bttn tong hop polime

LÝ THUYẾT TỔNG hợp POLIME 2016

LÝ THUYẾT TỔNG hợp POLIME 2016
... phản ứng trùng hợp (5) Tơ nilon-6,6; tơ visco tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp (6) Trùng hợp acrilonitrin thu tơ olon Số mệnh đề sai A B C D Câu 25: Cho phát biểu hợp chất polime: a) Cao ... trùng ngưng để tạo polime Câu 23: Cho phát biểu sau: (1) Polime điều chế phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng (2) Các polime không tác dụng với axit hay bazơ (3) Protein loại polime thiên nhiên ... trùng hợp A B C D Câu 18 Cho polime sau: thủy tinh hữu cơ, tơ olon, tơ lapsan, poli (vinyl axetat), poli etilen, tơ capron, caosu buna-S, tơ nilon-6,6 Số polime điều từ phản ứng trùng hợp (hoặc...
 • 3
 • 170
 • 0

bài soạn công nghệ tổng hợp polime

bài soạn công nghệ tổng hợp polime
... s-PP -Giá thành cao Page CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VÀ TÁI CHẾ POLYMER Câu 8: Quá trình cho phép tổng hợp Poly(styrene) – PS theo tất chế: Quá trình polymer hóa dung dịch tổng hợp PS theo tất chế: gốc ... Page CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VÀ TÁI CHẾ POLYMER Phương trình: -Tổng hợp MEG-Monoethylene Glycol Axetylene [O] ethylene oxide H2O mono-ethylene glycol Phương trình: Câu 13: Ưu nhược điểm trình tổng hợp ... pháp gốc tự nhũ tương không? Vì sao? TRẦN NGỌC HẬU - 1019045 Page CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP VÀ TÁI CHẾ POLYMER - Poly(butadien): tổng hợp phương pháp gốc tự nhũ tương có tốc độ phát triển mạch cao tạo...
 • 8
 • 234
 • 6

POLIME TỔNG HỢP

POLIME TỔNG HỢP
... màu đen nên c n th n - Làm l nh ng nghi m, polime đóng c ng su t Vì có đ giãn n lơn đóng r n có đ bám dính cao vào th y tinh nên thư ng quan sát th y polime thành ng nghi m b r n n t - N u khơng ... Tuy nhiên s thay th làm cho t c đ ph n ng polime hóa ch m h n h p s i b t m nh đun nóng - Cho 1-2ml benzen vào ng nghi m ph n A, đun nóng đ hòa tan polime Rót m t n a dung d ch m t kính th y ... s t màu đen Ph n c t đư c có màu vàng ng nghi m h ng chi m kho ng 70-80% so v i kh i lư ng c a polime - ð thu đư c stiren tinh t, khơng màu c n chưng c t l i thu l y s n ph m nhi t đ 140-145oC...
 • 9
 • 944
 • 18

TỔNG HỢP CÁC LOẠI TƠ, POLIME THÔNG DỤNG TRONG ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ PHÂN LOẠI

TỔNG HỢP CÁC LOẠI TƠ, POLIME THÔNG DỤNG TRONG ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ PHÂN LOẠI
... ý: để phân loại theo cấu trúc có cách phân loại sau: → polime điều hoà: mắt xích lk với theo tr ật tự định → polime không điều hoà: không theo tr ật tự xđ chỗ đầu- đuôi chỗ đuôi-đầu phân loại ... 2) theo pp tổng hợp a polime trùng hợp : → PE, PP,PS,PVC,PMM,PVA → Tơ olon → cao su tổng hợp b polime trùng ngưng → nilon-7, nilon-6,6 → tơ Lapsan →PPF → poli(uzê fomandehit) 3) phân loại theo ... polime tổng hợp polime hoàn toàn người tổng hợp từ chất đơn giản ban đầu → chất dẻo : PE, PP,PS, PPF,PVC,PMM → tơ tổng hợp : nilon-6, nilon-7, nilon-6,6, tơ lapsan, tơ olon → cao su tổng hợp : cao...
 • 3
 • 31,158
 • 1,662

ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG AMI NOAXIT-AMIN-POLIME - ĐỀ 8 ppsx

ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG AMI NOAXIT-AMIN-POLIME - ĐỀ 8 ppsx
... Buna-S l: A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH- CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lu hunh D CH2=CH-CH=CH2, CH 3- CH=CH2 Cõu 13: Cho cỏc polime sau: (-CH2 CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- ... NH-CH2 CO-)n Cụng thc ca cỏc monome trựng hp hoc trựng ngng to cỏc polime trờn ln lt l A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- ... = CH - CH3 Cõu 24.Polime (-CH2 CH(CH3) - CH2 C(CH3) = CH - CH2 -) n c iu ch bng phn ng trựng hp monome: A.CH2 = CH - CH3 C.CH2 = CH - CH3 v CH2 = C(CH3) - CH2 - CH = CH2 B.CH2 = C(CH3) - CH...
 • 6
 • 108
 • 0

tổng hợp bài tập phần polime – vật liệu polime

tổng hợp bài tập phần polime – vật liệu polime
... tằm (–NH–R–CO–)n A (1) B (3) C (1), (2) D (1), (3) Câu 55 Cho phương trình phản ứng sau: (1) CH2 = C(CH3) CH = CH2  polime (2) CH2 = CH CH3 + C6H5 CH = CH2  polime (3) H2N (CH2)6 COOH ... 65 Tơ clorin có công thức cấu tạo vắn tắt A [ CH2–CHCl ]n B [ CH2–CHCl–CHCl–CHCl ]n C [ CH2–CH=CH–CH2 ]n D [ CH2–CH=CH–CH2–CH2–CH2 ]n Câu 66 Polime có tên polipropilen có cấu tạo mạch sau: - ... 2-metyl–3–phenylbut-2-en B 2–metyl–3–phenylbutan C Propilen stiren D Isopren toluen Câu 23 Dùng poli(vinylaxetat) làm vật liệu sau đây? A Chất dẻo B Polime C Tơ D Cao su Câu 24 Nhận xét tính chất vật...
 • 10
 • 339
 • 1

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani

tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu lai ghép oxit vô cơ với polime dẫn tio2pani
... THIệN TổNG HợP NGHIÊN CứU TíNH CHấT ĐIệN HóA CủA VậT LIệU LAI GHéP OXIT VÔ CƠ VớI POLIME DẫN TiO2PANi LUậN VĂN THạC Sĩ KHOA HọC Hà NộI - 2011 MC LC Trang M U CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Titanioxit ... húa ca vt liulai ghep oxit vụ c v i polime dn TiO2 PANi chỳng tụi s dng ky thut tng hp in húa kt hp gia in phõn th tnh v quột th tun hon tụ ng h p võ t liờ u Chng TNG QUAN 1.1 Titanioxit (TiO2) ... ỏp ng nhu cu s dng cỏc ngnh cụng nghiờ p cụng nghờ cao c bit, phng phap lai ghep gia cac võ t liờ u oxit vụ c vi polime dõn c phat triờ n va quan tõm rụ ng rai nh m ta o compozit co tinh...
 • 69
 • 710
 • 0

Bài tập tổng hợp về Amin - Aminoaxit - Protein - Polime

Bài tập tổng hợp về Amin - Aminoaxit - Protein - Polime
... Gly-Gly-Ala-Gly-Val C Gly-Ala-Gly-Gly-Val D Gly-Ala-Gly-Val-Gly Câu 43 Peptit có công thức cấu tạo sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH(CH3)2)-COOH Tên gọi peptit là: A Ala-Ala-Val B Ala-Gly-Val C Gly–Ala–Gly ... ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH Câu 35: Từ glyxin alanin tạo chất đipeptit ? A B ... phân ko h.toàn tetrapeptit (X), α-amino axit thu đipetit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe Cấu tạo X A Val-Phe-Gly-Ala B Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Phe D Gly-Ala-Phe –Val Câu 42 : Công thức sau pentapeptit...
 • 11
 • 656
 • 5

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polime phân hủy sinh học trên cơ sở polylactic axit tt153812

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polime phân hủy sinh học trên cơ sở polylactic axit tt153812
... vũng .33 1.3.4 Cỏc phng phỏp tng hp polylactic axit . 43 1.3.5 Tớnh cht ca polyme phõn hy sinh hc trờn c s polylactic axit .48 1.3.6 Quỏ trỡnh phõn hy sinh hc ca polylactit v poly(lactit-co-glycolit) ... vi sinh vt lờn s phõn hy ca PLA 30 Kt qu nghiờn cu tỏc ng ca vi sinh vt lờn s phõn hy ca PLA cho thy: vi sinh vt t cú kh nng phõn hu PLA giai on u, vi sinh vt lờn men sinh tng hp mt lng axit ... to hm lng axit hu c dch lờn men cao hn, lm c ch s phỏt trin ca vi sinh vt Sau ú mt s vi sinh vt ó s dng ngun axit hu c ny lm mụi trng cho chỳng phỏt trin, vy hm lng axit to thỡ c vi sinh vt s...
 • 36
 • 372
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polime phân hủy sinh học trên cơ sở polylactic axit

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polime phân hủy sinh học trên cơ sở polylactic axit
... men v thu hi lactic axit 72 3.2 Ph HPLC ca mu axit L -axit chun v sn phm L-lactic axit lờn men 73 .74 3.3 Ph hng ngoi ca L-lactic axit 3.4 Ph cng hng t 1H NMR ca L-lactic axit. ...75 3.5 Ph cng ... trỡnh: Phõn hy sinh hc v khụng sinh hc [73] 1.1.2.1 Phõn hy sinh hc: Trong quỏ trỡnh phõn hy sinh hc, vi khun, nm, sinh vt cp cao cú vai trũ quan trng Ngi ta phõn bit phõn hy sinh hc mụi trng ... axit lactic 1.3.1 Axit lactic Axit lactic l mt loi axit tn ti rt a dng t nhiờn, c tỡm thy ngi, ng vt, thc vt v vi sinh vt c phỏt hin vo nm 1780 nh hoỏ hc ngi Thy in Sheele tỡm thy sa chua, axit...
 • 164
 • 544
 • 1

TỔNG HỢP JELLY BEAN

TỔNG HỢP JELLY BEAN
... tròn loại dài Cách phối trộn: - Jelly bean truyền thống: có màu mùi lớp vỏ cứng bên - Gourmet jelly bean: màu mùi bên bên kẹo, phần kèo bên mềm dẻo hơn, nhỏ jelly bean truyền thống Bề mặt: trơn ... hàm ẩm hạt jelly giảm đến hàm lượng cần thiết cho trình tạo vỏ áo 3.2.5 Tạo vỏ áo, đánh bóng : tương tự QTCN 29 SẢN PHẨM 4.1 Giá trị dinh dưỡng jelly bean Bảng: Giá trị dinh dưỡng jelly bean Năng ... tối cần thiết cho trình hạt jelly bean phải sấy khô trước đánh bóng, không lớp sáp bị bong tróc Các thùng quay riêng biệt sử dụng cho trình Chúng lót sáp 25 trước jelly bean thêm vào quay xuất bóng...
 • 31
 • 274
 • 1

Mẹo lập trình một số kiến thức tổng hợp

Mẹo lập trình một số kiến thức tổng hợp
... As Long, ByVal face_name As String) As Long Bạn đặt nhiều số tham số để sử dụng giá trị mặc định Windows Bạn cần nắm số tham số đủ, tham số khác bạn tham khảo thêm MSDN: • font_height: Giá trị ... control Đối số source control phát sinh kiện Đối số args chứa đối số chuyền vào kiện phát sinh Khi bạn biết control phát sinh 21 Copyright © http://vndownloads.net bạn có cách thích hợp để xử lý ... subclass control mà bạn muốn, đơn giản thay đổi, tham số cho phù hợp : hWnd - handle cử sổ cần subclass, xử lý hàm NewWindowProc cho phù hợp với control, thông điệp Chạy tập tin MPEG VB6 Chúng...
 • 79
 • 602
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phản ứng tổng hợp polimetổng hợp polimebản tổng hợp polimecông nghệ tổng hợp polimecâu 10 dãy gồm các chất có khả năng trực tiếp tham gia phản ứng tổng hợp polime làcâu 9 dãy gồm các chất có khả năng trực tiếp tham gia phản ứng tổng hợp polime làbước đầu nghiên cứu tổng hợp polime aln nitratcác phương pháp tổng hợp polimepolime tổng hợp là gìtổng hợp lý thuyết polimetong hop vat lieu polimetổng hợp lí thuyết polimetong hop bai tap polimetổng hợp về polimetổng hợp chương polimeNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSamsung BN44 00358b PSU schematicXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập