Quá trình truyền nhiệt trong thực phẩm đóng hộp

Mô hình hóa quá trình truyền nhiệt trong quá trình tiệt trùng thực phẩm

Mô hình hóa quá trình truyền nhiệt trong quá trình tiệt trùng thực phẩm
... LIỆU 2.1 Quá trình truyền nhiệt thực phẩm Truyền nhiệt trình di chuyển nhiệt từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp Trong có hai trình truyền nhiệt truyền nhiệt ổn định truyền nhiệt không ... bước để tả trình truyền nhiệt: 12 Hình 3.11 Sơ đồ hình hóa “hộp đen” với tham số vật lý có ý nghĩa 12 Hình 3.12 Sơ đồ hình hóa trình truyền nhiệt, (1) hình hộp đen, (2) hình ... Các hình thức truyền nhiệt Sự truyền nhiệt diễn hình thức: dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt xạ nhiệt (tia hồng ngoại) Trong đó, dẫn nhiệt đối lưu nhiệt hai hình thức truyền nhiệt chủ yếu trình tiệt trùng...
 • 46
 • 140
 • 0

nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt

nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt
... 36 hợp chất lỏng chứa bọt sóng xung kích lan truyền hỗn hợp 3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha sóng xung kích lan 36 truyền hỗn hợp 3.1.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha hỗn hợp dầu thô 36 chứa ... chất lỏng chứa bọt có tƣơng tác sóng xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha có tƣơng tác sóng 61 xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1.1 Quá trình trao ... THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƢỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA BỌT Ngành : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Mã số: 60.52.04 Học...
 • 90
 • 87
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT và KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT và KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA ... HỢP 3.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA KHI CÓ SÓNG XUNG KÍCH LAN TRUYỀN TRONG HỖN HỢP 3.1.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT GIỮA CÁC PHA TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP LỎNG- HƠI 3.1.1.1 Quá ... kết nghiên cứu trình trao đổi nhiệt khối lượng pha trình truyền sóng số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt như: hỗn hợp nước chứa bọt hơi, dầu thô chứa bọt hơi, nitơ lỏng chứa bọt freon 21 chứa bọt hơicó...
 • 26
 • 73
 • 0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa
... nung cấp vào lò, nhiệt độ khí vv điều quan trọng bật trình truyền nhiệt định trình cháy xạ nhiệt lửa Nghiên cứu quy luật truyền nhiệt quay xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ nhiệt lửa toán ... xuất lửa ảnh hưởng đến toàn trình truyền nhiệt định đến chất lượng sản phẩm Vì lý đó, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trình truyền nhiệt quay xi măng xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ nhiệt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ĐĂNG KHOÁT NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG QUAY XI MĂNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƢỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ BỨC XẠ NHIỆT CỦA NGỌN LỬA Chuyên...
 • 184
 • 60
 • 0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa (TT)

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa (TT)
... TRUYỀN NHIỆT TRONG QUAY XI MĂNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƢỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ BỨC XẠ NHIỆT CỦA NGỌN LỬA 3.1 Các vùng truyền nhiệt quay xi măng Khi nghiên cứu truyền nhiệt, quay chia theo ... nung cấp vào lò, nhiệt độ khí vv điều quan trọng bật trình truyền nhiệt định trình cháy xạ nhiệt lửa Nghiên cứu quy luật truyền nhiệt quay xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ nhiệt lửa toán phức ... xuất lửa ảnh hưởng đến toàn trình truyền nhiệt định đến chất lượng sản phẩm 5 Vì lý đó, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trình truyền nhiệt quay xi măng xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ...
 • 27
 • 25
 • 0

MÔ PHỎNG số QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG bộ TRAO đổi NHIỆT KÊNH MINI DÙNG để THAY THẾ két nước TRONG XE TAY GA

MÔ PHỎNG số QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG bộ TRAO đổi NHIỆT KÊNH MINI DÙNG để THAY THẾ két nước TRONG XE TAY GA
... 4.1: Bộ trao đổi nhi t kênh Mini .32 Hình 4.2: So sánh kích thư c hai trao đổi nhi t kênh mini 33 Hình 4.3: Bộ trao đổi nhi t kênh mini két nư c dùng v t li u Nhôm 33 Hình 4.4: Bộ trao ... thực hi n đ tài ph ng s trình truy n nhi t trao đ i nhi t kênh mini dùng đ thay th két n c xe tay ga Đ tài nghiên c u trình truy n nhi t trao đổi nhi t kênh mini v i m c đích c i ti n ... n thi t k trao đổi nhi t phù h p đ thay th cho t n nhi t két nư c xe tay ga hi n Phân tích đánh giá trình trao đổi nhi t c a t n nhi t kênh mini pass lựa ch n so v i t n nhi t kênh mini pass...
 • 84
 • 94
 • 0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt trong lò quay xi măng có xét đến ảnh hưởng của quá trình cháy và bức xạ nhiệt của ngọn lửa
... nung cấp vào lò, nhiệt độ khí vv điều quan trọng bật trình truyền nhiệt định trình cháy xạ nhiệt lửa Nghiên cứu quy luật truyền nhiệt quay xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ nhiệt lửa toán ... xuất lửa ảnh hưởng đến toàn trình truyền nhiệt định đến chất lượng sản phẩm Vì lý đó, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trình truyền nhiệt quay xi măng xét đến ảnh hưởng trình cháy xạ nhiệt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ĐĂNG KHOÁT NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG QUAY XI MĂNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƢỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ BỨC XẠ NHIỆT CỦA NGỌN LỬA Chuyên...
 • 184
 • 83
 • 0

Tài liệu độc tố trong thực phẩm đóng hộp

Tài liệu độc tố trong thực phẩm đóng hộp
... không khí thực phẩm đóng hộp ( thịt, cá, pate, xúc xích…) Vi khuẩn có loại ABCDE Loại A,B,E phổ biến có liên quan đến ngộ độc thực phẩm Gần xuất ngộ độc loại C Thịt,rau, thủy sản đóng hộp nhiễm ... mở hộp Loại phải qua sơ chế trước dùng Đồ hộp rau nấu thành Đồ hộp rau nấu thànhmón Đồ hộp rau muối chua Đồ hộp rau muối chua Đồ hộp rau muối chua Đồ hộp nước rau Đồ hộp nước rau Các loại đồ hộp ... biến từ Đồ hộp rau tự nhiên Đồ hộp cà chua cô đặc Đồ hộpchế biến từ thịt Đồ hộp chế biến từ thủy sản Company L/O/G/O Phân loại Company L/O/G/O Qui trinh sản xuấ t ̀ - Đồ hộp thực phẩm đa dạng,phu...
 • 26
 • 261
 • 6

Bao bì nhôm trong thực phẩm đóng hộp

Bao bì nhôm trong thực phẩm đóng hộp
... sản xuất hộp đóng hộp thực phẩm tự động hóa toàn - An toàn môi trường tu hồi tái sinh thành dạng nguyên liệu kim loại II/ Đặc điểm tính chất bao nhôm: Đặc điểm bao nhôm: Bao nhôm có ... CÁO VỀ BAO BÌ NHÔM TRONG SẢN XUẤT ĐỒ HỘP I/ Giới thiệu chung bao kim loại: • Bao kim loại phát triển thành ngành công nghệ vào kỷ 19 phát triển mạnh vào đầu kỷ 20 Ngành kỹ thuật bao kim ... chất bao nhôm: Bao lon nhôm nhẹ nhiều so với loại bao làm loại vật liệu khác nên thuận lợi vận chuyển phân phối sản phẩm • Tác dụng chống tia cực tím lon nhôm tốt Do dạng lon, nhôm...
 • 16
 • 106
 • 0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lạnh đông cá thu

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lạnh đông cá thu
... lượng, lượng nhiệt ẩn sinh hụt khối lượng trình cấp đông 1.2.2 Các phương pháp giải toán truyền nhiệt không ổn định trình cấp đông Như trình bày trên, thực phẩm cấp đông, trình truyền nhiệt truyền ... cho nghiên cứu xây dựng mô hình toán xác định thời gian cấp đông trường nhiệt độ cấp đông cho Thu chương Chương 3: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN CHẤT VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ THU ... số nhiệt độ, tốc độ gió, độ dày sản phẩm đến thời gian cấp đông trường nhiệt độ, xem xét chương Chương ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG...
 • 24
 • 187
 • 0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lạnh đông cá Thu

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lạnh đông cá Thu
... CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG TRONG QUÁ TRÌNH CẤP ĐÔNG CÁ THU 79 4.1 Đánh giá ảnh hƣởng yếu tố môi trƣờng tới trình cấp đông Thu ... số giải pháp nhằm tiết kiệm lƣợng trình cấp đông 1.5.2 Đối tƣợng nghiên cứu Thu vịnh Bắc 1.5.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu lý thuyết ... truyền nhiệt truyền chất tổng quát 1.2.1.2 Vấn đề truyền nhiệt truyền chất xảy trình cấp đông 1.2.1.3 Mô hình truyền chất xảy trình cấp đông 1.2.2 Các phƣơng pháp giải toán truyền nhiệt...
 • 181
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình cô đặc trong thực phẩmquá trình keo tụ trong thực phẩmcac qua trinh co hoc trong thuc phamđể tăng khả năng truyền nhiệt của thực phẩm trong tủ đông tiếp xúc có thể áp dụng các biện phápquá trình chế biến thực phẩm đóng hộpcác quá trình truyền nhiệt và chuyển khối xảy ra trong tháp chưng cất cồnxử lý nhiệt trong chế biến thực phẩm đóng hộpxây dựng mô hình toán quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy thăng hoaquá trình truyền nhiệt truyền chấtquá trình kho chứa hàng thực phẩmquá trình biến chất của thực phẩmquá trình năng lượng trong máy điện động bộquá trình truyền thông trong tổ chứcquá trình truyền thông trong marketingquá trình truyền thông trong giao tiếpMẫu giấy xác nhận sinh viên (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu đơn xin tạm ngừng học tập (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu đơn xin học lại (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu giấy vào lớp (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Mẫu phiếu đề nghị (khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Đồ án nền móng tô văn lậnĐộc học môi trườngGiáo trình một số vấn đề về nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạoChương trình đào tạo ngành luật (tiếng anh, khoa luật, đại học quốc gia Hà Nội)Topic 3 three phase motor protection devicesĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT TRONG XÂY DƯNGNghiên cứu khả năng nhân nhanh lan hài giáp (paphiopedilum malipoense) bằng phương pháp in vitroGIAO AN TUAN 21BÀI GIẢNG: CẤU TẠO BỘ LY HỢP MA SÁT, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNGKinh đô company tìm hiểu về chiến lược kinh đôCHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY SABECOĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ đềKiến tạo không gian công cộng ngoài trời ven biển, thành phố Nha TrangTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔĐê xuất đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập