Tạo động lực lao động tại viện đại học mở hà nội

Tạo động lực lao động tại viện đại học mở nội

Tạo động lực lao động tại viện đại học mở hà nội
... 2: Thực trạng tạo động lực lao động Viện đại học Mở Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tạo động lực lao động Viện Đại học Mở Nội Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG TRONG TỔ ... VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1 Viện Đại học Mở Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Viện Đại học Mở Nội Viện Đại Học Mở Nội thành lập theo định số 535/TTg ngày 3/11/1993 tiền thân Viện ... Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 29 2.1 Viện Đại học Mở Nội 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Viện Đại học Mở Nội 29 2.1.2 Một...
 • 96
 • 69
 • 0

Hoàn thiện kế toán thu, chi hoạt động và xác định kết quả thu chi hoạt động tại viện đại học mở nội

Hoàn thiện kế toán thu, chi hoạt động và xác định kết quả thu chi hoạt động tại viện đại học mở hà nội
... nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu chi hoạt động xác định kết thu chi hoạt động Viện Đại học Mở Nội Chương CHƯƠNG3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ... TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1 Khái quát Viện Đại học Mở Nội 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Viện Đại học Mở Nội ... trạng kế toán thu, chi hoạt động xác định kết thu chi hoạt động Viện Đại học Mở Nội, tác giả đưa nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán thu, chi hoạt độngvà xác định kết thu chi hoạt động, nhằm...
 • 69
 • 65
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa bằng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tại viện đại học mở nội

Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa bằng ứng dụng công nghệ thông tin  truyền thông tại viện đại học mở hà nội
... t ng t o t xa ng d ng công ngh thông tin- truy n thông qu n ho t t xa t i Vi n 3.3 i h c M N i xu t bi n pháp qu n ho t ng t o t xa b ng ng d ng công ngh thông tin- truy n thông t i Vi ... công ngh thông tin - truy n thông vào trình qu n t o t xa Có nhi u cách ng d ng công ngh thông tin – truy n thông giáo d c t xa, tuỳ theo góc khác T góc ngư i h c, ng d ng công ngh thông tin ... T xa ph i h p v i Phòng K ho ch Tài qu n ch t ch tình hình thu n p l phí 1.5 NG D NG CÔNG NGH CÔNG TÁC QU N LÝ HO T THÔNG TIN – TRUY N THÔNG TRONG NG ÀO T O T XA 1.5.1 Công ngh thông tin Công...
 • 109
 • 239
 • 1

Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa tại Viện Đại học Mở Nội

Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội
... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÉT VỀ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1.1 Sự hình thành phát triển Viện Đại học Mở Nội Viện Đại học Mở Nội thành ... lượng đào tạo hệ từ xa Viện Đại học Mở Nội 3.2 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản đào tạo từ xa Viện Đại học Mở Nội Giả thuyết khoa học Hoạt động quản đào tạo sở giáo dục đại học bao ... Cơ sở luận đề tài Chương 2: Thực trạng quản hoạt động đào tạo hệ từ xa Viện Đại học Mở Nội Chương 3: Đề xuất số biện pháp quản hoạt động đào hệ từ xa Viện Đại học Mở Nội từ - 2020...
 • 118
 • 103
 • 0

Thúc đẩy hoạt động marketing truyền thông xã hội tại viện đại học mở nội

Thúc đẩy hoạt động marketing truyền thông xã hội tại viện đại học mở hà nội
... Marketing truyền thông hội Chương II : Thực trạng hoạt động marketing truyền thông Viện Đại học Mở Nội Chương III : Giải pháp đẩy mạnh marketing truyền thông hội Viện Đại học Mở ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1 Quá trình hình thành Viện Đại học Mở Nội 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Viện Đại học Mở Nội trường đại học công ... Phân tích trạng hoạt động marketing truyền thông hội , từ đề xuất giải pháp kiến nghị hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động marketing truyền thông hội Viện Đại học Mở Nội hoạt động có hiệu...
 • 101
 • 22
 • 0

Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại viện đại học mở nội

Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại viện đại học mở hà nội
... việc tuyển chọn bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Viện Đại học Mở Nội - Đề xuất biện pháp cải tiến công tác tuyển chọn bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ Viện Đại học Mở ... chọn bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Viện Đại học Mở Nội Chƣơng 3: Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyển chọn bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ Viện Đại học Mở Nội CHƢƠNG ... TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu Viện Đại học Mở Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Viện Đại học Mở Nội tiền...
 • 24
 • 210
 • 0

Đề tài: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo đối với hệ đại học chính quy tại Viện Đại học Mở Nội

Đề tài: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo đối với hệ đại học chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội
... qu n nờu trờn ta cú th hi u: Qu n l s tỏc ng c a ch th qu n phỏp qu n lý) n khỏch th qu n (b ng cỏc ch c nng, phng a khỏch th qu n t n m c tiờu qu n - Cỏc ch c nng qu n lý: ... s d ng qu n o t o cú: + Cỏc quy trỡnh cho b c i h c h chớnh quy + Cỏc quy trỡnh cho h v a lm v a h c - Tr ng trỡnh, quy - H Y t C ng ng ó ban hnh (thỏng 2/2010) Cỏc quy nh qu n o t o i h ... 2010 [26] - Quy trỡnh qu n o t o c a Tr ng H ng Thỏp, cú hai ph n: + Quy trỡnh qu n o t o i v i gi ng viờn; + Quy trỡnh qu n o t o i v i sinh viờn - Tr ng H C n Th ban hnh Cỏc quy trỡnh,...
 • 120
 • 239
 • 2

Biện pháp tăng cường quản lý sinh viên hệ chính quy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại viện đại học mở nội

Biện pháp tăng cường quản lý sinh viên hệ chính quy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại viện đại học mở hà nội
... n sinh viên h quy 60 2.2.4 ánh giá chung v th c tr ng công tác qu n sinh viên h quy 66 CHƯƠNG BI N PHÁP TĂNG CƯ NG QU N LÝ SINH VIÊN H CHÍNH QUY T I VI N I H C M HÀ ... pháp bi n pháp qu n 21 1.2.4 Tăng cư ng tăng cư ng qu n 21 1.3 Khái ni m v sinh viên công tác sinh viên 22 1.3.1 Sinh viên 22 1.3.2 Công tác qu n sinh viên ... nghiên c u: Bi n pháp tăng cư ng qu n sinh viên h quy nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng t o Vi n i h c M N i - Khách th : Công tác qu n sinh viên h quy c a Vi n ih c M N i PH M VI NGHIÊN...
 • 112
 • 252
 • 1

biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại viện đại học mở nội trong giai đoạn hiện nay

biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại viện đại học mở hà nội trong giai đoạn hiện nay
... 1.1.1.Qu n v Bi n phỏp qu n 1.1.2.Qu n giỏo d c v Qu n nh tr ng 1.1.3.Qu n ch t l ng o t o 1.2.Qu n ch t l ng o t o i h c theo TQM 14 c a qu n ch t l ... xin chân th nh cảm ơn ủng hộ, động viên giúp đỡ ng u , Ban giám hiệu v bạn đồng nghiệp Viện đại học Mở H Nội Trong trình nghiên cứu, khả có hạn v kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót ... đợc gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo tr ng i h c Giỏo d c Đại học Quốc gia H Nội đ tham gia quản lý, giảng dạy v giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu v l m luận văn Tôi xin b y tỏ lòng...
 • 107
 • 240
 • 0

Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Nội

Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội
... 1.1: Mc tiờu ca cụng tỏc bi dng i vi ngi lao ng Thu hút Nâng cao lực Tạo động lực Cụng tỏc bi dng i vi ngi lao ng nu thc hin tt c vic nõng cao nng lc ca ngi lao ng, s ng thi hon thnh c nhim v thu ... viờn cao cp Mi ngch li cú nhng tiờu chun hay yờu cu v trỡnh riờng i vi ging viờn, viờn chc chuyờn mụn m nhim vic ging dy v o to bc i hc, cao ng thuc mt chuyờn ngnh o to ca trng i hc hoc cao ... Chng trỡnh nõng cao dõn trớ, bi dng nghip v: cp chng ch nghip v - Chng trỡnh o to trung cp chuyờn nghip: o to nm, cp bng trung cp - Chng trỡnh o to cao ng : o to nm, cp bng c nhõn h cao ng - Chng...
 • 108
 • 111
 • 0

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại viện Đại học mở Nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại viện Đại học mở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
... tận tình giúp đỡ, h-ớng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ủng hộ, động viên giúp đỡ ng u, Ban giám hiệu bạn đồng nghiệp Viện đại học Mở Nội Trong trình nghiên cứu, khả có hạn ... cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc nhất, cho phép đ-ợc gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trng i hc Giỏo dc Đại học Quốc gia Nội tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, ... 1.1.1.Qun v Bin phỏp qun 1.1.2.Qun giỏo dc v Qun nhà trng 1.1.3.Qun cht lng o to 1.2.Qun cht lng o to i hc theo TQM 14 1.2.1 Cỏc cp ca qun cht lng...
 • 107
 • 93
 • 0

Xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở nội

Xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở hà nội
... C TR NG CÔNG TÁC TUY N SINH T I VI N Đ I H C M HÀ N I GI I THI U V VI N Đ I H C M HÀ N I CÔNG TÁC TUY N SINH Đ I H C H T XA 2.2.1 Quy trình n sinh 2.2.2 Mô hình n sinh 2.2.3 M c tiêu n sinh 2.2.4 ... quy t ñ nh công n sinh, t o ti n ñ cho nh ng nghiên c u ng d ng công tác n sinh sau -6V m t th c ti n Đ tài s ng d ng công c , ngôn ng l p trình ñ xây d ng h th ng tr giúp công tác n sinh S n ... u qu c a công tác n sinh c a nhà trư ng Trong trình th c hi n lu n văn, ñã phân tích s li u, y u t liên quan ñ n công tác n sinh ñã nêu ph n “th c tr ng n sinh Qua kinh nghi m công tác, có th...
 • 26
 • 276
 • 1

Chuyển di văn hoá trong bài thi viết 2 của IELTS tại viện đại học mở nội

Chuyển di văn hoá trong bài thi viết 2 của IELTS tại viện đại học mở hà nội
... teacher directions and were hesitant to participate in front of peers This contrasts strongly with a common request in the required tests into university like IELTS - 12 - writing task 2, where candidates ... 19 /M Accounting Chu Thanh Mai 21 /F Telecom Dang The Dung 20 /M Hoang Thanh 20 /F Finance Pham Manh Hoang 22 /M Accounting Hoang Anh Thu 20 /F Accounting Phan Anh Tuan 21 /M Tran Viet 18/ M Nguyen Huu ... psychologist E L Thorndike conducted the classic investigation of this in the first decades of the 20 th century Thorndike examined the proposition that studies of Latin disciplined the mind,...
 • 71
 • 201
 • 0

Biện pháp quản lý việc thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong môi trường dạy học đa phương tiện tại viện đại học mở nội

Biện pháp quản lý việc thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong môi trường dạy học đa phương tiện tại viện đại học mở hà nội
... công tác quản việc thiết kế sử dụng HLĐT môi trường dạy học đa phương tiện Viện đại học mở Nội - Đề xuất biện pháp quản việc thiết kế sử dụng HLĐT môi trường dạy học đa phương tiện, nhằm ... cứu Quản việc thiết kế sử dụng HLĐT môi trường dạy học đa phương tiện 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản việc thiết kế sử dụng HLĐT môi trường dạy học đa phương tiện Viện đại học mở ... trình thiết kế sử dụng HLĐT Với kể trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu Biện pháp quản việc thiết kế sử dụng học liệu điện tử môi trường dạy học đa phương tiện Viện đại học mở Nội “...
 • 6
 • 223
 • 0

xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở nội

xây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở hà nội
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ CA GIÁP XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: ... VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 44 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 44 2.2 CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA 46 2.2.1 Quy trình tuyển sinh 46 2.2.2 Mô hình tuyển sinh ... thời Chính lý trên, định chọn đề tài Xây dựng hệ trợ giúp định công tác tuyển sinh Đại học hệ Từ xa Viện Đại học Mở Nội nhằm hỗ trợ cho phòng đào tạo, ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo đơn...
 • 114
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biện pháp quản lý đổi mới việc thực hiện phương pháp giảng dạy tại viện đại học mở hà nộithực trạng công tác quản lý sinh viên tại viện đại học mở hà nộithực trạng sinh viên hệ chính quy tại viện đại học mở hà nộităng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nộichất lượng đào tạo viện đại học mở hà nộitài chính ngân hàng viện đại học mở hà nộikiểm tra đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng ở viện đại học mở hà nộichuơng 2 thực trạng đảm bảo chất luợng đào tạo đại học ở viện đại học mở hà nộisổ tay sinh viên viện đại học mở hà nộisổ tay sinh viên đại học mở hà nộikhoa luật viện đại học mở hà nội facebookđiểm chuẩn cao đẳng viện đại học mở hà nộicao đẳng viện đại học mở hà nộihệ cao đẳng trường viện đại học mở hà nộihệ cao đẳng viện đại học mở hà nộiQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Đánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5Tổng quan về internet of thingsBáo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcTuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namGói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánBài Tập thi cử TĂNG HUYÊT ÁpĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 3: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng của mìnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập