Nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường.

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường.
... Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT vật liệu điện cực khác nhằm ứng dụng phân tích môi trường” làm đề tài nghiên cứu luận án với mục tiêu tự chế tạo điện cực với vật liệu kích thước khác ... thước khác nhau, sử dụng thiết bị đo điện hóa ghép nối máy tính với phần mềm kèm, có độ nhạy, độ phân giải cao, để nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT sử dụng chúng cho phân tích TNT môi trường ... vật liệu khác nhau, đặc biệt điện cực cacbon bột nhão biến tính chất lỏng ion vi điện cực, đóng góp vào việc nghiên cứu sở lý thuyết trình điện hóa điện cực chế tạo Các khảo sát đặc tính điện hóa...
 • 27
 • 240
 • 0

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường
... dch TNT nng khỏc ca TNT nc bin .32 Hỡnh 1.10 Ph SWV ca dung dch TNT vi cỏc nng khỏc .33 Hỡnh 1.11 Ph SWV ca dung dch TNT cỏc nng khỏc 33 Hỡnh 1.12 (A) Ph SWV ca dung dch TNT PBS ... lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT 10 TNT l cht ớt tan nc, tan TNT nc nhit thng khong 130mg/l [4], vỡ vy mun nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT thỡ TNT thng c hũa tan cỏc dung mụi hu c ... THIU CHUNG V THUC N TNT 1.1.1 Tớnh cht in húa ca TNT 1.1.2 ng dng ca in húa vic x lý v phõn tớch TNT .10 1.1.3 Vai trũ ca mụi trng lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT .10...
 • 152
 • 181
 • 0

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường
... dch TNT nng khỏc ca TNT nc bin .32 Hỡnh 1.10 Ph SWV ca dung dch TNT vi cỏc nng khỏc .33 Hỡnh 1.11 Ph SWV ca dung dch TNT cỏc nng khỏc 33 Hỡnh 1.12 (A) Ph SWV ca dung dch TNT PBS ... lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT 10 TNT l cht ớt tan nc, tan TNT nc nhit thng khong 130mg/l [4], vỡ vy mun nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT thỡ TNT thng c hũa tan cỏc dung mụi hu c ... THIU CHUNG V THUC N TNT 1.1.1 Tớnh cht in húa ca TNT 1.1.2 ng dng ca in húa vic x lý v phõn tớch TNT .10 1.1.3 Vai trũ ca mụi trng lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT .10...
 • 152
 • 211
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT điện hóa của THUỐC nổ TNT TRÊN các vật LIỆU điện cực KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT điện hóa của THUỐC nổ TNT TRÊN các vật LIỆU điện cực KHÁC NHAU NHẰM ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH môi TRƯỜNG
... dch TNT nng khỏc ca TNT nc bin .32 Hỡnh 1.10 Ph SWV ca dung dch TNT vi cỏc nng khỏc .33 Hỡnh 1.11 Ph SWV ca dung dch TNT cỏc nng khỏc 33 Hỡnh 1.12 (A) Ph SWV ca dung dch TNT PBS ... lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT 10 TNT l cht ớt tan nc, tan TNT nc nhit thng khong 130mg/l [4], vỡ vy mun nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT thỡ TNT thng c hũa tan cỏc dung mụi hu c ... THIU CHUNG V THUC N TNT 1.1.1 Tớnh cht in húa ca TNT 1.1.2 ng dng ca in húa vic x lý v phõn tớch TNT .10 1.1.3 Vai trũ ca mụi trng lm vic nghiờn cu tớnh cht in húa ca TNT .10...
 • 152
 • 109
 • 1

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM LÊ THỊ VINH HẠNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA THUỐC NỔ TNT TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC KHÁC NHAU NHẰM ỨNG • • • • DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa ... nổ TNT vật liệu điện cực khác nhằm ứng dụng phân tích môi trường ” làm đề tài nghiên cứu luận án với mục tiêu tự chế tạo điện cực với vật liệu kích thước khác nhau, sử dụng thiết bị đo điện hóa ... phát vật liệu nổ [31, 40] Mặt khác, điện cực sử dụng nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT phong phú với vật liệu làm điện cực khác nhau, kết hợp với phương pháp Von-Ampe để phát lượng thuốc...
 • 148
 • 91
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trườngphân tích thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm
... nghiên cứu Mục tiêu đề tài: Đề tài nhằm nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion cadmi phục vụ quan trẳc môi trường kiểm tra thực phẩm Điện cực cadmi chế tạo theo nguyên tắc tiếp xúc rắn sử dụng ... íạì phô biển môi trường thực phẩm Nghiên cứu ché tạo điện cực chọn lọc ion cudimi nhằm ủng dụng phân íỉch môi trường đòi hỏi cùa nhu cầu thực tế Xác định cadỉmỉ điện cực chọn lọc phương pháp ... hợp cảm biến ion, chế tạo mảng cảm biến thu nhỏ nhằm phục vụ cho công nghệ sinh học đại quan trắc môi trường chủ đề nghiên cứu từ nhiều năm qua Con đường tiếp cận chung để chế tạo cảm biến ion...
 • 67
 • 361
 • 0

Nghiên cứu khoa học phương pháp phân tích và phát triển thị trường (MAD) và ứng dụng trong phân tích thị trường lâm sản ngoài gỗ tại huyện mai châu, tỉnh hoà bình

Nghiên cứu khoa học  phương pháp phân tích và phát triển thị trường (MAD) và ứng dụng trong phân tích thị trường lâm sản ngoài gỗ tại huyện mai châu, tỉnh hoà bình
... Raintree - Phương pháp phân tích phát triển thị trường (MA&D) - Dự án sử dụng bền vững lâm sản gỗ - Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản IUCN John Raintree, Lê Thị Phi, Nguyễn Văn Dưỡng - Kết nghiên cứu ... chế Cần chuẩn bị kỹ số phù hợp xây dựng triển khai kế hoạch II Kết áp dụng Phân tích thị trường LSNG huyện Mai CHâu, tỉnh Hoà Bình Các pha bước phương pháp MA&D tiến hành trình điều tra kết sau: ... tin (từ TW đến địa phương) Do giải pháp, khuyến nghị dự báo đưa sát thực hợp lý Vì vậy, MA&D thực cần thiết phân tích thị trường sản phẩm nói chung phân tích thị trường lâm sản nói riêng Tài...
 • 14
 • 110
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt nano sắt hóa trị 0 (fe0) nhằm ứng dụng trong xử lý môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo hạt nano sắt hóa trị 0 (fe0) nhằm ứng dụng trong xử lý môi trường nước
... hạt nano sắt hóa trị (Fe0) nhằm ứng dụng xử môi trường nước Mục đích khóa luận bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt kích thƣớc nano phƣơng pháp khử borohiđrit xem xét khả xử chất hữu ... trình chế tạo hạt Fe0 37 3.2.2 Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt Fe0 bọc PMAA 38 3.3 Nghiên cứu đặc trƣng hạt nano Fe0, Fe0/PMAA 39 3.3.1 Nghiên cứu đặc trưng hạt nano Fe0 ... Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt 3.2.1 Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt Fe0 chưa bọc Nano sắt Fe0 đƣợc chế tạo phƣơng pháp hóa học dựa vào phản ứng [1]: Fe3+ + 3BH4- + H2O = Fe0 + H2BO3...
 • 53
 • 903
 • 5

Báo cáo chế tạo vật liệu hấp phụ từ tro than bay sử dụng trong phân tích môi trường (phần 1 chế tạo chất hấp phụ từ tro than bay)

Báo cáo  chế tạo vật liệu hấp phụ từ tro than bay sử dụng trong phân tích môi trường (phần 1 chế tạo chất hấp phụ từ tro than bay)
... (2007) 16 0 -16 5 VNU-HN-SIEMENS D5005 - Xu ly axit (tro bay) 18 00 17 00 16 00 d=3.340 15 00 14 00 13 00 12 00 Lin (Cps) 11 00 10 00 900 800 d =1. 3 719 d =1. 38 21 d =1. 5 417 d =1. 5267 d =1. 6722 d =1. 817 5 d =1. 9770 ... phải có bước khảo sát 45 1, 24e4 1, 34e4 1, 35e4 1, 10e4 1, 31e4 1, 00e4 1, 53e4 Kết luận Tro than bay ñược xử lý kiềm 3,5M có khả sử dụng làm chất hấp phụ phân tích môI trường Từ việc khảo sát phổ nhiễu ... 77,33 12 3678-HCDD 12 3789-HCDD 12 3789-HCDF 12 34678-HCDF 12 34678-HCDD 12 34789-HCDF Octa-CDD Octa-CDF 55 1, 57e4 1, 85e4 2 ,19 e4 1, 81e4 1, 79e4 1, 47e4 2 ,16 e4 81, 82 78,98 72,43 61, 64 61, 11 73 ,18 68,03...
 • 6
 • 109
 • 1

Nghiên cứu tính chất điện từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano

Nghiên cứu tính chất điện  từ của hạt và màng mỏng au có kích thước nano
... liệu nano 1.1.1 Khái niệm vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều kích thước nanomét Đây đối tượng nghiên cứu khoa học nano Tính chất vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước chúng, cỡ nanomet ... kích thước vật liệu giảm tới cỡ vài trăm nanomet tính chất từ vâ ̣t liê ̣u bị thay đổi đột ngột, khác biệt so với tính chất kích thước lớn Cũng nhiều công trình nghiên cứu tính chất từ ... dát vàng nghệ thuật cổ truyền nước ta Luận văn trình bày về: Nghiên cứu tính chất điện từ hạt màng mỏng Au kích thƣớc nano nhằm mục đích: (1) giới thiệu phương pháp chế tạo khảo sát tính chất...
 • 20
 • 219
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên
... tài Nghiên c u tính ch t i n hóa kh c ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit c a m t s h p ch t ngu n g c t nhiên 2 M c ích nghiên c u lu n án Tìm ki m, nghiên c u c trưng i n hóa kh ... n hành th c nghi m tính toán k t qu ; ch ng minh th h n ch ăn mòn thép cacbon th p môi trư ng axit b ng cao chi t chè, thu c m t s s n ph m tách c t chè Lu n án tính toán c thông s nhi t ng ... Hi u qu c ch ăn mòn thép CT38) dung d ch HCl 1M c a cao chi t v i n ng khác i v i thép so sánh Nghiên c u tương t th c hi n i v i thép so sánh K t qu tính toán c trưng trình ăn mòn t phép o i...
 • 28
 • 222
 • 0

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên

Nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có gốc tự nhiên
... t thay i hóa h c môi trư ng Ăn mòn c c b Ăn mòn c c b bao g m d ng ăn mòn không u ăn mòn i m, ăn mòn l , ăn mòn v t, ăn mòn h , ăn mòn ven tinh th , ăn mòn dư i l p ph ,… Các d ng ăn mòn x y màng ... Phân lo i theo Ăn mòn Fe3+ + PO43- → FePO4 c trưng phá h y b m t: u Ví d : s ăn mòn thép cacbon khí quy n, s ăn mòn k m môi trư ng axit trình ăn mòn u Trong ăn mòn u, tác nhân ăn mòn t n công v ... D C VÀ ÀO T O VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM VI N HÓA H C ******** TRƯƠNG TH TH O NGHIÊN C U TÍNH CH T I N HÓA VÀ KH NĂNG C CH ĂN MÒN THÉP CACBON TH P TRONG MÔI TRƯ NG AXIT C A M T S CÓ NGU...
 • 144
 • 376
 • 1

các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2

các phương pháp nghiên cứu tính chất điện hoá của mno2
... Manganese Dioxide) Chơng 1: Tính chất dioxit Mangan Đ1 Tính chất hoá học EMD Trong MnO2 Mn có số oxi hoá trung gian (+4), EMD thể tính oxi hoá tính khử: MnO2 chất oxi hoá mạnh: dễ dàng bị khử tới ... gia nhiệt cách hợp lý làm việc có suất lớn EMD không đợc gia nhiệt điều kiện Đ3 Tính chất điện hoá EMD Các tính chất điện hoá mẫu EMD đợc sản xuất dới điều kiện điện phân khác đợc nghiên cứu Muraki ... al [9] Các kết đạt đợc hai nghiên cứu nói chung tơng đồng; điện thế, thế, số tính chất khác phóng điện EMD phụ thuộc vào mật độ dòng nhiệt độ bể trình điện kết tủa Điện điện cực Điện điện cực...
 • 92
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên hmdenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin trên gcenghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng dp adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylatnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng cvnghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng phương pháp tổng trởnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexinnghiên cứu tính chất điện hóa của cephalexin bằng cvnghiên cứu tính chất điện hoánghiên cứu tính chất điện hóaphương pháp nghiên cứu tính chất điệnnghiên cứu thành phần tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trườngnghiên cứu tính chất điệnDe khảo sát chất lượng khối 12 lần 1Chap 1 electric charge and fieldbài tập tiếng anh 10 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)SSÁCH SCAN 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C (Lê Văn Doanh )NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của đội NGŨ báo cáo VIÊN TRONG TUYÊN TRUYỀN xây DỰNG đời SỐNG văn hóa tại QUẬN tây hồ TP hà nội HIỆN NAY tiểu luận cao họcTIEU LUAN QUAN LY BAO CHI THỰC TRẠNG về QUẢN lý báo CHÍ TRÊN địa bàn TỈNH hà GIANGNÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcTiểu luận môn PR quản trị khủng hoảng nêu khái niệm các giai đoạn và các biện pháp trong quản trị khủng hoảng lấy ví dụ cụ thể minh họa( khủng hoảng trong hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông)Chuyển hóa xenobioticFile Autocad Bộ bản vẽ Nhà thờ họPhương pháp: Nghiên cứu Khoa họcsáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu họctiểu luận chuyên đề báo chígiao an anh 8 ca namGiáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiên
Đăng ký
Đăng nhập