Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả
... chế tạo tính chất màng polyme ứng dụng để bảo quản quả nhằm nghiên cứu chế tạo vật liệu đáp ứng nhu cầu bảo quản rau sau thu hoạch, góp phần tăng hiệu kinh tế Nội dung nghiên cứu luận án a) Nghiên ... với đối chứng + Độ thấm nước màng chứa phụ gia cao màng PE thông thường 3.4 Ứng dụng loại vật liệu để bảo quản vải mận 3.4.1 Nghiên cứu bảo quản mận chế phẩm tạo màng phủ 3.4.1.1 Bảo quản mận ... cứu chế tạo vật liệu dạng dung dịch từ shellac - Tạo màng xác định tính chất màng shellac với chất hóa dẻo (hình thái học, tính chất lý, tính chất nhiệt màng) b) Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo...
 • 25
 • 430
 • 0

khóa luận nghiên cứu chế tạo tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

khóa luận nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả
... Ví dụ butyl acrylat chất dẻo hoá nội cho PVAc tạo polyme đồng trùng hợp với PVAc [56] Tính chất hoá học [57] Tính chất hoá học PVAc tơng tự nh tính chất hoá học este béo Phn ng quan trng nht ca ... điện, chất kết dính, lĩnh vực thực phẩm, shellac đợc dùng làm chất pha loãng màu, hợp phần chất phủ bề mặt, chất làm bóng shellac đợc làm vật liệu tạo màng phủ công nghiệp dợc Việc sử dụng shellac ... nng vo cht nn nhm tng cng hiu qu ca chỳng Tính chất vật lý Trong bng 1.1 số tính chất vật lý quan trọng PVAc 17 Bng 1.1 Mt s tớnh cht vt lý ca PVAc Tính chất Giá trị Mật độ lợng liên kết Mômen...
 • 187
 • 133
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả trái cây

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả trái cây
... Ví dụ butyl acrylat chất dẻo hoá nội cho PVAc tạo polyme đồng trùng hợp với PVAc [56] Tính chất hoá học [57] Tính chất hoá học PVAc tơng tự nh tính chất hoá học este béo Phn ng quan trng nht ca ... vật lý polyme Trái lại, mt chất dẻo hoá nội có tơng tác hoá học đồng trùng hợp polyme Một chất dẻo hoá nội đợc gọi chất dẻo hoá vĩnh cửu không bị dới tác động vật lý Ví dụ butyl acrylat chất dẻo ... điện, chất kết dính, lĩnh vực thực phẩm, shellac đợc dùng làm chất pha loãng màu, hợp phần chất phủ bề mặt, chất làm bóng shellac đợc làm vật liệu tạo màng phủ công nghiệp dợc Việc sử dụng shellac...
 • 184
 • 151
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu chế tạo tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả
... VIỆN HOÁ HỌC PHẠM THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLYME ỨNG DỤNG ĐỂ BẢO QUẢN QUẢ LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC Hà Nội - 2012 MỞ ĐẦU Hoa sau thu hoạch ... tạo tính chất màng polyme ứng dụng để bảo quản quả nhằm nghiên cứu chế tạo vật liệu đáp ứng nhu cầu bảo quản rau sau thu hoạch, góp phần tăng hiệu kinh tế Với mục tiêu đó, nhiệm vụ mà luận án ... a) Nghiên cứu chế tạo vật liệu dạng dung dịch từ shellac - Tạo màng xác định tính chất màng shellac với chất hóa dẻo (hình thái học, tính chất lý, tính chất nhiệt màng) b) Nghiên cứu chế tạo...
 • 172
 • 108
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của màng polime ứng dụng để bảo quản quả (Luận án Tiến sĩ))

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polime ứng dụng để bảo quản quả (Luận án Tiến sĩ))
... shellac từ nhựa cánh kiến đỏ [47] Nguyên liệu cánh kiến đỏ chủ yếu để tinh chế lấy nhựa kĩ thuật tinh chế cánh kiến đỏ nhằm thực việc tách bỏ tạp chất khỏi nhựa Có phơng pháp tinh chế với trình ... điện, chất kết dính, lĩnh vực thực phẩm, shellac đợc dùng làm chất pha loãng màu, hợp phần chất phủ bề mặt, chất làm bóng shellac đợc làm vật liệu tạo màng phủ công nghiệp dợc Việc sử dụng shellac ... hứa hẹn có nhiều ứng dụng thực phẩm Lớp phủ từ protein váng sữa (WPI) đợc sử dụng để bảo quản rau tơi đặc biệt loại táo tạo thành lớp chắn khí tuyệt vời [31] 1.2.3 Lp ph trờn c s lipit Lipit n c...
 • 171
 • 342
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel phún xạ catốt

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel và phún xạ catốt
... nguyên tố từ tính vào bán dẫn không từ tính để tạo cho chúng có tính chất từ Những chất bán dẫn gọi bán dẫn pha từ loãng tạo kết hợp chất bán dẫn không từ tính với nguyên tố từ tính Nghiên cứu DMS ... đề nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu chế tạo tính chất bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co phương pháp sol-gel phún xạ catốt Mục tiêu luận án: Luận án đặt hai mục tiêu: (i) Chế tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NGÔ THỊ HỒNG LÊ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA BÁN DẪN PHA TỪ LOÃNG TiO2 ANATASE PHA TẠP Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL...
 • 142
 • 187
 • 0

nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu từ nano fepd

nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu từ nano fepd
... u T ñó nghiên c u tính ch t nh t c a v t li u t c ng [5] Trong khóa lu n ti n hành: Nghiên c u ch t o tính ch t c a v t li u t nano FePd M c ñích c a khóa lu n: - Ch t o v t li u nano FePd theo ... nghiên c u ch t o h t nano t c ng v i tính ch t ñ c trưng như: lư ng d hư ng t tinh th cao, l c kháng t l n, t ñ bão hòa cao M t nh ng v t li u có tính ch t lưu tr t tính m t ñ cao h t nano FePd ... (fct) L1o kéo theo tính t c ng th hi n rõ r t v i HC l n - Nghiên c u tính ch t t c a v t li u nano FePd ñư c ch t o v i t l thành ph n khác ñư c t i nhi t ñ khác Phương pháp nghiên c u: Khóa lu...
 • 48
 • 300
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm
... to v kho sỏt tớnh cht phỏt quang ca vt liu hunh quang LaPO4 pha kim loi khớ him Tb3+ Lun cú tiờu : Nghiờn cu ch to v tớnh cht ca vt liu hunh quang lanthanum Phosphate pha t him Lun bao gm cỏc phn ... phỏt quang 1.1.2 Cỏc c trng ca s phỏt quang 1.1.3 Phõn loi phỏt quang .9 1.2 Cỏc tớnh cht quang ca tõm t him .11 1.2.1 c trng quang ph ca cỏc tõm phỏt quang ... 1.1.3 Phõn loi phỏt quang S phỏt quang c phõn loi theo thi gian sng Nu thi gian sng nh hn 10-8 s thỡ s phỏt quang c gi l hunh quang Cng cú th hiu rng hunh quang l s phỏt quang thi gian mu b...
 • 63
 • 336
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo tính chất của tinh thể nano PbS pha tạ

Nghiên cứu, chế tạo và tính chất của tinh thể nano PbS pha tạ
... tớnh cht ca tinh th nano PbS v PbS pha Kh nng iu khin kớch thc hỡnh dng v nh hng ng dng ca tinh th nano PbS Vit Nam Lun mang tờn: NGHIấN CU, CH TO V TNH CHT CA TINH TH NANO PbS V PbS PHA TP Lun ... Hỡnh 3.17 Ph XRD ca tinh th nano PbS v PbS: Mn 46 Hỡnh 3.18 Ph tỏn sc nng lng EDS ca mu tinh th nano (a) PbS; (b) PbS: Mn 47 Hỡnh 3.19 nh SEM ca cỏc mu tinh th nano PbS v PbS: Mn-8%(b) 47 ... thuyt v tinh th nano núi chung v tinh th bỏn dn PbS v PbS pha Chng 2: THC NGHIM Cỏc phng phỏp k thut c s dng ch to v kho sỏt tớnh cht, hỡnh thỏi hc v cu trỳc ca tinh th nano PbS v PbS pha Chng...
 • 59
 • 413
 • 1

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
... đích nghiên cứu trên, đề tài luận án lựa chọn phù hợp Nghiên cứu chế tạo tính chất nano tinh thể bán dẫn cấu trúc nhiều lớp CdSe/ZnSe/ZnS chức hóa bề mặt nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến huỳnh quang ... TRÚC NHIỀU LỚP CdSe/ZnSe/ZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Vật liệu điện tử Mã số: 62440123 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... gian sống huỳnh quang .61 Kết luận chương 62 Chương 3: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ BÁN DẪN HAI VÀ BA THÀNH PHẦN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP 63 3.1 Các tính chất...
 • 162
 • 206
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của dây nano co, au co au

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của dây nano co, au và co au
... thức việc chế tạo thành công loại dây Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu tập trung vào chế tạo khảo sát tính chất dây nano đơn đoạn nhiều đoạn, cụ thể dây nano Co, Au dây nano nhiều đoạn Co /Au Phương ... phần dây nano nhiều lớp cobalt-copper Hình 3: (a) Dây nano đơn đoạn nickel ;(b) dây nano hai đoạn nickel-gold ; (c) dây nano nhiều lớp cobalt-copper 1.1.2 Tính chất từ dây nano từ Các tính chất ... thấy thu dây nano Co với đường kính dây khoảng 100 nm dây dài khoảng 3,5 µm Đường kính dây tương ứng với đường kính lỗ khuôn 3.1.5 Tính chất từ Để nghiên cứu tính chất từ dây nano Co, đường cong...
 • 50
 • 95
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu polyprotylen talc

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu polyprotylen talc
... tài Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệupolypropylen /talc ’sẽ góp phần làm rõ ảnh hưởng bề mặt khoáng chất talc đến tính chất vật liệu sở polypropylen, từ khẳng định khả gia cường khoáng talc ... đến tính chất vật liệu polypropylene Nhiệm vụ nghiên cứu Chế tạo vật liệu compozit polypropylen /talc với hàm lượng loại bột khoáng talc khác  Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng khoáng talc đến tính ... Khoáng talc biến đổi bề mặt sản phẩm biển đổi phòng nghiên cứu vật liệu Polyme Compozit, Viện Khoa học Vật liệu 2.2 Phƣơng pháp chế tạo mẫu nghiên cứu Vật liệu compozit polypropylen /talc chế tạo...
 • 50
 • 147
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên cơ sở cao su thiên nhiên cacbon nanotube

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và cacbon nanotube
... thực dễ dàng tạo sản phẩm cuối với hiệu su t cao 1.2 Cao su thiên nhiên 1.2.1 Lịch sử phát triển CSTN Cao su thiên nhiên vật liệu polyme tách từ nhựa cao su Cây cao su phát lần vào cuối kỉ thứ ... tương hợp cho vật liệu polyme blend sở CSTN 1.2.4.2 Nâng cao tính lý cho cao su cách cho chất độn hoạt tính Đối với hợp phần cao su đưa chất trộn vào, độ bền kéo đứt vài tính chất cao su lưu hóa ... Vật liệu nghiên cứu Những vật liệu nghiên cứu khóa luận bao gồm CSTN, CNTs phụ gia khác trình bày cụ thể 2.3.1 Cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên sử dụng cao su SVR - 3L công ty cao su Việt...
 • 50
 • 90
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của ferit spinen niken chứa Zn, Cr Y, La có kích thước nanomét

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của ferit spinen niken chứa Zn, Cr và Y, La có kích thước nanomét
... chế tạo phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Cấu trúc tinh thể, phân bố cation tính chất từ ferit spinen NiZn kích thƣớc nanomét Chương 4: Nghiên cứu chế tạo tính chất ferit spinen Ni Cr kích ... [13], [14] nghiên cứu tính chất điện từ ferit niken pha tạp Gd, Dy, Nd cho thấy khả cải thiện đáng kể tính chất từ điện hệ vật liệu Ví dụ, pha tạp Dy vào ferit niken làm tăng tính chất từ giảo ... sâu vào việc phân tích cụ thể ảnh hƣởng phân bố ion lên tính chất từ  Mục tiêu luận án:  Nghiên cứu công nghệ chế tạo hạt ferit spinen chƣa pha tạp ferit thay ion phi từ (Zn2+), từ tính...
 • 134
 • 134
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 r y gd tb dy ho kích thước nanometnghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta metamaterialsnghiên cứu chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố iiiivi2 cuins2nghiên cứu cấu tạo và tính chất của nanô bạc bằng phổ uv visnghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsninghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha zns zno của các cấu trúc nano zns một chiềunghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolenghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòecấu tạo và tính chất của cơcấu tạo và tính chất của xươngbài cấu tạo và tính chất của xươngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHệ thống lại một số kết quả đã biết về Metric Kobayashi, tính hyperbolic của đa phức, một số chú ý về Metric KobayashiHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátHuy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền TrunKế toán quản trị môi trường tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải VâMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực IMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đăk LăkMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú TàiNghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ex vitro đến sự biến đổi hình thái và sinh lý, sinh hoá của phong lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum) nuôi cấy mô giai đoạn ra ngôiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành nhựa bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai modNghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NaSKKN thi nghiem ao vat ly THCSNghiên cứu khả năng hấp thu và giải phóng thuốc Cimetidine của màng Bacterial Cellulose để phục vụ việc sử dụng qua đường uốngNghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (Over-The-Top Content)Nghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền TrungNghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Biển Ngọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập