Giao an van 9 nam 2011 2012

Giáo án sử 9 năm 2011- 2012 chuẩn KTKN

Giáo án sử 9 năm 2011- 2012 chuẩn KTKN
... thành kinh tế quốc b- Mười năm đầu xây d ựng chế độ doanh Sản lượng công nghiệp tăng ( 194 9 – 195 9 ) lần ( 194 9 ) - 194 9 – 195 2: khôi phục kinh tế - Ba cờ hồng - 195 3 – 195 7: thắng lợi đạt thành ... hoạch năm ( 195 3- 195 7) Trung Quốc với số liệu tiêu biểu : Trong năm , 246 công trình xây dựng đưa vào Nơng Việt Dũng Trường THCS Như Cố Mười năm đầu xây dựng chế độ ( 194 9 195 9) - Từ 194 9- 195 2 Trung ... tháng + Năm 195 0, cơng nghiệp tăng 73 % + Nơng nghiệp vượt trước chiến tranh ( 193 9 ) -Khoa học kĩ thuật : + Năm 194 9, LXơ chế tạo thành cơng bom ngun tử Năm học 2011 - 2012 Giáo án lòch sử dựng sở...
 • 235
 • 146
 • 0

giao an van chuan nam 2011 - 2012

giao an van chuan nam 2011 - 2012
... hiểu chung văn Hs- Đọc thích* SGK -6 - ? Em hiểu tác giả Et-môn-đô A-mi-xi? Tác giả, bn Hs - Et-môn-đô A-mi-xi( 184 6-1 908) nhà văn Ita li a(ý) ? Hãy kể tên số tác phẩm ông? Hs - Tác phẩm: + Cuộc ... lại thành thành ? Quan hệ tiếng từ quan hệ - Quan hệ tiếng từ nh nào? quan hệ bình đẳng Hs - Quan hệ tiếng từ quan hệ bình đẳng ? Thế quan hệ bình đẳng? Hs - Là quan hệ ngang hàng, không phụ ... giáo khoa - Soạn : Mẹ .************************* Ngày soạn: 20/ 8/ 2011 Ngày giảng: 7A: 23/ 8/ 2011; 7B: 25/ 8/ 2011; 7C: 24/ 8/ 2011 Tiết : Bài 1: Văn bản: Mẹ ( Et- môn- đô A- mi-xi) A...
 • 231
 • 93
 • 0

Giáo án Ngữ văn 9 Năm 2011-2012

Giáo án Ngữ văn 9 Năm 2011-2012
... tròn đáp án nhất.(2đ) Huy Cận nhà thơ tiếng từ thời ký nào? A/ Kháng chiến chống Pháp B/ Kháng chiến chống Mỹ C/ Sau cánh mạng tháng tám D/ Trớc cách mạng tháng tám Cảm hứng chủ đạo văn bản: ... điểm): Khoanh tròn vào chữ in hoa đầu câu trả lời em cho Bài thơ Đồng chí đợc sáng tác năm nào? A. 194 8B 198 4 C 194 7 D 197 4 Bài thơ Đồng chí đợc viết theo thể thơ nào? A Thất ngôn bát cú Đờng luật ... Nắm đợc đặc điểm công dụng khởi ngữ câu Kĩ : Rèn kĩ đặt câu, viết đoạn văn có sử dụng khởi ngữ Thái độ : Giáo dục HS ý thức giữ gìn sáng Tiếng Việt II Chuẩn bị Giáo viên : Đọc , Soạn , bảng phụ...
 • 236
 • 119
 • 0

Giáo án văn 9 năm 2009 - 2010

Giáo án văn 9 năm 2009 - 2010
... tập làm văn số I - Văn thuyết minh Vũ Mạnh Cờng THCS Điệp Nông - Hng Hà - Thái Bình 30 Giáo án Ngữ văn Ngày soạn: /08/20 09 Năm học 20 09 - 2010 Ngày dạy: /08/20 09 Tiết 14, 15 - Tập làm văn: viết ... THCS Điệp Nông - Hng Hà - Thái Bình 36 Giáo án Ngữ văn Ngày soạn: /9/ 20 09 Tiết 18 -Tiếng Việt: Năm học 20 09 - 2010 Ngày dạy: /9/ 20 09 Xng hô hội thoại I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm đợc hệ thống ... đọc lại phần Vũ Mạnh Cờng THCS Điệp Nông - Hng Hà - Thái Bình 14 Giáo án Ngữ văn Ngày soạn:12 /08/20 09 Năm học 20 09 - 2010 Ngày dạy: 18 /08/ 20 09 Tiết - Văn bản: Đấu tranh cho giới hoà bình (tiết...
 • 51
 • 86
 • 0

giao an dai 7 nam 2011-2012

giao an dai 7 nam 2011-2012
... C«ng nghiƯp, DÞch vơ N¨ NN m 2001 16403 2002 170 36 2003 174 92 2004 18804 ? GTT B GTL N CN DVơ Tỉng 54215 70 499 10494 12638 13 972 1 577 5 ? ? 13616 15 975 ? ? ? ? ? ? Củng cố: HDVN:Ø - Thùc hµnh trªn ... trang tính SGK trang 25 -HS thực hành -GV quan sát HS thực hành Bài tập 2: Tạo trang tính nhập cơng thức Mở trang tính nhập liệu H25(sgk tr25) Nhập cơng thức vào tính tương ứng - HS chó ý quan ... Em quan sát phần trang tính bảng tính có đặc biệt?(GV minh hoạ -Một bảng tính có nhiều trang tính Khi qua hình 13 SGK) mở bảng tính thường gồm ba trang tính Các trang tính phân biệt ! Trang tính...
 • 114
 • 145
 • 0

GIÁO ÁN LÝ 6 NĂM 2011-2012

GIÁO ÁN LÝ 6 NĂM 2011-2012
... ròng rọc - Làm tập 16. 1 16. 2, 16. 4, 16. 5, 16. 6 - Ôn tập chuẩn bị cho tiết Ôn tập chơng I: Trả lời câu hỏi đầu chơng I tr.5 Nguyễn Minh Giang 41 THCS Bát trang Giá án Vật Ngày soạn:7-1-2011 ... câu hỏi C5, C6 - HS trả lời cá nhân câu hỏi C5, C6, C7 - Câu hỏi C7: không nên hỏi Sử dụng hệ thống ròng rọc hình 16. 6 có lợi hơn? Tại sao? Nên hỏi : Sử dụng ròng rọc hình 16. 6 giúp ngời l;àm ... Bát trang Giá án Vật báo cáo (Làm theo nhóm) - Hs : Làm báo cáo nộp báo cáo cho giáo viên Hoạt động 4:củng cố - Gv: Đánh giá tiết thực hành Hs - Hs : Nghe giáo viên nhận xét đánh - Gv: Nhận...
 • 76
 • 75
 • 0

giao an hay chuan nam 2011- 2012

giao an hay chuan nam 2011- 2012
... old lady and the old man who are standing might be the parents The woman and the man who are sitting in front might be their son and daughter in law The boy and the girl might be their grandchildren ... to give the answers T provides correct answers if necessary If many Ss cant complete the task , T might want to let Ss listen one more time and pause at the answers fir them to catch Answers: small ... 16 that they can guess their meanings For example The words idol found in line may refer to someone you admire and adore Ss can understand this meaning thanks to the words pop star and the idea...
 • 216
 • 60
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH 9 HK1 2011-2012 ĐÃ SỬA

GIÁO ÁN HÌNH 9 HK1 2011-2012 ĐÃ SỬA
... 7.0,58778 ≈ 4,115 * Ví dụ 5: + MÂ = 510 => NÂ = 390 + NL = LM.tg510 ≈ 2,8.1,235 = 3,458 + NM = NL2 + LM2 = 3,4582 + 2,82 ≈ 11 ,95 8 + 7,840 = 19, 798 => NM = 19, 798 ≈ 4,45  Củng cố :  Lời dặn :  Bài ... đònh lí dây khoảng cánh từ tâm đến dây đường tròn  Biết vận dung đònh lí để so sánh độ dài dây , so sánh khoảng cách từ tâm đến dây II.CHUẨN BỊ :  GV : bảng phụ hình 68, 69 / SGK  HS : Xem ... góc ABÂN = 38 0, => AB = BK : cos520 ≈ 5,5 : 0,62 ≈ 8 ,9 (m)  Cạnh AN ∆ BAN * Xét ∆ vuông BAN có: AN = AB.sin380 ≈ 8 ,9 0,62 ≈ 5,52 (m) - 19 - Giáo viên Học sinh * GV gọi HS lên bảng * Bài tập 30...
 • 47
 • 82
 • 0

giáo án vật 9 năm 2011

giáo án vật 9 năm 2011
... lượng ánh sáng + Nhiệt lượng ánh sáng + Nhiệt lượng ánh sáng + Nhiệt - Đọc trả lời C3: + Năng lượng ánh sáng lượng có ích Nhiệt năng lượng vô ích + Năng lượng ánh sáng lượng có ích Nhiệt sáng lượng ... 20 ’ Sự chuyển hóa lượng thành dạng lượng khác C2: (Bảng) + Nhiệt lượng ánh sáng + Nhiệt lượng ánh sáng + Nhiệt lượng ánh sáng + Nhiệt sát - Các dụng cụ dùng để làm gí? - Dòng điện thực công học ... đọc trả lời + Năng lượng ánh sáng C3 lượng có ích Nhiệt năng lượng vô ích + Năng lượng ánh sáng lượng có ích Nhiệt năng lượng vô ích + Nhiệt năng lượng có ích.Năng lượng ánh 40 - Dùng để khoan,...
 • 193
 • 116
 • 0

Giáo án văn 9 chuẩn kiến thức cả năm 2011-2012

Giáo án văn 9 chuẩn kiến thức cả năm 2011-2012
... n¨ng 2011-2012 míi Liªn hƯ §T 01 693 .172.328 hc 094 3 .92 6. 597 Gi¸o ¸n c¶ n¨m v¨n chn kiÕn thøc kü n¨ng 2011-2012 míi Liªn hƯ §T 01 693 .172.328 hc 094 3 .92 6. 597 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... làm thành hai bánh khác nhau: bán thứ bánh khác nhau: bánh hình tròn (bánh giầy), bán tròn (bánh giầy) bánh hình vng (bánh chưng) 13 vng (bánh chưng) H: Em có nhân xét cách làm bánh Lang Liêu? ... Tiết: GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT A Mục tiêu dạy: 19 Kiến thức: • Huy động kiến thức HS loại văn mà HS biết • HS nắm mục đích giao tiếp dạng thức mục đích giao tiếp văn • Hình thành...
 • 235
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia 9 nam 2011giao an tu chon ngu van 9 nam 2011giáo án toán 9 năm 2012giáo án hình 9 năm 2012giao an van 9 ca nam 3 c0tgiao an sinh 9 nam 2012giao an gdcd 9 nam 2012giáo án văn 9 cả nămđề thi học sinh giỏi ngữ văn 9 năm 2011giáo án văn cả nămgiáo án lớp 5 năm học 2012bai soan giao an van 9giáo án văn 9 ki 2giáo án văn 9 tiết 10giáo án văn 9 bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhTRÀO LƯU LÃNG MẠN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAMKỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TẾT TRUNG THUNgoại khóa văn học 1930 1945Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (GS TSKH lê huy bá)câu hỏi thực hành đánh giá kết quả học tập ở tiểu họcMA TRẬN đề THI ĐÁNH GIÁPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIÊU HỌCsự phát triển ngôn ngữ của trẻ emthiết kế câu hỏi tập đọc lớp 5 theo hướng mớiGIÁO dục GIỚI TÍNH CHO TRẺ TIỂU họcGIÁO án mẫu LLDH THỦ CÔNG ở TIỂU họcKẾ HOẠCH dạy học bài số THẬP PHÂNSO SÁNH HƯỚNG xử lý cấu TRÚC âm TIẾT TIẾNG VIỆT về âm đệm của các tác GIẢSuccess with grammar grade 4Success with reading grade 2Success with writing grade 3Success with writing grade 4LUẬN văn THẠC sĩ BIỆN PHÁP QUẢN lý của HIỆU TRƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KIM bôi, TỈNH hòa BÌNHskkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 6Đồ án tìm hiểu chung về động cơ điện một chiều và phương pháp điều khiển tốc độ động cơ kích từ độc lập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập