LUẬN văn tỷ lệ BỆNH SUY GIÁP TRẠNG bẩm SINH tại một số TỈNH PHÍA bắc

tỷ lệ bệnh suy giáp trạng bẩm sinh tại một số tỉnh phía bắc từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010

tỷ lệ bệnh suy giáp trạng bẩm sinh tại một số tỉnh phía bắc từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010
... tháng năm 2010 nhằm mục tiêu sau Mục tiêu nghiên cứu: • Mô tả tỷ lệ suy giáp trạng bẩm sinh số tỉnh phía Bắc từ tháng năm 2009 đến tháng năm 2010 • Mô tả số yếu tố liên quan với tình trạng suy ... Tuy bệnh SGTBS sàng lọc Việt Nam từ sớm nghiên cứu tỷ lệ bệnh trẻ sơ sinh sàng lọc Việt Nam chưa nhiều.Vì thực nghiên cứu Tỷ lệ bệnh suy giáp trạng bẩm sinh số tỉnh phía Bắc từ tháng năm 2009 đến ... CỨU 3. 1 Số trẻ sàng lọc tỉnh - Bảng 1: Số trẻ sàng lọc tỉnh Tỉnh Tổng Từ tháng 6/ 2009 đến tháng 3/ 2010 Mẫu đạt Mẫu hỏng 34 Trẻ SGBS Hải 7288 Tần số 7284 Tỷ lệ % 99.9 Tần số Tỷ lệ % Tần số 0.1 Tỷ...
 • 64
 • 438
 • 5

đánh giá sự phát triển tâm thần- vận động ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh ≤ 6 tuổi tại viện nhi

đánh giá sự phát triển tâm thần- vận động ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh ≤ 6 tuổi tại viện nhi
... 0918.775. 368 CTSLSS, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá phát triển tâm thần- vận động trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tuổi Viện Nhi Mục tiêu nghiên cứu: 1 .Đánh giá phát triển tâm thần -vận động trẻ suy ... quanh Hà Nội 3.2 Đánh giá phát triển tâm thần - vận động Bảng 3.4 : Đánh giá phát triển tâm thần - vận động lâm sàng Phát triển tâm thần - vận động Bình thờng n 42 42 Chậm phát triển Tổng % 100 100 ... đánh giá phát triển tâm thần vận động cho 64 2 trẻ từ sơ sinh đến tuổi số nhà trẻ, mẫu giáo thuộc nội thành Hà Nội [7] Nhìn chung kết công trình nghiên cứu đa đợc mức phát triển tâm thần vận động...
 • 37
 • 537
 • 4

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu sự phát triển thể chất,tinh thần và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương
... hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: Nghiên cứu phát triển thể chất, tinh thần trẻ SGTBS loạn sản tuyến giáp điều trị Bệnh viện Nhi Trung ơng Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị trẻ ... Đặc điểm nhóm nghiên cứu 39 3.2 Sự phát triển thể chất trớc sau điều trị 41 3.3 Sự phát triển tinh thần trớc sau điều trị 52 3.4 Một số yếu tố ảnh hởng đến kết điều trị 54 Chơng ... theo kết điều trị: - Kết điều trị tốt + Sự phát triển thể lực: SDS chiều cao cân nặng trẻ + Sự phát triển tinh thần: số thông minh DQ IQ (thơng số trí tuệ) trung bình 70 - Kết điều trị cha tốt...
 • 109
 • 188
 • 0

Luận văn nghiên cứu sự phân bố của e coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc

Luận văn nghiên cứu sự phân bố của e coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc
... là: Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enterohemorrhagic E. coli (EHEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC) Diffusely adherent E. coli (DAEC) ... Enteroaggregative E. coli EAST1 Enteroaggregative E. coli STI-Like Toxin EHEC Enterohemorrhagic E. coli EIEC Enteroinvasive E. coli EPEC Enteropathogenic E. coli ETEC Enterotoxigenic E. coli HUS Hemolytic uremic ... Attaching-and-Effacing cAMP Cyclic Adenosine Monophosphate cGMP Cyclic Guanosine monophosphate CT Cholerae toxin DAEC Diffusely adherent Escherichia coli E. coli Escherichia coli EAggEC hay EAEC Enteroaggregative...
 • 75
 • 578
 • 1

NGHIÊN CỨU NẤM PHYTOPHTHORA INFESTANS GÂY BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÀ CHUA, KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2008-2009 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU NẤM PHYTOPHTHORA INFESTANS GÂY BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÀ CHUA, KHOAI TÂY VỤ ĐÔNG XUÂN  NĂM 2008-2009 TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
... quần nấm mốc sương P infestans tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nấm Phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại chua, khoai tây vụ đông xuân năm 2008-2009 số tỉnh phía Bắc Việt Nam ... isolate nấm thu thập vụ đông xuân 2008-2009 số tỉnh phía Bắc Việt Nam 24 Bảng 4.1 Tình hình bệnh mốc sương hại chua, khoai tây số tỉnh phía bắc Việt Nam vụ đông xuân năm 2008-2009 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nấm mốc sương hại chua khoai tây (P infestans) hại chua khoai tây số tỉnh phía Bắc Việt Nam vụ đông xuân 2008-2009...
 • 101
 • 1,140
 • 4

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu một số yếu tố môi trường xã hội liên quan tới ung thư cổ tử cung tại một số tỉnh phía bắc

tóm tắt luận án tiếng anh nghiên cứu một số yếu tố môi trường xã hội liên quan tới ung thư cổ tử cung tại một số tỉnh phía bắc
... Medical Information Library RELATED PUBLISHED PROJECTS OF THE AUTHOR Doan Trong Trung, Tran Van Thuan, Nguyen Phi Hung (2009), “Situation of cervical cancer, cervical body cancer of patients visiting ... hospital in Hanoi from 2001-2006”, Practical Medical Magazine, Vol (665), page 120-121 Doan Trong Trung (2010), “Finding correlation among some social, environmental factors, health and cervical cancer ... women in 12 provinces of Vietnam”, Practical Medical Magazine, Vol 11 (741), pg 86-87 Doan Trong Trung, Luong Xuan Hien (2010), “Finding impacts of some reproductive factors to rate of cervical cancer...
 • 30
 • 220
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố môi trường xã hội liên quan tới ung thư cổ tử cung tại một số tỉnh phía bắc tóm tắt luận án

nghiên cứu một số yếu tố môi trường xã hội liên quan tới ung thư cổ tử cung tại một số tỉnh phía bắc tóm tắt luận án
... số yếu tố môi trường hội liên quan tới ung thư cổ tử cung số tỉnh phía Bắc" nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu cần thiết nêu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1) Mô tả thực trạng ung thư cổ tử cung 12 tỉnh phía ... đặc điểm ung thư cổ tử cung, mối liên quan với ung thư cổ tử cung số yếu tố trước chưa nghiên cứu nghiên cứu chưa đầy đủ Việt Nam nói chung, 12 tỉnh nghiên cứu nói riêng Kết nghiên cứu sở khoa ... mắc ung thư cổ tử cung phụ nữ diện nghiên cứu thời kỳ 2001-2006 cao (6,4/100.000 phụ nữ); có chênh lệch lớn tỷ lệ địa bàn nghiên cứu Về yếu tố liên quan tới ung thư cổ tử cung - Có liên quan ung...
 • 37
 • 465
 • 1

Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh phía Bắc thực trạng và giải pháp

Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh phía Bắc thực trạng và giải pháp
... Khái quát xúc tiến đầu trực tiếp nƣớc Chƣơng 2: Thực trạng xúc tiến đầu trực tiếp nƣớc số tỉnh phía Bắc Chƣơng 3: Giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu XTĐT trực tiếp nƣớc tỉnh phía Bắc CHƢƠNG ... vực phía Bắc: 29 2.1.3 Tình hình thu hút FDI số tỉnh phía Bắc: 32 2.1.4 Thuận lợi khó khăn thu hút FDI tỉnh phía Bắc 42 2.2 Thực trạng Xúc tiến đầu trực tiếp nƣớc số tỉnh phía Bắc: ... - ĐINH VŨ MAI LINH XÚC TIẾN ĐẦU TƢTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành : Kinh Tế Thế Giới Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế Mã số: 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC...
 • 120
 • 609
 • 4

Phân lập, xác định yếu tố gây bệnh, serotype và độc lực của vi khuẩn escherrichia coli và salmonella SP gây bệnh tiêu chảy và bại huyết ở lợn sau cai sữa nuôi tại một số tỉnh phía bắc

Phân lập, xác định yếu tố gây bệnh, serotype và độc lực của vi khuẩn escherrichia coli và salmonella SP gây bệnh tiêu chảy và bại huyết ở lợn sau cai sữa nuôi tại một số tỉnh phía bắc
... ñ tài: Phân l p, xác ñ nh y u t gây b nh, Serotype ñ c l c c a vi khu n Escherichia coli Salmonella sp gây b nh tiêu ch y b i huy t l n sau cai s a nuôi t i m t s t nh phía B c’’ M c tiêu nghiên ... u v vi khu n E .coli Salmonella l n 1.2 M t s ñ c tính sinh hóa h c c a vi khu n E .coli Salmonella 11 1.3 Các y u t gây b nh vi khu n E .coli v Salmonella gây 20 1.4 Bi u hi n b nh tiêu ch y vi ... c u - Phân l p, xác ñ nh serotype, ñ c l c y u t gây b nh c a vi khu n E coli Salmonella phân l p ñư c t l n sau cai s a m t s t nh phía B c - Xác ñ nh s khoa h c cho vi c l a ch n ch ng vi khu...
 • 112
 • 418
 • 0

Hiện trạng chăn nuôi lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam

Hiện trạng chăn nuôi lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam
... ngành chăn nuôi lợn cho tỉnh vùng phía Bắc Việt Nam Địa điểm, thời gian Phơng pháp điều tra 2.1 Địa điểm Chọn tỉnh/ thành phố vừa đồng miền núi đặc trng cho ngnh chăn nuôi lợn vùng phía Bắc Việt Nam, ... sản lợn nái MC nuôi Đông Anh 12,28 SCSSS nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc đợc trình bày chi tiết bảng Bảng Số sơ sinh sống nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc Nái nội Nái lai Nái ngoại Tỉnh n Mean ... ngoại điều tra tỉnh phía Bắc thấp SCCS nhóm lợn nái tỉnh phía Bắc đợc trình bày chi tiết bảng Bảng Số cai sữa nhóm lợn nái nuôi tỉnh phía Bắc Nhóm nái Nái nội Nái lai Nái ngoại Tỉnh n Mean SE...
 • 9
 • 91
 • 1

Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh phía bắc thực trạng và giải pháp

Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh phía bắc thực trạng và giải pháp
... Thực trạng xúc tiến đầu trực tiếp nước số tỉnh phía Bắc Chương 3: Giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu XTĐT trực tiếp nước tỉnh phía Bắc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Kế hoạch Đầu (2007), ... giá thực trạng thu hút đầu tỉnh khu vực phía Bắc giải pháp nâng cao hiệu xúc tiến nguồn vốn đầu đến năm 2010 2) Đánh giá đầu trực tiếp nước vào Việt Nam sau 20 năm ban hành Luật Đầu tư, ... XTĐT? Đề tài Xúc tiến đầu trực tiếp nước số tỉnh phía Bắc: Thực trạng giải pháp nhằm giải vấn đề câu hỏi nêu Tình hình nghiên cứu Qua hai mươi năm thực Luật Đầu nước Việt Nam, nước, Đề tài...
 • 11
 • 208
 • 0

Chọn chủng vi khuẩn escherichia coli, salmonella chế tạo vacxin đa giá phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu và bại huyết ở lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam

Chọn chủng vi khuẩn escherichia coli, salmonella chế tạo vacxin đa giá phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu và bại huyết ở lợn tại một số tỉnh phía bắc việt nam
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TR N VI T DŨNG KIÊN CH N CH NG VI KHU N ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA CH T O VACXIN ðA GIÁ PHÒNG B NH TIÊU CH Y, PHÙ ð U VÀ B I HUY ... I VI KHU N E COLI VÀ B NH PHÙ ð U TIÊU CH Y L N DO E COLI II VI KHU N SALMONELLA VÀ B NH TIÊU CH Y, B I HUY T DO SALMONELLA L N 16 III VACXIN PHÒNG PHÙ ð U, TIÊU CH ... ……………………… vi c nghiên c u, xây d ng bi n pháp phòng tr b nh b ng vacxin, ti n hành nghiên c u ñ tài: “Ch n ch ng vi khu n Escherichia coli, Salmonella ch t o vacxin ña giá phòng b nh tiêu ch y, phù...
 • 80
 • 208
 • 1

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc
... HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM  TRẦN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP CỦA MỘT SỐ LOÀI VI KHUẨN VIBRIO TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC CHUYÊN NGÀNH: NUÔI ... nhân gây hội chứng Với mục đích làm rõ liên quan nhóm vi khuẩn Vibrio đến bệnh hoại tử gan tụy cấp, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả gây bệnh hoại tử gan tụy cấp số loài vi khuẩn vibrio tôm nuôi ... hội chứng hoại tử gan tụy cấp Vi t Nam 18 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến tượng hoại tử gan tụy tôm nuôi 20 1.4.1 Hoại tử gan tụy tôm MBV HPV 20 1.4.2 Hoại tử gan tụy tôm vi khuẩn ký...
 • 64
 • 216
 • 1

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc
... spp bệnh hoại tử gan tụy cấp số loài vi khuẩn vibrio tôm nuôi nước lợ số tỉnh phía Bắc Đây đề tài nhỏ thuộc đề tàii Hình thái: Nghiên cứu nguyên nhân, tác nhân gây hội chứng hoại tử gan tụy tôm ... Vibrionales Với mục đích làm rõ liên quan nhóm vi khuẩn Vibrio đến bệnh Họ Vibrionaceae Veron, 1965 hoại tử gan tụy cấp, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả gây Giống Vibrio Pacini, 1854 Loài Vibrio ... hầu hết vi khuẩn Vibrio tác nhân gây bệnh Một số loài vi khuẩn Vibrio tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho tôm thứ cấp Theo Lightner (1998), thể tôm khả đề kháng với vi nuôi, chúng vi khuẩn hội...
 • 32
 • 353
 • 0

Luận văn tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi thở máy và một số yếu tố liên quan

Luận văn tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi thở máy và một số yếu tố liên quan
... (46,2%) 3.2.1 S liên quan gi a s ngày th máy v i VPTM 21 3.10: Liên quan gi a s ngày th máy v i VPTM Nh n xét 3.10 b nh nhân b ngày th máy c a n b nh nhân không NKBV (p ...
 • 37
 • 151
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số hiểu biết về bệnh suy giáp trạng bẩm sinhphương pháp thu thập mẫu sàng lọc bệnh suy giáp trạng bẩm sinhphương pháp kỹ thuật sử dụng để xét nghiệm bệnh suy giáp trạng bẩm sinhnghiên cứu nấm phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại cà chua khoai tây vụ đông xuân năm 20082009 tại một số tỉnh phía bắc việt namthực trạng xúc tiến đầu tư trực tiêp nước ngoài tại một số tỉnh phía bắcthực trạng xúc tiến đầu tƣ trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh phía bắc hải phòng vĩnh phúc phú thọ yên bái nghệ an2 thực trạng mạng lưới thông tin kh amp cn phục vụ nông nghiệp nông thôn tại một số tỉnh phía bắcsuy giáp trạng bẩm sinhđần suy giáp trạng bẩm sinhcham soc tre suy giap trang bam sinhtrình sàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh trên thế giới và tại vịêt namsàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh và ý nghĩa của nómột số yếu tố có liên quan với tình trạng suy giáp trạng bẩm sinhnguyễn hữu cát khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại một số tỉnh phía nam nước ta hiện naynghiên cứu bệnh lá vàng greening hại cây ăn quả có múi ở một số tỉnh phía bắc việt nam và đề xuất biện pháp phòng chốngPhân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánHoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Hoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Quản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênMô tả tác động tới kinh tế, xã hội và sử dụng dịch vụ y tế của mô hình câu lạc bộ phụ nữ nhiễm HIV tại quận long biên, thành phố hà nội năm 2016câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập