 ánh giá 62 phì h Eanhái B ng 3.10 a ... Chlorophyta có 111 loài, Cyanophyta có 44 loài, Bacillariophyta có 37 loài, Euglenophyta có 14 loài, Chrysophyta có loài, Xanthophyta có loài, Dinophyta có loài; ó có 15 loài/ dư i loài m i cho khu ... VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM ` VI N H I DƯƠNG H C LÊ THƯƠNG S BI N I V THÀNH PH N LOÀI VÀ S TH C V T N I H LƯ NG EANHÁI VÀ EASUP T NH DAKLAK Chuyên ngành: Th y sinh...
 • 254
 • 286
 • 1

Sự biến đổi về thành phần loài số lượng thực vật nổi hồ eanhái easup tỉnh đăk lăk

Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồ eanhái và easup tỉnh đăk lăk
... taxon loài ngành Các đặc trưng quần xã thực vật Thực vật hồ Eanhái Thực vật hồ Easoup Thực vật hồ Đăk Minh Hệ số giống Sorensen hồ Biến động thành phần loài hồ Biến động theo thời gian Biến động ... & CŨI^ LÊ THƯƠNG SỰ BIẾN ĐỔI VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỐ LƯỢNG THỰC VẬT NỔI HỒ EANHÁI VÀ EASUP TỈNH DAKLAK Chuyên ngành: Thủy sinh vật học Mã số: 62 42 50 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH ... động theo không gian Mô tả loài loài cho khu hệ tảo Việt Nam Biến động mật độ thực vật Hồ Eanhái Hồ Easoup Hồ Đăk Minh Quan hệ thực vật với yếu tố thủy lý, thủy hóa Một số yếu tố thủy lý Nhiệt độ...
 • 235
 • 153
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA

Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan và chỉ tiêu vật lý của rong nho (caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản bằng khí nitơ, bao gói PA
... PA Nghiên cứu biến đổi vi sinh vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA Nghiên cứu biến đổi chất lượng cảm quan Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ, bao gói PA ... cho vi c bảo quản rong nho vi c thực đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tiêu vật Rong nho (Caulerpa lentillifera) tươi theo thời gian bảo quản khí ... quản khí Nitơ, bao gói PA là cấp thiết Mục đích đề tài Nghiên cứu biến đổi thành phần hóa học, vi sinh vật, chất lượng cảm quan tính chất vật Rong nho tươi theo thời gian bảo quản khí nitơ...
 • 142
 • 126
 • 0

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài đặc điểm phân bố của các cây rau huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... ñi m phân b c a loài rau rau huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng, ñ tài ñã ñi ñ n nh ng k t lu n sau: d ng Thành ph n loài rau hoang d i huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng g m 50 loài, thu c 28 h ... nh rau sâm ñ t, d n gai v.v 3.3 HI N TR NG S N XU T RAU TR NG VÀ KHAI THÁC, S D NG CÁC LOÀI CÂY RAU THÀNH PH HUY N HÒA VANG, ĐÀ N NG 3.3.1 Hi n tr ng s n xu t rau c a huy n Hòa Vang 3.3.1.1 Thành ... PHÁP NGHIÊN C U Nghiên c u s ña d ng ñ c ñi m phân b c a loài rau 4.1 Phương pháp chuyên kh o huy n Hòa Vang, thành ph Đà N ng” nh m ñ xu t hư ng s d ng phát tri n loài rau huy n Hòa Vang, thành...
 • 13
 • 322
 • 1

KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ppt

KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ppt
... Khảo sát biến động thành phần loài động vật nổi 124 biến động cấu trúc, thành phần loài động vật (Zooplankton) đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phương pháp nghiên ... cho phát triển quần xã sinh vật sản xuất đầm phá Khảo sát biến động thành phần loài động vật nổi 132 Kết luận - Thành phần loài động vật Tam Giang - Cầu Hai đa dạng Đã xác định 43 loài động vật ... ài Hình Biến động cấu trúc thành phần loài động vật theo mùa Sự biến động cấu trúc thành phần loài động vật theo mùa có sai khác mùa mưa mùa khô Vào mùa mưa, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có...
 • 11
 • 321
 • 0

nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài cấu trúc thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng tràm vƣờn quốc gia tràm chim

nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và cấu trúc thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng tràm ở vƣờn quốc gia tràm chim
... MÔN SƢ PHẠM SINH HỌC NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC THẢM THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: SƢ PHẠM SINH HỌC Cán ... cho rừng bị suy thoái Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài cấu trúc thảm thực vật hệ sinh thái rừng Tràm Vườn Quốc gia Tràm Chim thực nhằm điều tra, đánh giá cách đầy đủ đa dạng hệ ... loại kiểu rừng Tràm VQG Tràm Chim + Mô tả cấu trúc thảm thực vật kiểu rừng Tràm khu vực nghiên cứu Khảo sát đánh giá đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao HST rừng Tràm VQG Tràm Chim: + Khảo...
 • 77
 • 164
 • 0

Biến động thành phần loài số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm tại Khánh Hòa

 Biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm Sú tại Khánh Hòa
... tôm, thực đề tài: Biến động thành phần loài số lượng thực vật ao nuôi tôm Khánh Hòa Mục tiêu đề tài: - Xác định số đặc điểm quần xã thực vật hệ thống ao nuôi tôm Khánh Hòa làm sở khoa học ... trên, Chúng thực đề tài Biến động thành phần loài số lượng tế bào thực vật ao nuôi tôm Khánh Hòa với mong muốn cung cấp liệu biến đổi thành phần TVN góp phần cải thiện chất lượng nước, tăng ... Trang) Số ao khảo sát thành phần số lượng thực vật số yếu tố lý hóa học môi trường 39 ao (với hình thức nuôi tôm, tập trung vùng nuôi tôm Đồng Bò - Nha Trang (25 ao) , vùng nuôi tôm khác Ninh Hòa, ...
 • 45
 • 531
 • 4

sự biến động thành phần loài số lượng thực vật nổi trong hệ thống nuôi cá tra thâm canh

sự biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong hệ thống nuôi cá tra thâm canh
... động thành phần số lượng thực vật hệ thống nuôi Tra thâm canh cần thiết 1.2 Mục tiêu đề tài: tìm hiểu biến động thành phần loài số lượng thực vật hệ thống nuôi Tra thâm canh nhằm làm sở ... 4.2.2 Biến động số lượng thực vật nổi: 14 4.3.Cấu trúc thành phần biến động số lượng thực vật (phytoplankton) ao nuôi tra thâm canh: 18 4.3.1 Thành phần loài thực vật ao nuôi: ... 4.3.2 Biến động số lượng thực vật nổi: 21 4.4.Cấu trúc thành phần biến động số lượng thực vật (phytoplankton) ao thải tra thâm canh: 25 4.4.1 Thành phần loài thực vật nổi: ...
 • 33
 • 273
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " SỰ BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN LOÀI SỐ LƯỢNG THỰC VẬT NỔI TRONG HỆ THỐNG NUÔI CÁ TRA THÂM CANH" pdf

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... biến động thành phần số lượng thực vật hệ thống nuôi Tra thâm canh” cần thiết 1.2 Mục tiêu đề tài: tìm hiểu biến động thành phần loài số lượng thực vật hệ thống nuôi Tra thâm canh nhằm làm ... 14 4.2.1 Thành phần loài thực vật kênh cấp: 14 4.2.2 Biến động số lượng thực vật nổi: 14 4.3.Cấu trúc thành phần biến động số lượng thực vật (phytoplankton) ao nuôi tra thâm canh: ... 18 4.3.1 Thành phần loài thực vật ao nuôi: 18 4.3.2 Biến động số lượng thực vật nổi: 21 4.4.Cấu trúc thành phần biến động số lượng thực vật (phytoplankton) ao thải tra thâm canh:...
 • 33
 • 255
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI RONG MƠ PHÂN BỐ CỦA NÓ NAM HẢI VÂN BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI RONG MƠ VÀ PHÂN BỐ CỦA NÓ Ở NAM HẢI VÂN VÀ BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
... xuất rong Mơ, điểm lại rong phân bố từ 1- loài Số loài rong tập trung phong phú điểm STD3 SH1 với số loài lvà loài Số loài rong xuất điểm STD1, SH3 SH5 [ Bảng 1] Bảng 1: Phân bố loài rong ... ven bán đảo Hải Vân- Sơn Chà Phong phú thành phần loài thuộc ngành rong Nâu (Phaeophyta) gồm 10 loài chiếm 41% tổng số loài, tiếp ngành rong Đỏ (Rhodophyta) loài chiếm 29% tổng số loài, ngành rong ... sâu 5m trở vào Rong có dải phân bố hẹp tập trung vùng ven bờ có đáy đá, xen kẽ rạn san hô loài chiếm ưu sinh khối Độ sâu khảo sát có phân bố rong vùng nghiên cứu 5m phụ thuộc vào độ nước...
 • 6
 • 291
 • 4

Điều tra, nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù (2 vàng 2 vệt đen) orgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thànhnội vụ xuân hè 2012

Điều tra, nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù (2 vàng 2 vệt đen) orgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012
... thái sâu róm (2 vàng vệt đen) - orgyia sp 3 .2. 2.1 Đặc điểm sinh học, sinh thái trưởng thành sâu róm (2 vàng vệt đen) - orgyia sp Qua giai đoạn nhộng giai đoạn trưởng thành sâu róm (2 vàng ... - Orgyia sp lạc Thành phần tỷ lệ ký sinh loài ong pha ấu trùng loài sâu róm (2 vàng vệt đen) - Orgyia sp lạc Thành phần tỷ lệ ký sinh loài ong pha nhộng loài sâu róm (2 vàng vệt đen) - Orgyia ... Xuân Thành thực tập viết khóa luận với đề tài “ Điều tra, nghiên cứu đa dạng thành phần loài côn trùng đặc điểm sinh học sinh thái loài sâu róm (2 vàng vệt đen)- Orgyia sp lạc vùng ngoại thành...
 • 66
 • 271
 • 0

điều tra, nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng đặc điểm sinh học sinh thái của sâu xám agrotis ypsilon trên cây lạc tại vùng ngoại thànhnội vụ xuân hè 2012

điều tra, nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của sâu xám agrotis ypsilon trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012
... dạng thành phần loài côn trùng đặc điểm sinh học sinh thái sâu xám Agrotis ypsilon Trên lạc vùng ngoại thành Nội vụ Xuân 2012. ”  Khoa Công Nghệ Sinh Học 3  Viện Đại Học Mở Nội Khoá luận ... CỨU 2.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu:  Các loài côn trùng trên lạc tại ngoại thành Nội.   2.1.2 Nội dung nghiên cứu: a- Điều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài sự phân bố của ... a- Điều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài sự phân bố của chúng theo không gian theo thời gian sinh trưởng của cây lạc.   b- Điều tra nghiên cứu sự biến động số lượng của loài sâu xám Agrotis ypsilon Rott.  c. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của loài sâu xám ...
 • 53
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát sự biến động về thành phần loài động vật nổi zooplankton ở đầm phá tam giang cầu hai tỉnh thừa thiên huế pptsự biến đổi về thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn qua các thế hệđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm sú tại khánh hòanhận xét sự biến đổi các thành phần trong dịch não tuỷ ở bệnh nhi viêm màng não mủ điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huếsự biến đổi của thành phần không khí theo chiều caohoạt động 1 đa dạng về thành phần loài và môi trường sốngđa dạng về thành phần loài và môi trường sốngcác biến đổi về thành phần tính chất trong quá trình sấy sữabiến động thành phần loài và số lượng động vật đáy quanh khu vực nuôi tôm súvề thành phần loài sử dụng trong mỹ nghệ có 2 loài được sử dụng đó là cá sấu xiêm crocodylus siamensis  schneider 1801 và trăn đất python molurus linnaeus 1758 nhóm đất hoang mạc nhiệt đới chủ yếu là đất xám thô vì vậy mà sinh vật ở đây thưa thớt và nghèo về thành phần loàisự biến đổi về lượng và chấtcho ví dụ về sự biến đổi về lượng và chấtví dụ về sự biến đổi về lượng và chấtThe economist recoilGiáo trình Popodoo Smart English B1Giáo trình Popodoo Smart English B2The economist the jobs crisisThe economist the rise of the gulfGiáo trình Popodoo Smart English A4Harvard business review managing youselfXây dựng chương trình quản lý hồ sơ sinh viênHarvard business review do it yourself cuture changeBusinessWeek what good are economists aniwayBusinessWeek can the US bring JOB back from chinaBusinessWeek is water the new oilBusinessWeek marlboro countriesBusinessWeek risk and reward a survival guide to the recessionBusinessWeek testing the watersHarvard business review how to be a great 2Chương 2: NGÂN QUỸ (KẾ TOÁN NGÂN HÀNG)Harvard business review the secret of long live advantageHarvard business review theo hole in the corner officeHarvard business review thoushalt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập