4439 vocab

4439 vocab

4439 vocab
...
 • 7
 • 50
 • 0

English vocab in use elementary

English vocab in use elementary
... For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org...
 • 171
 • 289
 • 3

English vocab in use upper intermediate and advnaced

English vocab in use upper intermediate and advnaced
... For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit ... www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit www.tailieuduhoc.org For more material and information, please visit...
 • 303
 • 658
 • 3

Unit 12: Vocab + Gram

Unit 12: Vocab + Gram
... Ford arrived on the market The production of Model Ts eventually came to an end in 1927 Manchester United won the game last night Our team won yesterday I met Ba at the bus stop early in the morning ... country 10/ The meeting (finish) _ by the time we (get) _ there Exercise 3: VOCABULARY AND EXPRESSION: Choose the word, phrase or sentence that best completes each unfinished...
 • 6
 • 98
 • 0

vocab + grammar + reading (unit12)-day du

vocab + grammar + reading (unit12)-day du
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/479/279351//period27 -vocab %20grammarunit12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 78
 • 0

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1

ÔN TẬP E11 HKII - VOCAB, GRAMMAR, CORRECTING, PRONUNCIATION - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 1
... I often borrow books 44 England won the World Cup A It was in 19 66 that B It was on 19 66 that C It was in 19 66 when D It was 19 66 in that 45 took my car A It was you B It were you C It was ... We are proud of our staff, who are always friendly and efficient A well-done B well-appointed C well-behaved D well-trained 65 EMS stand for A Electronic Mail Service B Express Mail Service ... D has played 62 Julia her sister are going to the party A Both-and B Neither-nor C Either –or D Not-only-but also 63 The hotel staff is friendly and A unhelpful B courteous C discourteous...
 • 4
 • 295
 • 5

ÔN TẬP E 11 HKII - VOCAB, GRAM, PRON - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 2

ÔN TẬP E 11 HKII - VOCAB, GRAM, PRON - ĐƠN GIẢN MÀ HIỆU QUẢ - TEST 2
... resources that cannot be replaced after use A unlimited B renewable C avaible D non-renewable 37 heat comes from deep inside the earth A Geothermal B Solar C Nuclear D Hydro 38 “Have you ever ... oil to electricity for along time A generation B generated C generate D generates 34 energy uses natural sources of energy such as the sun, wind, or water for power and fuel, rather than ... 42 Nellie Ross was the first woman _ governor in the United State A who elected B to be elected C was elected D her election as 43 She is the only in the discussion to using nuclear power...
 • 3
 • 184
 • 0

vocab development

vocab development
... VOCABULARY DEVELOPMENT D derived A meaning D called B use B method C nurse D advanced B features A Unlike...
 • 2
 • 136
 • 0

vocab development_2

vocab development_2
... VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most suitable answer Zhongguo can't ……… the problem ... some sliced lemons to make a glass of ice-lemon tea A compressed B squeezed C pressed D squashed VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most appropriate answer 'Mammal' is ……… (1) from ... occupies 11 A cause B motive C reason D principle 12 A cleverly B shrewdly C smart D intelligently KEY VOCABULARY DEVELOPMENT Fill in the blanks with the most suitable answer D solve D ascertain A rely...
 • 3
 • 135
 • 0

Vocab & Grammar. U6

Vocab & Grammar. U6
... House/ next/ park There/ trees/ flowers/ park There/ bookstore/ near/ house C I Around the house Vocabulary: - Tall (a): ……………………>< short - Left (n): ……………………>< right - Well (n): …………………… - Photocopy ... left of - To the right of - Next to/ beside - In front of - behind - opposite - between Grammar & structures  Asking and answering about the position - II - Where is my book? Where are the flowers?...
 • 3
 • 141
 • 0

review vocab

review vocab
... REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... (already, begin) My friend (not see) _ me for many years when I (meet) _ last week REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VI He (learn) English before he ... boys broke a window when they football A played B were playing C had played D are playing REVIEW FOR THE FIRST TERM TEST 26 Mr John to Los Angeles in 1992 A had gone B has gone C went...
 • 8
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện công an nhân dân việt nam hiện nayVận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)Bộ đề thi HSG văn 9 HayĐánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012HỘI THẢO KHOA học về BỆNH VIÊM QUANH KHỚP VAINGHIÊN cứu điều TRị nắn CHỉNH RĂNG có GHÉP XƯƠNG CHO BệNH NHÂN KHE hở CUNG hàm TOÀN bộ một bênÔn tập giữa HK II môn địa lí 12HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO 2017TỰ học IELTS TOPIC VOCABULARY BY NGOCBACHQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông phúc yên, tỉnh vĩnh phúc185 dàn ý ielts writingbáo cáo thực tập tại công ty điện lực quy nhơn kèm file dwgBộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh học kỳ 2 Lớp 4Torah Bible of Jewishsửa chữa bảo dưỡng máy inQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2Quản lý hoạt động học tập của học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NinhQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập