Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit (TT)

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit (TT)
... fructô dung môi nước Vì luận văn cao học lựa chọn đề tài nghiên cứu "Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit" Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Sinh khối 1.1.1 Định nghĩa, ... chất xúc khác phát triển liên tục Nhiều chất rắn, phân tử (trong thể khí lỏng) enzim sử dụng chất xúc tác Dựa phân bố xúc tác hệ phản ứng, phân chia chất xúc tác thành hai loại xúc tác đồng thể xúc ... kJ/mol) cho thấy số cân tăng nhẹ tăng nhiệt độ phản ứng 1.5 Các nghiên cứu nước phản ứng đồng phân hóa glucô Phản ứng đồng phân hóa glucô - fructô thực xúc tác bazơ NaOH, enzim 1.6 Tổng quan Hydrotalcite...
 • 27
 • 42
 • 0

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit
... Quá trình tách xúc tác khỏi phản ứng khó khăn Xúc tác dị thể chất xúc tác tồn khác pha với chất phản ứng Phần lớn chất xúc tác dị thể thường gặp tồn thể rắn phản ứng xảy bề mặt chất xúc tác Do đó, ... phân bố xúc tác hệ phản ứng, phân chia chất xúc tác thành hai loại xúc tác đồng thể xúc tác dị thể: Xúc tác đồng thể có trạng thái tồn giống với chất hệ phản ứng (cùng pha) Phản ứng xúc tác đồng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐỖ THỊ LAN CHẾ TẠO XÚC TÁC BAZƠ RẮN HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ISOME HÓA MONOSACCARIT Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI...
 • 76
 • 100
 • 0

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit

Chế tạo xúc tác bazơ rắn hydrotalcite cho phản ứng isome hóa monosaccarit
... Quá trình tách xúc tác khỏi phản ứng khó khăn Xúc tác dị thể chất xúc tác tồn khác pha với chất phản ứng Phần lớn chất xúc tác dị thể thường gặp tồn thể rắn phản ứng xảy bề mặt chất xúc tác Do đó, ... phân bố xúc tác hệ phản ứng, phân chia chất xúc tác thành hai loại xúc tác đồng thể xúc tác dị thể: Xúc tác đồng thể có trạng thái tồn giống với chất hệ phản ứng (cùng pha) Phản ứng xúc tác đồng ... 1.3 Xúc tác cho trình chuyển hóa biomass Quá trình xúc tác trình làm thay đổi tốc độ phản ứng hóa học hay nhiều chất phản ứng, nhờ vào tham gia chất thêm vào gọi chất xúc tác Không giống chất phản...
 • 20
 • 86
 • 0

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA MgAl HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỠ BÒ BẰNG METANOL

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA  MgAl HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỠ BÒ BẰNG METANOL
... SƯ PHẠM KHOA HÓA TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA Mg-Al HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỠ BÒ BẰNG METANOL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN SƯ PHẠM CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC Sinh ... chế phản ứng este chéo hóa với xúc tác axit 1.6 Các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa: [8,17-24] Phản ứng este chéo hóa không xúc tác diễn chậm thường cần nhiệt độ áp suất cao để phản ứng ... Cơ chế phản ứng este chéo hóa 1.6 Các hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa: 10 1.6.1 So sánh ưu, nhược điểm hệ xúc tác cho phản ứng este chéo hóa: 12 1.6.2 Một số hệ xúc tác axit...
 • 51
 • 185
 • 1

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng

nghiên cứu chế tạo xúc tác axít rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biođiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụng
... giới sử dụng xúc tác axit rắn dị thể cho trình chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành nhiên liệu Luận văn này, tiến hành đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn sở Al2O3 biến tính La Zn để điều ... 9.00 8.00 9.00 ZnKb CuKb ZnKa KKsum LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 AlKsum KKa KKb CaKa CaKb LaLl KKesc CuKa 7.00 ZnKb 2.00 ZnKa 1.00 CuKb 0.00 CuKa 1600 KKsum 2400 LaLa LaLb LaLb2 LaLr LaLr3 3200 AlKsum ... chéo hóa mỡ Xúc tác axit rắn đa oxit kim loại Zn, La/ γ -Al2O3 (MA) tổng hợp sử dụng làm xúc tác cho phản ứng este chéo hóa mỡ bò (chỉ số axit béo tự 5,35 mgKOH/g) Hoạt tính xúc tác nghiên cứu thông...
 • 63
 • 171
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phần hóa n-hexan
... Sau v+i lần phản ứng cho thấy hoạt tính xúc tác giảm ít, xúc tác có độ bền cao IV - Kết luận Chúng đp nghiên cứu v+ tổng hợp th+nh công xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan Các ... tính xúc tác đồng phân hóa n-ankan cao nh ng độ bền xúc tác thấp Vì công trình n+y nghiên cứu kết hợp u điểm loại tạo nên kiểu xúc tác lai tạp (hybrid catalyst) dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan ... đặc tr ng xúc tác đ ợc xác định ph ơng pháp vật lý đại cho thấy hệ xúc tác phù hợp với trình đồng phân hóa n-hexan Các xúc tác lai tạp thu đ ợc có hoạt tính tốt phản ứng đồng phân hóa n-hexan th+nh...
 • 5
 • 271
 • 2

Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim lại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim lại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn
... Cu2O v! MnOx Các chất xúc tác biến tính CeO2 có hoạt độ cao xúc tác đơn oxit nh ng lại thấp so với nhóm xúc tác l ỡng v! đa oxit Thêm CeO2 v!o xúc tác 10Cu/ -Al2O3 hoạt độ xúc tác tăng có CeO2, CuO ... chất xúc tác đơn oxit, chất xúc tác l ỡng v! đa oxit hoạt độ cao hơn, nhiệt độ thấp (200oC) hoạt độ hai nhóm xúc tác (không đ ợc dẫn ra) không khác Từ kết nghiên cứu tính chất lý -hóa xúc tác ... tích cực cho xúc tác Cu/ -Al2O3 v! Mn/ Al2O3 nh ng lại tác dụng tiêu cực cho xúc tác Mn/ -Al2O3 b) Hoạt độ xúc tác môi trGờng có nGớc Kết nghiên cứu ảnh h ởng n ớc đến hoạt độ xúc tác trình b!y...
 • 8
 • 319
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 trong phản ứng oxi hóa Stiren potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 trong phản ứng oxi hóa Stiren potx
... 3.2 .Phản ứng oxi hóa stiren Phản ứng oxi hóa pha lỏng thực trong bình cầu, tác nhân oxi hóa H2O2 Phản ứng phụ thuộc mạnh vào điều kiện phản ứng, xúc tác, nhiệt độ phản ứng, chất tác nhân oxi hóa, ... chế xúc tác đến trình oxi hóa stiren Ảnh hưởng thời gian phản ứng Một xúc tác ứng dụng công nghiệp đáp ứng điều kiện độ bền hoạt tính Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành khảo sát phản ứng oxi hóa ... độ chuyển hóa độ chọn lọc benzandehit theo thời gian phản ứng phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren tiến hành thiết bị phản ứng gián đoạn nên kéo dài thời gian phản ứng dẫn đến độ chuyển hóa tăng...
 • 8
 • 152
 • 1

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol
... cũn ỏm ph ô 6 95 cm c trng cho ct-quartz Bng Tn s c trng ca mu Fe5 , Fe6 , Fe7 , Fel0, Fel 1, Fel2 Tn s (em'1) Fe5 Fe6 Fe7 Fel0 Fel Fel2 448 452 450 446 450 446 54 8 55 2 54 8 54 6 54 6 55 2 800 798 798 ... 1224 1226 1228 Dao ng húa tr bt i xng T04 Tn s (em ') c trng Fel Fe2 Fe3 Fel3 Fel4 Fel5 448 448 452 454 456 450 54 6 54 8 54 6 54 6 54 6 54 6 798 796 800 798 798 796 1098 1098 1098 1102 1102 1102 1228 ... p-metoxyphenol > o-metoxyphenol > o-etylphenol > 2,6-dimetylphenol > o-metylphenol > m-metylphenol > p-clophenol > o-clophenol > phenol > m- clophenol Nh vy h cỏc hp cht phenol thỡ phenol v m-clophenol...
 • 144
 • 224
 • 0

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol

nghiên cứu ứng dụng zeolit fe ZSM 5 (với tỷ lệ sife khác nhau) và xem xét ảnh hưởng của thời gian tổng hợp đến cấu trúc và hoạt tính xúc tác fe ZSM 5 trong phản ứng oxy hoá phenol
... ®¸m phỉ ≈ 6 95 cm-1 ®Ỉc trng cho α -quartz B¶ng TÇn sè ®Ỉc trng cđa mÉu Fe5 , Fe6 , Fe7 , Fe1 0, Fe1 1, Fe1 2 Fe5 Fe6 TÇn sè (cm-1) Fe7 Fe1 0 Fe1 1 448 452 450 446 450 446 54 8 55 2 54 8 54 6 54 6 55 2 800 798 ... TO4 B¶ng §é tinh thĨ cđa c¸c mÉu cã tû sè Si/Al /Fe kh¸c Ký hiƯu mÉu Fe5 Fe6 Fe7 Fe1 Fe2 Fe3 Fe1 0 Fe1 1 Fe1 2 Fe1 3 Fe1 4 Fe1 5 Tû sè Thêi gian Si /Fe 40 40 40 60 60 60 70 70 70 80 80 80 kÕt tinh 24 ... 1100 1106 1100 1228 1226 1228 1224 1226 1228 §Ỉc trng Fe1 2 Fe1 Fe2 TÇn sè (cm-1) Fe3 Fe1 3 Fe1 4 448 448 452 454 456 450 54 6 54 8 54 6 54 6 54 6 54 6 798 796 800 798 798 796 Dao ®éng biÕn d¹ng liªn kÕt...
 • 61
 • 121
 • 0

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 270
 • 0

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel

nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel
... GVHD: GS.TS inh Th Ng Bộ giáo dục đào tạo tr-ờng đại học dân lập hải phòng - Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng tổng hợp phụ gia bảo quản biodiezel đồ án tốt nghiệp đại học ... khụng cú ph gia gii hn c trng ca diezel l 450 Vỡ vy diezel khoỏng cn phi c b sung ph gia tng kh nng bụi trn Trong ú, HFRR ca biodiezel khong 200 v nh vy chớnh biodiezel s l ph gia tt nht cho diezel ... im ca biodiezel [10, 13, 14]: a Cỏc tớnh cht ca biodiezel: Biodiezel l cỏc mono-alkyl este mch thng c iu ch nh phn ng trao i este gia du thc vt vi cỏc loi ru mch thng nh metanol v etanol Biodiezel...
 • 58
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xúc tác amin bậc 3 cho phản ứng polyurethanesđánh giá hoạt tính của xúc tác ni mgo γ al2o3 trong phản ứng decacboxyl hóa axit oleic♣cộng h2 xúc tác ni pt pd t0 phản ứng hidro hoánhiệt độ tối ưu cho phản ứng chuyển hoá phụ thuộc vào hoạt tính của chất xúc tác và thành phầnxúc tác enzym cho phản ứng transeste hóacả hai mô hình cho tín hiệu đáp ứng giống nhau và tác động tương tự cho phản ứng bậc 1 nhưng có tác động khác nhau với phản ứng có tốc độ không tuyến tính theo nồng độcơ chế của phản ứng isome hoá n parafinxúc tác bazơ cho phản ứng trans este hóachế tạo thiết bị bắt sóng wifi cho những nơi sóng yếuxúc tác cho quá trình isome hóacơ chế của xúc tác dị thểlàm xúc tác cho phản ứngnghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển không dây cho cầu trục telecrane3xúc tác chứa fe cho phản ứng tổng hợp fischer tropschxúc tác acid rắn trong tổng hợp hữu cơBia ngang dep cho giao an blablablaChuyên đề câu điều kiệnMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam astracthoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtTuyển chọn 20 đề thi thử THPT quốc gia môn toán của các trường có đáp án chi tiết hay nhấtHOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU GỖ TỪ CÁC NƯỚC CHÂU PHI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG ANH GIAI ĐOẠN 2014 – 032016: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”QUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISBÁO CÁO THUC HÀNH HOA DUOC 2Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chópTổng ôn hình học lớp 12 oxyzHOA DUOC 2 DUNG CHO DAO TAO DUOC SĨChương IV lớp 11skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmĐề đa HSG toán 8 huyện vũ thư 2016 2017336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ áncông nghệ nanoĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTChỉ dẫn kỹ thuật Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi Phần 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập