Bộ đề kiểm tra hóa 9

bộ đề kiểm tra hoá 8 cả năm

bộ đề kiểm tra hoá 8 cả năm
... (0.5 điểm) VC2 H = 0,035.22,4 = 0, 784 (l ) (0.5 điểm) %C2H4 = 0, 784 100% = 78, 4% (0.5 điểm) % CH4 = (100- 78, 4)%= 21,6 %(0.5 điểm) Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA TIẾT (2) Họ tên:……………………… Môn: ... ban đầu (các khí đo đktc)?(2,5 điểm) (C= 12, H= 1, Br =80 ) PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK THCS PHAN BỘI CHÂU KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2007 - 20 08 Môn : Hóa Học Thời gian làm : 45 Phút I Trắc nghiện ... SO4 = n H = 0,4mol ⇒ C M = 0,4 = 2.67( M ) 0,15 PHÒNG GD_ĐT KRONG BUK 20NĂM HỌC 2007 -20 08 Trường THCS Phan Bội Châu KIỂM TRA TIẾT Môn:Hóa học A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4,5đ) (Khoanh tròn đáp án em...
 • 12
 • 649
 • 24

bộ đề kiểm tra hóa 8-9 THCS

bộ đề kiểm tra hóa 8-9 THCS
... 9a 9b 9c Tổng 30 30 31 91 30 30 31 91 SL 14 15 38 % 23,3 13,3 29,0 22,0 Kiểm tra môn hoá học lớp Tiết 16 thời gian kiểm tra thứ ngày tháng năm 2008 I, Mục tiêu : Củng cố lại kiến thức hoá học ... 3,5 4,5 Điểm 5,0 6,5 % SL % SL 7,0 8,5 9,0 10,0 SL % SL % KT SL % Tổng Kiểm tra môn hoá học lớp Tiết 20 thời gian kiểm tra : thứ ngày tháng năm 2008 I mục tiêu : Củng cố lại kiến thức hợp chất ... Trọng số (2.75đ) (1.0đ) (3.0đ) (2.0đ) 10 (6.25đ) (1.0đ) 10 (5.0đ) (3.0đ) (2.0đ) 18 (10.0đ) III, Đề kiểm tra : A, Phần trắc nghiệm : Câu : (0,75đ) Hãy ghép ý cột A với nội dung cột B cho phù hợp A...
 • 31
 • 264
 • 2

bo de kiem tra hoa 11

bo de kiem tra hoa 11
... =14) IV Bi kim tra 45 phỳt s IV.1 Phm vi kim tra Chng i cng v hirocacbon ; Chng Hirocacbon no IV.2 Cu trỳc kim tra Mc Bit Hiu Vn dng Tng Ni dung KQ TL KQ TL KQ TL i cng 2 hirocacbon ng ng, ng ... 14 ; O = 16 ; H = 1) III Bi kim tra 45 phỳt s (kim tra hc kỡ 1) III.1 Phm vi kim tra Chng S in li ; Chng Nit Photpho ; Chng Cacbon Silic ; III.2 Cu trỳc kim tra Mc nhn thc Ni dung kin Nhn ... 12; H= 1; O= 16; Cl = 35,5; Na= 23) V Bi kim tra 45 phỳt s V.1 Phm vi kim tra Chng : Hirocacbon khụng no ; Chng : Hirocacbon thm V.2 Cu trỳc kim tra Mc Bit Hiu Vn dng Ni dung KQ TL KQ TL KQ...
 • 126
 • 436
 • 2

Trọn bộ đề kiểm tra hoá học 8

Trọn bộ đề kiểm tra hoá học 8
... khí hiđro a) Lập phương trình hoá học b) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng ? (Biết Fe = 56, S = 32, Cl = 35,5, H = 1) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KY II MÔN HOÁ HỌC LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) ... = 1) ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu (1 điểm)Có từ cụm từ: phản ứng hoá hợp, khử, phản ứng phân huỷ, oxi hoá, ... O= 16, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65) Trường THCS Đông Tiến Yên Phong – Bắc Ninh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HOÁ HỌC LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Khoanh...
 • 13
 • 1,375
 • 10

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 9

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 9
... : 26,88 100 Vkk = = 134,4 lít (1 điểm) 20 Ngày giảng : Lớp 9A: 9B: 9C: Tiết : 70 Kiểm tra Học kì ii I.Mục tiêu: Kiến thức : + Kiểm tra đánh giá khả nhận thức kiến thức học sinh phần: hiđrôcácbon, ... viên : Nội dung kiểm tra 2.Học sinh:Ôn tập kiến thức hiđrôcácbon, nhiên liệu, dẫn xuất hiđrôcácbon, pôlime III.Tổ chức hoạt động dạy học: 1.ổn định tổ chức : 9A: 9B: 9C: 2 .Kiểm tra cũ: (Xen kẽ ... sinh,tính trung thực II Chuẩn bị: GV: Nội dung kiểm tra HS: Ôn tập kiến thức học III Tiến trình tổ chức dạy học: ổn định tổ chức lớp 9A: 9C: 9B: Kiểm tra cũ: ( Xen kẽ vào học) Bài mới: MA TRậ N...
 • 37
 • 394
 • 1

Bo de kiem tra hoa 9(co ma tran)

Bo de kiem tra hoa 9(co ma tran)
... SO4 Câu (3,5đ )Trong phòng thí nghiệm ngời ta điều chế khí cacbonic cách cho canxi cacbonat tác dụng với dd HCl Tính thể tích khí Cacbonic thu đợc(ĐKTC)Khi dùng 200g CaCO3 hiệu suất trình 80% 3.Hớng ... vô (1,0 đ) Câu (1,0 đ) Hidrocacbon Dẫn xuất Hidrocacbon Tổng cộng điểm Câu (1,0 đ) 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ (2,0 đ) Câu (3,0 đ) Câu (2,0 đ) 7đ 4,0 đ 3,0 đ 10 đ B Đề kiểm tra Phần I: Trắc nghiệm khách ... 2CuO(r) CuO(r)+ H2SO4(dd) >CuSO4(dd) + H2O(l) Câu 3: (3,5đ) Đáp số: 35,84 (lít) Tiết 36 Kiểm tra học kì I A MA TRậN Đề Chủ đề kiến thức Chủ đề 1:Các loại hợp chất vô Chủ đề 2:Mối quan hệ hợp Chủ đề...
 • 10
 • 934
 • 28

bo de kiem tra hoa 9(co ma tran)

bo de kiem tra hoa 9(co ma tran)
... SO4 Câu (3,5đ )Trong phòng thí nghiệm ngời ta điều chế khí cacbonic cách cho canxi cacbonat tác dụng với dd HCl Tính thể tích khí Cacbonic thu đợc(ĐKTC)Khi dùng 200g CaCO3 hiệu suất trình 80% 3.Hớng ... Tổng điểm 3,0 đ Câu (1,0 đ) Hidrocacbon Dẫn xuất Hidrocacbon Tổng cộng điểm Câu (1,0 đ) 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Câu (3,0 đ) Câu (2,0 đ) 7đ 4,0 đ 3,0 đ 10 đ B Đề kiểm tra Phần I: Trắc nghiệm khách quan ... 2CuO(r) CuO(r)+ H2SO4(dd) >CuSO4(dd) + H2O(l) Câu 3: (3,5đ) Đáp số: 35,84 (lít) Tiết 36 Kiểm tra học kì I A MA TRậN Đề Chủ đề kiến thức Chủ đề 1:Các loại hợp chất vô Chủ đề 2:Mối quan hệ hợp chất...
 • 10
 • 537
 • 15

bo de kiem tra hoa 8(co ma tran)

bo de kiem tra hoa 8(co ma tran)
... thức A KO, CuO, Al2O3, PbO2, P2O3, SO3 B K2O, Cu2O, Al2O3, PbO2, P2O5, SO3 C K2O, CuO, Al2O3, PbO2, P2O5, SO3 D KO2, Cu2O, Al2O3, PbO, P2O5, SO2 b Một kim loại R tạo muối Nitrat R(NO3)3 Muối Sunfat ... Câu (2,0 đ): Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí oxi khí cacbonic a Cho biết khối lợng Cacbon 4,5 kg, khối lợng oxi 12 kg Khối lợng Cacbonic đợc tạo thành là: A 16,5 kg B 16,6 kg C 17 ... thức khối lợng đợc :1đ -Tính đợc khối lợng nhôm oxit:0,5đ m Al O =27+60-40=47g Tiết 36 Kiểm tra học kỳ I A Ma trận: TT Chủ đề kiến thức Chất Nguyên tử Phân tử Phản ứng hoá học Mol tính toán hoá...
 • 10
 • 371
 • 1

bộ đề kiểm tra hoá 8 cả năm - có ma trận và đáp án

bộ đề kiểm tra hoá 8 cả năm - có ma trận và đáp án
... Đáp án biểu điểm kt số lớp Câu 1-1 0 Câu 11 Câu 12 Đáp án 1D 2B 3A 4D 5C 6D 7D 8A 9D 10C CTHH CuCl2 cho biết: - Hợp chất nguyên tố Cu Cl tạo nên - Trong phân tử CuCl2 1Cu 2Cl - PTK ... chung: Alx(SO4)y Theo qui tắc hoá trị ta có: III.x = II.y x II = = y III - CTHH hợp chất là: Al2(SO4)3 0,5 = 1,5đ Bài Kiểm tra 45 số Môn hoá học lớp A/ Ma trận đề Nội dung kiến Nhận biết thức ... đợc (đktc) giống câu không? (Cho H = O = 16; Cl = 35,5; Cu = 64) Câu 1: Câu 2: Câu 5: Đáp án biểu điểm kt số lớp Đáp án A - Đúng; B Sai; C Sai; D - Đúng 2A 3A 4D p oxi hoá - khử: 3,4,5...
 • 12
 • 1,726
 • 61

bo đe kiem tra hoa 8 hk1(co đap an)

bo đe kiem tra hoa 8 hk1(co đap an)
... 18, 06.1023 24, 08. 1023 Cho PTHH sau: 2Cu + O2 → 2CuO Tỉ lệ số ngun tử đồng : số phân tử oxi : 2:1 1:2 2:2 1:1 Khi mở nút chai nước giải khát loại có gaz thấy bọt sủi lên, tượng gì? Hiện tượng hoa ... Gồm tượng Cả tượng điều khơng phải ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC:2010-2011 ́ ́ MƠN: HOA HỌC LƠP (Thời gian làm bài: 35 phút) PHẦN TỰ ḶN (8 điểm) Câu 1: (2đ): Hay lập PTHH theo sơ đờ ... (Biế t : Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5 ) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC:2010-2011 ́ ́ MƠN: HOA HỌC LƠP (Thời gian làm bài: 35 phút) PHẦN TỰ ḶN (8 điểm) Câu 1: (2đ): Hay lập PTHH theo sơ đờ...
 • 17
 • 193
 • 1

Gián án bo de kiem tra hoa ca nam

Gián án bo de kiem tra hoa ca nam
... điểm) Câu 7: Có thể thu đợc kim loại sắt (Fe) cách cho khí cacbon oxit (CO) tác dụng với sắt (III) oxit (Fe2O3) Ngoài sản phẩm khí cacbon đioxit (CO 2) a) Lập PTHH? Cho biết tỉ lệ số phân tử Fe2O3 ... H2SO4 loãng) Khoanh tròn vào phơng án câu sau đây: Câu 2: Trong phản ứng sau đây, phản ứng là: A Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 B CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O to 2HCl C H2 + Cl2 to CaO + CO D CaCO3 Câu 3: ... Bài Kiểm tra 45 số Môn hoá học lớp Phần I: Trắc nghiệm (3đ): Khoanh tròn vào phơng án câu sau đây: Câu 1: Nhóm chất tác dụng đợc với oxi điều kiện thích hợp là: A Fe, C, S, CH4 C CaCO3, Mg,...
 • 12
 • 160
 • 0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HAY

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HAY
... AgNO = (m Al(NO ) + mAg ) - mAl Bài : = 89 SO2 = 64 đ.v.C Na2SO4 = 142 đ.v.C Bài 3: MSO = 80 g %S = + 1 08 - 27 = 170 (g) 32 x 100% = 40% 80 0,25 1 0,5 ĐỀ 18 Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm ... Câu7:Thể tích ĐKTC 0,75mol O2 là: A) 18, 6lit B)16,8lit C)24lit D)42lit Câu8:Công thức hóa học hợp chất tạo nên từ nguyên tố Kali K(I) nhóm nguyên tử (CO3) có hóa trị (II) là: A)K2CO3 B)KCO3 C)K(CO3)2 ... 0,5đ V H2 = 0,2 x 22,4 = 4, 48 (l) : 0,5đ Điểm 1,5 điểm 1,5 điểm 3,0 điểm ĐỀ 15 ĐỀ THI HỌC KỲ I Họ tên :……………………… Môn: Hóa Lớp: ……………………………… Thời gian: 45 phút Năm học: 08- 09 I)Phần trắc nghiệm: Hãy...
 • 48
 • 1,225
 • 5

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 11

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 11
... O = 16 ; H = 1) 113 III Bài kiểm tra 45 phút số (kiểm tra học kì 1) III.1 Phạm vi kiểm tra Chơng Sự điện li ; Chơng Nitơ Photpho ; Chơng Cacbon Silic ; III.2 Cấu trúc đề kiểm tra Mức độ nhận ... phần trăm thể tích khí hỗn hợp A VI Bài kiểm tra 45 phút số (đề kiểm tra học kì II) VI.1 Phạm vi kiểm tra Các kiến thức từ chơng đến chơng VI.2 Cấu trúc kiểm tra Mức độ Biết Nội dung KQ Đại cơng ... Bài kiểm tra 45 phút số IV.1 Phạm vi kiểm tra Chơng Đại cơng hiđrocacbon ; Chơng Hiđrocacbon no IV.2 Cấu trúc đề kiểm tra Mức độ Nội dung Đại cơng hiđrocacbon Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp 118 ...
 • 35
 • 199
 • 2

bộ đề kiểm tra hóa học lớp 9

bộ đề kiểm tra hóa học lớp 9
... g Có: 5,4 49 g P: 5,4 29, 4 x y g D: 19, 6 g m Al2(SO4)3 = 342.5,4:54 =34,2 (g) m H2 = 6.5,4 : 54 = 0,6 (g) m d sau p = 5,4 + 490 0,6 = 494 ,8 (g) C%d2 H2SO4 d = 19, 6 : 494 ,6 100% =3 ,96 % C%d2 Al2(SO4)3 ... sinh = 152x = 152.0,25 = 38 (g) Khối lợng Cu sinh = 64x = 64.0,25 = 16 (g) Bài kiểm tra tiết số ma trận đề kiểm tra số hóa Ni dung kin thc Oxit S cõu hi S im Axit S cõu hi S im Tổng hợp S cõu hi ... = 11,2 :56 = 0,4 (g) m d sau p =11,2 + 182,5 0,4 = 193 ,3(g) C%d2 HCl d =3,65 : 193 ,3 100% =1, 89% C%d2 FeCl2 =25,4 : 193 ,3 100% =13,14% Đáp án Đề số Câu số ; 4đ 4Al + 3O2 2Al2O3 4P + 5O2 2P2O5...
 • 12
 • 234
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1sinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcTìm hiểu về quặng SecpentinePHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RANPhân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Tuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 1: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của emBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 3: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng của mìnhBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017NCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập