LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ

Bài giảng hóa đại CƯƠNG 1 chương 12 các hệ NGƯNG tụ, LIÊN kết cấu TRÚC PHÂN tử

Bài giảng hóa đại CƯƠNG 1 chương 12 các hệ NGƯNG tụ, LIÊN kết và cấu TRÚC PHÂN tử
... NAZ e NAZ e n 1 − + r r nr n B= AZ e n 1 r n Hay : U= − NAZ e r n (1 - ) 12 .5.2.2.Công thức Kapustinski 97 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 12 : CÁC HỆ NGƯNG TỤ, LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ Công thức Born ... cực tiểu 98 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 12 : CÁC HỆ NGƯNG TỤ, LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ Từ đặc tính đó, tinh thể kim loại thông thường cầu xếp khít nhất, tức có số phối trí cao : 12 ta cấu trúc thường ... chì có cấu trúc lớp nên lớp dễ trượt lên lớp khác nên graphit mềm, tỉ khối bé kim cương, dễ cháy, dẫn điện tốt… 10 1 HÓA ĐẠI CƯƠNG Chương 12 : CÁC HỆ NGƯNG TỤ, LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ Tinh thể...
 • 15
 • 175
 • 0

Mối liên hệ giữa cấu trúc phân tử khả năng tạo vị

Mối liên hệ giữa cấu trúc phân tử và khả năng tạo vị
... ban đầu: Bảng báo cáo mối liên hệ cấu trúc phân tử khả tạo vò thực Sternberg vào năm 1898 Tác giả cho nhóm hydroxyl amino chòu trách nhiệm việc tạo vò vò đắng Giữa phân tử tạo vò vò đắng không ... vò trí nhóm thế, cấu hình không gian, thành phần cấu tạo làm cho chất từ có vò thành không vò [22] Chương 2: Vò 2.2 Các thuyết mối liên hệ cấu trúc phân tử khả tạo vò chất tạo vò 2.2.1.Các quan ... làm cho liên kết tạo vò không tạo thành, kết dẫn đến vò tạo thành 2.2.4.Thuyết AH-B-X: 2.2.4.1.Mô tả chế: Năm 1972, Kier tiến thêm bước quan trọng việc giải thích mối quan hệ cấu trúc phân tử- vò...
 • 49
 • 209
 • 0

RNA cấu trúc phân tử, đặc tính sinh học

RNA và cấu trúc phân tử, đặc tính sinh học
... translation  Transfer RNA (tRNA) – brings amino acids to ribosomes for protein synthesis  Ribosomal RNA (rRNA) – Ribosomes are made of rRNA and protein Transcription  RNA molecules are produced ... Structure of RNA      Single stranded Ribose Sugar carbon sugar Phosphate group Adenine, Uracil, Cytosine, Guanine Types of RNA  Three main types  Messenger RNA (mRNA) – transfers ... assembled into a strand of mRNA mRNA How Does it Work?  RNA Polymerase looks for a region on the DNA known as a promoter, where it binds and begins transcription  RNA strands are then edited...
 • 20
 • 504
 • 0

Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân

Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến cấu trúc phân tử DNA, RNA, protein giảm phân, nguyên phân
... sau l n nguyên phân: 25 = 32 S t bào tham gia gi m phân = 16 S t bào kì sau c a gi m phân 32 Vì kì sau c a gi m phân m i t u ch a 2n phân t DNA T ng s phân t DNA = 24.32 = 768( pt ) Bài M có ... NST s có 2n-1 cách s p x p Bài 49 M t t bào xét c p nhi m s c th ng Gi s m i nhi m s c th , t ng chi n ADN qu n quanh kh i c t o nên c vào k gi a c a nguyên phân, t ng s phân t protein histon ... gi m phân b m không x t bi t bi n c u trúc nhi m s c th K t lu trình gi m phân b m ? A Trong gi m phân I m , c p NST 21 không phân li b gi ng B Trong gi m phân II b , c p NST 21 không phân li...
 • 26
 • 257
 • 0

DANH SÁCH LIÊN kết cấu TRÚC dữ LIỆU đệ QUY

DANH SÁCH LIÊN kết và cấu TRÚC dữ LIỆU đệ QUY
... Một danh sách liên kết cấu trúc liệu đệ quy Định nghĩa đệ quy cho danh sách liên kết: danh sách liên kết là: a Một danh sách rỗng b Một nút đơn + danh sách liên kết Khi xem xét danh sách liên kết ... Trường liên kết (link) nút cần thêm không gian nhớ Ví dụ lưu trữ danh sách liên kết Một xâu kí tự xem danh sách liên kết kí tự - Mỗi nút danh sách biểu diễn kí tự Khai báo danh sách liên kết cho ... phần tử thứ i danh sách liên kết Hàm getNode(str,i): cho phép trả giá trị phần tử thứ i danh sách liên kết (i=0 phần tử danh sách) Phương án đệ quy: o Nút vị trí số danh sách liên kết thể chuỗi...
 • 10
 • 321
 • 0

Xây dựng E-Learning chương "liên kết hóa học cấu tạo phân tử" học phần hóa đại cương trường Cao Đẳng Giao thông vận tải 3

Xây dựng E-Learning chương
... “XÂY DỰNG E-LEARNING CHƯƠNG “LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ” HỌC PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3 Mục đích nghiên cứu Xây dựng e-learning chương liên kết hóa học cấu ... dạy học e-learning, cách thức xây dựng chương trình e-learning  Nghiên cứu phương pháp dạy học HĐC e-learning Xây dựng chương trình e-learning chương “LKHH&CTPT” dùng dạy học học phần HĐC trường ... Khách thể nghiên cứu: trình dạy học môn HĐC trường Đại học, Cao đẳng Đối tượng nghiên cứu: chương trình e-learning chương “LKHH&CTPT” học phần HĐC trường CĐ GTVT3 Nhiệm vụ đề tài Để thực đề tài...
 • 126
 • 770
 • 4

Liên kết hóa học cấu tạo phân tử

 Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
... điện - Dự đoán liên kết: liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực - Ảnh hưởng đến độ phân cực liên kết, đặc tính ion liên kết, góc liên kết 10 LIÊN KẾT ION 11 12 ... nguyên tử có xu hướng đạt đến cấu hình e bền khí trơ cho liên kết tạo thành cho-nhận e hóa trị nguyên tử tham gia liên kết để tạo thành cặp e chung hai nguyên tử Liên kết cộng hóa trị hay liên kết ... kết nguyên tử Liên kết không cực: cặp e liên kết chung có mức độ với nguyên tử, Cl2   Liên kết có cực: cặp e liên kết chung bị dịch hai nguyên tử, HCl Liên kết bền lượng liên kết lớn Lewis...
 • 103
 • 998
 • 8

Phân tích phổ quy kết các tín hiệu, xác định cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ chưa biết sau : C4H8O2

Phân tích phổ và quy kết các tín hiệu, xác định cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ chưa biết sau : C4H8O2
... ≈4,7 tín hiệu (a) (b) Theo tín hiệu phổ công thức (b) có đầy đủ tín hiệu đơn, tín hiệu tín hiệu 5 Xét phổ khối Phân tử khối = 88 → phù hợp Tại phân tử ≈ 24, ≈ 40, ≈ 57 ta cắt theo Kết luận Từ kết ... → hợp chất có vòng, no Công thức dự tính l : (a) (b) Hoặc Phổ cộng hưởng từ proton Phổ cộng từ proton có vùng tín hiệu Đường cong tích phân 2:4 :2 Tại δ ≈ 4,7 ppm tín hiệu đơn Tại δ ≈ 3,8 ppm tín ... Tại δ ≈ 33,6 ppm tín hiệu hướng lên → có nhóm -CH2 hợp chất  Tại δ ≈ 68,4 ppm tín hiệu hướng lên → có nhóm -CH2 hợp chất  Tại δ ≈ 98,3 ppm tín hiệu hướng lên → có nhóm -CH2 hợp chất Từ suy luận...
 • 8
 • 1,267
 • 39

Bài giảng liên kết hóa học cấu tạo phân tử

Bài giảng liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
... niệm liên kết hóa học 3.1.1 Bản chất liên kết Liên kết hóa học có chất điện • Electron tham gia tạo liên kết hóa học chủ yếu electron phân lớp ngòai ns, np, (n-1)d (n-2)f, gọi electron hóa trị ... biết đặc điểm cấu tạo (dạng, bậc liên kết, lọai liên kết) phân tử N2 CO2 Chương 03 28 Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo (dạng, bậc liên kết, lọai liên kết) phân tử SO2, biết có góc hóa trị OSO=11905 ... kiểu liên kết cộng hóa trị liên kết cộng hóa trị nhiều tâm • Liên kết cộng hóa trị : tạo thành che phủ orbital nguyên tử tương tác xảy theo trục nối hai hạt nhân nguyên tử Liên kết cộng hóa...
 • 67
 • 578
 • 1

ài tập liên kết hoá học cấu tạo phân tử

ài tập liên kết hoá học và cấu tạo phân tử
... Ngoài MO liên kết phản liên kết có MO không liên kết 4.27 Dựa theo thuyết ocbitan phân tử (MO) phân tử H2, H2- H22- phân tử liên kết bền nhất, phân tử thuận từ, phân tử không tồn (cho kết ... điểm cấu tạo là: a) b) c) d) Dạng góc, bậc liên kết 1,33, có liên kết π không đònh chỗ tâm Dạng góc, bậc liên kết 1,5, có liên kết π không đònh chỗ tâm Dạng tam giác, bậc liên kết 1, liên kết ... a) Liên kết cộng hóa trò đònh chỗ liên kết hai electron nhiều tâm b) Liên kết cộng hóa trò có tính phân cực mạnh c) Liên kết cộng hóa trò đònh chỗ liên kết hai electron hai tâm d) Trong liên kết...
 • 27
 • 1,277
 • 0

chương 4 liên kết hóa học cấu tạo phân tử phương pháp orbital phân tử

chương 4 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử phương pháp orbital phân tử
... tố chu kỳ I •Các phân tử hai ngun tử loại ng tố chu kỳ II •Các phân tử hai ngun tử khác loại ng tố chu kỳ II •Các phân tử nhiều ngun tử PHƯƠNG PHÁP ORBITAL PHÂN TỬ (MO) PHÂN TỬ THUỘC CHU KỲ I ... dài liên kết dãy B2 - C2 – N2, việc tăng e hóa trò vào OP liên kết Ngược lại dãy O2 – F2 – Ne2, tăng e hoá trò điền vào OP phản liên kết phân tử khí trơ số electron liên kết số electron phản liên ... AO → MO phản liên kết (σ* ,π* …), E MO* > EAO AO → MO khơng liên kết (σ0, π0 …), EMOo = EAO SỰ TẠO THÀNH MO Các luận điểm sở phương pháp MO • Liên kết phân tử xác đònh số e liên kết không bò...
 • 38
 • 604
 • 1

chương 4 liên kết hóa học cấu tạo phân tử

chương 4 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
... electron liên kết  Khi hai ngun tử liên kết với cặp electron chung -liên kết đơn, cặp e chung- liên kết đơi, cặp electron -liên kết  Số liên kết ngun tử gọi bậc liên kết 21 Liên kết cộng hóa trị ... Độ bội liên kết • Độ bội liên kết: số liên kết hình thành hai nguyên tử liên kết – Ví dụ: C – C độ bội 1, C ≡ C độ bội 14 Các loại liên kết hóa học Liên kết cộng hóa trị -Covalent bond: kết việc ... hủy liên kết (hay lượng giải phóng tạo thành liên kết)  Năng lượng liên kết đặc trưng cho độ bền liên kết  Năng lượng liên kết phụ thuộc vào độ dài liên kết, độ bội liên kết, độ bền liên kết...
 • 94
 • 649
 • 1

tiểu luận liên kết hóa học cấu tạo phân tử

tiểu luận liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
... phân bố mật độ e trường hạt nhân nguyên tử tạo nên nguyên tử Các loại liên kết - Liên kết ion - Liên kết cộng hóa trị Liên kết nội phân tử - Liên kết kim loại - Liên kết hydro Liên kết liên phân ... (Xδ-) • Liên kết hydro liên kết đặc biệt nguyên tử H linh động với nguồn giàu điện tử phân tử khác (liên kết hydro liên phân tử) hay nguyên tử khác phân tử (liên kết hydro nội phân tử) Liên kết ... chất liên kết cộng hóa trị Khả tạo liên kết tính bão hòa liên kết cộng hóa trị Dựa vào chế tạo liên kết ta biết khả tạo liên kết cộng hóa trị nguyên tố Có chế tạo liên kết: a Cơ chế ghép đôi: liên...
 • 36
 • 690
 • 1

bài giảng môn hóa đại cương chương ii liên kết hóa học cấu tạo phân tử - nguyễn văn hiền

bài giảng môn hóa đại cương chương ii liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - nguyễn văn hiền
... Những khái niệm liên kết hóa học Liên kết cộng hóa trị Liên kết ion Liên kết hyđro Liên kết Van Der Vaal Những khái niệm liên kết hóa học 1.1 Bản chất liên kết  Các loại liên kết hố học có chất ... tham gia liên kết Bậc liên kết  Số liên kết  * 37 Độ phân cực phân tử Momen lưỡng cực 38 39 LIÊN KẾT ION Liên kết ion loại liên kết tạo thành nhờ lực hút tĩnh điện ion trái dấu + Na - Cl 40 ... 1,28 H-Br 1,42 H-I 1,62 1.3 Góc hóa trị Là góc tạo thành đoạn thẳng nối hạt nhân ngun tử trung tâm với hạt nhân ngun tử liên kết 1.4 Bậc liên kết Bậc liên kết số liên kết tạo thành ngun tử tương...
 • 59
 • 651
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 3 6 khối lượng mw và cấu trúc phân tử của một số proteinđộ dài liên kết và đặc tính phân tửbài tập về liên kết hóa học và cấu tạo phân tửbài giảng môn hóa đại cương chương ii liên kết hóa học và cấu tạo phân tử nguyễn văn hiền3 liên kết hóa học và cấu tạo phân tửliên kết hĩa học và cấu tạo phân tửcông thức cấu tạo của hiđrocacbon x có một vòng và 3 liên kết thì công thức phân tử của x phải có dạng tổng quátcâu 4 trong công thức cấu tạo của hiđrocacbon x có một vòng và 3 liên kết thì công thức phân tử của x phải có dạng tổng quátcấu tạo liên kết dầm cầu trục và vai cộtso sánh cấu trúc phân tử adn và arncấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ đồng phân và cấu dạngvề cấu trúc phân tử adn và arnhoạt động có cấu trúc phần tử liên tụcmột số dầm mái btct và liên kết dầm cầu trục treo vào dầm máicấu trúc phân tửHệ thống công thức vật lý 10베트남인을 위한 종합 한국어 4권 tiếng hàn tổng hợp 4베트남인을 위한 종합한국어 2권 (개정판 본책) tiếng hàn tổng hợp 2Đóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hình tượng người phụ nữ trong ỷ thiên đồ long ký của kim dungQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội họcGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội việt namNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện Nôm bác học (LV thạc sĩ)Trường ca Nguyễn Anh Nông (LV thạc sĩ)Tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên sau 1975 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phẩm chất, môi trường bảo tồn và sử dụng tinh đông lạnh trâu Murrah phối giống cho trâu cái Việt Nam (LV thạc sĩ)Không gian công và tôn giáoXây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa l ý sử dụng logic mờ (LV thạc sĩ)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân loãng xương có gãy đầu trên xương đùiNồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)AN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING STYLES OF NON – LANGUAGE MAJOR FRESHMEN AT QUANG BINH UNIVERSITY tran thi giang nga
Đăng ký
Đăng nhập