4439 vocab

4439 vocab

4439 vocab
...
 • 7
 • 100
 • 0

English vocab in use elementary

English vocab in use elementary
... For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org...
 • 171
 • 354
 • 3

English vocab in use upper intermediate and advnaced

English vocab in use upper intermediate and advnaced
... For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit...
 • 303
 • 781
 • 3

Unit 12: Vocab + Gram

Unit 12: Vocab + Gram
... Ford arrived on the market The production of Model Ts eventually came to an end in 1927 Manchester United won the game last night Our team won yesterday I met Ba at the bus stop early in the morning ... country 10/ The meeting (finish) _ by the time we (get) _ there Exercise 3: VOCABULARY AND EXPRESSION: Choose the word, phrase or sentence that best completes each unfinished...
 • 6
 • 121
 • 0

vocab + grammar + reading (unit12)-day du

vocab + grammar + reading (unit12)-day du
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/479/279351//period27 -vocab %20grammarunit12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 102
 • 0

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1
... I often borrow books 44 England won the World Cup A It was in 19 66 that B It was on 19 66 that C It was in 19 66 when D It was 19 66 in that 45 took my car A It was you B It were you C It was ... We are proud of our staff, who are always friendly and efficient A well-done B well-appointed C well-behaved D well-trained 65 EMS stand for A Electronic Mail Service B Express Mail Service ... D has played 62 Julia her sister are going to the party A Both-and B Neither-nor C Either –or D Not-only-but also 63 The hotel staff is friendly and A unhelpful B courteous C discourteous...
 • 4
 • 318
 • 5

ÔN TẬP E 11 HKII - VOCAB, GRAM, PRON - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 2

ÔN TẬP E 11 HKII - VOCAB, GRAM, PRON - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 2
... resources that cannot be replaced after use A unlimited B renewable C avaible D non-renewable 37 heat comes from deep inside the earth A Geothermal B Solar C Nuclear D Hydro 38 “Have you ever ... oil to electricity for along time A generation B generated C generate D generates 34 energy uses natural sources of energy such as the sun, wind, or water for power and fuel, rather than ... 42 Nellie Ross was the first woman _ governor in the United State A who elected B to be elected C was elected D her election as 43 She is the only in the discussion to using nuclear power...
 • 3
 • 194
 • 0

vocab development

vocab development
... VOCABULARY DEVELOPMENT D derived A meaning D called B use B method C nurse D advanced B features A Unlike...
 • 2
 • 152
 • 0

vocab development_2

vocab development_2
... VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most suitable answer Zhongguo can't ……… the problem ... some sliced lemons to make a glass of ice-lemon tea A compressed B squeezed C pressed D squashed VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most appropriate answer 'Mammal' is ……… (1) from ... occupies 11 A cause B motive C reason D principle 12 A cleverly B shrewdly C smart D intelligently KEY VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most suitable answer D solve D ascertain A rely...
 • 3
 • 149
 • 0

Vocab & Grammar. U6

Vocab & Grammar. U6
... House/ next/ park There/ trees/ flowers/ park There/ bookstore/ near/ house C I Around the house Vocabulary: - Tall (a): ……………………>< short - Left (n): ……………………>< right - Well (n): …………………… - Photocopy ... left of - To the right of - Next to/ beside - In front of - behind - opposite - between Grammar & structures  Asking and answering about the position - II - Where is my book? Where are the flowers?...
 • 3
 • 162
 • 0

review vocab

review vocab
... REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... (already, begin) My friend (not see) _ me for many years when I (meet) _ last week REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VI He (learn) English before he ... boys broke a window when they football A played B were playing C had played D are playing REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 26 Mr John to Los Angeles in 1992 A had gone B has gone C went...
 • 8
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập pascal cho học sinhđề thi học sinh giỏi hóa 8 năm học 20162017tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 9nghệ thuật thôi miêntổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh 10ẢNH HƯỞNG của FLORFENICOL lên SINH hóa HUYẾT học và tồn lưu TRÊN cá TRA NUÔINhững giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty xây dựng trong đấu thầuBốn bà vợ của nhà vuaStress oxy hóa là gì? Cách phòng chốngSử dụng phần mềm Cabri 3D trogn dạy học nội dung Quỹ tích chương trình Hình học lớp 11 trung học phổ thôngChìa khóa tiếng anh kiệt xuấtDẠY HỌC KHÁI NIỆM HÀM SỐ VỚI PHẦN MỀM CABRI II PLUS NGHIÊN CỨU SỰ ĐỒNG BIẾN THIÊN NHƯ GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆC XÂY DỰNG KHÁI NIỆM HÀM SỐTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNTổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 THPT (LA tiến sĩ)Everest brochure Everest 2016 Everest 2016Chuyên đề tốt nghiệpNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An, nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn bền vững (LA tiến sĩ)Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụngVề mã constacyclic nghiệm lặp trên vành chuỗi hữu hạn (LA tiến sĩ)Quản lý hoạt động thực hành thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục theo tiếp cận chuẩn đầu ra (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập