Nghiên cứu chế tạo nano fepd bằng phương pháp điện hóa siêu âm

Nghiên cứu chế tạo màng zno bằng phương pháp CVD

Nghiên cứu chế tạo màng zno bằng phương pháp CVD
... dạng hidrat 3.6 CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KẼM (II) OXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD 3.6.1 Quy trình chế tạo màng mỏng kẽm(II) oxit phƣơng pháp CVD Sơ đồ thiết bị Các màng mỏng chế tạo phương pháp CVD áp suất thấp ... gian tạo màng: 1h - Tác nhân phản ứng: H2O Các màng thu được nghiên cứu phương pháp sau: XRD, SEM, phổ truyền qua, phổ phát quang, đo bề dày hình thái học bề mặt 3.6.2 Nghiên cứu màng chế tạo ... nghiên cứu tính chất, khảo sát khả thăng hoa β-điketonat cacboxylat kim loại sử dụng phức chất làm tiền chất để chế tạo màng mỏng Với mục đích tạo màng ZnO nghiên cứu tính chất màng, luận...
 • 16
 • 405
 • 2

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng tin bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng tin bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC docx
... ứng dụng làm màng phản xạ hệ màng đa lớp Vì vậy, công trình nghiên cứu, tìm điều kiện tối ưu để chế tạo màng TiN có chiết suất thấp, hệ số tắt k lớn, nghĩa màng có điện trở suất thấp hay độ phản ... 2.THỰC NGHIỆM Màng TiN chế tạo phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron dc đế thủy tinh, hệ chân không làm việc có áp suất tới hạn 10-4 torr với bia làm vật liệu Titanium, độ tinh khiết 99.6%, kích ... dày màng xác định phương pháp Stylus, điện trở mặt màng xác định phương pháp bốn mũi dò[4] Cấu trúc tinh thể kích thước hạt màng xác định dựa vào phổ nhiễu xạ tia X Chiết suất n hệ số tắt k màng...
 • 10
 • 292
 • 2

nghiên cứu chế tạo màng zno bằng phương pháp cvd

nghiên cứu chế tạo màng zno bằng phương pháp cvd
... mặt đế để tạo màng mỏng mong muốn Ngoài phương pháp CVD, màng mỏng chế tạo phương pháp khác phương pháp điện hoá (anốt hoá mạ điện) phương pháp solgel Phương pháp sol-gel gồm có trình tạo sol tiền ... dạng hidrat 3.6 CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KẼM (II) OXIT BẰNG PHƢƠNG PHÁP CVD 3.6.1 Quy trình chế tạo màng mỏng kẽm(II) oxit phƣơng pháp CVD Sơ đồ thiết bị Các màng mỏng chế tạo phương pháp CVD áp suất thấp ... phƣơng pháp CVD 45 3.6.2 Nghiên cứu màng chế tạo từ tiền chất Zn(Piv)2 47 3.6.2.1 Giản đồ nhiễu xạ tia X màng 47 3.6.2.2 Nghiên cứu hình thái bề mặt màng 48 3.6.2.3 Nghiên cứu...
 • 72
 • 198
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng ITO bằng phương pháp phún xạ Magnetron

Nghiên cứu chế tạo màng ITO bằng phương pháp phún xạ Magnetron
...  Tổng quan Màng ITO Phương pháp phún xạ magnetron Thực nghiệm Các bước tạo màng Các phương pháp xác định tính chất màng Kết Khoảng cách bia đế Công suất phún xạ Nhiệt độ đế Độ dày màng Khí oxi ... khác dễ dàng phún xạ Phương pháp có chi phí không cao  Có khả phủ màng diện tích rộng Page  Phún xạ Magetron Page  Thực nghiệm Page  Một số đặc điểm trình tạo màng Hệ tạo màng mỏng Univex ... truyền qua quang học màng ITO 80% vùng 0.4 - 0.7 µm Độ phản xạ 90% bước sóng lớn µm Page  29 Tài liệu tham khảo Trần Cao Vinh (2008), Tạo màng dẫn điện suốt phương pháp phún xạ Magnetron, Luận án...
 • 31
 • 487
 • 0

Luận án nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316l có và không có màng titan nitrua

Luận án nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316l có và không có màng titan nitrua
... chọn: Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit phương pháp điện hóa thép không gỉ 316L màng titan nitrua với mục đích góp phần vào trình nghiên cứu tổng hợp định hướng ứng dụng vật liệu phủ màng ... lượng tia X Điện mạch hở Điện ăn mòn Điện phóng điện Điện thụ động Hydroxyapatit Màng hydroxyapatit phủ thép không gỉ 316L Màng hydroxyapatit phủ tổ hợp màng titan nitrua phủ thép không gỉ 316L Độ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** PHẠM THỊ NĂM NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG HYDROXYAPATIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA TRÊN NỀN THÉP...
 • 149
 • 261
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316l có và không có màng titan nitrua (TT)

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316l có và không có màng titan nitrua (TT)
... tổng hợp màng HAp: phương pháp vật lý, phương pháp hóa học phương pháp điện hóa Mỗi phương pháp ưu nhược điểm riêng Màng HAp tổng hợp phương pháp điện hóa thu hút nhà nghiên cứu vì: nhiệt độ ... hình dạng phức tạp, điều khiển chiều dày màng, tổng hợp màng độ tinh khiết cao…Ch nh ưu điểm nên tên đề tài lựa chọn: Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit phương pháp điện hóa thép không ... quét 1, 3, 5, 10 lần 2.4 Tổng hợp điện hóa HAp TiN/TKG316L Màng HAp tổng hợp phương pháp áp TiN/TKG316L bình điện hóa chứa 80 ml dung dịch thành phần điều kiện tổng hợp bảng 2.2: Bảng 2.2 Thành...
 • 27
 • 215
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316L có và không có màng titan nitrua

Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit bằng phương pháp điện hóa trên nền thép không gỉ 316L có và không có màng titan nitrua
... chọn: Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit phương pháp điện hóa thép không gỉ 316L màng titan nitrua với mục đích góp phần vào trình nghiên cứu tổng hợp định hướng ứng dụng vật liệu phủ màng ... lượng tia X Điện mạch hở Điện ăn mòn Điện phóng điện Điện thụ động Hydroxyapatit Màng hydroxyapatit phủ thép không gỉ 316L Màng hydroxyapatit phủ tổ hợp màng titan nitrua phủ thép không gỉ 316L Độ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** PHẠM THỊ NĂM NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG HYDROXYAPATIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA TRÊN NỀN THÉP...
 • 149
 • 236
 • 0

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... kho sỏt sn lng nano vng, kt qu cho thy t l nano vng to t khong 75-80 % Trong tng s hn 400 nano vng c kho sỏt thỡ cỏc nano vng cú t s hỡnh dng l chim phn ln vi t l t 55,48 % v cỏc nano vng cú t ... ch to nano vng khỏ khú khn do: th nht l nng lng b mt rt d lm cho hỡnh thnh ht cu, th hai l phn ln kim loi kt tinh i xng cu, bi th cn to cỏc khuụn quỏ trỡnh to nano hoc to cỏc liờn kt to nano ... cỏc kt qu v iu khin kớch thc ht nano vng, cỏc kt qu kho sỏt cỏc yu t nh hng ti quỏ trỡnh to nano vng 3.1 Tng hp ht nano vng Di õy l cỏc kt qu thu c tng hp ht nano vng theo quy trỡnh nh mc 2.2.1...
 • 20
 • 756
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến

Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến
... 1.2 DY NANO POLYANILINE 1.2.1 Gii thiu Trong nhng nm gn õy thỡ polyme dn cú cu trỳc nano c cỏc nh khoa hc v ngoi nc trung nghiờn cu Trong s cỏc polyme dn cu trỳc dõy nano thỡ dõy nano polyaniline ... tng hp dõy nano PANi v s dng cho cỏc nghiờn cu tip theo Chng 3: ng dng dõy nano polyaniline ch to cm bin khớ Chng ca lun ỏn i sõu vo nghiờn cu tớnh cht nhy khớ ca cm bin ó ph dõy nano polyaniline ... lun vt liu dõy nano polyaniline (PANi) l i tng nghiờn cu cng nh kh nng ng dng ca vt liu ny phỏt trin cm bin húa hc Chng 2: Nghiờn cu ch to dõy nano polyaniline bng phng phỏp in húa Trong chng mụ...
 • 136
 • 875
 • 0

Nghiên cứu chế tạo nguồn phát của phương pháp địa chấn để xác định cấu trúc địa chấn đến độ sâu 400 mét ở khu vực biển việt nam

Nghiên cứu chế tạo nguồn phát của phương pháp địa chấn để xác định cấu trúc địa chấn đến độ sâu 400 mét ở khu vực biển việt nam
... đặc trng chúng Các loại nguồn nhân tạo có dải tần số khác nhau, tăng dần từ nguồn nổ mìn (vài Hz đến vài chục Hz) đến nguồn boomer (600 - 4000 Hz) Hình II.1 Các loại nguồn tạo sóng đàn hồi với dải ... mạnh qua lỗ hổng tạo sóng đập vào môi trờng nớc làm kích thích dao động địa chấn Khi sử dụng nguồn nén khí thờng xuất nhiễu nổ lặp, điều đòi hỏi sử dụng lọc thích hợp để hạn chế chúng Hỡnh II.2 ... chọn để bảo đảm yêu cầu sau: a- Thu nhận dao động liên hệ với sóng có ích xuất điểm quan sát b- Có độ phân giải cao để ghi đợc riêng biệt sóng xuất liên tiếp điểm quan sát 18 c- Có độ nhạy lớn để...
 • 77
 • 286
 • 0

nghiên cứu tổng hợp nano sắt bằng phương pháp hoá học

nghiên cứu tổng hợp nano sắt bằng phương pháp hoá học
... thể nano sắt ñược tạo thành 2.2 Phương pháp nghiên cứu nhanh, ñồng ñều tránh ñược oxy hoá sắt trình tổng hợp Nano sắt ñược tổng hợp sở phương pháp khử dung dịch FeCl3 6H2 O môi Quy trình tổng hợp ... ñại nano sắt ñược xác ñịnh cân hấp phụ Macbel (Trung Quốc) phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Môi trường Bộ Tư lệnh hoá học Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu quy trình tổng hợp nano sắt kim loại Nano ... tính chất ñặc trưng nano sắt kim loại ñược xác ñịnh phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) máy D8 Advance hãng Bruker (ðức) phòng thí nghiệm hoá Vật liệu, Khoa Hoá học, ðại học Khoa học Tự nhiên, ðHQGHN...
 • 5
 • 848
 • 3

Nghiên cứu chế độ sấy hẹ bằng phương pháp sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh

Nghiên cứu chế độ sấy hẹ bằng phương pháp sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh
... đƣợc sấy khô bằngbức xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh tốt so với phƣơng pháp sấy xạ đối lƣu Chế độ sấy xạ kết hợp sấy lạnh tốt là: Nhiệt độ sấy 35oC – 10C, vận tốc gió 2m/s – 1m/s, khoảng cách xạ ... xạ hồng ngoại 16 1.4 TỔNG QUAN VỀ SẤY LẠNH 17 1.5 SẤY BƠM NHIỆT KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI 17 1.5.1 Mục đích sấy kết hợp 17 1.5.2 Cơ chế sấy xạ hồng ngoại kết hợp sấy ... lƣợng sản phẩm hẹ khô phƣơng pháp sấy hồng ngoại kết hợp sấy lạnh Đồng thời dựa vào quy hoạch thực nghiệm để nghiên cứu chế độ sấy tối ƣu cho trình sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh 1 CHƢƠNG...
 • 122
 • 253
 • 3

Nghiên cứu chọn tạo giống sắn bằng phương pháp xử lý đột biến

Nghiên cứu chọn tạo giống sắn bằng phương pháp xử lý đột biến
... mầm hom sắn Đồng Nai năm 2012 Các kết nghiên cứu phù hợp với số kết nghiên cứu khác đột biến giống sắn giới Tỷ lệ đột biến bị ảnh hưởng tổng liều sử dụng, với liều cao tỷ lệ chết đột biến có ... 61: 2011/BNNPTNT kết hợp với tiêu chuẩn CIAT chọn tạo giống sắn 2.4 Phƣơng pháp xử thống kê - Tính toán số liệu thu thập thực phần mềm Excel - Xử thống kê phần mềm SAS 9.2, phân hạng giá ... Nam – Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Phƣơng pháp xử chiếu xạ - Dãy liều chiếu xạ cho hạt giống sắn KM94 là: 100 Gy, 150 Gy, 200 Gy, 250 Gy, 300 Gy, 350...
 • 9
 • 299
 • 0

CHẾ TẠO THANH NANO ZnO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA ỨNG DỤNG TRONG PIN MẶT TRỜI

CHẾ TẠO THANH NANO ZnO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA ỨNG DỤNG TRONG PIN MẶT TRỜI
... PHẦN TỔNG QUAN Chƣơng PIN MẶT TRỜI – PIN MẶT TRỜI LAI HÓA 1.1 Khái niệm lịch sử pin mặt trời Pin mặt trời (PMT) thiết bị chuyển hóa quang thành điện dựa hiệu ứng quang điện nội, cách hấp thu ... cấu tạo hệ điện hóa đơn giản Hình 3.7: Hệ điện hóa mô 3.4.1 Khái niệm điện hóa Sự điện hóa trình oxi hóa - khử xảy bề mặt điện cực có dòng điện chiều qua dung dịch chất điện li hay chất điện ... 51 5.1.2.2 Tạo ZnO nanorod đế thủy tinh phủ màng đồng 52 5.1.2.3 Tạo ZnO nanorod đế Cu /ZnO 53 5.1.2.4 Tạo ZnO nanorod màng ZnO 53 5.1.3 Tạo ZnO nanorod đế ITO ...
 • 94
 • 397
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo màng đơn bằng phương pháp cánchế tạo bánh răng bằng phương pháp bao hìnhcong nghe che tao kim loai bang phuong phap moibước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoainghien cuu cong nghe san xuat ditionit bang phuong phap dien hoanghiên cứu phức chất pdame pdamm bằng phương pháp 1 h nmrchế tạo màng fept và copt bằng phương pháp điện hóa xung dòngtrình chế tạo vật liệu bằng phương pháp nổ kết hợp vi sóngtổng hợp nano bạc bằng phương pháp khử hóa họcxử lý nước thải bằng phương pháp điện hóađo ph bằng phương pháp điện hóatổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóatách curcumin bằng phương pháp trích ly siêu âmsơ đồ nguyên lý xử lý nước thải bằng phương pháp điện hoáxác định asen bằng phương pháp điện hoá hoà tan anot 66Bài 32. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đạiBài 32. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đạiĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI TỈNH THANH HÓA 2013 MÔN TOÁNNâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra các kì thi của trường đại học sài gòn (tt)Bài 31. Trang trí trên chiếc khăn để đặt lọ hoaBài 32. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đạiBài 29. Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đạiBài 30. Đề tài Thể thao, văn nghệNhiên liệu sinh họcBài 31. Trang trí trên chiếc khăn để đặt lọ hoaBài 31. Trang trí trên chiếc khăn để đặt lọ hoaBài 18. Trang trí hình vuôngThiết kế một số thí nghiệm hỗ trợ dạy học phần quang học vật lí lớp 11 THPTHướng dẫn cộng điểm dành cho giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệmphân tích các lỗi sai phạm của ban QL thị trường đối với CTY sản xuất xúc xích vietfoodsBài 27. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ hình)Môn Âm nhạc lớp 6 tiết 9Bạn muốn có bài chất lượng tốt nhất – giá rẻ cạnh tranh nhất thi hãy gọi chúng tôiKhảo sát sự sinh trưởng phát triển của trùn quế trong môi trường phân heo trên qui mô phòng thí nghiệm“Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phân tích tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh hải phòng”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập