Tìm hiểu nhà cổ nam bộ trong hoạt động du lịch

Tìm hiểu nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước và thực tế áp dụng

Tìm hiểu nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước và thực tế áp dụng
... dựa nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước để đảm bảo cân đối đạt hiệu quả, phải xác định nội dung cân đối ngân sách nhà nước Từ có hoạch định rõ ràng vấn đề thu chi ngân sách nhà nước năm tài ... chi ngân sách cách tổng thể để đảm bảo thực mục tiêu kinh tế - xã hội c Vai trò cân đối ngân sách nhà nước kinh tế thị trường Cân đối NSNN công cụ quan trọng để nhà nước can thiệp vào hoạt động ... phát hành tín dụng nhà nước Tín dụng nhà nước hoạt động thuộc lĩnh vực tài tiền tệ, gắn kiền với hoạt động ngân sách nhà nước, phản ánh mối quan hệ tín dụng nhà nước với tổ chức kinh tế, xã hội,...
 • 14
 • 123
 • 0

Tìm hiểu ứng dụng của SEO trong hoạt động quảng cáo và thực hiện tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm

Tìm hiểu ứng dụng của SEO trong hoạt động quảng cáo và thực hiện tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm
... động quảng cáo thực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo)” Nội dung đồ án chia làm chương : Chương : Tổng quan SEO Chương : Các phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Chương : Tối ưu ... vực tiếp thị qua công cụ tìm kiếm Thuật ngữ SEO dùng để người làm công việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, nhà tư vấn đưa dự án tối ưu hóa cho website khách hàng Các công cụ tìm kiếm hiển thị số ... Yahoo) 2/ Lý chọn đề tài Hiện ngày nở rộ hình thức quảng cáo website việc tối ưu công cụ tìm kiếm hướng hay, đề tài đồ án hội để tìm hiểu sâu thực việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 3/ Nội dung, nhiệm...
 • 75
 • 679
 • 15

ĐỀ CƯƠNG Tìm hiểu nghiệp vụ bảo lãnh trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng

ĐỀ CƯƠNG Tìm hiểu nghiệp vụ bảo lãnh trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng
... nhiệm vụ Chi nhánh ngân Công Thương Đà Nẵng thời gian tới 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG Sau ... loại bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh vay vốn nước Bảo lãnh vay vốn nước Bảo lãnh toán Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đ ồng Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm Bảo lãnh hoàn toán Bảo lãnh ... hành (3) Ngân hàng bảo lãnh phát hành thư bảo lãnh toán bảo lãnh theo điều khoản điều kiện bảo lãnh cho Người thụ hưởng - Bảo lãnh gián tiếp Bảo lãnh gián tiếp bảo lãnh Ngân hàng bảo lãnh phát...
 • 37
 • 438
 • 0

Tác động của nhà nước trong hoạt động du lịch trong thời gian qua

Tác động của nhà nước trong hoạt động du lịch trong thời gian qua
... triển du lịch Huế- Đà Nẵng- Lao Bảo Sản phẩm du lịch đặc trưng du lịch tham quan cãa di tích lịch sử cách mạng, kết hợp với du lịch biển, hang động du lịch cảnh Các địa bàn hoạt động du lịch chủ ... vùng tam giác động lực tăng trưởng du lịch Hà Nội- Hải Phòng- Hạ Long Sản phẩm du lịch đặc trưng vùng du lịch văn hoá kết hợp với du lịch tham quan, nghiên cứu Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu: ... chức không gian lãnh thổ du lịch Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch nước ta chia thành vùng du lịch với tiêu sản phẩm du lịch đặc trưng *Vùng du lịch Bắc Bộ Bao gồm 23 vùng từ Hà Giang đến...
 • 21
 • 154
 • 0

Văn hóa môi trường trong hoạt động du lịch miền núi Việt Nam - nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Ba Vì

Văn hóa môi trường trong hoạt động du lịch miền núi Việt Nam - nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Ba Vì
... điểm du lịch Sa Pa Ba Chương 1: Văn hóa môi trường vấn đề văn hóa môi trường du lịch miền núi Việt Nam 1.1 Văn hóa môi trường: o Khái niệm Văn hóa: Văn hóa khái niệm rộng Nó có mặt hoạt động ... đánh giá văn hóa môi trường điểm du lịch o Hiện trạng văn hóa môi trường điểm du lịch miền núi Sapa Ba o Một số giải pháp phát triển văn hóa môi trường hoạt động du lịch  Phạm vi nghiên cứu: ... vi nghiên cứu Tr.2 Nội dung, kết cấu luận văn Tr.3 Chương 1: Văn hóa môi trường vấn đề văn hóa môi Tr.5 trường hoạt động du lịch miền núi Việt Nam 1.1 Văn hóa môi trường Tr.5 1.2 Văn hóa môi trường...
 • 112
 • 206
 • 0

nghiên cứu những động kéo và động đẩy trong hoạt động du lịch thành phố cần thơ

nghiên cứu những động cơ kéo và động cơ đẩy trong hoạt động du lịch thành phố cần thơ
... NGUYÊN DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CẦN THƠ 26 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CẦN THƠ VÀ KHÁI QUÁT TÀI NGUYÊN DU LỊCH CẦN THƠ 26 3.1.1 Lịch sử ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ BÉ THƯƠNG MSSV: 4115538 NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐỘNG CƠ KÉO VÀ ĐỘNG CƠ ĐẨY TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT ... nghĩa vào nghiên cứu Những nhân tố kéo đẩy du lịch, hiểu, động yếu tố kích thích việc nảy sinh nhu cầu du lịch, gọi động du lịch động du lịch ảnh hưởng nhiều nhân tố Nhưng nhân tố? động du lịch...
 • 111
 • 648
 • 3

ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CÁC ĐỀN THÁP CHĂMPA TẠI DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CÁC ĐỀN THÁP CHĂMPA TẠI DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM
... quốc tế góp phần phát huy giá trị di sản, đồng thời tạo thêm hội cho phát triển nghành kinh tế du lịch địa phương nước 3.2 Định hướng bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị đền tháp Chămpa 3.2.1 Nguyên ... để bảo tồn phát huy giá trị di tích đền tháp Chămpa cách tốt Cần gắn công tác nghiên cứu, bảo tồn với phát huy giá trị di tích thông qua du lịch lễ hội, du lịch văn hoá, du lịch văn hoá chuyên ... chiến lược phát triển du lịch tháp Chăm duyên hải miền Trung Việt Nam Qua phân tích thấy giải pháp lớn cho vấn đề phát triển du lịch thánh địa Mỹ Sơn tháp Chăm miền Trung Việt Nam tập trung vào ba...
 • 19
 • 162
 • 0

Thực trạng của ẩm thực Hà Nội hiện nay và Văn Hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch thủ đô.

Thực trạng của ẩm thực Hà Nội hiện nay và Văn Hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch thủ đô.
... Văn hoá ẩm thực vị trí ẩm thực hoạt động du lịch Chơng II: Thực trạng ẩm thực Nội văn hoá ẩm thực hoạt động du lịch thủ đô Chơng III: Một số giải pháp để phát triển nghệ thuật ẩm thực Nội ... thuật ẩm thực du lịch 14 2.3 Xu hớng du lịch năm gần văn hoá ẩm thực hoạt động du lịch 15 Chơng II 19 thực trạng ẩm thực Nội văn hoá ẩm thực hoạt động du lịch thủ ... sắc văn hoá Việt Nam nói chung Nội nói riêng Văn hoá ẩm thực hoạt động du lịch Nội 2.1 Đối với khách du lịch đến Nội Thực tế năm gần đây, du lịch Nội có tăng trởng rõ rệt Năm 1992, Hà...
 • 46
 • 2,328
 • 13

Tăng cường liên kết trong hoạt động du lịch của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tăng cường liên kết trong hoạt động du lịch của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
... 47B QN Trng i hc Kinh t Quc Dõn Lờ Th Mai Thanh Chuyờn thc tt nghip 1.3 LIấN KT KINH T V LIấN KT KINH T TRONG HOT NG DU LCH 1.3.1 Liờn kt kinh t Trong iu kin kinh t hin nn kinh t ca cỏc quc ... trung tõm du lch ln hai u nam v bc Trung B, cú th núi, Tha Thiờn- Hu cú iu kin khỏ thun li phỏt trin du lch Trong tng lai, õy s l mt nhng im thu hỳt v trung chuyn du khỏch ca trung v c nc Trung ... Theo cỏc nh du lch Trung Quc thỡ: hat ng du lch l tng ho hng lot quan h v hin tng ly s tn ti v phỏt trin kinh t, xó hi nht nh lm c s, ly ch th du lch, khỏch th du lch v trung gian du lch lm iu...
 • 98
 • 553
 • 7

Tăng cường liên kết trong hoạt động du lịch của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tăng cường liên kết trong hoạt động du lịch của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
... hàng quan trọng khách du lịch Kinh doanh khách sạn ngành nghề kinh doanh kinh doanh du lịch, kinh doanh khách sạn đảm bảo tồn phát triển gắn với kinh doanh du lịch gắn với điểm du lịch, gắn với ... thiếu hoạt động kinh doanh buồng ngủ Kinh doanh buồng ngủ hoạt động kinh doanh lưu trú, hoạt động kinh doanh lưu trú lại có vai trò trụ cột, hoạt động khách sạn doanh thu từ hoạt động chiếm tỷ trọng ... hao’’ 1.1.1.3 Kinh doanh ăn uống Kinh doanh ăn uống du lịch đời muộn kinh doanh ăn uống công cộng Giữa loại có điểm giống khác nhau, chất khác Kinh doanh ăn uống du lịch bao gồm hoạt động chế biến...
 • 68
 • 282
 • 1

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
... Đình ii Đánh giá đề xuất giải pháp quản tác động du khách hoạt động DLST VQG Cát Tiên TÓM TẮT Đề tài Đánh giá đề xuất giải pháp quản tác động du khách hoạt động du lịch sinh thái vườn quốc ... trọng Căn vào vấn đề đề cập yêu cầu thực tiễn hoạt động du lịch sinh thái thực đề tài “ Đánh giá đề xuất giải pháp quản tác động du khách hoạt động du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên 1.2 ... ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Tác giả NGUYỄN HIỀN THÂN Khóa luận...
 • 87
 • 762
 • 12

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch
... thực trạng lễ hội tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “ Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt ... Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ CÁC LỄ HỘI TIÊU BIỂU TẠI HẢI PHÒNG 1.1 Tổng ... Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch không nhỏ ngành Du lịch Khi du lịch coi “con gà đẻ trứng vàng”...
 • 116
 • 309
 • 1

Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch vịnh hạ long, quảng ninh

Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch vịnh hạ long, quảng ninh
... luận vấn đề du lịch biển, đảo bảo vệ môi trường tự nhiên hoạt động du lịch  Thực trạng hoạt động du lịch công tác bảo vệ môi trường tự nhiên hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh  Đề xuất ... bảo vệ môi trường tự nhiên hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác bảo vệ môi trường tự nhiên hoạt động du lịch Vịnh Hạ ... Chương Các vấn đề du lịch biển, đảo bảo vệ môi trường nhiên du lịch Chương Thực trạng hoạt động du lịch công tác bảo vệ môi trường tự nhiên hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh Chương Định...
 • 23
 • 979
 • 1

khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở tphcm và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái

khảo sát hoạt động du lịch sinh thái ở tphcm và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái
... nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng tham gia hoạt động 1.5 Nội dung nghiên cứu  Nắm vững kiến thức du lịch sinh thái;  Tổng quan du lịch du lịch sinh thái Việt Nam;  Khảo sát trạng du lịch ... kế du lịch sinh thái Trang 46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS LÊ THỊ VU LAN CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Nhận thức bảo vệ môi trường ... ý thức bảo tồn tài nguyên quốc gia, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động nghỉ ngơi, giải trí 2.4 Giới thiệu số mô hình du lịch sinh thái kết hợp chương trình bảo...
 • 101
 • 438
 • 0

bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng tỉnh khánh hòa trong hoạt động du lịch

bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng tỉnh khánh hòa trong hoạt động du lịch
... thác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng Khánh Hòa hoạt động du lịch Chương Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng Khánh Hòa TÀI ... nghiên cứu văn hóa Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội, huc.edu.vn/vi/spct/id59/BAO-TON-VA-PHAT -HUY- GIA-TRI DI TICH-LICH-SU VAN-HOA-PHUC-VU-PHAT-TRIEN -DU- LICH-THU-DO 63 Tổng cục du lịch, Bảo tồn giá trị di sản ... tài: Bảo tồn phát huy di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng tỉnh Khánh Hòa hoạt động du lịch để nghiên cứu Bản thân tác giả luận văn người sinh sống tỉnh Khánh Hoà công tác ngành du lịch nên...
 • 17
 • 744
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tim hieu xay dung ke hoach trong hoat dong van phong ubnd huyen nam dongvăn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch việt nam 1 nhận định và đánh giácac tinh huong xay ra trong hoat dong du lichcác văn bản của các bộ và liên bộ về hoạt động du lịchthực trạng về nhận thức về marketing trong hoạt động du lịchô nhiễm môi trường trong hoạt động du lịchxác định các bên tham gia hợp tác liên kết trong hoạt động du lịchvăn hóa du lịch đề tài văn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịchvăn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch i tổng quan ẩm thực du lịch thế giới 1 ẩm thực du lịchmột sô vấn đề địa mạo cần lưu ý trong hoạt động du lịch ở vùng phan thiếtnhững thuận lợi và khó khăn trong việc bảo tồn di sản văn hoá trong hoạt động du lịchnhững hạn chế trong hoạt động du lịch biên mậu ở móng cáinhững hạn chế yếu kém trong hoạt động du lịch lễ hội của ngƣời khmer tỉnh sóc trăngtrước tiên để nghiên cưứ những hoạt động toàn bộ trong thị trường du lịch chúng ta cần tìm hiểu với một số khái niệm cơ bảnhiệu quả và kết quả trong hoạt động đầu tư của dnnn các dnnn hiện đang nắm giữHoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm may mặc trên thị trường nội địa tại tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ (tt)Phân tích vành thương trong vành các số nguyên eisenstein z ωNghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu sắt maltodextrinKhảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thứcHoàn thiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp trồng cà phê trên địa bàn tỉnh gia lai (tt)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt)Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại sở giao thông vận tải quảng ngãi (tt)ISO 354:2003 Acoustics Measurement of sound absorption in a reverberation roomHoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng nhà máy bánh kẹo quảng ngãi (biscafun) thuộc công ty cổ phần đường quảng ngãi (tt)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại KTNN khu vực III (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh (tt)Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán phục vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần bắc âu (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường mân thái (tt)Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch tại thành phố đà nẵng (tt)Phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH MTV cao su quảng trị (tt)Tạo động lực làm việc đối với người lao động tại công ty cổ phần thiết kế viễn thông tin học đà nẵng (tt)Bài 15 công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều hệ số công suấtHoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp quảng nam đà nẵng (tt)Xây dựng chính sách marketing cho mặt hàng rượu ở công ty cổ phần cồn rượu hà nội (halico) tại khu vực miền trung – tây nguyên (tt)Bài 11 đặc trưng sinh lí của âm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập