8034 extensive reading

The impact of extensive reading on students'

The impact of extensive reading on students'
... effects of extensive reading on students’ reading comprehension ability Therefore, the results of the current study once again confirm the theory in the Literature that extensive reading is one of the ... the questionnaire The results of the questionnaire are presented in the following sections IV.5.1 Result of the first part of the questionnaire Table indicates the results of the first part of ... when they did their pretest The results of the posttest were compared with the results of the pretest to assess the effects of extensive reading on the students’ reading comprehension proficiency...
 • 51
 • 477
 • 1

Extensive Reading

Extensive Reading
... acquisition-oriented reading program based on extensive reading as an effective means of fostering improvements in students writing It can motivate learners to read Reading material selected for extensive reading ... and explaining the role of extensive reading and regular use of libraries in advancing the reading habit It can consolidate previously learned language Extensive reading of high-interest material ... effectiveness of extensive reading in fostering learners' language development He found that "the reading program was significantly more effective than the writing program" (1996:225) Extensive reading...
 • 6
 • 110
 • 0

Developing students' reading proficiency through extensive reading in an IELTS prepation course - A case of the 3rd year English majors at Hanoi University of I

Developing students' reading proficiency through extensive reading in an IELTS prepation course - A case of the 3rd year English majors at Hanoi University of I
... Summarizing Identifying parts of speech Paraphrasing Sequencing Matching paragraph headings with paragraphs in the reading passage The reading passage on Insomnia has Skimming for paragraphs (A ... and law Activities - giving reading entries -warming up (presenter) -reading the text - Making presentations -Discussing and asking new words - discussing the theme, the main ideas of the reading: ... generally associated with reading large amounts with the aim of getting an overall understanding of the material According to Richards and Schmidt (2002: 193), "extensive reading means reading in...
 • 67
 • 390
 • 0

Developing students' reading proficiency through extensive reading in an IELTS prepation course - A case of the 3rd year English majors at Hanoi University of I20150227

Developing students' reading proficiency through extensive reading in an IELTS prepation course - A case of the 3rd year English majors at Hanoi University of I20150227
... PROFICIENCY THROUGH EXTENSIVE READING IN AN IELTS PREPARATION COURSE - A CASE OF THE 3rd YEAR ENGLISH MAJORS AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY (Phát triển khả đọc thông qua đọc mở rộng cho kh a học tiền IELTS ... that by other 30 students who had just followed the traditional reading program All the participants were third year English major students at Hanoi University of Industry To make the findings ... program is beneficial to students and has positive effects on students’ reading proficiency in pre -IELTS course and recommend the broad application of the extensive reading approach of similar...
 • 7
 • 137
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Helping gifted students gain benefit from extensive reading

Sáng kiến kinh nghiệm Helping gifted students gain benefit from extensive reading
... tháng năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Helping gifted students gain benefit from extensive reading Họ tên tác giả: BÙI NGỌC XINH; ... bằng: 2007 III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Số năm có kinh nghiệm: 23 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: How useful pre -reading activities are in teaching reading Helping gifted students enrich ... Reference books used in the innovation process………………………23 Title: Helping gifted students gain benefit from extensive reading INTRODUCTION Reading is one of the four main skills in learning English...
 • 27
 • 118
 • 0

Effectiveness of authentic materials on extensive reading in developing students’ vocabulary in Namdinh College of Education

Effectiveness of authentic materials on extensive reading in developing students’ vocabulary in Namdinh College of Education
... background of reading 1.1.1 Definitions of reading 1.1.2 Types of reading 1.1.2.1 Intensive reading 1.1.2.2 Extensive Reading 1.1.2.3 The role of extensive reading ... materials applied in extensive reading on students’ vocabulary learning Aims of the study This study is intended to investigate the effectiveness of the authentic materials on extensive reading ... issues in theoretical background of reading and authentic materials in foreign language learning First, some basic information about reading, intensive reading, extensive reading, authentic materials, ...
 • 77
 • 122
 • 0

The effectiveness of extensive reading on reading comprehension and reading motivation of tenth graders at trieu thai hight school

The effectiveness of extensive reading on reading comprehension and reading motivation of tenth graders at trieu thai hight school
... Reference of Studies Abroad and Domestic The Effectiveness of Extensive Reading on Reading Comprehension and Reading Motivation of tenth Graders at Trieu Thai High School Design Motivation Questionnaire ... to create an understanding of reading motivation - Testing the effects of extensive reading on reading comprehension and reading motivation - Discussing and analyzing effects of extensive reading ... on a local level in secondary education, the researcher will conduct the study The Effectiveness of Extensive Reading on Reading Comprehension and Reading Motivation of 10th Grade Students at...
 • 77
 • 110
 • 0

A study on improving first year students’ vocabulary through extensive reading at hanoi university of business and technology

A study on improving first year students’ vocabulary through extensive reading at hanoi university of business and technology
... the initial data, action data and post data From the findings of the action research evaluation, some conclusions as well as pedagogical implications were made 2.6 Data analysis method First, the ... related grammatical patterns, common lexical sets and typical association of the word with the context On the other hand, intentional learning of vocabulary is the method of learning vocabulary ... post-data to monitor change The post-test and the attitude questionnaires were used to collect data after the action Step 7: Analyzing and evaluating The action research was evaluated based on the...
 • 87
 • 176
 • 0

USING GUIDED EXTENSIVE READING TO IMPROVE INCIDENTAL VOCABULARY LEARNING FOR FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT HUNG YEN TEACHERS’ TRAINING COLLEGE

USING GUIDED EXTENSIVE READING TO IMPROVE INCIDENTAL VOCABULARY LEARNING FOR FIRST YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT HUNG YEN TEACHERS’ TRAINING COLLEGE
... mainly aims to improve first year English- majored students incidental vocabulary learning in the aspect of word meaning at Hung Yen Teachers’ Training College using guided extensive reading To reach ... their vocabulary and reducing vocabulary learning stress All these have motivated me to carry the study using guided ER to improve incidental vocabulary learning for first year English major students ... context of my students at Hung Yen Teachers’ Training College (HYTTC) Despite the fact that these students had preciously studied English at lower secondary schools for four years, their vocabulary, ...
 • 71
 • 211
 • 0

To what extent does extensive reading affect the l2 proficiency of students at lower intermediate level of english in vinh phuc high school for the gifted

To what extent does extensive reading affect the l2 proficiency of students at lower intermediate level of english in vinh phuc high school for the gifted
... official formation of an 2 extensive reading club within a senior secondary school for the gifted in Vinh Phuc Research question To what extent does extensive reading affect the L2 proficiency of students ... students at lower intermediate level of English in Vinh Phuc high school for the gifted? Subjects of the study The primary subject of the study is the vast amount of literature on extensive reading ... Conclusion The study seeks to gain insights into the influences of extensive reading on the L2 competence of eight students at lower intermediate level of English The results did highlight the possible...
 • 22
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu Công trình đường giao thôngMô hình hóa và tính toán số kết cấu tấm composite gấp nếp, lượn sóng. (LA tiến sĩ)ĐẠI CƯƠNG về HOÁ hữu cơHow to speak english well 120 topic 01tác hại của kim loại nặng tới sức khỏe con ngườiHow to speak english well 120 topic 02Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản ở các xã biên giới tỉnh lào cai hiện nayANH (CHỊ) hãy nêu NHỮNG THÁCH THỨC của môi TRƯỜNG VIỆT NAM và THẾ GIỚI các BIỆN PHÁP QUẢN lý NHÀ nước CHỦ yếu để GIẢM THIỂU NHỮNG THÁCH THỨC đóSỬ DỤNG ĐỊNH LUẬT HESS và các hệ QUẢ của nó để xác ĐỊNH HIỆU ỨNG NHIỆT của PHẢN ỨNGKhoá luận tốt nghiệp ngành công nghệ hoá học đề tài Xây dựng quy trình phân tích asen trong rau xanh bằng phương pháp HG AASNhững di tích thuộc thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (tt)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG hóa học 10 CHƯƠNG 1 4 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) năm học 2017 2018Một số tình huống vướng mắc trong đấu thầu tháng 52017Bài mẫu viết luận tiếng anhÔn thi tiếng anh IELS writing ngoại thươngSKKN ĐỀ TÀI: LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC DẠY TRẺ 4 5 TUỔIĐề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG HÔ HẤP SINH HỌC 8THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ CỦA CÔNG TY THAN MẠO KHÊ TKVFly high 3 teachers guide pdfứng dụng PLC S7 – 300 vào điều khiển tự động và giám sát hệ thống trạm trộn bê tông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập