TẬP HUẤN IC3 SPARK khung chuong trinh

Tài liệu tập huấn XMC môn TNXH chương trình mới

Tài liệu tập huấn XMC môn TNXH chương trình mới
... Giới thiệu khái quát Ti liu môn T nhiên v Xã hội chơng trình XMC Lm vic cỏ nhõn - c nhanh s b ti liu - Tho lun: mc tiờu, i tng ca ti liu? Mục tiêu: Tài liệu học XMC môn TN&XH nhằm giúp giáo viên ... kiến thức, kỹ thái độ quy định chơng trình XMC& GDTTSKBC (giai đoạn I) Đối tợng sử dụng - Cán quản lý, đạo XMC địa phơng - GV/HDV, HV tham gia dạy học lớp XMC Tho lun Ti liu hc dnh cho hc viờn ... cho hc viờn ngi ln cn t nhng yờu cu gỡ? Yêu cầu i vi ti liu hc môn TN v XH chơng trình XMC a/ Đáp ứng nhu cầu sống HV b/ Phù hợp với trình độ HV c/ Bảo đảm tính thống kế thừa d/ Tạo điều kiện để...
 • 36
 • 89
 • 0

Khung chương trình tập huấn kĩ năng sống potx

Khung chương trình tập huấn kĩ năng sống potx
... KHUNG CHƯƠNG TRìNH TậP HUấN Về Kỹ NĂNG SốNG Giới Thiệu Chơng trình Tập Huấn Kỹ Năng Sống cho Giáo viên Giới thiệu khoá tập huấn Giới thiệu tập huấn kỹ sống Cách sử dụng t i liêu tập huấn ... Hotline: 0948 986 486 KHUNG CHƯƠNG TRìNH TậP HUấN Về Kỹ NĂNG SốNG Giới Thiệu Chơng trình Tập Huấn Kỹ Năng Sống cho Giáo viên Phần tài liệu chơng trình tập huấn kỹ sống đợc ghi giáo trình số dạng pdf ... Website chơng trình: www.SmartFastKids.com Hotline: 0948 986 486 KHUNG CHƯƠNG TRìNH TậP HUấN Về Kỹ NĂNG SốNG Giới Thiệu Chơng trình Tập Huấn Kỹ Năng Sống cho Giáo viên Mỗi tập t i liệu tập huấn n y...
 • 9
 • 249
 • 1

Khung chương trình huấn luyện nhân viên bán hàng

Khung chương trình huấn luyện nhân viên bán hàng
... trọng trách công việc mà người bán hàng cần phải thực Phân loại nhân viên bán hàng (một chút khích tướng) Chiến lược bán hàng (selling strategy)      Qui trình bán hàng (sales process) Chiến ... trình hình thành mối quan hệ kinh doanh www.marketingchienluoc.com  Phương thức xây dựng niềm tin quan hệ làm ăn Thực hành thuyết trình bán hàng thảo luận nhóm Chương trình huấn luyện bán hàng ... (trong có sales) Nhân viên bán hàng (sales) Sau làm rõ vai trò sales trình truyền thông chuyển giao giá trị cho khách hàng mục trên, phần nầy giới thiệu vai trò quan trọng người bán hàng, thống kê...
 • 3
 • 2,725
 • 29

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH CHO một số môn học CHÍNH TRONG bộ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ở các cơ sở đào tạo THUỘC tập đoàn điện lực VIỆT NAM

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH CHO một số môn học CHÍNH TRONG bộ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ở các cơ sở đào tạo THUỘC tập đoàn điện lực VIỆT NAM
... LC VIT NAM Tờn ỏn: BIấN SON GIO TRèNH CHO MT S MễN HC CHNH TRONG B KHUNG CHNG TRèNH CC C S O TO THUC TP ON IN LC VIT NAM Ch nhim ỏn: GS.VS.TSKH Trn ỡnh Long C quan ch trỡ: Hi in lc Vit nam GIO ... chnh nh chớnh xỏc cỏc thụng s cho h thng bo v r le Trong khuụn kh ỏn Biờn son giỏo trỡnh cho mt s mụn hc chớnh b khung chng trỡnh cỏc c s o to thuc Tp on in lc Vit Nam, tỏc gi l giỏo viờn dy mụn ... son li cun sỏch Ngn mch h thng in cho phự hp b khung chng trỡnh, ng thi cp nht mt s kin thc tiờn tin, din t d hiu, ng thi a nhiu hn cỏc vớ d tớnh toỏn giỳp cho sinh viờn thc hin cỏc bi d dng...
 • 119
 • 26
 • 0

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn ngữ học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành ngôn ngữ học
... tiếng Việt: Thạc Ngôn ngữ học - Tên tiếng Anh: Master in Linguistics Môn thi tuyển sinh - Môn thi bản: Ngôn ngữ học đại cương - Môn thi sở: Cơ sở Việt ngữ học - Môn thi ngoại ngữ: thứ tiếng: ... thức sở chuyên ngành: 36 tín + Bắt buộc: 24 tín + Lựa chọn: 12 tín chỉ/ 40 tín - Luận văn: 13 tín Khung chương trình đào tạo STT Mã số môn học Tên môn học Số STT môn học Số tiết học: Số tín chỉ: ... Ngữ dụng học 30(20/10/0) 90(20/20/50) 12 Ngôn ngữ nghệ thuật góc độ ngôn ngữ học 30(20/10/0) 90(20/20/50) 13 Một số vấn đề ngữ pháp - ngữ nghĩa lời 30(20/10/0) 90(20/20/50) 14 Một số vấn đề ngữ...
 • 5
 • 581
 • 2

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành thông tin thư viện

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành thông tin thư viện
... công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông đại vào hoạt động thông tin - thư viện Việt Nam II TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH Tên văn - Tên tiếng Việt: Thạc Thông tin thư viện - Tên ... cứu Thông tin Thư viện học 30(14/10/06) 90(14/20/56) 28 Lịch sử sách thư viện nâng cao 30(16/08/06) 90(16/16/58) 29 Đánh giá dịch vụ Thông tin - Thư viện 30(16/08/06) 90(16/16/58) 30 Thư viện ... Nam - Môn thi sở: Thông tin học - Môn thi ngoại ngữ: thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B) III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín phải...
 • 5
 • 303
 • 0

Khung chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh

Khung chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh
... Prentice Hall 16 Giáo trình: Quản trị Marketing, NXB Giáo dục 13 MGT510- Quản trị chiến lược (Thời lượng: 36 giờ) Môn học học phần thiết yếu chương trình MBA (Thạc sỹ quản trị kinh doanh) Sinh viên ... Irwin McGraw-Hill Giáo trình: Quản trị học, NXB Giáo dục 10 MGT502- Môi trường kinh doanh Châu Á (Thời lượng: 36 giờ) Kiến thức môi trường kinh doanh cần thiết để kinh doanh thành công nơi giới ... trình: Phân tích Quản trị tài , NXB Thống kê ECO501- Kinh tế học kinh doanh (Thời lượng: 36 giờ) Học phần đưa giới thiệu chuyên sâu theo xu hướng chủ đạo nguyên lý kinh tế mà người làm kinh doanh...
 • 12
 • 427
 • 2

Khung chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh

Khung chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN ... TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO TẠO 55 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Chuyên ... khoa học kinh tế CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (13 TC) KTPP 503 KTKS 556 Kiểm soát nội KTQT 557 Kế toán quốc tế QTTC 512 Quản trị tài TMQT 521 Quản trị kinh doanh quốc tế QTCK 515 Quản trị chiến...
 • 4
 • 706
 • 3

Khung chương trình ngành quản trị kinh doanh

Khung chương trình ngành quản trị kinh doanh
... Tài doanh nghiệp ứng dụng KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ (06) LAW101 Pháp luật kinh doanh ETR401 Khởi sự doanh nghiệp ITA202 Hệ thống thông tin quản lý ISC302 Thương mại điện tử BUE201 Đạo đức kinh doanh ... English (if required) TỔNG CỘNG TOTAL KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (DỰ KIẾN) (Suggested Schedule) Chuyên ngành: Marketing Gđoạn Mã Học phần Chuẩn bị Preperatory Định hướng ... việc nhóm Kinh tế vi mô Nhập môn tin học Nhập môn quản lý Tiếng Anh học thuật Học kỳ Nguyên lý Kế toán Kinh tế vĩ mô Toán cao cấp cho kinh doanh Hành vi tổ chức Tiếng Anh học thuật Học kỳ Kinh tế...
 • 6
 • 304
 • 0

Khung chương trình đào tạo Công nghệ thông tin

Khung chương trình đào tạo Công nghệ thông tin
... INT2005 Lập trình hướng đối tượng 20 39 INT2003 Cấu trúc liệu giải thuật 38 16 40 INT2009 Môi trường lập trình trực quan 15 10 38, 39 41 INT2020 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 21 9 34, ... hệ thống thông tin 21 9 34, 37 42 INT2004 Kỹ nghệ phần mềm 21 43 INT2015 Nhập môn chương trình dịch 18 3 28, 37, 39 44 INT2019 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 18 3 28, 37, 39 45 INT2018 Nhập môn mạng ... 40 30 Thảo luận Bài tập Lý thuyết Môn học Lên lớp thông tin V.1.1 49 INT3030 Thực tập chuyên ngành 50 INT3010 Các vấn đề đại Các hệ thống thông tin V.1.2 nghiên cứu Tự học, tự Các môn học bắt buộc...
 • 7
 • 213
 • 4

Khung chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin

Khung chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin
... tính Trí tuệ nhân tạo Mạng máy tính Hệ điều hành Linux & Ứng dụng Phân tích & TK Hệ thống thông tin Thực tập chuyên đề 2 Phần chung (17 đvht) Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Kỹ thuật lập trình Java 11 ... đvht) Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 Kỹ thuật lập trình Java 11 Xử lý ảnh số 12 Mã hoá thông tin 13 Lập trình Web Ngành Công nghệ mạng (12 đvht) 14 Hệ điều hành Windows Server III III III III III IV IV ... 4: Công cụ mô mạng Tổng cộng NĂM THỨ IV : Công nghệ phần mềm STT Tên Môn Học A Phần bắt buộc Phát triển ứng dụng với Net Kỹ nghệ phần mềm Quản trị dự án phần mềm Ngôn ngữ mô hình hoá UML Lập trình...
 • 4
 • 298
 • 4

Khung chương trình trình độ trung cấp môn mạng máy tính

Khung chương trình trình độ trung cấp môn mạng máy tính
... Ngôn ngữ SQL 14 Mạng máy tính Internet Nội dung học phần gồm phần chủ yếu sau: - Tổng quan công nghệ máy tính: Như lịch sử mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, loại mạng máy tính thông dụng ... thiết kế trình chiếu slide 11 Cấu trúc máy tính Học phần cung cấp kiến thức chuyên môn chủ yếu : - Giới thiệu chung máy tính: Lịch sử phát triển máy tính, phân loại máy tính, chức máy tính cấu ... CAO ĐẲNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG NGHIỆP TUY HÒA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp Ngành đào tạo: Hệ thống mạng máy tính Mã ngành:...
 • 14
 • 270
 • 4

Khung chương trình giáo dục Đại học, Hóa học- ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu

Khung chương trình giáo dục Đại học, Hóa học- ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu
... Việt Nam Các môn h c ñ i cương: 37 tín ch Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 1 10 Giáo dục quốc phòng Anh văn chuyên ngành 1 11 Anh ... kiến thức Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng – an ninh KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA 2011 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học bậc Đại học Chính quy T số Tín A Kh i ki n th c giáo d ... quyết: Vật đại cương Trang bị cho sinh viên kiến thức tính chất cấu trúc vật liệu nano, hoạt tính hạt nano kim loại 9.30 Ứng dụng vật liệu Nano Điều kiện tiên quyết: Tính chất hóa vật liệu...
 • 23
 • 318
 • 0

Khung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin

Khung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin
... kế hoạch này, Bộ Nội Vụ soạn triển khai đào tạo chương trình đào tạo cán lãnh đạo thông tin công nghệ thông tin với nội dung đào tạo, bồi dưỡng quản lý thông tin công nghệ thông tin gồm chuyên ... nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo quản lý công nghệ thông tin cho cán lãnh đạo thông tin công nghệ thông tin (CIO), cán quản lý công nghệ thông tin, quản lý dự án công nghệ thông tin Thực ... viên lãnh đạo số phòng, Trung tâm thuộc Cục Ứng dụng CNTT 2.2 Một số chương trình đào tạo lãnh đạo CNTT Việt Nam 2.2.1 Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý Công nghệ thông tin cho cán Lãnh đạo...
 • 15
 • 288
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khung chương trình địa phổ thôngkhung chương trình đào tạo ngành quản trị văn phòngkhung chương trình đào tạo quản trị văn phòngkhung chương trình thi đại học môn toánkhung chương trình đào tạo cao đẳng sư phạmkhái niệm khung chương trình đào tạokhung chương trình đào tạo trung cấp mầm nonkhung chương trình đào tạo bác sĩ đa khoakhung chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tinkhung chương trình trung cấp lý luận chính trịkhung chương trình đào tạo trung cấp dượcbai tap tieng anh lop 4 chuong trinh moikhung chương trình giáo dục đại học là gìkhung chương trình tổ chức sự kiệnkhung chương trình đào tạo là gìBiên soạn hệ thống bài tập môn Cơ học lượng tử 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lýTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Test cơ xương khớp chẩn đoán hình ảnhBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànRèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSBảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCTích hợp giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh khi học Địa lí lớp 7 ở trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Biện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài “Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản” – môn công nghệ 7 cho học sinh ở Trường THCS Nga ThủyVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninhSử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong dạy học chủ đề đường tròn, hình học 9Wifi ads marketing 103Sách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 estePhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập