32859 holidays travelling unit 14 laser b1

grade 6 : Unit 14- lesson 3: B1-4

grade 6 : Unit 14- lesson 3: B1-4
... Crosses : Lions (X) Tigers (O) 3 6 Example: S1 : What are you going to tomorrow ? S2 : I am going to visit my friend See a movie ,visit my friend play badminton my homework Predict dialogue : watch ... dialogue : watch a soccer match Tuan : What are you going to tonight ? my homework Lan : I’m going to (1) Tuan : What are you going to tomorrow ? visit my friend Lan : It’s Sunday.I’m going to (2) ... On Sunday evening, … -Read B3 – p.144 -Do the exercises B2 & B4 ( workbook) -Prepare B5 -6 for the next lesson 1.What is Lan going to tonight? She’s going to her homework What is she going to...
 • 17
 • 1,933
 • 4

Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145

Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145
... homework Period 86: Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 I Vocabulary: - tonight (adv): tèi - tomorrow (adv): ngµy mai - weekend : ngµy nghØ cuèi tuÇn Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: ... B C Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: Ask and answer, using the pictures: Tomorrow/ Tonight/ Eg: - What are they going to tomorrow? - They are going to go to school Unit 14: Lesson ... Lesson 3: B1-4/ p.144-145 II Practice: Mapped dialogue: Lan Tuan ’.see amovie …tonight? ’ tonight? …help my Mom ….tomorrow? ’go walking ’ play volleyball ’ tomorrow? Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p.144-145...
 • 14
 • 607
 • 1

English 6 -Unit 14 (B1-B4)

English 6 -Unit 14 (B1-B4)
... on Sunday morning on Sunday afternoon on Sunday evening -Do the exercises B2 & B4/ p .144 -145 -Prepare B5 -6 for the next lesson ... S1: What are you going to tomorrow ? S2: I am going to my homework 1.Noughts and Crosses : O X 3 6 Example: X refresh S1 : What are you going to tomorrow ? S2 : I am going to visit my friend 2...
 • 18
 • 2,054
 • 6

Unit 14 Lesson 3 B1-4 p144-14511

Unit 14 Lesson 3 B1-4 p144-14511
... homework Period 86: Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 I Vocabulary: - tonight (adv): tèi - tomorrow (adv): ngµy mai - weekend : ngµy nghØ cuèi tuÇn Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: ... 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: Mapped dialogue: Lan Tuan ’.see amovie …tonight? ’ tonight? …help my Mom ….tomorrow? ’go walking ’ play volleyball ’ tomorrow? Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 ... B C Unit 14: Lesson 3: B1-4/ p .144 -145 II Practice: Ask and answer, using the pictures: Tomorrow/ Tonight/ Eg: - What are they going to tomorrow? - They are going to go to school Unit 14: Lesson...
 • 14
 • 501
 • 1

UNIT 14-B1, 2

UNIT 14-B1, 2
... Period 87: Unit 14: freetime fun Period: 87 – B1 ,2 – page 144-145 New words - (a) cartoon: phim hoạt hình - (a) fistful: nắm - ... Teenagers programs movies ay rld tod The wo Example exchange: S1: What kinds of programs you like? S2: I like cartoons 7 Listen and write the time you hear: Programs Children’s program Early news...
 • 14
 • 397
 • 2

unit 14 b1- b2

unit 14 b1- b2
... appear here, leave shape as-is.> Homework Learn the new words by heart Do B1-2 P.90 in the workbook Prepare Unit 14 B3-4 P 145 -146 ...
 • 11
 • 569
 • 0

Unit 14 - B1,2

Unit 14 - B1,2
... th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN Period 94 : B 1,2 SUMMARY 2) Structures: 1) TV programs:  Children’s programs • like + to-V … Cartoons Movies • like + V-ing … Series • prefer + to-V … News ... What’s on? Monday, March 12th , 2010 Unit 14 : Freetime fun Period 94: B 1,2 What’s on? Monday, April 12 th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN Period 94 : B 1,2  New words:  cartoon ... Music • prefer + V-ing … Weather forecast The World Today • prefer (doing) something to (doing) something Game shows Sports Shows          Monday, April 12 th , 2010 Unit 14 : FREETIME FUN...
 • 15
 • 687
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 14 MAKING PLANS Lesson 3 B1-4 (P144-145) docx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 14 MAKING PLANS Lesson 3 B1-4 (P144-145) docx
... t Board drill: Students use “finding friends” as cues Example exchange: S 1: What are you going to tomorrow? S 2: I’m going to (do my homework) S 1: What are you going to tomorrow? S 2: I’m going ... What about you? Tuan: Tonight, I’m going to play badminton Tomorrow, I’m going to watch soccer match Mapped dialogue: B2 P144 Example: S 1: What are you going to tonight? S 2: I’m going to see a ... to tonight? S 1: I’m going to help my Mum What are you going to tomorrow? S 2: etc… Production: Students in pairs using the sentence stubs in B4 P145 then play chain game Eample: S 1: On Saturday...
 • 4
 • 1,039
 • 2

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 14: Freetime fun . Lesson 4: B1 &B2. pdf
.. . What is .VTV1 tonight ( a in b on c at ) Consolidation : - Ask Ss to give the main content of the lesson : The TV programs the teengers like Home work: - Ask Ss to the exercise B1 ( p: 90 ) in .. . the verb : Prefer -V-ing to + Ving .? Ex: I prefer watching TV to listening to music B.Presentation *Presentation: -Ask Ss to look at the picture in the book and then answer the question :  What .. . cartoon? - Introduce the lesson and play the tape the first time, then introduce the new words: - Like to do/ doing: thích làm Prefer doing smt: thích làm Sport shows: chương trình thể thao trình...
 • 4
 • 1,144
 • 1

Unit 14 -B1-3

Unit 14 -B1-3
... watch TV ) I’m going to watch TV - Learn the vocabulary by heart - Prepare Lesson 4: B 5-6 ( P 145 -146 ) ...
 • 31
 • 312
 • 0

E7 unit 14 B1,2

E7 unit 14 B1,2
...
 • 24
 • 403
 • 4

Unit 14(B1-2)

Unit 14(B1-2)
...
 • 11
 • 221
 • 0

Unit 14 B1,2

Unit 14 B1,2
... (movie, music …) on TV? Why/ Why not? - Learn by heart all the new words - Read B1 - P144 - Write the answer B1 - P144 - Prepare the next lesson: B3.4 ... program about teenagers Doesn’t like Nga likes    Doesn’t like     listen and check B1 – page 144 Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Ba: Nga: Do you watch TV, Nga? Not often There...
 • 15
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HĐ không xác định thời hạnNghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến (LA tiến sĩ)CÁC bài TOÁN điển HÌNH bồi DƯỠNG học SINH GIỎINghiên cứu công nghệ nuôi cấy và thu nhận Tetrodotoxin từ một số chủng vi khuẩn phân lập từ cá nóc độc Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu công nghệ đúc bán lỏng với hợp kim nhôm A356. (LA tiến sĩ)bài giảng giáo trình hoa duocNghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganCông nghệ chế tạo Compozit nền Cu – Cốt hạt nano Tic. (LA tiến sĩ)Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano cacbon. (LA tiến sĩ)Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới tỉnh lào cai hiện nayNhững di tích thuộc thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (NCKH)Những di tích thuộc thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (tt)Một số tình huống vướng mắc trong đấu thầu tháng 52017TÀI LIỆU bồi DƯỠNG môn hóa học lớp 11 học kì 1 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) năm học 2017 2018tổng hợp câu hỏi phần hữu cơ trong đề thi đại học 20072017Tiểu luận môn kế toán quản trị phân tích trường hợp nhà máy bia south dokota microbrewayTiểu luận môn kinh tế phát triển trung quốc hậu quả của tăng trưởng nóng và bài học cho việt namBài mẫu viết luận tiếng anhĐề cương ôn thi môn quản trị họcSKKN ĐỀ TÀI: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ 4 5 TUỔI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập