12542 first day at school

12542 first day at school

12542 first day at school
... school the first day B - She was having a good time to her friends and meeting new ones (p3) C - Nancy was very to go to a different school (p1) D - Third grade at a new school ... 7: Put the following verbs in the appropriate boxes started – walked – organized – watched – helped – tested – revised – cheated – listened / id / chatted ... go to a different school (p1) D - Third grade at a new school would be great (p3) E - Her mother knew that Nancy was really more afraid than she was - (p2) F - She ...
 • 3
 • 11
 • 0

Recalling my first day at school pps

Recalling my first day at school pps
... the end of the day, I was no longer frightened or lonely My parents were glad when I told them I was looking forward to going to school the next day My most precious possession My most precious ... He said it was the first one I fired that hit the metal post I looked at it with disbelief Here was the result of my first shot with a pistol How many people get to keep the first bullet they ... for my first go at shooting My brother took the revolver back and continued his shooting practice After the practice we went over to the target to see how well he had done He did not too bad at...
 • 9
 • 205
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : At school A1 4 (P20 22) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : At school A1 4 (P20 22) ppsx
... look at: Nhìn vào a board: Bảng (to) listen: Lắng nghe listen to me: (to) repeat: Nhắc lại * Cheekiny: Slap the board Mở sách Nhìn lên bảng Đi vào Ngồi xuống Đứng lên Gấp sách lại Presentation ... lại Presentation text: A1 (P20) * Tmodels * Ps repeat chowally and individually Practice: A2 (P21) * P work in pairs to match pictures with words * Feed back: T - WC Key: a) open your book d) ... write imperatives in to their books Mime drill: * T mimes Sr say (open your book) - open your book ! (Stand up) - Stund up ! * Simon says: A3 (P22) - Texplains the game - T gives imperatives, Ps...
 • 4
 • 190
 • 0

bài luận MY FIRST DAY IN MY NEW SCHOOL

bài luận MY FIRST DAY IN MY NEW SCHOOL
... forgot I was in a new class and school as a few other students started befriending me and treating me as if I were one of them -food seemed more delicious than what I had in my former school canteen ... were your feelings? Were you glad that a long and difficult first day was over or were you sad that such an exciting new day had come to an end? Did you look forward to the next day at school? Why? ... -unbelievable, time on the first day simply flew by -exchanged telephone numbers and addresses -would try to invite a new friend home soon -looked forward to coming back the next day Newsch.esy ...
 • 2
 • 654
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL B5 - 6 (P25) pot

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL B5 - 6 (P25) pot
... thanks Thuong PDP street 13 The city - Lan III HOMEWORK: - Learn by heart the alphabet - Do (P24) - Prepare C1 (O 26 - 27) IV TEACHER'S REMARK SELF - EVALUATION AND ... old are you ? - I am (twelve) c) Where you live ? - I live (on PDP street) d) How you spell your name ? - D-V-N-G Lucky numbers a) How old are you ? b) LN c) Where you live ? d) What's your name ... v z Shark attack: / hang man (morning) (eight) / (sit down) (night) (twenty) Written exucise: B5 - P25 Ps write the answer in their exercise books a) What's your name ? - My name's...
 • 4
 • 148
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL C1 - (P26 - 27) pdf

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: AT SCHOOL C1 - (P26 - 27) pdf
... English ? P 2: A student P 1: How you spell it ? P 2: s-t-u-d-e-n-t Lớp Presentation: C1 (P 26 - 27) - Tmodels ss rep eat choeeally and in groups - Model sentences + This si ,y desk + That's my school ... teacher: Giáo viên a school: Trường học a class: Lớp học a desk: Bàn viết * Checking: Matching English words with pictures Word cue drill: Example exchange: Học sinh Thầy giáo Bàn học Trường P 1: What's ... Example ex change P 1: is this your desk P 2: Yes, it is III HOMEWORK: - Learn by heart vocabulary - Learn by heart model sentences - Do C1, 2 (P14 - 15 - work book) - Prepare C 2-4 (P28 - 29) IV TEACHER'S...
 • 3
 • 170
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two:AT SCHOOL C2 - 4 (P28 - 29) ppt

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two:AT SCHOOL C2 - 4 (P28 - 29) ppt
... a window: Cửa sổ am eraser: Tẩy a board: Bảng a classroom: Phòng học a clock: Đồng hồ a school bay: a waste basket: Giỏ rác Túi sách a pencil: Bút chì a pen: Bút mực * Checking: Slap the board ... "window" ? III HOMEWORK: - Learn by heart vocabulary - Learn by heart the dialogue - Do C3 (P1 5- 16 - workbook) - Prepare U3 - lesson A1,2 (P3 0-3 1) IV TEACHER'S REMARK SELF - EVALUATION AND ... Thước kẻ Practice: Wordsquare  window  pen (s) board ruler  pencil, pen, door W O P N I W P E N C I L E D E S K R N D O O R U S C H O O L C L O C K E E R A S E R X D R A O B door, school, clock,...
 • 4
 • 198
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: At school B1-2 (P23 24) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit two: At school B1-2 (P23 24) ppsx
... Nguyen Du city III HOMEWORK: - Do B4,5 ,6, 3 (P13 - workbook) - Prepare B3,4 (P24 - 25) IV TEACHER'S SELF - EVALUATION AND REMARK PERIOD Unit two: At school B3-4 (P24-25) I AIMS: By the end of the lesson, ... Where ?: đâu ? * Checking: Matching (English words with VietNamese meanings or picture / drowings) Presentation dialogue: B1 (P23) + T models + Ps repeat chorrally and in pairs ... cue for the drill Example exchange: P 1: What's your name ? P 2: Tuan P 1: How you spell it ? P 2: T-D-A-N, Tuan HA TUA SAM HAI NAM YEN MINH HOA BAO IV HOMEWORK: - Learn by heart the Alphabet - Do...
 • 7
 • 165
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 4: At school. Lesson 5: B3- B4 docx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 4: At school. Lesson 5: B3- B4 docx
... check their answers - T: gives the right ones: 1: Study area + 5: Newspapers and Magazines 2: Science + Math + 7: English 3: Geography 8: Librarian’s desk *Post-listening- Ss: write the position ... Presentation: B 3: Listen: *Pre-listening : - T: tells Ss what Ss are supposed to listen - Ss: look at the room and guess the position of the racks and shelves of books in the library - T: writes ... the class - Others can make any correction or addition B4 Read : * Pre- reading: - Ss: look at the pictures and answer the guided questions: Do you know this building ? Which building is it ? Do...
 • 4
 • 2,106
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌCTÀI LIỆU THAM KHẢO TĂNG CƯỜNG sự LÃNH đạo của ĐẢNG đối với sự NGHIỆP văn hóa TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tập hợp các NGHIÊN cứu về NHÀ nước PHÁP QUYỀN xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM từ báo CHÍ và các bài VIẾTQuản lý phối hợp của các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ tỉnh quảng ninh với gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinhIntroduction to polymer science and chemistry a problem solving approach, second edition chanda, manasTiểu luận: Vai trò của Comte với Xã Hội HọcTăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúcBảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật việt nam hiện hành (TT) copyVận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chương chất khí vật lí 10 cho học sinh trung học phổ thông miền núiSlide bài giảng pháp luật chương 5 khách thể của tội phạmbài tập về oxit sắt và hợp chất của sắtTÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp các câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn KINH tế CHÍNH TRỊ cơ bản NHẤTTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÔNG tác THANH TRAĐịnh hướng xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nộiGIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 1GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 6GIÁO ÁN GIẢNG DẠY LỚP 5TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNG cần, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG vô tưTÀI LIỆU THAM KHẢO TRẬT tự THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH và các XU THẾ TRONG QUAN hệ QUỐC tế ĐƯƠNG đại
Đăng ký
Đăng nhập