43809 computer questions

Tài liệu Sample Questions for the Computer-Based Test pptx

Tài liệu Sample Questions for the Computer-Based Test pptx
... is the main purpose of the program? Sample Answer A B C The best answer to the question, “What is the main purpose of the program?’’ is (C), ‘‘To explain the workings of the brain.’’ Therefore, ... click on a word or phrase Sample Questions Sample Questions When you have finished reading the passage, you will use the mouse to click on Proceed Then the questions about the passage will be presented.You ... perhaps at the core In the core only as a gas, except perhaps at the core In the core of the sun, the pressures are so great that, despite of the Sun, the pressures are so great that, despite the high...
 • 8
 • 209
 • 0

Tài liệu Feaculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Scienc Tutorial 3 Questions pdf

Tài liệu Feaculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Scienc Tutorial 3 Questions pdf
... Faculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Science Return element of s is appended into q with the same order For example if q = {1,2 ,3} , s = {4,5,6} then q = {1,2 ,3, 4,5,6} ... reverse(Q) while(Q->front!=NULL) dequeue(q,temp) 3/ 4 enqueue(Q,temp) return Q End append Faculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Science if (subroot is NULL) Allocate subroot ... array and its size are given as parameters This element should be in middle position when the array is reordered increasingly 2/4 Faculty of Computer Science and Engineering Department of Computer...
 • 4
 • 178
 • 1

Tài liệu Feaculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Scienc Tutorial 4 Questions pptx

Tài liệu Feaculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Scienc Tutorial 4 Questions pptx
... Faculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Science Question Suggest a data structure that supports the following operation and given time complexities: ... class Node { E data; Node left, right; } Node root; } 2/3 Faculty of Computer Science and Engineering Department of Computer Science Write a recursive method called isCompleteBinaryTree() that ... 8, e) 45 , 9, 2, 17, 84, 92, 71, 18, 30, 62, 55, 20, 27 Question Show the heap (tree) you will have after removing (from 1-3 times) the root element of the tree generated in the all cases of the...
 • 3
 • 182
 • 1

Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask docx

Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask docx
... Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask A guide for discussion among business administrators and their ... detection software on our servers and on end user computers? Page Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask • How are servers and end-user computers given new antivirus definitions? ... laptop computers our users have off-site? Page Computer and Network Security: Questions Everyone Should Ask o Should our users power down their computers or unplug them from the network...
 • 10
 • 164
 • 0

Questions to .NET and Programming in C#

Questions to .NET and Programming in C#
... Console.ReadLine() returns the input as a c) Stream of Characters a) String b) Character d) Integer In C# datatypes are divided into two fundamental categories c) Pointers and values a) Value types and ... types in simple terms is nothing but conversion of a value type into a reference type a) Casting c) Unboxing d) Overriding b) Boxing is all about converting a reference type into a value ... Basic input and output operations are performed in C# using the methods of the class in the _namespace a) InputOutput,Class c) Console,System b) InputOutput, System d) System,Console C#...
 • 18
 • 472
 • 8

C Sharp Review Questions

C Sharp Review Questions
... following code is meant to handle exceptions Explain why this code is not correct try { … } catch(Exception){…} catch(IOException){…} Select answer : We can’t use the type of IOException class as catch ... Sorting Caching Bubbling Question 20 : Difference between the C# statements “catch(Exception ex){}” and “catch{}”? A try statement can only have one catch{} statement(general catch clause) general clause; ... [ambiguous call’static MainClass()’ and ‘MainClass()’] Instance Static Instance Static Static instance Question 94 : What is the output of following C# code? class MainClass { static void Main()...
 • 33
 • 313
 • 0

Questions to .NET and Programming in C#

Questions to .NET and Programming in C#
... class summing { public int total=9; public int this[int first,int second] { get { return total; } set { total=first+second; } } public static void Main(){ summing sum1=new summing(); int total=0; ... of the following is the correct syntax for declaring an indexer a) protected int this[int var1] c) public int this(int var1) b) public int classname[int index] d public int this[int ) var1] A ... Main() { IndexerTest IndexMe = new IndexerTest(); IndexMe[1] = 100; IndexMe[2] = 1000; System.Console.WriteLine(IndexMe[1]); System.Console.WriteLine(IndexMe[2]); System.Console.WriteLine(IndexMe[3]);...
 • 36
 • 589
 • 5

Thuật ngữ dùng trong Computer Graphic

Thuật ngữ dùng trong Computer Graphic
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật ngữ dùng Computer graphics • Illumination: chuyển tải dòng ánh sáng từ nguồn sáng đến điểm không gian ... chiếu sáng ảnh sáng phản xạ từ đối tượng gần theo khắp hướng Phương pháp thường dùng để mô hình loại ánh sáng dùng nguồn sáng xung quanh • Nguồn sáng xung quanh thuộc tính không gian hướng Lượng ... vùng biên polygon dựa normal chung Dùng phương pháp nội suy • Thích hợp shading mặt cong, gây cảm giác tốt độ cong • Mỗi cạnh polygon tính Illumination lần • Dùng phép nội suy song tuyến tính...
 • 14
 • 306
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayBài tập elipNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchĐồ án Cung cấp điện cho một chung cư cao tầngTuyển tập 118 trang bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng giáp minh đứcTuyển tập 58 trang chuyên đề hình học không gian cơ bảnhệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụngĐiệu hò thuốc cá làn điệu dân ca đặc sắc của người nguồn minh hóaGiao an bo chui qua congbáo cáo kiến tập sư phạm mầm non nghĩa ninhBiện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐBiện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà NẵngCác phương tiện biểu thị tình thái thuộc ngôn ngữ người tường thuật trong phóng sự của Vũ Trọng PhụnĐặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Bùi HiểnĐặc điểm ngôn ngữ báo chí trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà NẵnĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrĐặc điểm thơ văn Tú Quỳ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập