Chuyên đề cacbohidrat

LTDH - chuyen de CACBOHIDRAT

LTDH - chuyen de CACBOHIDRAT
... 6H10O5)n : A 7.000 B 8.000 C 9.000 D 10.000 Câu 24: Cho hợp chất sau : CH2OH-(CHOH)4-CH2OH CH2OH-(CHOH) 4- CHO CH2O-CO-(CHOH)3CH2OH CH2OH(CHOH)4CHO CH2OH(CHOH)4COOH Những hợp chất cacbohiđrat ? ... B, C sai a Câu 33: Bổ sung chuỗi phản ứng sau: (C6H5O5)n C6H12O6 C2H5OH C2H4 C2H5Cl C2H4 (-CH2-CH 2-) n A (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4 đặc, (4) HCl, (5) KOH, (6) trùng ngng B (1) H2O, (2) lên ... Dung dịch AgNO3/NH3 D Cu(OH)2 Câu 18: Chia m gam glucozơ làm phần nhau .- Phần đem thực phản ứng tráng gơng thu đợc 27 gam Ag - Phần cho lên men rợu thu đợc V ml rợu (D = 0,8 g/ml) Giả sử phản ứng...
 • 3
 • 265
 • 9

Chuyên đề Cacbohidrat

Chuyên đề Cacbohidrat
... saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau: A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá phức bạc amoniac [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung ... dẫn xuất etyl halogenua môi trường kiềm C©u D Dung dịch brom C©u D Phản ứng với CH3OH/HCl C©u D Đều hoà tan Cu (OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam C©u D 1, C©u 10 C Saccarozơ C©u...
 • 8
 • 893
 • 22

Chuyên đề - Cacbohidrat - Thầy Đức Anh

Chuyên đề - Cacbohidrat - Thầy Đức Anh
... GV: Phạm Đức Anh (THPT Bưng Riềng – H.Xuyên Mộc - BRVT) Tài liệu luyện thi CĐ – ĐH 2012 C Phân biệt tinh bột xenlulozơ I2 D ... (B2007) Phát biểu không Liên hệ : 0123.75.78.199 0936.870.199 Trang GV: Phạm Đức Anh (THPT Bưng Riềng – H.Xuyên Mộc - BRVT) Tài liệu luyện thi CĐ – ĐH 2012 A Dung dịch fructozơ hoà tan Cu(OH)2 ... Cu(OH)2 là: A.4 B.5 C.6 D.7 Liên hệ : 0123.75.78.199 0936.870.199 Trang GV: Phạm Đức Anh (THPT Bưng Riềng – H.Xuyên Mộc - BRVT) Tài liệu luyện thi CĐ – ĐH 2012 Câu 40: Có lọ nhãn chứa dd C2H5OH, CH3COOH,...
 • 7
 • 146
 • 0

chuyên đề cacbohidrat

chuyên đề cacbohidrat
... axit fomic đo điều kiện Công thức phân tử X A C12H22O11 B C6H12O6 C (C6H10O5)n D C18H36O18 CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT C 11 C 21 D 31 B 41 B 51 C 61 B 71 C 81 D 91 B 101 C D 12 A 22 C 32 B 42 D 52 ... gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh 9,85 g kết tủa Giá trị m A 25,00 B 12,96 C 6,25 D 13,00 Xem chuyên đề 12 “Phương pháp đồ thị” CT : nCO2 = nOH- - nCO3(2-) = nNaOH + 2nBa(OH)2 – nBaCO3 = 0,05 + ... C6H12O6 B C12H22O11 C (C6H10O5)n D Cn(H2O)m Tự chọn lượng chất => chọn mH2O = g => mCO2 = g Xem chuyên đề : => số C / số H “Của chất hữu cơ” = nC / 2nH2O = 6/11 => B thỏa mãn “Cái dựa vào PT suy...
 • 18
 • 159
 • 0

hóa học hữu cơ chuyên đề cacbohiđrat

hóa học hữu cơ chuyên đề cacbohiđrat
... CHUYÊN ĐỀ 6: CACBOHRAT Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn GIÁO KHOA CÂU (ðH A 2009): Cacbohiđrat nh t thi t ph i ch a nhóm ch c c a: ... Sacarozơ b hóa đen H2SO4 đ c (f) Trong cơng nghi p dư c ph m, saccarozơ đư c dùng đ pha ch thu c Trong phát bi u trên, s phát bi u A B C D CÂU 23 (Cð 2013): Phát bi u sau ? A Hiđro hóa hồn tồn ... Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 6: CACBOHRAT Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn CÁC EM H C SINH THÂN M N! Trong q trình h c, n u em có nh ng th c m c v n i dung Hóa h c 10,11,12 & LTðH...
 • 15
 • 391
 • 1

chuyên đề cacbohidrat ôn thi đại học

chuyên đề cacbohidrat ôn thi đại học
... Trường THPT Chuyên Tiền Giang I Tính chất vật lí - Trạng thái tự nhiên - Xenlulozơ chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan nước đun nóng, không tan dung môi thông thường ete, ... glucozơ làm nguyên liệu sản xuất etanol o o Chuyên đề Cacbohydrat GV: Trần Thị Thanh Hà Trường THPT Chuyên Tiền Giang TÓM TẮT LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT I Phân loại-Công thức-Cấu tạo đặc trưng Hở Tạp chức ... ứng thủy phân D phản ứng đổi màu iot  Chuyên đề Cacbohydrat 14   GV: Trần Thị Thanh Hà Trường THPT Chuyên Tiền Giang Câu 2: Xenlulozơ không thuộc loại A cacbohidrat B gluxit C polisaccarit D...
 • 22
 • 172
 • 1

Chuyên đề: -- CACBOHIĐRAT

Chuyên đề: -- CACBOHIĐRAT
... dụng quan trọng sản xuất đời sống sản xuất giấy, tơ, sợi, ancol etylic… MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ CACBOHIĐRAT Bài 1: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90 %, lượng CO2 sinh cho hấp thụ hết vào...
 • 14
 • 98
 • 1

Chuyên đề Cacbohidrat Phương pháp giải nhanh

Chuyên đề Cacbohidrat Phương pháp giải nhanh
... xét sau, nhận xét đúng: A Tất chất có CT Cn(H2O)m cacbohidrat B Tất cacbohidrat có CT chung Cn(H2O)m C Phân tử cacbohidrat có nguyên tử C D Đa số cacbohidrat có CT chung Cn(H2O)m 15 PƯ chứng tỏ ... 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hoà ... ban đầu Giá trị m (ĐH-A-2009) A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 Ancol etylic điều chế từ tinh bột phương pháp lên men với hiệu suất toàn trình 90%, Hấp thụ toàn lượng CO2, sinh lên men m gam tinh bột...
 • 8
 • 251
 • 2

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word
... saccarozơ đặc điểm giống nhau: A Đều đisaccarit B Đều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 cho bạc C Đều hợp chất cacbohiđrat http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết ... gốc glucozo mạch vòng (vòn cạnh ) Câu 17: Đáp án : B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết glucozo nhóm -CHO , phản ứng tráng gương Lý thuyết trọng ... Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết - B1: Dùng Cu(OH)2/OH điều kiện thường ống nghiệm glucozơ glixerol cho dung dịch phức màu xanh lam...
 • 255
 • 236
 • 1

Báo cáo khoa học các trường chuyên CHUYÊN đề CACBOHIDRAT

Báo cáo khoa học các trường chuyên CHUYÊN đề CACBOHIDRAT
... TRNG THPT CHUYấN LO CAI 2015 Cacbohidrat l nhúm hp cht hu c chc , cú nhiu thiờn nhiờn, c bit thc vt (chim trờn 80% lng khụ) I.1 Cỏc tờn gi khỏc ca cacbohydrat Cacbohidrat Cụng thc phõn t ca ... saccharum cng cú ngha l ng v t ú t saccarit c dựng thay cho t cacbohidrat Gluxit Tờn ny cú xut x t ting Hi-lp glucus) ngha l ngt Túm li cacbohidrat, ng, saccarit l ba tờn gi khỏc ca cựng mt loi hp ... Cỏc tờn gi khỏc ca cacbohydrat Cacbohidrat Cụng thc phõn t ca chỳng cú dng C n(H2O)m , nờn c gi l cacbohidrat Tuy nhiờn chỳng khụng phi l hiddrat ca cacbon Cacbon khụng tan nc ng ng ( sugar) T ...
 • 93
 • 193
 • 2

CHUYÊN đề 8 bài tập CACBOHIDRAT

CHUYÊN đề 8 bài tập CACBOHIDRAT
... 107 B 18 B 28 A 38 C 48 B 58 B 68 B 78 C 88 B 98 A 1 08 A 19 A 29 A 39 A 49 D 59 D 69 C 79 B 89 D 99 A 109 10 B 20 A 30 C 40 C 50 B 60 C 70 D 80 B 90 C 100 B 110 CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT “Đáp án ... (C6H10O5)n D C18H36O 18 CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT C 11 C 21 D 31 B 41 B 51 C 61 B 71 C 81 D 91 B 101 C D 12 A 22 C 32 B 42 D 52 D 62 A 72 C 82 C 92 B 102 C A 13 C 23 B 33 A 43 B 53 A 63 A 73 B 83 B 93 ... D 84 B 94 B 104 A A 15 A 25 B 35 C 45 A 55 C 65 C 75 A 85 C 95 B 105 B 16 A 26 D 36 D 46 A 56 D 66 C 76 C 86 D 96 A 106 -9- A 17 A 27 B 37 C 47 A 57 B 67 A 77 A 87 A 97 D 107 B 18 B 28 A 38 C...
 • 10
 • 580
 • 2

CHUYÊN đề 8 lý THUYẾT CACBOHIDRAT

CHUYÊN đề 8 lý THUYẾT CACBOHIDRAT
... - 11 - D 1 382 66,7 lít CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT V(CO2 cần) = lít V(không khí cần) = = 1 382 66,7 lít Bài 5: Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh sau: 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 (∆H = 281 3 kJ) Nếu ... 12 % Giá trị a b là: A 619 ,8 kg 723 kg C 719 ,8 kg 723 kg B 719 ,8 kg 82 3 kg D 619 ,8 kg 82 3 kg Gợi ý: [C6H7O2(OH)3] + 3nHNO3 Do hao hụt 12% [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O H = 88 % a= kg b = kg Bài 7: Cho ... nhiệt độ 185 oC - Có nhiều mía (nên saccarozơ gọi đường mía), củ cải đường, nốt… - Có nhiều dạng sản phẩm: đường phèn, đường kính, đường cát… http://aotrangtb.com -4- CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT...
 • 13
 • 355
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 8 LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT pptx

CHUYÊN ĐỀ 8 LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT pptx
... 12 % Giá trị a b là: A 619 ,8 kg 723 kg B 719 ,8 kg 82 3 kg C 719 ,8 kg 723 kg D 619 ,8 kg 82 3 kg Gợi ý: [C6H7O2(OH)3] + 3nHNO3 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O Do hao hụt 12% H = 88 % a= kg b = kg Bài 7: Cho ... trình lên men 85 % Nếu đem pha loãng ancol thành rượu 40o (khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0 ,8 g/cm3) thể tích dung dịch rượu thu là: A 12 18, 1 lít B 181 2,1 lít C 1225,1 lít D 185 2,1 lít ... thời gian để 10 xanh với diện tích 10 cm2 tạo 1 ,8 gam glucozơ Biết lượng mặt trời sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ: A 18 B 22 26 phút C 26 18 phút D 20 Gợi ý: Trong phút, lượng mặt trời...
 • 8
 • 181
 • 1

chuyên đề luyện thi đại học - cacbohidrat

chuyên đề luyện thi đại học - cacbohidrat
... nước ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Mợt- Bình Dương) -2 - “CHUN: Bời dưỡng kiến thức – Lụn thi TN THPT – CĐ & ĐH mơn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, ... sobitol ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Mợt- Bình Dương) -3 - “CHUN: Bời dưỡng kiến thức – Lụn thi TN THPT – CĐ & ĐH mơn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học, ... nhánh ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Mợt- Bình Dương) -4 - “CHUN: Bời dưỡng kiến thức – Lụn thi TN THPT – CĐ & ĐH mơn HÓA HỌC” Để tìm hiểu và đăng ký học,...
 • 5
 • 254
 • 10

Chuyên đề 5 - Cacbohiđrat docx

Chuyên đề 5 - Cacbohiđrat docx
... sau 35% 80% 60% 100% Xenlulozơ  glucozơ  C2H5OH  Buta-1, 3- ien  polibutađien → → → → Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất polibuta-1, 3- đien A 5, 806 B 25, 6 25 C 37,8 75 D 17, 857 Câu ... vào dung dịch Ca(OH)2, thu 55 0 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa Giá trị m A 55 0 B 810 C 650 D 750 Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 5: Lên men m gam glucozơ với ... chế 59 4 kg xenlulozơ trinitrat (Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%) A 162 kg xenlulozơ 750 kg dd HNO3 63% B 202 ,5 kg xenlulozơ 3 75 kg dd HNO3 63% C 4 05 kg xenlulozơ 750 kg dd HNO3 63% D 202 ,5 kg...
 • 6
 • 262
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề cacbohidrat bdhsgchuyên đề 9 cacbohiđratchuyên đề thực tậpchuyên đề tốt nghiệpchuyên đềchuyên đềVăn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiQuản lý rủi ro tính dụng dài hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh xuânQuản lý hệ thống phân phối sản phẩm giấy bãi bằng tại tổng công ty giấy việt namQuản lý dự trữ ngoại hối tại ngân hàng nhà nước việt namGiải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcGiải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênTư tưởng hồ chí minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp với sự nghiệp đổi mới ở việt nam hiện nayPhát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng sông cửu long hiện nayNghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà tại một số địa phương tỉnh thanh hóa và biện pháp phòng trịBài tập thực hành thiết kế web với dreamweaverLuận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất sử dụng theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP.CẦN THƠĐồ án tính sàn ứng suất trướcCơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đấtGiải nhanh trắc nghiệm bài toán cực trị toạ độ không gianban dang ky phong cach ho chi minh nam 2017Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn mới HL200428 tại Thái Nguyên (NCKH)Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỷ XX Nghiên cứu so sánh Đông kinh nghĩa thục ở Việt Nam và Hiệp hội văn hóa Đài Loan tại Đài LChất lượng dịch vụ hướng dẫn nhà đầu tư tại phòng đăng kí đầu tư sở kế hoạch đầu tư thành phố hồ chí minhĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng việt trường tiểu học Xuân Dương năm 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập