KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ BỐNG FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG HẢI SẢN NHAN HÒA

khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh htv hải sản 404

khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh htv hải sản 404
... Phan Nguyễn Trang TÓM LƯỢC Đề tài:" Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404" thực khảo sát công đoạn dây chuyền sản xuất tra fillet đông lạnh tiêu chuẩn, ... khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh giúp học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tiến sản xuất Vì đề tài: Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404 ... nghiên cứu Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tra fillet đông lạnh công ty TNHH HTV Hải Sản 404 Trên sở khảo sát tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu kỹ thuật mặt hàng kế hoạch HACCP công ty, mục...
 • 81
 • 97
 • 0

Khảo sát quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404.

Khảo sát quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404.
... c a sau r t nhi u kh o sát quy trình ch bi n tra fillet ông l nh t i công ty 404 ti n hành kh o sát v n sau: Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty Ngu n nguyên li u Quy trình ch bi n Máy móc thi ... Thơ Phân bi t tra, basa V chi u dài : tra dài basa V màu s c : basa có màu lưng xanh l t tra, b ng basa có màu tr ng b c (tr ng b ng tra) V hình d ng : basa có b ng ... CHƯƠNG II: CÔNG NGH VÀ THI T B CH BI N 2.1 Công ngh ch bi n 2.1.1 Nguyên li u Hình : tra- Hypophthalmus i c i m sinh h c c a tra, basa Phân lo i tra, basa m t loài c a h tra phân...
 • 87
 • 4,542
 • 55

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404
... c a sau r t nhi u kh o sát quy trình ch bi n tra fillet ông l nh t i công ty 404 ti n hành kh o sát v n sau: Cơ c u t ch c qu n lý c a công ty Ngu n nguyên li u Quy trình ch bi n Máy móc thi ... Thơ Phân bi t tra, basa V chi u dài : tra dài basa V màu s c : basa có màu lưng xanh l t tra, b ng basa có màu tr ng b c (tr ng b ng tra) V hình d ng : basa có b ng ... CHƯƠNG II: CÔNG NGH VÀ THI T B CH BI N 2.1 Công ngh ch bi n 2.1.1 Nguyên li u Hình : tra- Hypophthalmus i c i m sinh h c c a tra, basa Phân lo i tra, basa m t loài c a h tra phân...
 • 87
 • 946
 • 4

khảo sát, đánh giá hiệu suất thu hồi và mật số vi sinh vật trong quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404

khảo sát, đánh giá hiệu suất thu hồi và mật số vi sinh vật trong quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404
... nhà máy - ánh giá hi u su t thu h i s n ph m qua công o n trình ch bi n tra fillet ông l nh - Kh o sát s lư ng vi sinh v t fillet ông l nh công o n trình ch bi n tra Ngành Công ngh th c ... ông Các công o n quy trình ch bi n tra fillet c p ông Hình 31: B ng 1: S thay M t s vi sinh v t (Cfu/g) th bi u di n s thay i vi sinh v t t ng s qua công o n i vi sinh v t t ng s qua công ... lư ng vi sinh v t qua công o n quy trình ch bi n tra fillet ông l nh (i) M c ích Theo dõi s bi n i m t s vi sinh v t qua t ng công o n quy trình ch bi n s n ph m tra fillet ông l nh (ii)...
 • 66
 • 105
 • 0

xác định và so sánh định mức hao hụt nguyên liệu giữa tra nuôi bè và tra nuôi ao trên quy trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404

xác định và so sánh định mức hao hụt nguyên liệu giữa cá tra nuôi bè và cá tra nuôi ao trên quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty hải sản 404
... nguyên liệu tra nuôi tra nuôi ao cho thấy, tra nuôi định mức trung bình % hao hụt trung bình cao tra nuôi ao Định mứcvà hao hụt cao công đoạn fillet 1,983 chiếm tỉ lệ hao ... chế biến tra fillet đông lạnh nhà máy chế biến Hải Sản 404 - Xác định so sánh định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn chế biến (fillet, lạng da, tạo hình), tra nuôi tra nuôi ao mặt ... 5.5 Xác định định mức % hao hụt nuôi nuôi ao 5.5.1 Bảng kết Bảng 5: Kết xác định định mức % hao hụt công đoạn chế biến tra fillet Loại % hao hụt Khối lượng (kg) Lần Lần Lần % hao hụt...
 • 56
 • 209
 • 0

khảo sát định mức sản phẩm tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thủy sản thiên mã

khảo sát định mức sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh xuất nhập khẩu thủy sản thiên mã
... n ph m Tra fillet đông l nh” t i công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n THIÊN MÃ đư c đ t nh m gi i quy t v n đ 1.2 M C TIÊU Kh o sát m c tiêu hao nguyên li u s n ph m tra fillet đông l nh ... li u Tra 3.1.3 Thi t b d ng c T i Công ty TNHH Xu t Nh p Kh u Th y S n THIÊN MÃ I 3.2 B trí thí nghi m tính đ nh m c kh o sát 3.2.1 Ph n 1: Kh o sát qui trình s n xu t tra fillet đông l ... Hình 4.1 Sơ đ qui trình ch bi n Tra fillet đông l nh 17 Hình 4.2 Fillet Tra 19 Hình 4.3 L ng da fillet 19 Hình 44 Ch nh s a fillet 19 Hình 4.5 ki...
 • 40
 • 224
 • 0

khảo sát quy trình chế biến và hiệu suất thu hồi trong quá trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biếnxuất khẩu thủy sản cadovimex ii

khảo sát quy trình chế biến và hiệu suất thu hồi trong quá trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadovimex ii
... trình chế biến hiệu suất thu hồi trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty CADOVIMEX II, SaĐec, Đồng Tháp Quá trình khảo sát thực dựa trên: Nguồn nguyên liệu nhà máy Công nhân sản xuất dây ... lạng đông 10 CHƯƠNG QUY TRÌNH CỒNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CADOVIMEX II …… 12 4.1 Quy trình công nghệ chế biến tra fillet đông lạnh 12 4.2 Thuyết minh quy trình ... CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CADOVIMEX II 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần chế biến xuất nhập thủy sản CADOVIMEX II Tên tiếng Anh: CADOVIMEX II SEAFOOD...
 • 68
 • 64
 • 0

khỏa sát quy trình chế biên và hiệu suất thu hôi trong quá trình chế biến tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biếnxuất khẩu thủy sản cadocimex ii

khỏa sát quy trình chế biên và hiệu suất thu hôi trong quá trình chế biến cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản cadocimex ii
... hụt trình chế biến mục tiêu hàng đầu nhà máy chế biến thủy sản Vấn đề đặt tiến hành khảo sát quy trình chế biến hiệu suất thu hồi trình chế biến tra fillet đông lạnh công ty CADOVIMEX II, ... chế biến tra fillet đông lạnh tiến hành CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VÈ CÔNG TY CADOVIMEX II 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN CỦA CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khấu thủy ... sản phấm Chất lượng sản phẩm tra fillet đông lạnh bị ảnh hưởng tù’ nhiều yếu tố, trình nuôi cá, đánh bắt, vận chuyển, chế biến lạnh đông Do việc khảo sát quy trình chế biến tỉ lệ hao hụt trình...
 • 57
 • 36
 • 0

Khảo Sát Qui Trình Chế Biến Tra Fillet Đông Lạnh IQF Tại Công Ty TNHH THỰC PHẨM QVD Đồng Tháp

Khảo Sát Qui Trình Chế Biến Cá Tra Fillet Đông Lạnh IQF Tại Công Ty TNHH THỰC PHẨM QVD Đồng Tháp
... Đốc công ty TNHH THỰC PHẨM QVD- ĐỒNG THÁP với hướng dẫn tận tình cô Lê Thị Ngọc Hân, tiến hành thực đề tài: Khảo Sát Qui Trình Chế Biến Tra Fillet Đông Lạnh IQF Tại Công Ty TNHH THỰC PHẨM QVD ... điểm thực tập: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD- ĐỒNG THÁP 3.2 Vật liệu thí nghiệm 3.2.1 Nguyên liệu thực quy trình tra phi lê đông lạnh Nguồn nguyên liệu chủ yếu tra thu mua từ tỉnh: Đồng Tháp, ... Khảo sát qui trình tra phi lê lạnh đông IQF Luận văn tốt nghiệp 7.NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, HÀ HẢI YẾN, 2005 .Khảo sát qui trình phi lê tra đông lạnh đánh giá hiệu chất sát khuẩn vệ sinh công...
 • 45
 • 1,800
 • 9

khảo sát haccp trên quy trình chế biến tôm lột pto đông block tại công ty tnhh hải sản việt hải

khảo sát haccp trên quy trình chế biến tôm lột pto đông block tại công ty tnhh hải sản việt hải
... HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHẢO SÁT HACCP TRÊN QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM LỘT PTO ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY TNHH HẢI SẢN VIỆT HẢI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ... Trường Đại học Cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, với đề tài Khảo sát HACCP quy trình tôm lột PTO đông block công ty TNHH Hải sản Việt Hải sinh viên Đặng Thị Hạnh Uyên thực báo cáo hội đồng chấm ... tôm lột PTO đông block xây dựng CCP quy trình Việc áp dụng HACCP vào thực tế công ty đạt số ưu điểm: - Quy trình sản xuất kiểm soát chặt chẽ công đoạn - Các công đoạn quy trình thực theo quy...
 • 86
 • 580
 • 1

khảo sát qui trình chế biến tra fillet đông lạnh, tính toán định mức và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào tại công ty cổ phần vạn ý

khảo sát qui trình chế biến cá tra fillet đông lạnh, tính toán định mức và các phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào tại công ty cổ phần vạn ý
... đính kèm theo với đề tài Khảo sát qui trình chế biến Tra fillet đông lạnh, tính toán định mức phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào Công ty Cổ phần Vạn Ý Do sinh viên Trần Huỳnh ... đích khảo sát để tìm hiểu qui trình chế biến Tra fillet đông lạnh, cách tính toán định mức số công đoạn (fillet, lạng da, chỉnh hình) phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào Nhằm ... CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU...
 • 77
 • 98
 • 0

khảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến tra fillet đông iqf tại công ty caseamex

khảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến cá tra fillet đông iqf tại công ty caseamex
... NG MÔN CÔNG NGH TH C PH M Lu n văn t t nghi p Ngành: CÔNG NGH TH C PH M Tên tài KH O SÁT QUY TRÌNH VÀ TÍNH NH M C HAO H T T I CÁC CÔNG O N TRONG CH BI N CÁ TRA FILLET ÔNG IQF T I CÔNG TY CASEAMEX ... Thơ TÓM LƯ C tài “Kh o sát quy trình tính nh m c hao h t tai công o n ch bi n tra fillet ông IQF t i Công ty CASEAMEX c th c hi n g m n i dung sau (i) kh o sát quy trình công ngh s n xu t t ... size n nh m c hao h t nguyên li u trình ch bi n tra fillet ông IQF t i công ty CASEAMEX c th c hi n 1.2 M c tiêu nghiên c u - Kh o sát quy trình công ngh th c t t i xí nghi p - Kh o sát tính...
 • 59
 • 562
 • 0

nghiên cứu ứng dụng chitosan để thu hồi protein trong dung dịch máu trong quy trình chế biến tra fillet đông lạnh

nghiên cứu ứng dụng chitosan để thu hồi protein trong dung dịch máu cá trong quy trình chế biến cá tra fillet đông lạnh
... nhuận từ tận dụng protein sau thu hồi Do việc nghiên cứu xử lý nước thải quy trình chế biến Tra nói chung dung dịch máu sau công đoạn fillet việc làm cần thiết I.6 Tổng quan máu [2] [3] ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU II.1 ĐỐÍ TƯỢNG NGHIÊN CỨU II.1.1 Nguyên liệu Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu để thu hồi protein dịch thải máu Tra sau công đoạn cắt tiết quy trình sản xuất Tra phi lê ... máy chế biến Tra .12 I.5.1 Thực trạng máu Tra nhà máy chế biến 12 I.5.2 Thành phần nước thải nhà máy chế biến Tra 13 I.5.3 Thực trạng xử lý nước thải nhà máy chế biến Tra...
 • 72
 • 400
 • 2

khảo sát quy trình sản xuất tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh thủy sản panga mekong

khảo sát quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty tnhh thủy sản panga mekong
... LU N 4.1 Quy trình s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong 4.1.1 Sơ đ quy trình công ngh s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong ... kh o sát quy trình s n xu t tra fillet đông l nh t i công ty TNHH Th y S n Panga Mekong T kh o sát lư ng ph ph m sinh t ng công đo n quy trình ch bi n tra fillet đông l nh t i công ty 1.3 ... 4.1 Quy trình s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga Mekong 22 4.1.1 Sơ đ quy trình công ngh s n xu t tra fillet đông l nh c a công ty TNHH Th y S n Panga...
 • 50
 • 309
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát qui trình chế biến cá tra fillet đông lạnh iqf tại công ty tnhh thực phẩm qvd đồng thápkhảo sát quy trình và tính định mức hao hụt tại các công đoạn trong chế biến cá tra fillet đông iqf tại công ty caseamexquy trình chế biến cá tra fillet đông lạnhluận văn khảo sát quy trình chế biến cá ngừ ngâm dầu đóng hộp potquy trinh che bien ca tra filet dong lanhthiết kế nhá máy chế biến quy trình chế biến mực nang fillet đông lạnhxây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh ở công ty tnhh vĩnh nguyênkhảo sát quy trình chế biến bạch tuộc xếp bông đông lạnh semi blockkhảo sát quy trình chế biến và định mức sản xuất sản phẩm cá tra pangasianodon hypophthalmus fillet đông iqf tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm sông hậukhảo sát quy trình chế biến fillet cá tra lạnh đông tại công ty tnhh mtv 404khao sat quy trinh che bien gao trangluan van khao sat quy trinh che bien cha lua tai cty xuat nhap khau sa giang va anh huong ty le thit mo den cau truc san phamkhảo sát quy trình chế biến chả giò ở công ty vissankhảo sát quy trình chế biến mì ăn liền mummum tại công ty tnhh công nghệ thực phẩm châu ákhao sat quy trinh che bien gạoĐề tài Một số biện pháp tăng cường giao tiếp Tiếng Việt cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi người dân tộc thiểu số. Môn làm quen chữ viết ở Trường Mầm Non Yên Hoà Tương DươngUnit 11 traveling around vietnam (1)Unit 11 traveling around vietnam (3)Đề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần Động vật có xương sốngUnit 11 traveling around vietnam (6)Unit 11 traveling around vietnam (8)Đề tài Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpointbi quyet he thong hoa va tang cuong tu vung tieng anh 2 8972giao trinh nhap mon tin hoc p2 4529Bai to chuong hop chat cao phan tuHanoi open mathematical olympiad 2009Choi o chu tieng anhChuyên đề Dạy Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trìnhKhai thac va su dung nuoc ngam o DBSCLKy nang hoc qua trai nghiemSan xuat gangthepĐề tài Giúp học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn phần làm văn nghị luận xã hộigiao trinh xac suat thong ke va ung dung 1 8097Boi duong thi hoc sinh gioi toan cap tinhVị trí của từ loại trong Tiếng Anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập