4490 work and jobs

4490 work and jobs

4490 work and jobs
... them what you do, where you work and what your company does Role B You are talking to a person at a conference on Business Management Ask them about their job, what they and what their company does ... sell the products to Sales Department Employee The offices that organises and sells the products to customers A person who works for another person Employer The person or company who gives a job ... to another person Office Manager The person who looks after the office, the people in the office and the problems of the office Electrician A person who looks after the electricity in your house...
 • 3
 • 21
 • 0

SKKN - pair work and group work - grade 7

SKKN - pair work and group work - grade 7
... dung đoạn hội thoại, Topic : Pair work and group work in grade Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2004 - 2005 đoán số từ  While-listening : - Cho học sinh nghe băng lần - Các em tiếp tục làm việc theo ... vấn đề cho em - Giáo viên gọi nhóm đưa câu trả lời ghi lên bảng Topic : Pair work and group work in grade Giáo viên : Quách Hồng Hưng - Sửa lỗi cần thiết đưa đáp án  Post-reading : - Cho học sinh ... giáo dục đào tạo Gia Lai, 2003 - “Giáo dục Gia Lai” Nguyễn Văn Lợi - “Tiếng Anh 7 - Bộ giáo dục đào tạo Nhà xuất giáo dục Topic : Pair work and group work in grade 11 ...
 • 11
 • 615
 • 4

Anh 7Unit 5 Work and play

Anh 7Unit 5 Work and play
... These boys? play marbles talk with each other These students? play blind man’s buff They? / play catch These boys ? / play marbles These boys? / talking with each other These students? / play blind ... sports they play? What sports does she play? What sports they play? What they do? What they do? Period: 29 LESSON 4: B1 (to) talk about : nói (to) have fun : vui đùa, đùa giỡn (to) play catch ... students? / play blind man’s buff They? / play catch These boys? These boys? play marbles talk with each other These students? play blind man’s buff They? / play catch III - Do exercise: Complete...
 • 20
 • 194
 • 0

Unit 5: Work and play

Unit 5: Work and play
... 2010 Unit 5: Work and play Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) Listen and read Recess (n) Unit 5: Work and play Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) Listen and read Play blindman’s bluff (n) Unit 5: Work ... Unit 5: Work and play Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) Listen and read Bell (n) Unit 5: Work and Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) play Listen and read Play marbles (v) Unit 5: Work and Period ... (P56) play Listen and read Skip rope = Skip (v) Unit 5: Work and play Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) Listen and read Play catch (v) Unit 5: Work and Period 29 : Lesson4: B1+ B2 (P56) play Listen...
 • 34
 • 357
 • 0

Unit 5 Work and Play-lesson 3- Hoai

Unit 5 Work and Play-lesson 3- Hoai
... chemistry m e l g C b c t h ch m a p pe n Unit : WORK AND PLAY Lesson 3:In class(A5-6) 1.Vocabulary: -essay (n) bµi luËn Unit : WORK AND PLAY Lesson 3:In class(A5-6) 1.Vocabulary: : bµi luËn -event ... country Unit : WORK AND PLAY Lesson 3:In class(A5-6) 1.Vocabulary: -essay (n) : bµi luËn -event (n): sù kiÖn This is a past event of our country Unit : WORK AND PLAY Lesson 3:In class(A5-6) 1.Vocabulary: ... sports Unit : WORK AND PLAY Lesson 3:In class(A5-6) 1.Vocabulary: - essay (n): bµi luËn - event (n) :sù kiÖn -calculator(n) :m¸y tÝnh Check vocab: Matching 2.Matching (A6) 3.Open prediction Read and...
 • 31
 • 228
 • 0

Unit 5: WORK AND PLAY

Unit 5: WORK AND PLAY
... Example: a They are playing marbles Unit 5: Work and Play Section B: It’s time for recess (B1a) IV Answer keys: a They are playing marbles b They are playing catch c They are playing blind man’s ... reading - Unit 5: Work and Play Section B: It’s time for recess (B1a) V Homework: Do exercise P.32 (workbook) Ex: - Everyday, she… goes (go) to school - At the moment, he … Is working (not work) ... are playing marbles Example Exchange: S1: What are they doing? S2: They are playing marbles Unit 5: Work and Play Section B: It’s time for recess (B1a) IV Further Practice: Example: a They are playing...
 • 30
 • 388
 • 0

ENDING THE WAR BETWEEN WORK AND FAMILY

ENDING THE WAR BETWEEN WORK AND FAMILY
... between Work ana Famn matters It seems that the author, like most of the rest of us, simply accepts the fact that work inevitably conflicts with family life, and that the organization ... balance between my work and my family" is cited as a number-one priority by more attendees than any other single issue Traditional organizations undeniably foster conflict between work and family ... way or another, it will tend to continue to drift And there are several reasons why it tends to drift toward more and more time at work First, there is the matter of income If time at work falls...
 • 7
 • 148
 • 1

Tài liệu Unit 1: ALL WORK AND NO PLAY doc

Tài liệu Unit 1: ALL WORK AND NO PLAY doc
... was beginning to get annoyed with them annoyed at/about/with: We were all annoyed with him for forgetting annoyed (that): I was really annoyed that I hadn’t been invited annoying /C’ncIIN/[adjective] ... stand something: I can’t stand the sight of blood can’t stand doing something: She couldn’t stand being kept waiting can’t stand somebody doing something: I can’t stand people interrupting all ... annoys me sometimes It annoyed her to think that she had trusted him it annoys someone that/when/how etc.: It really annoys me when you don’t listen to what I’m saying annoyance /C’ncIents/ noun...
 • 10
 • 314
 • 1

A study on increasing students’ participation in communicative activities in large classes by using group work and questioning technique at marie curie high school, hai phong

A study on increasing students’ participation in communicative activities in large classes by using group work and questioning technique at marie curie high school, hai phong
... area have aroused my interest and encouraged me to carry out this study A study on increasing the students’ participation in communicative activities in large classes by using group work and questioning ... the study of increasing students' participation in large classes; large class definition; problems is large classes; students' participation and its affected factors; group work and questioning ... teachers’ techniques and activities in large classes; 3) Students’ participation in communicative activities in large classes III 1 Students’ motivations and learning styles Students’ motivations...
 • 42
 • 241
 • 0

using pair work and group work techniques to increase students' participation and interest in communicative english classes at hanoi university of industry

using pair work and group work techniques to increase students' participation and interest in communicative english classes at hanoi university of industry
... Does using pair work and group work techniques increase students’ interest in communicative English classes at HaUI? Does using pair work and group work increase students’ participation in communicative ... and group work techniques increase students’ interest in communicative English classes at HaUI? Does using pair work and group work increase students’ participation in communicative English classes ... %) were interested in pair work and group work activities About 30% of them even were very interested in working in pairs and in groups This showed that pair work and group work could attract...
 • 42
 • 694
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: MỤC lục TRANGBAI TIEU LUAN NHOM QUAN TRI TAI CHINHThu nhận và ứng dụng các chất có hoạt tính sinh họcVấn đề trao quyền độc lập và sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt NamVận dụng rào cản thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt NamXây dựng thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự Việt NamNghiên cứu mô hình trường Cao đẳng cộng đồng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ở Việt NamCHUONG 11 động cơ đốt trongKIỂM TRA MỘT TIẾT ANH VĂN 9Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (LA tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lực (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học (LA tiến sĩ)Bồi dưỡng các thủ pháp hoạt động nhận thức theo tư tưởng sư phạm của G. Polya cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường Trung học cơ sở. (LA tiến sĩ)Quản lý chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Các dấu hiệu nhân chia lop 4Toan nang cao về dãy sô lop 4Toán tuổi lớp 4 PP và BT hayPHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN thi trắc nghiệm chức năng ôn thi trắc nghiệmLuận văn thạc sỹ chuyên ngành động cơ ô tôPhát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Sinh học lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập