Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 8 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 8 docx
... vật II - Bài tập tự luyện Bài 2.1: Học sinh A học sinh B dùng dây để kéo vật Để vật học sinh A kéo lực F = 40 N, học sinh B kéo lực F = 30 A B N (F1 ⊥ F2) Học sinh C muốn kéo vật lên phải dùng ... Bài tập 18- 19-20 Động nhiệt + Bài tập TÀI LIỆU THAM KHẢO + 200 vật THCS - NXB Hà Nội, tháng năm 200 + 121 vật nâng cao lớp - NXB Giáo Dục + Để học tốt Vât - NXB Đà Nẵng + 500 vật THCS ... - t1) = 14. 08 kJ Nhiệt lượng cần cung cấp tổng cộng để đun nước sôi Q = Q1 + Q2 = 686 , 08 kJ Do hiệu suất bếp 30% nên thực tế nhiệt cung cấp cho bếp dầu tỏa Q 686 080 100% = 100% = 2 286 933,3 (J)...
 • 33
 • 1,031
 • 5

Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật

Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý
... đáng kể để nối vật nhỏ với điểm vành trụ, điểm sát mặt phẳng ngang Ban đầu vật nhỏ nằm yên mặt phẳng dây t căng, lúc chiều dài dây L Truyền cho vật vận tốc v0 hớng vuông góc với dây vật chuyển động ... Giải: Ta nhận thấy lực tác dụng vào vật sinh công, động vật đợc bảo toàn có vận tốc không đổi v0 Tại thời điểm dây có chiều dài l, xét thời gian vô bé dt vật đợc cung AB: =ld=v0dt Do dl = R ... khoảng cách ? Đáp số: a Bài 6: Vật m2 đứng yên mặt sàn nằm ngang nhẳn cách bờ tờng khoảng d Vật m1 chuyển động tới va chạm hoàn toàn đàn hồi với vật m2 (m1 > m2), vật m2 lại va chạm đàn hồi với...
 • 44
 • 1,214
 • 17

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý
... Q Trang4 BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần CƠ HỌC Gọi S1; S2 qng đường vật vật 10s v1 vận tốc vật từ A B v2 vận tốc vật từ B A A v ‘C v2 B Qng đường vật 10s : S1=v1.t1 Qng đường vật 10s: S2= ... Trang8 BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần CƠ HỌC Chương II LỰC – KHỐI LƯỢNG – KHỐI LƯỢNG RIÊNG A Tóm tắt thuyết: Sự tương tác vật: + Vận tốc vật thay đổi có vật khác tác dụng vào + Tác dụng vật ... Trang2 BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần CƠ HỌC 1.Một vật chuyển động đoạn đường dài 130m Đoạn đường đầu dài 40m vật thời gian 10s Đoạn đường lại vật thời gian 15s Tính vận tốc trung bình vật...
 • 38
 • 746
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý
... BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần NHIỆT HỌC Giải: Nhiệt lượng 20kg nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 200C đến 500C ... 2100t2 – 4200 = 15200 – t2 => t2 = 26,10C Người soạn: Trần Văn Q Trang 43 BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần NHIỆT HỌC Dùng bếp dầu để đun ấm nước nhơm khối lượng 500g chứa lít nước nhiệt độ ... 14427500 J m' = = = 1,11275kg q 10.10 J / kg Người soạn: Trần Văn Q Trang 44 BỒI DƯỠNG MƠN VẬT LÝ BẬC THCS - Phần NHIỆT HỌC 11 Đun 15kg nước đá -100C đến sơi a/ Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho...
 • 15
 • 623
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật 9 trường trung học cơ sở tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 trường trung học cơ sở tham khảo
... chìm chất lỏng chất khí (m3) - F: lực đẩy Acsimet hớng lên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P trọng lợng vật) F > P vật (I)- Bài tập định luật Pascal - áp suất chất lỏng Phơng pháp giải: ... Biểu h3 GIO N BI DNG HC SINH GII MễN VT Lí - BC THCS - Dựa vào điều kiện cân bằng: Khi vật cân chất lỏng P = FA P: Là trọng lợng vật, FA lực đẩy acsimet tác dụng lên vật (FA = d.V) Bài 1: Một ... định vận tốc chuyển động Bài 1: Một học sinh từ nhà đến trờng, sau đợc 1/4 quãng đờng nhớ quên sách nên vội trở đến trờng trễ 15 a Tính vận tốc chuyển động em học sinh, biết quãng đờng từ nhà tới...
 • 36
 • 1,495
 • 11

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lớp 8 hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 8 hay
... a im H Ni 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27,2 24,6 21,4 18, 2 Tp H Chớ 25 ,8 26,7 27,9 28, 9 28, 3 27,5 27,1 27,1 26 ,8 26,7 26,4 25,7 Minh (SGK a 8, trang 110, NXBGD - 2010) a Trỡnh by ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7 ,8 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 0,6 4,0 Thỏi Lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit Nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Sin-ga-po 8, 9 11,4 ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7,5 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 -0,6 4,0 Thỏi lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Xin-ga-po 8, 9 11,4...
 • 49
 • 9,592
 • 27

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8
... nguyên vận tốc vật Quán tính vật phụ thuộc vào vận tốc khối lượng vật II - Bài tập tự luyện Bài 2.1: A Học sinh A học sinh B dùng dây để kéo vật Để vật học sinh A kéo lực F = 40 N, học sinh B kéo ... Bài tập 18- 19-20 Động nhiệt + Bài tập TÀI LIỆU THAM KHẢO + 200 vật THCS - NXB Hà Nội, tháng năm 200 + 121 vật nâng cao lớp - NXB Giáo Dục + Để học tốt Vât - NXB Đà Nẵng + 500 vật THCS ... 30 ĐỖ HÙNG KHÁNH TÀI LIỆU TỰ CHỌN NÂNG CAO VẬT LÍ Điện Biên Phủ, tháng 10 năm 20 08 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NÂNG CAO VẬT LÍ Tiết Chủ đề Chương I Cơ Học 1-2-3 Chuyển động học, chuyển động đều,...
 • 33
 • 4,959
 • 14

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lớp 8 (phần cơ, nhiệt, điện, quang) cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 (phần cơ, nhiệt, điện, quang) cực hay
... > vn) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY Lưu ý: Bài toán hai vật gặp nhau: - Nếu hai vật xuất phát thời điểm mà gặp thời gian chuyển động nhau: t 1= t2=t - Nếu hai vật chuyển ... Nguyễn Gia Thiện 19 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY - Công có ích: A1 = P.h = 10.m.h = 3000h (J) - Độ cao vật lên được: A1 3000h 100% ⇔ 80 % = 100% A 3600 80 .3600 ⇒h= = 0,96(m) ... Trọng lượng vật m1: Giáo viên: Nguyễn Gia Thiện 21 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY P1 = F1 = 10.m1 = 100N - Trọng lượng vật m2: P2 = F2 = 10.m2 = 60N - Do vật m1 nặng...
 • 53
 • 4,520
 • 19

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi và thi vào khối chuyên môn vật 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi và thi vào khối chuyên môn vật lý 9
... hay bớt từ vật bao nhiêu? Cho khối lượng riêng nước D0 = 1000kg/m3 bỏ qua ma sát Giải: Vì bỏ qua ma sát hệ vật cân nên khối lượng vật Hình 19 bên phải m khối lượng vật 2m Vậy thể tích vật là: V0 ... gần khối lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hồn tồn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật ... nước (V3) phụ d3 − d thuộc vào V1, d1, d2, d3 khơng phụ thuộc vào độ sâu cầu dầu, lượng dầu đổ thêm vào Do tiếp tục đổ thêm dầu vào phần cầu ngập nước khơng thay đổi Bài 94 : Người ta thả cục nước...
 • 26
 • 1,663
 • 0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ
... liệu Tr87 3, Thủy văn:( Tài liệu Tr 88) 4, Thổ nhưỡng: Tài liệu Tr 89 5, Sinh vật: Tài liệu Tr90 6, Sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên- Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam ( tài liệu Tr 91 đến 93) B/ ... Atlats Địa lí Việt Nam kiến thức học háy: Trình bày đặc điểm mưa khu vực Huế Đà Nẵng Giải thích lại có đặc điểm vậy? ( Tài liệu Tr 219 ) Bài 5: ( Tài liệu Tr 246) Bài 6: (Tài liệu Tr 265) Bài 7: (Tài ... nghiệp? ( Tài liệu BDHSG Tr 102) Bài 16: Cho BSL sau: Nhiệt độ TB Hà Nội TP Hồ Chí Minh ( Tài liệu BDHSG Tr 97) Bài 17: Dựa vào Át lát Địa lí Việt nam kiến thức học hãy: a, Nêu đặc điểm chung địa hình...
 • 27
 • 3,200
 • 8

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật 10

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10
... Fh = 19,2 .103 N r Một vật khối lượng 1kg kéo sàn ngang lực F hướng lên, có phương hợp với phương ngang góc 450 có độ lớn 2 N Hệ số ma sát sàn vật 0,2 a Tính quãng đường vật sau 10s vật có vận ... bị đứt Lấy g= 10 m/s2 ĐS: a ≤ 1, 25 m / s 10 Một vật trượt không vận tốc đầu đỉnh dốc nghiêng dài 8m, cao 4m Bỏ qua ma sát Lấy g= 10 m/s Hỏi a Sau vật đến chân dốc? b Vận tốc vật chân dốc ĐS: ... truyền cho vật vận tốc 6m/s để vật lên mặt phẳng nghiêng theo đường dốc Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 a Tính gia tốc vật b Tính quãng đường dài vật chuyển động mặt phẳng nghiêng c Sau vật trở lại...
 • 26
 • 271
 • 4

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh giỏi môn vật

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh giỏi môn vật lý
... đường 35 giây vật C vị trí hai vật gặp 28 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝ A B C Gọi v1, v2 vận tốc vật chuyển động từ A từ B Ta có: S1 = v1 t ; S2 = v2 t Khi hai vật gặp nhau: ... lượng riêng chất lỏng phải để thực thí nghiệm C Chuyển động học I Tóm tắt thuyết: 17 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝ Chuyển động đều: - Vận tốc chuyển động xác định quãng đường ... trường hợp sau Biết vật nặng cóFtrọng lượng • F F P = 120 N (Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc dây ) • • • 2F • 2F • 4F 4F • P 12 P P Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn VẬT LÝ Giải: Theo sơ...
 • 30
 • 282
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề địa dịch vụ

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề địa lý dịch vụ
... Nẵng, Hải Phòng… Chuyên đề Địa dịch vụ Bồi dưỡng HSG b) Câu hỏi tập Câu 1) Vẽ sơ đồ thể cấu ngành dịch vụ CƠ CẤU NGÀNH DỊCH VỤ DỊCH VỤ KINH DOANH Vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo ... dịch vụ cao 70% Hoa Kì, Canada, Tây Âu, Australia… + Những nước có tỉ trọng dịch vụ cao (61 – 70 %): Braxin, Nam Phi, Ai Cập… Chuyên đề Địa dịch vụ Bồi dưỡng HSG + Những nước có tỉ trọng dịch ... giới EU Bắc Mỹ - Các cảng có điều kiện phát triển mở rộng - Dịch vụ liên quan phát triển dịch vụ hậu cần … 12 Chuyên đề Địa dịch vụ Bồi dưỡng HSG Câu 10) Những đầu mối giao thông quan trọng như:...
 • 24
 • 536
 • 2

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 8
... = 18 +30 = 48( s) Vậy sau 48 giây vật đến B b) Vận tốc trung bình: vtb = s AB 180 = = 3, 75 m / s t 48 Giáo viên: Hồ Thị Lan Anh Trường THCS Lê Quang Sung 24 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi III Bài ... h .88 0 = = = ⇒ h1 = = 0, 08. h h1 V1 D1 88 0 1000 Vậy phần chìm nước khối gỗ có chiều cao h1 = 0 ,88 h = 0 ,88 10 = 8, 8 (cm) phần nhô khỏi mặt nước có chiều cao : h - h1 = 10 - 8, 8 = 1,2(cm) b) Gọi h2; ... Giáo viên: Hồ Thị Lan Anh Trường THCS Lê Quang Sung 48 Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi P1 = p2 hay 680 = 10.Dn.hn ⇒ hn = 680 680 = = 0,0 68( m) = 6 ,8( cm) 10.Dn 10.1000 b) Do mặt thớt ngang với mặt thoáng...
 • 65
 • 865
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lý lớp 8tài liêu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi văn 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi gdcd 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 12CHUYÊN ĐỀ:Nghiên cứu sử dụng chitosan để lắng tảo làm thức ăn cho động vật thân mềmBài giảng tổ chức công tác kế toánGIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 29Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 đề số 11Mẫu Slide Powerpoint đẹpCHUYÊN ĐỀ:Tổng quan các nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng và ứng dụng rong nho (Caulerpa lentillifera) trong đời sống và nuôi trồng thủy sảnGiáo trình nguyên lý thống kê kinh tếCHUYỀN ĐỀ:BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN Ở CÀ MAU GIAI ĐOẠN 19892013 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀIQuy tắc phát âm Tiếng Anh lý thuyết và bài tậpUnit 6 laserKế hoạch marketing7 kinh te hoc nhan sutóm tắt kt u7d BÀI GIỮA kỳ TFPĐề thi thử THPT 2017 môn Vật Lí trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtGiáo trình game IQ PentominoDKT so do hach toanÔn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12CHUYÊN ĐỀ:QUẢN LÝ DINH DƯỠNG AO NUÔI ARTEMIAGIÁO TRÌNH Công nghệ và thiết bị luyện thép (Hoàng Minh Công)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập