Vi sinh vật trong lạnh đông thựcphẩm

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VI SINH VẬT TRONG CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH
... PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH (không kiểm tra vi sinh kiểm tra hóa học, kiểm tra cảm quan) 4.1 Phương pháp lấy, vận chuyển bảo quản mẫu kiểm vi sinh 4.1.1 Lấy, vận chuyển ... Quá trình phân tích tiêu vi sinh vật Sau số vi sinh vật thường kiểm tra hàng thủy sản: 4.2.1 Tổng số vi khuẩn hiếu khí 4.2.1.1 Định nghĩa nguyên tắc Vi khuẩn hiếu khí vi khuẩn tăng trưởng hình ... cần kiểm tra lượng mẫu lấy đủ để tiến hành vi c phân tích Thường mẫu lấy cách ngẫu nhiên Mẫu kiểm từ thực phẩm không bao gói mẫu lô hàng lớn cần cân lấy 200 g không lấy đơn vị sản phẩm Với sản phẩm...
 • 40
 • 203
 • 2

Ứng dụng công nghệ gen động vật, vi sinh vật trong nông nghiệp, y tế

 Ứng dụng công nghệ gen động vật, vi sinh vật trong nông nghiệp, y tế
... hệ huyết thống qua phân tích ADN ty thể 1.1 .ứng dụng chẩn đoán bệnh Sử dụng kỹ thuật công nghệ gen để phát hiện, chẩn đoán cách xác, nhanh chóng bệnh di truyền truyền nhiễm g y nấm, khuẩn, virus ... hay qua đường niêm mạc hô hấp Vacxin tỏi t hp sng Là vi khuẩn, virus không g y bệnh cải biến di truyền để mang biểu gen kháng nguyên tác nhân g y bệnh cải biến sinh vật g y bệnh cách loại bỏ gen ... người động vật có vú mang gen đặc trưng giới tính đực Sry (The sex determining region Y gene) Gen kích thích sản sinh kháng nguyên HY phát triển tinh hoàn cá thể đực Đã tiến hành giải trình tự gen...
 • 111
 • 1,214
 • 15

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện gia lâm,thành phố hà nội

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện gia lâm,thành phố hà nội
... + Đánh giá thực trạng hoạt động giết mổ địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Nội + Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn thịt số sở giết mổ địa bàn thông qua kết kiểm tra số tiêu vi sinh vật nh: Escherichia ... nghip 42 Nội dung, nguyên liệu phơng pháp nghiên cứu 3.1 Nội dung Đề tài: "Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ ô nhiễm vi sinh vật thịt lợn số sở giết mổ địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Nội" ... khảo sát số tiêu vệ sinh thú y nơi giết mổ địa bàn huyện Gia Lâm 4.3 62 Thực trạng vệ sinh điểm giết mổ địa bàn huyện Gia Lâm 4.2 59 74 Kết kiểm tra số tiêu vi sinh vật ô nhiễm thịt lợn nơi giết...
 • 117
 • 628
 • 3

Khảo sát thực trạng hoạt động và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện quốc oai, tỉnh hà tây

Khảo sát thực trạng hoạt động và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện quốc oai, tỉnh hà tây
... phẩm thịt v bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, tiến h nh thực đề t i: Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc v ô nhiễm vi sinh vật thịt lợn số sở giết mổ địa b n huyện Quốc Oai, tỉnh H Tây Tr ... giết mổ địa b n huyện Quốc Oai v tỉnh H Tây 4.1.2 48 60 Kết kiểm tra số tiêu vi sinh vật nớc v thịt số sở giết mổ địa b n huyện Quốc Oai, tỉnh H Tây 4.2.1 64 Kiểm tra mức độ ô nhiễm vi sinh vật ... Đánh giá thực trạng hoạt động giết mổ gia súc địa b n huyện Quốc Oai H Tây - Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật số điểm giết mổ địa b n huyện Quốc Oai, thông qua kiểm tra số tiêu vi khuẩn nớc...
 • 110
 • 399
 • 1

khảo sát biến đổi mật số vi sinh vật trong quá trình chế biến hạt sen đóng hộp

khảo sát biến đổi mật số vi sinh vật trong quá trình chế biến hạt sen đóng hộp
... trư ng nhi t t i thích c a vi sinh v t ho t ng c a vi sinh v t b ch m l i nhi t cao, protid c a ch t nguyên sinh c a vi sinh v t b ông t làm cho vi sinh v t b ch t Quá trình ông t protid không ... di t vi sinh v t, t c bi n dt i lư ng vi sinh v t theo th i gian k: H ng s t c tiêu di t vi sinh v t (k ph thu c không ch vào loài vi sinh v t mà tính ch t sinh lý h c c a chúng.) Ta có th vi t ... ng h c c a trình ch t nhi t c a vi sinh v t S ch t nhi t c a vi sinh v t m t nhi t trình ng h c b c nh t sau: dN/dt = - k.N ó có th c bi u di n b ng phương (1) Trong ó N: s lư ng vi sinh v t t...
 • 60
 • 412
 • 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN QUỸ GEN VI SINH VẬT TRỒNG TRỌT GIAI ĐOẠN 2006-2010 pdf

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN QUỸ GEN VI SINH VẬT TRỒNG TRỌT GIAI ĐOẠN 2006-2010 pdf
... vi sinh vật có tiềm sử dụng đánh giá ảnh hưởng trồng; từ đề xuất giới thiệu nguồn gen vi sinh vật có tiềm cho sản xuất nông nghiệp Từ nguồn gen vi sinh vật bảo quản quỹ gen vi sinh vật trồng trọt, ... sau: Lưu giữ, bảo quản thường xuyên 673 nguồn gen vi sinh vật đảm bảo độ sống sót hoạt tính sinh học Thu thập phân lập làm giàu thêm cho gen vi sinh vật trồng trọt 49 nguồn gen vi sinh vật có khả ... làm giàu nguồn gen nhiệm vụ bảo tồn quỹ gen vi sinh vật trồng trọt Giai đoạn 20062010, quỹ gen vi sinh vật tiến hành phân lập, tuyển chọn 49 nguồn gen vi sinh vật từ mẫu đất, mẫu rễ, lạc, đậu tương,...
 • 8
 • 266
 • 2

Những hoạt động của vi sinh vật trong môi trường chúng cư sống

Những hoạt động của vi sinh vật trong môi trường chúng cư sống
... ecosystem may not provide Key Issues in Biotechnology conclusive evidence of environmental safety for other countries or ecosystems In-depth research on specific ecosystems could provide answers to ... Promoting the Transfer and Use of Environmentally Sound Technology: A Review of Policies 53 p UNCTAD/DST/12 $19 Science and Technology in the New Global Environment: Implications for Developing ... products derived from them A Environmental impacts of genetically modified crops One of the major concerns about introducing GM crop varieties is the uncertain impact on the environment One of the potential...
 • 21
 • 423
 • 0

Nghiên cứu động học sấy và biến động vi sinh vật trong quá trình sấy cá cơm săng (stolephorus tri) bằng gốm bức xạ hồng ngoại chọn lọc

Nghiên cứu động học sấy và biến động vi sinh vật trong quá trình sấy cá cơm săng (stolephorus tri) bằng gốm bức xạ hồng ngoại chọn lọc
... thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu động học sấy biến động vi sinh vật trình sấy cơm săng (Stolephorus tri) gốm xạ hồng ngoại chọn lọc" Nhằm đại hoá công nghệ sấy thuỷ sản, tiết ... động vi sinh vật sản phẩm cơm săng trình sấy vằng gốm hồng ngoại từ xây dựng đường cong sấy nắm biến động vi sinh vật trình sấy Tìm thông số tối để sấy sản phẩm cơm săng gốm xạ hồng ngoại ... dựng quy trình công nghệ sấy cơm máy sấy gốm hồng ngoại - Thực nghiệm tìm chế độ sấy tối ưu cho sản phẩm cơm khô 3 - Khảo sát biến động vi sinh vật trình sấy cơm săng chế độ sấy tối...
 • 81
 • 206
 • 0

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên
... VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - LÊ H NG VÂN KH O SÁT TH C TR NG HO T ð NG GI T M VÀ Ô NHI M VI SINH V T TRONG TH T L N T I M T S ðI M GI T M TRÊN ð A BÀN THÀNH PH HƯNG ... 3.1.4 54 K t qu kh o sát m t s ch tiêu vi sinh v t c a nư c dùng t i nơi gi t m ñ a bàn Thành ph Hưng Yên 3.3 49 Th c tr ng v sinh c a ñi m gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên 3.2 46 Thi t k xây ... l n t i nơi gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên 3.3 60 73 So sánh t l m u không ñ t tiêu chu n vi sinh v t th t l n t i nơi gi t m ñ a bàn thành ph Hưng Yên Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu...
 • 94
 • 296
 • 1

skkn một số hình thức sinh động hóa nội dung vi sinh vật trong chƣơng trình sinh học 10

skkn một số hình thức sinh động hóa nội dung vi sinh vật trong chƣơng trình sinh học 10
... MỘT SỐ HÌNH THỨC SINH ĐỘNG HÓA KIẾN THỨC VI SINH HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 10 Nội dung SKKN đƣợc triển khai số dạy phần SINH HỌC VI SINH VẬT, chƣơng trình sinh học 10 bản, bài:  Bài 24: ... ĐỘNG HÓA NỘI DUNG VI SINH VẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP 10 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đề tài “MỘT SỐ HÌNH THỨC SINH ĐỘNG HÓA NỘI DUNG VI SINH VẬT TRONG CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 đƣợc thực với mục ... SINH HỌC Số năm có kinh nghiệm: - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây:  Năm học 2012- 2013: MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HÀNH SINH HỌC LỚP 1O ĐỀ TÀI MỘT SỐ HÌNH THỨC SINH ĐỘNG HÓA NỘI DUNG VI SINH...
 • 22
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng công nghệ gen động vật vi sinh vật trong nông nghiệp y tếluận văn về vi sinh vật trong đồng hóa dầu mỏhoat dong cua vi sinh vat trong qua trinh san xuat biavi sinh vật trong tôm mực và động vật nhuyễn thểnhìn sâu xa hoạt động của vi sinh vật trong thời gian hàng triệu năm đã tạo ra các hợp chất có chứa nitơ trong cảnh quan văn hóa nông thôn các hợp chất này phần lớn ở dạng các hợp chất hữu cơtác động tương hỗ của vi sinh vật trong dạ cỏ2 7 các chỉ tiêu vi sinh vật của thịt đông lạnhvi sinh vật trongvi sinh vật trong đấtvi sinh vật trong sữavi sinh vật trong giếng dầuvai trò vi sinh vật trong đấtnhững vi sinh vật trong thực phẩmứng dụng lên men vi sinh vật trong chế biến ca caovi sinh vật trong sản xuất chaoHoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)giáo án thực hành lái xeBÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhQuản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích cấu trúc và hình thái tinh thể celecoxib trong các điều kiện kết tinh khác nhau (LV thạc sĩ)Bộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa họcQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCSKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập