Tóm tắt biểu thuế xuất nhập khẩu phục vụ cho việc tra cứu mã HS dễ dàng hơn

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 1

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 1
... 2 614 00 10 2 614 00 10 15 2 614 2 614 2 614 2 614 00 00 00 00 10 10 10 90 10 15 30 30 2 615 10 00 20 2 615 10 00 10 2 615 10 00 20 2 615 2 615 90 90 00 00 20 20 2 615 2 615 90 90 00 00 20 20 2 616 2 616 10 10 ... 8003 81 Bt v vy thic 80.07 00 00 810 1.97.00 810 2.97.00 810 3.30.00 810 4.20.00 810 5.30.00 810 6.00 .10 810 7.30.00 810 8.30.00 810 9.30.00 811 0.20.00 811 1.00.00 811 2 .13 .00 811 2.22.00 811 2.52.00 811 2.92.00 ... một) - - - Loi khỏc - Loi khỏc: - - Niobi: - - - Loi thụ - - - Loi tinh - - Loi khỏc: - - - Loi thụ - - - Loi tinh Qung kim loi quý v tinh qung kim loi quý - Qung bc v tinh qung bc: - - Loi thụ -...
 • 32
 • 445
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 2

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 2
... Vịt: - - - Để làm giống - - - Loại khác - - Ngỗng: - - - Để làm giống - - - Loại khác - - Gà lôi: - - - Gà lôi để làm giống - - - Loại khác - Loại khác: - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: - - - ... chọi - - - Gà chọi - - - Loại khác: - - - - Trọng lượng không kg - - - - Loại khác - - Loại khác: - - - Vịt để làm giống - - - Vịt loại khác - - - Ngỗng, gà tây gà lôi, để làm giống - - - Ngỗng, ... lạnh: - - - Gan - - - Loại khác: 020 7 .27 .10 40 kg 20 30 +,5 kg 60 +, 020 7 .27 .91 - - - - Thịt tách loại xương phương pháp học kg 20 30 +,5 020 7 .27 .99 - - - - Loại khác - Của vịt: kg 20 30 +,5 020 7.41.00...
 • 96
 • 302
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 3

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 3
... khí: - - - -Từ loại cá ngừ - - - - Loại khác - - - Loại khác - - Từ cá thu: - - - Đóng hộp kín khí - - - Loại khác - - Từ cá trổng: - - - Đóng hộp kín khí - - - Loại khác - - Cá chình: - - - Đóng ... sác-đin: - - - - Đóng hộp kín khí - - - - Loại khác - - - Loại khác: - - - - Đóng hộp kín khí - - - - Loại khác - - Từ cá ngừ (tunas), cá ngừ vằn cá ngừ (Sarda spp.): - - - Đóng hộp kín khí: - - ... - - - - Loại khác - - - Loại khác: - - - - Đóng hộp kín khí - - - - Loại khác 22 22 27 Kg Kg Kg 10 10 10 5 40 22 22 60 33 33 10 10 10 Kg Kg 10 10 5 22 22 33 33 10 10 Kg Kg 10 10 5 22 22 33 33 ...
 • 140
 • 331
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 4

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 4
... 3808.91.30 - - - - Loại khác - - - Hương vòng chống muỗi - - - Tấm chống muỗi - - - Loại khác: - - - - Dạng bình xịt: - - - - - Có chức khử mùi - - - - - Loại khác - - - - Loại khác: - - - - - Có chức ... - - - Loại khác - Poly (vinyl clorua) khác: - - Chưa hóa dẻo: - - - Dạng hạt - - - Dạng bột - - - Loại khác - - Đã hóa dẻo: - - - Dạng phân tán - - - Dạng hạt - - - Dạng bột - - - Loại khác - ... 3905.21.00 - - Dạng bột - - Loại khác - Fluoro-polyme: - - Polytetrafluoroethylene: - - - Dạng hạt - - - Dạng bột - - - Loại khác - - Loại khác: - - - Dạng phân tán - - - Dạng hạt - - - Dạng bột - - -...
 • 151
 • 392
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 5

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 5
... dệt nhân tạo: - - - Thảm cầu nguyện - - - Loại khác - - Từ loại nguyên liệu dệt khác: - - - Từ bông: - - - - Thảm cầu nguyện - - - - Loại khác - - - Từ xơ đay - - - Loại khác m2 m2 5 5 12 12 18 ... www.videobook.vn Page 438 - - - Thảm cầu nguyện - - - Loại khác - - Từ nguyên liệu dệt khác: - - - Từ bông: - - - - Thảm cầu nguyện - - - - Loại khác - - - Từ xơ đay - - - Loại khác - Loại khác, cấu tạo ... dệt - - - Loại khác - - Từ xenlulo axetat: - - - Sợi dệt - - - Loại khác - - Loại khác: - - - Sợi dệt - - - Loại khác - Sợi khác, sợi xe (folded) sợi cáp: - - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose): - -...
 • 165
 • 332
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 6

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 6
... quy lát - - - - Piston, có đường kính từ 50 mm trở lên không 155 mm - - - - Piston khác - - - - Bạc piston chốt piston - - - - Loại khác - - - Dùng cho tàu thuyền thuộc Chương 89: - - - - Cho động ... (lon) nhôm - - Nắp bình phun xịt, thiếc - - Nắp hộp khác - - Loại khác, nhôm: - - - Nút chai nút xoáy - - - Loại khác 8309.90.91 8309.90.99 - - Loại khác: - - - Nút chai nút xoáy - - - Loại khác ... - - - - Loại khác - - Nồi tạo khác, kể loại nồi kiểu lai ghép: Chiếc 0 4.5 10 8402.19.11 - - - Hoạt động điện: - - - - Nồi với công suất nước 15 tấn/giờ Chiếc 0 4.5 10 - - - - Loại khác - - -...
 • 134
 • 369
 • 0

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 7

Biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2012 - phần 7
... ảnh - - - - - Loại băng video khác Chiếc - - - - - Loại khác Chiếc - - - Băng từ, có chiều rộng 6,5 mm: - - - - Loại chưa ghi: - - - - - Băng máy tính Chiếc - - - - - Băng video Chiếc - - - - - ... 8523.29 .71 8523.29 .79 8523.29.81 8523.29.82 - - - - - Băng máy tính Chiếc - - - - - Băng video Chiếc - - - - - Loại khác Chiếc - - - - Loại khác: - - - - - Băng máy tính Chiếc - - - - - Loại dùng ... chiều rộng không mm: - - - - Loại chưa ghi: - - - - - Băng máy tính Chiếc - - - - - Loại khác Chiếc - - - - Loại khác: - - - - - Băng video Chiếc - - - - - Loại khác Chiếc - - - Băng từ, có chiều...
 • 165
 • 353
 • 1

Những thay đổi của biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ năm 2012 pptx

Những thay đổi của biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ năm 2012 pptx
... doanh nghiệp cập nhật sách thuế cách kịp thời xác, khái quát số nội dung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 sau: Về Biểu thuế xuất khẩu: Danh mục Biểu thuế xuất gồm 87 nhóm mặt hàng, ... suất: Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 thay đổi thuế suất 1.000 dòng thuế, đó: - Thay đổi thuế suất 945 mặt hàng để thực theo lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết WTO năm 2012 (những dòng có mức thuế ... biến” từ 17% xuống 14% để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn theo Nghị số 11/NQ-CP Chính phủ Về Biểu thuế nhập ưu đãi: Nội dung Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 có nhiều điểm thay đổi danh...
 • 3
 • 185
 • 0

Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, Thái Bình.PDF

Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, Thái Bình.PDF
... nghiệp vụ b i toán Ngân h ng liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lụt đồng sông Hồng, Thái Bình dùng để lu trữ số liệu địa hình, số liệu khí tợng thuỷ văn, đồ số vùng nhằm mục đích tra cứu ... y, nghiên cứu, xây dựng ngân h ng liệu thống vùng đồng sông Hồng, Thái Bình với mục tiêu giúp cho đơn vị quan tâm đến phòng chống lụt b o có ngân h ng liệu ho n chỉnh với số liệu đồng sông Hồng, ... dụng việc nghiên cứu sở khoa học cho việc dự báo, phòng chống v giảm nhẹ thiên tai - lụt Then chốt việc xây dựng sở khoa học cho công tác dự báo, phòng chống v giảm nhẹ thiên tai - lụt l...
 • 123
 • 182
 • 0

Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông cửu long

Ngân hàng dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông cửu long
... dựng ngân h ng liệu để lu trữ số liệu vùng đồng sông Hồng, Thái Bình nhằm mục đích cho việc Nghiên cứu sở khoa học cho giải pháp tổng thể phòng chống lụt đồng sông Hồng, Thái Bình Một ngân ... học quốc gia h nội Trờng đại học công nghệ Nguyễn quang trung Ngân hàng liệu phục vụ cho việc nghiên cứu phòng chống lụt đồng sông hồng, thái bình Chuyên ng nh: Công nghệ thông tin M số: 1.01.10 ... quả, tạo sở đáng tin cậy cho nh hoạch định sách đề xuất, đánh giá v điều h nh phơng án phòng chống l nhiệm vụ đề t i Các số liệu thuỷ văn, khí tợng đợc mô tả dới nhiều dạng khác cho phép so...
 • 6
 • 150
 • 1

Hoàn thiện chính sách thuế xuất - nhập khẩu nhằm phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Hoàn thiện chính sách thuế xuất - nhập khẩu nhằm phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
... giá quốc tế rẻ II Chính sách thuế xuất nhập điều kiện hội nhập Thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế chất trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.1 Thuật ngữ hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc ... quan thuế xuất nhập chinh sách thuế xuất nhập Chương II: Thực trạng sách xuất nhập Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế xuất nhập phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc ... Hoàn thiện sách thuế xuất - nhập nhằm phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam để nghiên cứu cho chuyên đề Đối tượng nghiên cứu đề tài sách thuế xuất - nhập Việt Nam điều kiện hội...
 • 114
 • 235
 • 2

Quản lý thu thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng - Cửa Lò, Nghệ An.DOC

Quản lý thu thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng - Cửa Lò, Nghệ An.DOC
... TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG (Cửa Lò, Nghệ An) 2.1 Giới thiệu tổng quan Chi Cục Hải quan cửa Cảng (Cửa Lò, Nghệ An) Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Cảng phận có thu thuộc Cục ... giá 10 - Thu quan phân biệt thu quan theo giá trị thu quan đặc thù, thu suất thường chia thành bậc theo giá hàng hoá Quản thu thuế xuất nhập Chi cục hải quan 1.2.1 Khái niệm Xét quan điểm ... động thu quản thu Chi Cục thực nhằm mang lại hiệu thu thuế tối ưu Quy trình quản thu thuế Chi Cục tương đối giống bao gồm bước sau: - Mở tờ khai hải quan - Kiểm tra hàng hoá - Tính thu -...
 • 53
 • 786
 • 17

Thực trạng đấu thầu xây lắp và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim (2).DOC

Thực trạng đấu thầu xây lắp và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim (2).DOC
... ngoi tng cụng ty thỡ cụng ty Phc Hng Constrexim. JSC cng l mt cụng ty cũn non tr v tui i, ú vic chu ỏp lc cnh tranh u thu vi cỏc cụng ty thuc cựng tng tng ty Constrexim nh cụng ty c phn constrexim ... 20 Lớp: Đầu t 45A Luận văn tốt nghiệp 2.4 Cỏc i th cnh tranh Nhúm cỏc i th cnh tranh cú th chia thnh: i th cnh tranh cựng tng cụng ty v i th cnh tranh ngoi tng cụng ty K c cựng tng cụng ty hay ... Châu Giang Lớp: Đầu t 45A Luận văn tốt nghiệp CHNG I: THC TRNG U THU XY LP V KH NNG CNH TRANH TRONG U THU XY LP CA CễNG TY PHC HNG CONSTREXIM. JSC I.GII THIU CHUNG V CễNG TY PHC HNG CONSTREXIM. JSC...
 • 112
 • 538
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: biểu thuế xuất nhập khẩubiểu thuế xuất nhập khẩu năm 2006biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2014biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 downloadbiểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2013biểu thuế xuất nhập khẩu 2012 miễn phídownload miễn phí biểu thuế xuất nhập khẩu 2012biểu thuế xuất nhập khẩu 2012 file excelbiểu thuế xuất nhập khẩu 2013 file excelbiểu thuế xuất nhập khẩu 2011biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 downloadbiểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2012biểu thuế xuất nhập khẩu 201230 đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh 6 có đáp ánnghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANTOEIC exploration (script)200 câu tiếng anh viết lại câu ôn thi công chứcĐê cương ôn thi tuyển giáo viên mầm nonđề cương học kỳ i môn SINH THÁI THUỶ SINH VẬT20 BÀI HÓA HỌC 9 ( CÓ ĐÁP ÁN ) THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG HÓA 9Bồi dưỡng HSG Cơ chế phản ứng hữu cơTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Tết cổ truyền của người việt trong kinh doanh du lịchThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàPhân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở khách sạn bình minhPhát triển du lịch nông thôn tại Bát TràngPhát triển sản phẩm du lịch kết hợp team building của công ty TNHH thương mại du lịch văn hóaQuy trình sản xuất bánh mìPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh điều hòa không khíGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yênTổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yênGiáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập