Tổng hợp công thức cực trị điện xoay chiều

tóm tắt công thức cực trị điện xoay chiều

tóm tắt công thức cực trị điện xoay chiều
... trị Phương pháp Pmạchmax PRmax ∈ aR + b R P →Trung bình nhân Kết Ro = R1 R2 Kết Ro = R1 R2 Theo thành phần khác mạch BĐT Côsi Cực trị Pmax = Ro=|ZL-ZC| Ro = r + ( Z L - Z C ) Pmax = I R Thế công ... ω1ω2 1 +c +b ω ω2 hàm →Trung bình cộng 1 1 ( + 2) = ωo ω1 ω2 aω4 + bω2 + c hàm →Trung bình cộng Cực trị +c ω2 hàm →Trung bình nhân a Phương pháp Theo thành phần khác mạch I max = ω= LC ULmax→C tồ ... = ( + ) Z C Z C1 Z C U C max = U R + Z L2 R r r U U RL ⊥ C Mạch RLC có ω thay đổi: Theo hai giá trị Liên quan đến cộng hưởng: Imax; Pmax ; Umax(URmax) Phương pháp Kết aω2 + b ULmax Kết UCmax Phương...
 • 3
 • 79
 • 2

tổng hợp công thức cực trị

tổng hợp công thức cực trị
... minh công thức 11; 12 CÔNG THỨC HAY : Trong đoạn mạch xoay chiều , RLC ( cuộn dây cảm ) với điện áp hai đầu đoạn mạch U = không đổi Xét trường hợp ω thay đổi Các bạn biết – Xét điện áp cực đại ... (1b) R LC 2- Xét điện áp cực đại hai đầu tụ điện C L − R2 C UCmax = ( 2a) Khi : ω = (*) 2 L2 R LC − R C Công thức (*) tài liệu tham khảo viết vậy, biến đổi chút xíu có công thức dễ nhớ liên hệ hay ... trị cực đại (cộng hưởng) khi: ZC = ZL ⇒ ω2 = = ω1ω2 ⇒ ω = ω1ω2 LC => Với ω = ω1 ω = ω2 I P cosφ UR có giá trị IMax PMax URMax ω = ω1ω2 ⇒ ω1ω2 = , f = f1 f LC P = P ⇔ ω1L − Nghĩa :Có hai giá trị...
 • 7
 • 37
 • 0

TỔNG hợp KIẾN THỨC về DÒNG điện XOAY CHIỀU

TỔNG hợp KIẾN THỨC về DÒNG điện XOAY CHIỀU
... kế đo cường độ dòng điện mắc nối tiếp) nên dòng điện thay qua C vòng qua ampe kế ( có điện trở nhỏ ) ► Lƣu ý dòng điện chiều với dòng điện xoay chiều: + Đối với dòng điện xoay chiều mắc nối tiếp ... xảy tưởng cộng hưởng Hệ thức là: 1 = 2 ZC1 ♥Bài 6: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA ■ Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động xoay chiều 2 tần số, biên ... mạch điện gồm tụ điện điện dung C, điện trở R cuộn dây không cảm có điện trở r mắc nối tiếp + Giản đồ R-Lr-C : Cho mạch điện gồm điện trở R cuộn dây không cảm có điện trở r tụ điện có điện...
 • 10
 • 151
 • 0

Tổng hợp Công thức và biểu đồ của Cực trị Điện xoay chiều

Tổng hợp Công thức và biểu đồ của Cực trị Điện xoay chiều
... = R2 L2 Tồn hai giá trị ω1 , ω để UL Khi 1 + = 2 U Y − ) +1 LC ω ω1 ω2 ωL ULmax mẫu số ⇔ ω L = C U L max = 2L − R C BIẾN THIÊN UC THEO R, L, C, ω Các cực Giá trị cực trị trị UC theo R U U C = ... thiên theo L, C, ω hoàn toàn tương tự BIẾN THIÊN UL THEO R, L, C, ω Các cực trị UL theo R Giá trị cực trị U L = I Z L = Đồ thị minh họa U ZL = Z U R + (Z L − Z C ) 2 ZL ULmax mẫu số min: ⇔ R → ⇔UL ... mẫu số ⇔ ωC = L 2L − R2 C U C max = 2UL R LC − R 2C BIẾN THIÊN URL , URC THEO R Các cực trị Giá trị cực đại Đồ thị minh họa Tham gia khóa học LTĐH KIT-1 Luyện giải đề môn Vật lí Hocmai.vn để đạt...
 • 8
 • 144
 • 2

Tóm tắt công thức và bài tập cực trị điện xoay chiều

Tóm tắt công thức và bài tập cực trị điện xoay chiều
... BÀI TẬP CỰC TRỊ (cực đại, cực tiểu) I CỰC ĐẠI CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ( I max) Câu 1: Cho đoạn mạch xoay chiều đặt vào điện áp u = Uo cosωt Cuộn dây cảm Cho ... thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220 cos(100πt + dung C để điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là: 10 20 µF µ F µF A B C π π π D 40 π π ) V Giá trị điện µF Câu ... B, C B Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm cuôn dây có điện trở r độ tự cảm L = 10H mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C thay đổi Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 100 cos(100πt...
 • 5
 • 3,085
 • 147

Tổng hợp lý thuyết và công thức giải nhanh Điện xoay chiều

Tổng hợp lý thuyết và công thức giải nhanh Điện xoay chiều
... cos2 ft ft : — — 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang 30 — Cách 1: hai vành khuyên tr — Cách 2: f òng f = np np 60 /3 e1 E0cos( t); e2 I1 I01cos( t); I2 — E0cos( t I02cos(...
 • 10
 • 561
 • 2

tổng hợp các công thức giải nhanh điện xoay chiều

tổng hợp các công thức giải nhanh điện xoay chiều
... W1 W2 CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG I.Điều kiện có cộng hưởng: *Mạch điện có đủ : R-L-C * Z L = Z C ⇒ L.C W = II .Các cách làm cho mạch điện có cộng hưởng: L Thay đổi C để có L.C.W = 7/.Đồ thị I theo...
 • 5
 • 454
 • 11

CHỨNG MINH MỘT SỐ CÔNG THỨC HAY PHẦN CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU NÂNG CAO PHẦN 1

CHỨNG MINH MỘT SỐ CÔNG THỨC HAY PHẦN CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU NÂNG CAO PHẦN 1
... biểu thức uL1 = U1 2cos(t + 1) (V), uL2 = U1 2cos(t + 2) (V) uL3 = U2 2cos(t + 3) (V) So sánh U1 U2 có hệ thức là: A U1 < U2 B U1 = U2 C U1 > U2 D U1 = U2 Câu 13 Đặt điện áp xoay chiều ... tần số góc  thay đổi Chỉnh  đến giá trị 1 (rad/s) điện áp hai đầu UAN đạt cực đại Từ giá trị 1 giảm tần số góc 40 (rad/s) điện áp hai đầu UMB đạt cực đại hệ số công suất mạch 10 Biết 1 có ... 10 -4/ (F); R không thay đổi, L thay đổi Khi L = 2/ (H) biểu thức dòng điện mạch i = I1 2cos (10 0t -  /12 ) (A) Khi L = 4/ (H) biểu thức dòng điện mạch i = I1 2cos (10 0t - /4) (A) Giá trị điện...
 • 6
 • 516
 • 10

TỔNG hợp CÔNG THỨC QUẢN TRỊ tài CHÍNH

TỔNG hợp CÔNG THỨC QUẢN TRỊ tài CHÍNH
... Doanh thu tạo từ đồng tài sản Vòng quay phải trả = 1.4 Các tỷ số đòn bẩy tài chính: a) Tỷ số nợ : Tổng nợ Tổng tài sản đồng tài sản tài trợ đồng nợ? b) Tỷ số nợ / vốn CSH Tổng nợ Tỷ số nợ/ vốn ... = 8.000/8 = 1.000 -Tỷ số nợ 50%; Tổng tài sản = 100%; Vốn CHH = 3.750 (chiếm 50%) ⇒ Tổng tài sản = 3.750 x = 7.500 -Lợi nhuận gộp = Tổng tài sản x Lãi gộp tổng tài sản = 7.500 x 40% = 3.000 -Giá ... ngắn hạn 120 Nợ tích lũy Tài sản khác 137 Nợ dài hạn Vốn tự có Tổng 2.600 Tổng a) Tính tỷ lệ % thương phiếu so với nợ ngắn hạn, tổng nợ, tổng vốn b) Tại công ty tài công ty BA lại sử dụng thương...
 • 17
 • 40
 • 0

Công thúc nhanh phần Điện xoay chiều và Dao động điện từ

Công thúc nhanh phần Điện xoay chiều và Dao động điện từ
... hiệu điện cường độ dòng điện đầu đường dây U’, I’ hiệu điện cường độ dòng điện cuối đường dây • Độ giảm đường dây truyền tải : ∆U = I R • Công suất hao phí : P2 ∆P = RI = R U CHƯƠNG : DAO ĐÔNG ĐIỆN ... Công suất hao phí : P2 ∆P = RI = R U CHƯƠNG : DAO ĐÔNG ĐIỆN TỪ Cho mạch dao động diện từ L, C Tần số dao động f, tần số góc ω Cho tụ điện C1, C2 • C1 mắc song song với C2 : 1 = 2+ 2 f f1 f • C1mắc ... mắc mạch nối tiếp tần số cộng hưởng chung : • ω= L1 ω12 + L2 ω L1 + L2 • Điều kiện Cường độ dòng điện cực đại : L.C = ω ω ...
 • 2
 • 784
 • 19

Cong thuc do thi dien xoay chieu

Cong thuc do thi dien xoay chieu
... mẫu số ⇔ R → ∞ ⇔ UR →U URmin mẫu số max ⇔ R → ⇔ UR → Ghi nhớ: P, I UR biến thi n theo L, C, ω hoàn toàn tương tự BIẾN THI N UL THEO R, L, C, ω Các cực trị UL theo R Giá trị cực trị U L = I Z L ... L + 4R 2 Kẻ bảng biến thi n vẽ đồ thị ta có y' = ⇔ Z C − Z C Z L − R ⇔ Z C = Khi ZC = ZL + Z + 4R 2 URCmax = Khi ZC = URCmin = + Z R UR URLmax ZC +R2 U Ta có bảng biến thi n (lấy nghiệm dương, ... ω1 , ω để UL Khi 1 + = 2 U Y − ) +1 LC ω ω1 ω2 ωL ULmax mẫu số ⇔ ω L = C U L max = 2L − R C BIẾN THI N UC THEO R, L, C, ω Các cực Giá trị cực trị trị UC theo R U U C = I Z C = Z C = Z 2UL R LC...
 • 8
 • 437
 • 6

đề bài toán cực trị điện xoay chiều rất khó

đề bài toán cực trị điện xoay chiều rất khó
... đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = U 2cos2πft (V) Khi tần số dòng điện xoay chiều mạch có giá trị f1 = 30 Hz f = 40 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị không đổi Để điện áp hiệu ... hiệu điện hai đầu tụ điện cực đại Biết giá trị ω = ω Z + 3Z = 400Ω Giá trị L là: A H B H C H D H Câu 36: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện điện ... chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24 Ω B 16 Ω C 30 Ω D 40 Ω Câu 45 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều...
 • 16
 • 6,298
 • 232

Hệ thống công thức chương DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Hệ thống công thức chương DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
... chƣơng V: Dòng điện xoay chiều lớp 12 Dạng 4: Công suất dòng điện xoay chiều Hệ số công suất A Phương pháp giải I Công suất hệ số công suất: - Công suất tức thời: Cho dòng điện xoay chiều i  ... chƣơng V: Dòng điện xoay chiều lớp 12 Dạng 7: Một số toán khác dòng điện xoay chiều A Phương pháp giải Tính cường độ dòng điện hiệu qua mạch: - Dựa vào giống dòng điện không đổi dòng điện biến ... Dạng toán chƣơng V: Dòng điện xoay chiều lớp 12 Dạng 10: Máy phát điện, động điện xoay chiều A Phương pháp giải Kiến thức chung Áp dụng kết máy phát điện xoay chiều pha: + Biểu thức từ thông: ...
 • 18
 • 2,720
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các công thức cực trị điện xoay chiềutóm tắt công thức và bài tập cực trị điện xoay chiềutổng hợp công thức quản trị tài chínhcực trị điện xoay chiềubài toán cực trị điện xoay chiều khócông thức máy phát điện xoay chiều 1 phatổng hợp các dạng bài tập điện xoay chiềucông thức máy phát điện xoay chiều 3 phacác công thức giải nhanh điện xoay chiềucông thức giải nhanh điện xoay chiềucông thức tính nhanh điện xoay chiềucông thức về dòng điện xoay chiềucông thức tính dòng điện xoay chiều 3 phacông thức của dòng điện xoay chiềucông thức chương dòng điện xoay chiềuphan tich nha vat ba cu tu 0132BÁO CÁO THỰC HÀNH môn KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GISLập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn tp Cần ThơCHUYÊN đề KIỂM TOÁNẢNH HƯỞNG CỦA ENSO ĐẾN VIỆT NAMNâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm PetrolimexPHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG VẠN PHÚCCông tác quản lý tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải phápTổ chức hạch toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại xí nghiệp than Thành CôngTÔI tài GIỎI bạn CŨNG vậyBAI TAP CAU BI DONGTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaSubjunctive câu gả định dài hai mươi ký tựReported speech presentationỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyHệ Thống Quản Lý Môi Trường Của Tập Đoàn Tân Hiệp PhátThuyết minh kỹ thuật hệ thống truyền thông đa dịch vụYLE flyers word list
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập