Nghiên cứu đa dạng sinh học vùng gen s của virus viêm gan b tại một số vùng ở việt nam

Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN potx

Tài liệu NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN potx
... trưng chúng với vùng sinh thái khác Các kết cho thấy đa dạng, phong phú giàu tiềm tài nguyên sinh vật Hòn Chông - Tiên có ý nghĩa cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO ... trường vùng theo chiều hướng xấu mặt sinh thái học Đề tài nhằm khảo sát thống kê đặc điểm phân bố giống loài sinh vật Hòn Chông -Hà Tiên để đánh giá đa dạng sinh học phục vụ cho nghiên cứu, bảo ... LUẬN Thành phần rong hiển vi khác biệt rong có kích thước lớn phân bố khác biệt rõ Môi trường cư dân sinh sống du khách, thành phần loài phong phú Thực vật bậc cao vùng Hòn Chông - Tiên đa dạng: ...
 • 8
 • 337
 • 1

Nghiên cứu đa dạng sinh học các quần xã thực vật tại vườn quốc gia Núi Chuẩn

Nghiên cứu đa dạng sinh học các quần xã thực vật tại vườn quốc gia Núi Chuẩn
... liên xung quanh vùng m Vư n Qu c gia Núi Chúa Dân sinh t i n m Vư n Qu c gia Núi Chúa có c u phát tri n kinh t Nơng- Ngư nghi p chăn ni, ó s n xu t nơng nghi p ch y u 3.2.2.2 Tình hình giao ... 3.2.2.1 Tình hình dân sinh, kinh t Vư n Qu c gia Núi Chúa n m a bàn xã, Vư n Qu c gia dân cư phân b ít, khơng k (ch có kho ng 50 h s c a ch y u n m vùng m, g n phân khu ph c h i sinh thái), dân ... t c c nghiên c u làm s ph c v cơng tác b o t n a d ng sinh h c c a Vư n Qu c gia 3.2 c i m khu v c nghiên c u c i mv 3.2.1 - V trí i u ki n t nhiên a lý: Vư n Qu c gia Núi Chúa n m a bàn Vĩnh...
 • 26
 • 1,154
 • 6

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài thú ăn thịt nhỏ khu vực tây bắc nghệ an (thuộc quỳ hợp, quỳ châu, quế phong)

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài thú ăn thịt nhỏ khu vực tây bắc nghệ an (thuộc quỳ hợp, quỳ châu, quế phong)
... Thnh phn loi thú n thịt nhỏ khu vực Tây Bắc Nghệ An 3.1.1 Thành phần loài: Trong trình điều tra, nghiên cứu thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An (thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong) từ tháng ... Bớc đầu xác định khu vực có 18 loài thú ăn thịt nhỏ đợc trình trình bày bảng Với 18 loài thú ăn thịt nhỏ xác định, cho thấy thành phần loài thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An đa dạng xác định đợc ... kẽ nhiều loài thực vật khác nhau, có số loài thực vật chiếm u nh: đa, si, loài họ đậu + Sự phân bố thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An: Sự phân bố thú ăn thịt nhỏ Khu vực Tây Bắc Nghệ An đợc dẫn...
 • 48
 • 316
 • 3

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học cá sông con khu vực tây bắc nghệ an

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học cá sông con khu vực tây bắc nghệ an
... tác điều tra nghiên cứu khu hệ cha đợc đầy đủ Vì việc hành đề tài Điều tra nghiên cứu Đa dạng Sinh học sông Con khu vực Tây Bắc Nghệ An việc làm cần thiết nhằm đóng góp hiểu biết khu hệ ... (Các phơng pháp đợc thực phòng Di truyền Vi sinh - Viện công nghệ Sinh học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) - 17 chơng kết nghiên cứu 3.1 Đa dạng sinh học sông Con khu vực Tây Bắc Nghệ An ... loài vùng nghiên cứu Nh rõ ràng, cấu trúc khu hệ sông Con khu vực Tây Bắc Nghệ An, nhóm Chép chiếm u so với nhóm khác - 18 - Bảng Thành phần loài sông Con khu vực Tây Bắc Nghệ An TT Tên...
 • 106
 • 408
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai
... côn trùng nước thu điểm nghiên cứu dao động từ 7,7 ± 5,0 đến 22,6 ± 13,9 cá thể/0,25m2 Mức độ đa dạng côn trùng nước số suối Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai mức độ tốt Chỉ số đa dạng sinh ... có số liệu hoàn chỉnh đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai References Tài liệu tiếng Việt Đỗ Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu ... Tiên - Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu, Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh...
 • 18
 • 377
 • 1

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam
... loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam đem lại ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, góp phần bước đầu đánh giá tính khả thi thiếu sót cần phải khắc phục ... đa dạng Việt Nam tính cấp thi t cần xây dựng sở liệu sinh học phân tử giúp cho nhà quản lý nhà khoa học công tác bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam + Tổng quan tài liệu giới để nêu tính ưu việt ... nhận dạng loài phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu dự án Mã vạch sống quốc tế (iBOL) thi t lập thư viện loài sinh...
 • 19
 • 477
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học họ chè vườn quốc gia Bạch Mã, đề xuất giải pháp bảo tồn laoif có giá trị.

Nghiên cứu đa dạng sinh học họ chè ở vườn quốc gia Bạch Mã, đề xuất giải pháp bảo tồn laoif có giá trị.
... Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế - Thu thập phân tích mẫu vật theo phương pháp thông dụng trường phòng thí nghiệm - Định loại tên khoa học phương pháp so sánh hình thái [5] II Kết nghiên ... Phansipan, nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội (1998) Nguyễn Nghĩa Thìn, Mai Văn Phô, Nguyễn Đức Phương, Huỳnh Văn Kéo Đánh giá tính đa dạng phân loại hệ thực vật Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Tạp chí Lâm nghiệp ... vật Tây Nguyên Viện Sinh vật học - Viện khoa học Việt Nam nxb Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội (1984) Võ Văn Chi Từ điển thuốc Việt Nam nxb Y học, Thành phố Hồ Chí Minh (1996) Bộ Khoa học Môi trường Sách...
 • 14
 • 485
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật rừng Thông ba lá Lâm Đồng

Nghiên cứu đa dạng sinh học thực vật rừng Thông ba lá ở Lâm Đồng
... loài thông ba II TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT RỪNG THÔNG BA VIỆT NAM VÀ LÂM ĐỒNG Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam Việt Nam coi là nước có đa dạng sinh ... nghiên cứu đa dạng sinh học Bởi nghiên cứu đa dạng sinh học nguồn tài liệu khác hệ thực vật, phân loại thực vật, nói rộng sinh vật thiếu đề cập, thực nghiên cứu đa dạng sinh học Khi mà khoa học ... dùng nghiên cứu đa dạng sinh học như: đa dạng sinh học gì, định lượng đa dạng sinh học, phân bố đa dạng sinh học, tuyệt chủng loài, nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học bảo vệ đa dạng sinh học...
 • 101
 • 903
 • 8

nghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy (lepidoptera)

nghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy (lepidoptera)
... 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  Sự đa dạng côn trùng cánh vẩy độ cao khác Bảng 02 Các số đa dạng sinh học Bộ cánh vẩy độ cao khác VQG Chỉ số Chỉ số đa dạng Bạch Mã Chỉ số đa dạngcá thể Số ... ngày đa dạng nên việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn Nghiên cứu đa dạng sinh học Bộ cánh vẩy (Lepidoptera) Vườn Quốc gia Bạch Mã,Thừa Thiên Huế” Chương 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... Kết xử lý số liệu Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Sự đa dạng côn trùng cánh vẩy sinh cảnh VQG Bạch Mã Bảng 06 Các số đa dạng sinh học Bộ cánh vẩy sinh cảnh VQG Bạch Mã Số loài (S) d...
 • 40
 • 4,523
 • 9

Nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị

Nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị
... NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP KHỔNG TRUNG NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG ... thực luận án Nghiên cứu đa dạng sinh học các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Mục tiêu của đề tài: - Nghiên cứu tính ĐDSH ... biển hệ sinh thái nước khác, tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; ĐDSH bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) Đa dạng...
 • 221
 • 537
 • 1

nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị

nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa tỉnh quảng trị
... luận án ' 'Nghiên cứu đa dạng sinh học các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Mục tiêu của đề tài luận án - Nghiên cứu tính ... loài hệ sinh thái rừng nhằm xác định giá trị bảo tồn quan trọng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa - Bước đầu nghiên cứu lượng hóa giá trị cảnh quan giá trị chống xói mòn đất Khu bảo tồn thiên ... pháp bảo tồn ĐDSH khác ban hành văn pháp luật, thành lập hệ thống KBTTN, xây dựng sở bảo tồn chuyễn chỗ, 1.3 Tình hình nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Quảng Trị Một công trình nghiên cứu...
 • 25
 • 317
 • 2

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai
... đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống nƣớc khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Đây phần nội dung kết nghiên cứu 02 đề tài độc lập cấp nhà nước: “Đánh ... ĐVKXS nước với yếu tố môi trường khu vực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu trạng ĐDSH ĐVKXS nước Khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, biến động chúng theo mùa, theo dạng ... học quan tâm nghiên cứu ĐVKXS nước VQG khu bảo tồn thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai Đặc trưng bật rừng tự nhiên khu vực, hệ sinh thái rừng họ Dầu...
 • 29
 • 408
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh họctrung tâm nghiên cứu đa dạng sinh họcphương pháp nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học ở việt namnghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớiđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy lepidopteratam đảo địa danh nổi tiếng đối với nghiên cứu đa dạng sinh họcđa dạng sinh học vùng đất ngập nướccẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodsbào tồn đa dạng sinh học có sự tham của cộng đồngđa dạng sinh học là sự sống đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng tanghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở việt namQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢIPHỤ NỮ MANG THAI - 8.0Vitamin DThiamin (Vitamin B1)NiacinComparative Study on Shelf Life of Whole Milk Processed by heat treatment and PEAPPLICATION OF PULSED ELECTRIC FIELD TREATED MILK ON CHEESE PROCESSING: COAGULATION PROPERTIES AND FLAVOR DEVELOPMENTẢnh hưởng của nhiệt độ và kích thước mao quản đến sự phân tách của sữa bơ tươi và sữa bơ tái tạoCell immobilization 2Nghiên cứu màu đỏ tan trong nước trích ly từ thực vật ở Việt NamTổng quan về ong và mật ongTrắc nghiệm hóa vô cơCHẤT MÀU CAROTENOIDTiêu chuẩn quốc gia TCVN 43912015 về khách sạn xếp hạngPhương pháp thu nhận Enzyme ProteaseGiáo trình giản yếu về từ vựng và ngữ nghĩa tiếng việt phần 1Đánh giá tác động môi trường công ty may hưng vũHướng dẫn soạn và dạy môn hoạt động trải nghiệm và sáng tạo Tiểu học, THCS, THPTBài tập tình huống Quản trị nhân sựTìm hiểu phương pháp khởi động mềm của động cơ không đồng bộ roto lồng sóc, giữ cho M=const
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập