54468 idioms with animals

8540 idioms with animals

8540 idioms with animals
... breaks the camel’s back Fight like cat and dog Have butterflies in one’s stomach Kill two birds with one stone Take the bull by the horns Have a bee in one’s bonnet ...
 • 2
 • 12
 • 0

Idioms with as as in comparison with the vietnamese ones = nghiên cứu thành ngữ so sánh trong tiếng anh và tiếng việt

Idioms with as  as in comparison with the vietnamese ones = nghiên cứu thành ngữ so sánh trong tiếng anh và tiếng việt
... English idioms as black as ebony as black as coal as black as chimney as black as sweep as black as soot as black as ink as black as a raven as thin as bone as thin as a rail as thin as a lath as ... as cold as acorpse as cold as ice as sweet as honey as sweet as sugar as agile as a cat as nimble as a squirrel as quick s as lightning as fleet as the wind as warm as sunbeams as blunct as the ... 62 as fierce as a lion as fierce as wolves as timid as a rabbit as timid as a mouse as timid as a fawn as changeable as the weather as uncertain as the weather as meek as a lamb as gentle as...
 • 40
 • 1,247
 • 0

Idioms with the moon pot

Idioms with the moon pot
... khó khăn) Promise (someone) the moon: hứa điều thực (như hứa tặng mặt trăng cho đó) Ví dụ:  He had promised her the moon but five years later they were still living in the same small house (Anh ... bé đó) Ask/cry for the moon: muốn điều thực (giống đòi chiếm mặt trăng làm riêng) Ví dụ:  There's no point hoping for a permanent peace in the area It's like asking for the moon (Chẳng ích hy ... a note, I was over the moon (Khi anh gửi cho tớ hoa lời nhắn, tớ cảm thấy hạnh phúc) Once in a blue moon: khi, gần không (cũng người ta khó có hội nhìn thấy trăng tròn (blue moon) hai lần tháng)...
 • 4
 • 90
 • 0

idioms with parts of the body

idioms with parts of the body
... To have your fingers in a lot of pies  Example:   He’s always so stressed because he has his  fingers in a lot of pies To hit the nail on the head  Example:  You´re so smart. You always hit the nail on the head ... B. play it by ear  C. give a hand  Now write a small conversation with a partner  using 4 of the idioms See!!  Learning idioms is a piece of cake… ... Did you see her ring? Her boyfriend payed an  arm and a leg for it! Now match the following  definitions with one of the idioms you just saw…  1. To be very old…  2. to say something unintentionally that makes someone feel bad…...
 • 26
 • 151
 • 2

an english - vietnamese cross - cultural study of idioms with colors and its implications to elt = nghiên cứu giao văn hóa anh - việt về các thành ngữ chứa từ chỉ màu sắc và áp dụng trong việc giảng dạy tiếng anh

an english - vietnamese cross - cultural study of idioms with colors and its implications to elt = nghiên cứu giao văn hóa anh - việt về các thành ngữ chứa từ chỉ màu sắc và áp dụng trong việc giảng dạy tiếng anh
... Hanoi College of foreign languages Department of post study ĐẶNG THỦY TRINH AN ENGLISH- VIETNAMESE CROSS- CULTURAL STUDY OF IDIOMS WITH COLORS AND ITS IMPLICATIONS TO ELT Nghiên cứu giao văn hóa ... Study of Idioms With Colors and Its Implications to ELT with Vietnamese learners of English and a small comparison between Vietnamese learners and English native speakers In this study, colors and ... English- Vietnamese Cross- Cultural Study of Idioms With Colors and Its Implications to ELT , which impresses me most because cultural approach can help achieve more accurate and lively study and learning...
 • 47
 • 334
 • 1

Bài tập PHRASAL VERBS AND IDIOMS with key

Bài tập PHRASAL VERBS AND IDIOMS with key
... because my glasses were dirty A up B out C clear D up with 10 Tony and Nancy always kiss and make after their arguments A up B off C with D up with 11 Cross my name because I won't be able ... put off B put on C put with D put away 16 This is Bob speaking I need my pocket calculator Can I have it back tomorrow? I can't _ it A with B without C deal with D deal without 17 "That old paint ... sleeves B hands C pants D shirt Prevention is better than A treatment B pills C cure D doctors Everything could be done by A a nod and bow B a nod and wink C a wink and a nod D a nod and a...
 • 12
 • 515
 • 25

Idioms with EYE

Idioms with EYE
... for yourself - with an eye to something/to doing something with the intention of doing something He bought the warehouse with an eye to converting it into a hotel - with your eyes open fully ... giving you the eye! - my eye! (British English, old-fashioned, informal)used to show that you not believe somebody/something ‘It's an antique.’ ‘An antique, my eye! ’ - not see eye to eye with somebody ... couldn't believe my eyes when she walked in - catch somebody's eye to attract somebody's attention Can you catch the waiter's eye? - the naked eye the normal power of your eyes without the help...
 • 4
 • 19
 • 0

526 idioms with names

526 idioms with names
... barn-f, doTorvill and Dean-h, 5.Uncle Sam-c, Rip van Winkel-d, Tom, Dick or Harry- f, to keep up with the Joneses -i, like the dickens, 10.to be Brahms and Liszt-a III: all around Robin Hood’s ... dickens Uncle Sam a Torville and Dean Rip van Winkle Tom, Dick or Harry Scrooge James Bond keep up with the Joneses 10 to be Brahms and Liszt ...
 • 2
 • 8
 • 0

663 word games with animals

663 word games with animals
... 3.) Find the animals home and try to find which one lives at the White family ’s house Blues Blacks Greens Whites...
 • 2
 • 28
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt NamSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngHoàn thiện công tác quyết toán vốn của các doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ))Nâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))bo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anCHIẾN lược KINH DOANH QUỐC tế VINASOY THỊ TRƯỜNG SINGAPOREphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiTài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHDO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONG04 270 bài tập TIỆM cậnDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNCHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNChế định viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập