Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá endoglucanase từ hệ vi sinh vật ruột mối coptotermes gestroi trong tế bào escherichiacolibl21(DE3)

Nghiên cứu tách dòng biểu hiện gen hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành ở Việt Nam

Nghiên cứu tách dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành ở Việt Nam
... tiến hành: Nghiên cứu tách dòng biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành Việt Nam Mục tiêu đề tài - Xác định đƣợc gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao ... Tách dòng gen xác định trình tự gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi 2.3.2 Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Thiết kế vector biểu gen hóa kháng nguyên ... kiện tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách ADN từ tiên mao trùng Trypanosoma evansi - Thiết kế vector tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách...
 • 78
 • 179
 • 0

Tách dòng biểu hiện gen hóa cho l lactate oxidase của chủng lactococcus lactis subsp lactis VLSH 12 trong escherichia coli

Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cho l lactate oxidase của chủng lactococcus lactis subsp lactis VLSH 12 trong escherichia coli
... tên chủng VLSH- 12 Lactococcus lactis subsp lactis VLSH1 2 chủng VLSH- 18 Lactobacillus delbrueckii subsp delbrueckii VLSH- 18 - Đã nhân dòng giải trình tự gen Lox chủng Lactococcus lactis subsp lactis ... trình tự gen Lox chủng L lactis subsp lactis VLSH- 12 với trình tự công bố Genbank Tên chủng Độ tương đồng Lactococcus lactis subsp lactis Il1403 (AE005176.1) 100% Lactococcus lactis subsp lactis ... cho thấy gen Lox chủng VLSH- 12 có độ tương đồng 100% với chủng L lactis subsp lactis Il 1403 (AE005176.1), 99% với chủng L lactis subsp lactis CV56 (CP002365.1) 98% với chủng L lactis subsp lactis...
 • 58
 • 116
 • 2

Nghiên Cứu Tách Dòng Biểu Hiện Gen Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Ở Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Tách Dòng Và Biểu Hiện Gen Mã Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Ở Tỉnh Tuyên Quang
... bệnh tiên mao trùng lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang ... định gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng - Tạo tế bào chủ yếu biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng 1.3 Điểm đề tài - Đề tài xác định gene hóa kháng nguyên RoTAT 1.2 tiên ... tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em...
 • 72
 • 88
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "TẠO DÒNG BIỂU HIỆN GEN HÓA PROTEIN VỎ VP19 CỦA VI RÚT WSSV GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON)" ppsx

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... tự gen từ ngân hàng gen (AF369029 AY220744) Hình Phân tích protein điện di SDS-PAGE KẾT LUẬN Như vậy, thành công vi c tạo dòng gen hóa cho protein vỏ VP19 vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng ... đốm trắng tôm Vi t Nam Vi c giải trình tự gen cho thấy gen vp19 gồm 366bp hóa cho 122 axit amin Gen vp19 WSSV gây bệnh tôm Vi t Nam có độ đồng cao mức ADN mức protein với gen vp19 khác ... nhận protein vỏ vi rút làm kháng nguyên để tạo kháng thể Các nghiên cứu trước cho biết vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng không tôm mà nhiều loài giáp xác khác Vi rút có kích thước lớn với ADN gen...
 • 18
 • 189
 • 0

Tách dòng biểu hiện gene hóa chitinase của Bacillus licheniformis KNUC213 trong nấm men Pichia pastoris

Tách dòng và biểu hiện gene mã hóa chitinase của Bacillus licheniformis KNUC213 trong nấm men Pichia pastoris
... thống biểu enzyme nhờ trình cảm ứng Xuất phát từ tiềm ứng dụng chitinase ƣu điểm hệ thống biểu P pastoris, thực đề tài: Tách dòng biểu gene hóa chitinase B licheniformis KNUC213 Pichia pastoris ... khuẩn KNUC213 có hoạt tính chitinase nhằm khai thác nguồn gen - Tách dòng phân tích trình tự gen chi hóa chitinase chủng B licheniformis KNUC213 - Biểu gen chi hóa chitinase chủng B licheniformis ... cứu tách dòng biểu chitinase có nguồn gốc từ nấm mốc nhằm ứng dụng phòng trừ vi sinh vật gây hại nông nghiệp 1.3 BIỂU HIỆN CHITINASE TRONG PICHIA PASTORIS 1.3.1 Đặc điểm hệ biểu P pastoris Hiện...
 • 74
 • 192
 • 2

Phân lập biểu hiện gen hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli
... cDNA hóa yếu tố đông máu IX từ mô người Thiết kế vector biểu mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người Chuyển biểu vector mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người vi khuẩn E ... vector biểu pET32a/FIXnoSP mang đoạn cDNA hóa FIXnoSP biểu gen hóa cho yếu tố đông máu IX E coli Kiến nghị  Tiếp tục nghiên cứu biểu cDNA hóa FIX noSP vector pET32a vi khuẩn E. coli  ... dòng gen  Chủng E coli BL21(DE3) hãng Bio-Rad sử dụng để biểu gen hóa yếu tố đông máu IX người  Các vector  Vector tách dòng: pJET1.2/blunt (Fermentas)  Vector biểu hiện: pET32a (Novagen)...
 • 18
 • 269
 • 1

Phân lập biểu hiện gen hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa yếu tố đông máu IX của người ở vi khuẩn e coli
... Deoxyribonucleic acid Axít Deoxyribonucleic dNTP Deoxynucleoside triphosphate Deoxynucleoside triphosphate E coli Escherichia coli Escherichia coli EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid Ethylenediaminetetraacetic ... thiết người Phân lập đoạn cDNA hóa yếu tố đông máu IX từ mô người Thiết kế vector biểu mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông máu IX người Chuyển biểu vector mang đoạn cDNA hóa cho yếu tố đông ... IX đóng vài trò quan trọng khởi đầu hình thành cục máu trì tính nguyên vẹn cục máu thông qua hoạt hóa yếu tố đông máu X 1.3 Cấu trúc gen hóa yếu tố đông máu IX Gen FIX gen hóa cho yếu tố...
 • 88
 • 142
 • 0

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc biểu hiện gen hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 394
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC BIỂU HIỆN GEN HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘT BIẾN KHỬ ĐỘC VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B (SEB) PHỤC VỤ CHO VIỆC CHẾ TẠO KÍT PHÁT HIỆN TỤ CẦU VÀNG TRONG THỰC PHẨM ppt
... tham gia thực đề tài Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) phục vụ cho tạo < /b> kít phát nhanh ngộ độc < /b> thực phẩm độc < /b> tố tụ cầu vàng Trong trình nghiên < /b> cứu < /b> vừa ... vector biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> cho kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> SEB gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính - Biểu < /b> tinh protein SEB tế b o vi khuẩn E coli tạo < /b> nguyên < /b> liệu tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng thực phẩm Nội ... thống biểu < /b> tinh kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) gây đột < /b> biến < /b> loại độc < /b> tính phục vụ cho việc chế tạo < /b> kít phát vi khuẩn tụ cầu vàng (S aureus) thực phẩm Mục tiêu cụ thể...
 • 67
 • 232
 • 0

Nghiên cứu tạo dòng biểu hiện gene hóa doc

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa doc
... thấp nhiều so với giá nhập dựa quyền loại thuốc hết hạn hết hạn, Trung tâm bước đầu nghiên cứu việc tạo dòng biểu Interferon alpha 2b người hệ thống nấm men Pichia pastoris ... Hơn nữa, theo đánh giá nhà kinh tế thị trường HCV tăng từ 2.2 USD năm 2005 lên 4.4 USD vào năm 2010 8.8 USD vào năm 2015 Từ thấy nhu cầu Interferon, vốn xem loại thuốc sử dụng rộng rãi điều trị ... ứng dụng bật IFN dùng IFN α 2b điều trị viêm gan siêu vi C viêm gan siêu vi B Hiện nay, 3% dân số giới bị nhiễm virus gây viêm gan siêu vi C tỷ người bị nhiễm virus gây viêm...
 • 5
 • 171
 • 0

Tổng hợp biểu hiện gen hóa cho enterocin AS 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bào

Tổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin AS 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bào
... vậy, enterocin AS- 48 tổng hợp với hiệu suất cao đường tái tổ hợp nhờ vi khuẩn E coli Từ thực trạng trên, tiến hành đề tài: Tổng hợp biểu gen hóa cho enterocin AS- 48 vi khuẩn Enterococcus faecium ... (ATP-binding cassette transporter) hóa as- 48C1D as- 48EFGH, phiên mét mARN polycistronic với as- 48D1 Ba gen as- 48BC1D tạo protein chịu trách nhiệm trình hoàn thiện tiết AS- 48, bao gồm: Protein ... trung nghiên cứu tạo enterocin tái tổ hợp khắc phục hạn chế mà chủ động nguồn enterocin Enterocin AS- 48 hoàn toàn tổng hợp đường tái tổ hợp biết trình tự ADN gen hóa cho AS- 48 mà không cần phải...
 • 96
 • 216
 • 0

Nghiên cứu thu nhận biểu hiện gen hóa cellulase

Nghiên cứu thu nhận và biểu hiện gen mã hóa cellulase
... 1.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 1.2.1 Nghiên cứu thu nhận gen hóa cellulase phương pháp metagenomics từ đất 1.2.2 Nghiên cứu thu nhận gen hóa cellulase từ chủng ... 4.1 THU NHẬN GEN MÃ HÓA CELLULASE BẰNG PHƯƠNG PHÁP METAGENOMICS 67 4.1.1 Thu nhận metagenome DNA 67 4.1.2 Nhân gen hóa cellulase phản ứng PCR dựa vào cặp mồi thoái hóa ... tính thủy phân CMC 79 4.2.2 Thu nhận đoạn gen hóa cellulase từ xạ khuẩn có hoạt tính thủy phân CMC phản ứng PCR 80 4.3 TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN CÁC GEN MÃ HÓA CELLULASE TỪ VI KHUẨN CLOSTRIDIUM...
 • 127
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmtổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin as 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bàotách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoánphân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertasebiểu hiện gen mã hóa enzym2 cấu trúc hoạt động và biểu hiện gennghiên cứu biểu hiện gen mã hóa protease hiv 1 trong e colicác cấp độ và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp fpt doccác cấp độ và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp vinamilktạo dòng và biểu hiện kháng sâu trên cây thuốc lávăn hóa phật giáo và biểu hiện của văn hóa phật giáotrình chiếu sơ đồ động giữa các nguyên tử trước trong và sau các phản ứng hóa học từ đó học sinh sẽ hiểu sâu hơn về bản chất các loại phản ứngnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàchuyển hóa năng lượng ở vi sinh vậtTạo động lực làm việc cho đội ngũ dịch thuật viên và cộng tác viên tại công ty cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Sử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại họcBài Tập thi cử TĂNG HUYÊT ÁpĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017tài liệu ôn tập Địa lí 8Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)