THỰC THI CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH CÓ SẴN DÙNG THƯ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ OPENCV

Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác

Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử lý ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác
... kiếm chiều sâu đồ thuật toán tính toán Chiều sâu điểm ảnh khoảng cách điểm không gian tương ứng tới trung tâm máy ảnh Để ước tính đồ độ sâu phát đối tượng 3D, điểm ảnh tương ứng ảnh trái ảnh phải ... dựa so sánh độ khác biệt cửa sổ ảnh Theo ý tưởng thuật toán ảnh điểm hai ảnh giống Như vậy, kết tính toán thuật toán thực không hiệu cho hệ thống dẫn đường chạy robot Nếu thực triển khai hệ thống ... viết nghiên cứu so sánh cho việc khôi phục đồ độ sâu dựa thuật toán phân vùng lai đề xuất sử dụng trình lọc Các thuật toán thử nghiệm thực tế với cảnh phức tạp tình trạng ánh sáng dựa hệ thống camera...
 • 23
 • 98
 • 1

luận văn điện tử viễn thông cài đặt các thuật toán xử ảnh động trên fpga

luận văn điện tử viễn thông cài đặt các thuật toán xử lý ảnh động trên fpga
... nhớ 2.2 XỬ LÝ ẢNH 2.2.1 Cơ xử ảnh Quá trình xử ảnh xem trình thao tác ảnh đầu vào để ảnh đầu tốt kết luận [11] Ảnh “tốt hơn” Ảnh XỬ LÝ ẢNH Kết Luận Hình 2.13 Quá trình xử ảnh [11] Ảnh xem ... 10 Cài đặt thuật toán xử ảnh động FPGA ● ● ● ● Tìm hiểu xử ảnh giải thuật xử ảnh động Thiết kế xây dựng hệ thống Thiết kế xây dựng giải thuật Kiểm tra kết thực tế Trang 11 Cài đặt thuật ... trả lớn 255 gán 255 2.2.3 Ảnh nhị phân Ảnh nhị phân ảnh mà điểm ảnh có hai giá trị [5] Trang 39 Cài đặt thuật toán xử ảnh động FPGA Hình 2.14 Ảnh xám ảnh nhị phân Ảnh nhị phân dùng cho yêu...
 • 89
 • 234
 • 1

luận văn điện tử viễn thông cài đặt các thuật toán xử ảnh tĩnh trên fpga

luận văn điện tử viễn thông cài đặt các thuật toán xử lý ảnh tĩnh trên fpga
... Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Phong Tuyên TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÀI ĐẶT CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH TĨNH TRÊN FPGA ... dụng xử ảnh việc đáp ứng yêu cầu thời gian tốc độ xử quan trọng Quá trình xử ảnh xem trình thực thao tác tác động hay xử ảnh đầu vào nhằm mục đích cho kết ảnh mong muốn Xử ảnh thực ... cách xây dựng hệ thống nhúng FPGA Cyclone III Development Kit + Tìm hiểu thuyết xử ảnh + Tìm hiểu xây dựng giải thuật xử ảnh tĩnh Tiến hành xây dựng chương trình ứng dụng xử ảnh tĩnh...
 • 126
 • 233
 • 0

công nghệ ado.net cới c# - lập trình thực thi các hoạt động xử theo chế ngắt kết nối (disconnected)

công nghệ ado.net cới c# - lập trình thực thi các hoạt động xử lý theo cơ chế ngắt kết nối (disconnected)
... HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Lập trình thực thi hoạt động xử theo chế ngắt kết nối (Disconnected) 1.Mô hình liệu ngắt kết nối ADO.NET gì? 2.Tiến trình đọc ... http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Mô hình kết nối ngắt kết nối •Mô hình liệu kết nối (connected model) −Cho phép người dùng mở trì kết nối đến CSDL để thực lệnh ... http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Mô hình ngắt kết nối gì? •Mô hình liệu kết nối ngắt kết nối •Tạo đối tượng DataSet DataTable •Tạo...
 • 38
 • 249
 • 0

Xử ảnh và ứng dụng thư viện AForge NET

Xử lý ảnh và ứng dụng thư viện AForge NET
... thư viện số ứng dụng đơn giản xử ảnh thư viện ĐỒ ÁN 3: Xử ảnh Sv: Trần Tuấn Vinh Chương Giới thiệu chung xử ảnh 2.1 Tổng quan xử ảnh Quá trình xử ảnh xem thao tác đầu vào nhằm cho ... số xử ảnh cần thiết giúp cho việc nghiên cứu tìm hiểu thuyết xử ảnh trực quan sinh động Vì báo cáo em xin giành để giới thiệu xử ảnh, gói thư viện xử ảnh C# Aforge. NET hàm thư viện ... tạo - xử ảnh, mạng nơ-ron, thuật toán di truyền, logic mờ, robot Bao gồm thư viện, ứng dụng mẫu tính riêng thư viện: AForge. Imaging - thư viện xử ảnh lọc • AForge. Vision - thư viện thị...
 • 43
 • 594
 • 3

tìm hiểu và xây dựng hệ thống bám mục tiêu di dộng sử dụng thuật toán xử ảnh Camshift của OpenCV

tìm hiểu và xây dựng hệ thống bám mục tiêu di dộng sử dụng thuật toán xử lý ảnh Camshift của OpenCV
... mục tiêu thay đổi: Kích thước mục tiêu giảm mục tiêu di chuyển xa camera Do kỹ thuật xác định tỉ lệ phải kết hợp xử bám 16 Mất mục tiêu tạm thời: Trong suốt pha bám mục tiêu bị tạm thời vào ... thể hệ bám nên có khả bám xác Phát mục tiêu tự động: Hệ bám nên có khả tự động phát tất mục tiêu bắt đầu bám chúng Thời gian thực: Thuật toán bám nên tính toán đơn giản tối ưu cho trình bám thực ... Khi mục tiêu chứng thực điều khiển hệ thống chuyển tới trạng thái bám Trạng thái bám: Trạng thái nên sử dụng kỹ thuật tính toán tốn Vị trí trích chọn từ trạng thái khóa sử dụng để xử Vị trí mục...
 • 36
 • 1,396
 • 67

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu một số thuật toán xử ảnh ứng dụng trong bài toán giảm sát tự động " ppt

Tài liệu Báo cáo
... tới số kỹ thuật giám sát đối tượng tự động số thuật toán xử ảnh ứng dụng giám sát đối tượng Chương 3- Chương trình thử nghiệm Kế thừa nghiên cứu trình bày chương 2, chương ứng dụng kỹ thuật ... lựa chọn đề tài Nghiên cứu số thuật toán xử ảnh ứng dụng toán giám sát tự động Đây vấn đề tính khoa học mà mang đậm tính thực tiễn, hoàn cảnh Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu Bố cục luận ... 1- Khái quát xử ảnh giám sát đối tượng Chương đưa khái niệm tổng quan ảnh video Các khái niệm giám sát đối tượng trình bày chương Chương 2- Một số kỹ thuật xử ảnh giám sát tự động đối tượng...
 • 3
 • 283
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý, phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích đa cực cải tiến " doc

Báo cáo
... Chúng ñã ti n hành nghiên c u theo hai phương án: - Phương án 1: V i s li u thu ñư c ñã nói trên, s d ng thu t toán ñ xu t c a phương pháp PCKT c i ti n ñ x lý phân tích - Phương án 2: Liên k ... lý phân tích nhi u (ph i k ñ n tính ñư c thêm ñ i lư ng Petrovski mà phương pháp MRI không có), ñ sâu nghiên c u l n nhi u so v i phương pháp MRI, không b m t s li u hai ñ u n ñ i v i phương pháp ... c c ñã có V i vi c s d ng thu t toán x lý, phân tích ñ xu t c a phương pháp PCKT c i ti n phương án nêu c ñi m: cho ñ n nay, sau thu ñư c s li u ño b ng phương pháp PCKT ña c c c i ti n, v n ph...
 • 7
 • 200
 • 0

Các thuật toán xử và tối ưu hoá truy vấn

Các thuật toán xử lý và tối ưu hoá truy vấn
... truy vấn Mặc dù số kĩ thuật tối ưu hoá dựa vào đồ thị truy vấn, hầu hết người chấp nhận truy vấn thích hợp thực tế việc tối ưu hoá câu truy vấn cần phải thứ tự thực phép 7.2 Tối ưu hoá truy vấn ... 1: Các truy vấn SQL chuyển sang truy vấn đại số quan hệ sau tối ưu hóa Từ phần đến giới thiệu thuật toán Các thuật toán xử tối ưu hoá truy vấn - Nhóm Lớp KHMT 2010-2012 việc thi hành phép toán ... gian chạy 41 Các thuật toán xử tối ưu hoá truy vấn - Nhóm Lớp KHMT 2010-2012 Phương pháp gọi phương pháp tối ưu hoá câu truy vấn dựa chi phí Phương pháp sử dụng kỹ thuật tối ưu hoá truy n thống...
 • 62
 • 2,193
 • 23

nghiên cứu về xử ảnhthuật toán xử ảnh bám đối tượng

nghiên cứu về xử lý ảnh và thuật toán xử lý ảnh bám đối tượng
... ưu điểm thuật toán Camshift việc xử ảnh bám đối tượng nhận diện ảnh, kết hợp với ngôn ngữ C lựa chọn xây dựng riêng cho đề tài thuật toán tối ưu việc xử ảnh bám đối tượng Thuật toán Camshift ... tính ảnh. Tính toán trọng tâm hướng vật thể có kết hợp lọc nhằm loại bỏ nhiễu vào hệ thống 31 3.2 Thuật toán Camshift tối ưu hóa hệ bám đối tượng Trong xử ảnh việc nghiên cứu thuật toán bám đối ... TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ HỆ THỐNG BÁM ĐỐI TƯỢNG 1.1 Tổng quan xử ảnh Xử ảnh bao gồm thuyết kỹ thuật liên quan nhằm mục đích tạo hệ thống nhân tạo tiếp nhận thông tin từ hình ảnh thu tập...
 • 78
 • 693
 • 4

công nghệ ado.net cới c# - thực thi các hoạt động xử theo quan điểm giao tác (transaction)

công nghệ ado.net cới c# - thực thi các hoạt động xử lý theo quan điểm giao tác (transaction)
... NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Thực thi hoạt động xử theo quan điểm giao tác (Transaction) 1 .Giao tác gì? 2 .Xử Local Transaction 3 .Xử Distributed Transaction 4 .Các cấp độ cô lập (Isolation ... HocLapTrinhWeb.COM Giao tác gì? Giao tác xem công việc (không thể phân chia thêm nữa) Giao tác xem thành công tất thao tác thực thành công Giao tác xem thất bại cần thao tác thất bại •.NET ... trợ loại giao tác −Local Transaction −Distributed Transaction http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/ HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Giao tác gì? Các tính...
 • 15
 • 139
 • 0

công nghệ ado.net cới c# - thực thi các hoạt động xử xml theo chế dữ liệu ngắt kết nối

công nghệ ado.net cới c# - thực thi các hoạt động xử lý xml theo cơ chế dữ liệu ngắt kết nối
... LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Thực thi hoạt động xử XML theo chế liệu ngắt kết nối 1.Biểu diễn DataSet dạng XML 2.DiffGrams gì? HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG ... TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO HocLapTrinhWeb.COM Đọc XML vào DataSet •Dùng phương thức sau DataSet −ReadXml(String [, XmlReadMode]) • XmlReadMode: xác định cách đọc liệu XML Schema liên quan −ReadXmlSchema(String): ... Lưu DataSet XML •Dùng phương thức sau DataSet −WriteXml(String [, XmlWriteMode]) • XmlWriteMode: có ghi inline schema kèm theo liệu không −WriteXmlSchema(String): ghi cấu trúc DataSet XML schema...
 • 21
 • 128
 • 0

Thuật toán xử ảnh trên kit DSP

Thuật toán xử lý ảnh trên kit DSP
... tốc độ xử cao.,nó đáp ứng yêu cầu lĩnh vực xử số ,tín hiệu,và xử hình ảnh ,xử video Vì ứng dụng rộng rãi của lĩnh vực nên nhóm sinh viên chúng em định chọn đề tài “Tìm hiểu DSP Evaluation ... dụng kit phát triển TI: board EVMDM642 Bởi chuyên dụng việc xử hình ảnh , nên nghiên cứu hoạt động kit cần thiết Đồng thời đồ án đưa kết ban đầu việc thử nghiệm thuật toán xử hình ảnh, video ... tiếp,giảm thiểu tính toán, xử cho CPU xác định ngưỡng để lấy liệu từ đệm video port chuyển sang nhớ DSP Phục vụ cho trình xử liệu mà ta thực DSP Dữ liệu sau qua trình xử DSP phục vụ cho phần...
 • 113
 • 212
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán xử ảnh ứng dụng trong bài toán giảm sát tự động

Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh ứng dụng trong bài toán giảm sát tự động
... cn) Do đó, ảnh xử ảnh xem ảnh n chiều 12 Sơ đồ tổng quát hệ thống xử ảnh Hình 2- Các bước hệ thống xử ảnh 1 Một số vấn đề xử ảnh Tiền xử lý: Tiền xử giai đoạn xử ảnh số Tùy thuộc ... QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG 111111 1 Khái quát xử ảnh 111111 1 Xử ảnh gì? 111111 1 Một số vấn đề xử ảnh 121212 1 Một số ứng dụng xử ảnh ... tới số kỹ thuật giám sát đối tượng tự động số thuật toán xử ảnh ứng dụng giám sát đối tượng Chương 3- Chương trình thử nghiệm Kế thừa nghiên cứu trình bày chương 2, chương ứng dụng kỹ thuật...
 • 70
 • 114
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các thuật toán xử lý ảnh trong ccác thuật toán xử lý ảnhthuật toán xử lý ảnhthuật toán xử lý ảnh trong javathuật toán xử lý ảnh sốthuật toán xử lý ảnh dspnhà nước cần nhanh chóng thực thi các biện pháp xử lý tài sản thế chấpcác thuật toán xử lý tín hiệu sốphần mềm quản lý thư viện mã nguồn mởthuật toán xử lý hình ảnhcác thuật toán trong lý thuyết đồ thịthuật toán xử lýthuật toán xử lý tiếng nóithuật toán xử lý song song nhanhcác thuật toán nhận dạng ảnhĐặc điểm địa chấn địa tầng và dự báo môi trường trầm tích miocene trên, bể phú khánhai đặt tên cho dòng sôngBài giảng CO HOC DAT c1chuyện đền tản viênđàn ghi ta của LOR CAPhân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối của công ty điện lực gia lâm đến năm 2020Bí quyết khoanh bừa đáp án trắc nghiệm tiếng Anh chỉ dành cho học sinh làm không kịp giờ hoặc không biết gì về câu bài tập tiếng Anh nào đó giúp học sinh tránh bị điểm liệt.1 khái quát văn học việt nam từ CMT8 1945 đến hết thế kỉ XXNghiên cứu ứng dụng các phương pháp mô hình toán học và mô hình thử nghiệm trong thiết kế tàu thủyĐề thi học sinh giỏi quận Đống Đa vòng 2 2016Chuong 8 can bang hoa hocMột số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần sản xuất xây lắp thanh lịchĐề thi học sinh giỏi quận cầu giấy vòng 1 2016Điều tra cơ bản một số chỉ tiêu sinh học người việt nam bình thường ở thập kỷ 90Nghiên cứu công nghệ phục hồi và chế tạo thiết bị điện phòng nổ (dự thảo cơ sở khoa học xây dựng TCVN về thiết bị điện phòng và bảo vệ nổ)Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn: Photpho với một số vấn đề thực tiễn cuộc sốngĐặc điểm địa chất Đệ tứ và tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng NamPhân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí vũng ángLuận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tam Sơncác tiêu chí đo lường hiệu quả truyền thông marketing
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập