LUẬN văn NGHIÊN cứu điều CHẾ NHIÊN LIỆU DME từ KHÍ TỔNG hợp TRÊN hệ xúc tác CUO ZNO AL2O3 BIẾN TÍNH với các KIM LOẠI KHÁC NHAU

Luận văn thạc sĩ hóa học nghiên cứu điều chế nhiên liệu DME từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác CUO ZNOγ AL2O3 biến tính với các kim loại khác nhau

Luận văn thạc sĩ hóa học nghiên cứu điều chế nhiên liệu DME từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác CUO ZNOγ AL2O3 biến tính với các kim loại khác nhau
... kết nghiên cứu xúc tác CuO- ZnO/γ -Al2O3 biến tính cho phản ứng tổng hợp DME từ khí tổng hợp hạn chế Xúc tác hai chức cho điều chế DME từ khí tổng hợp CO, H cần có thành phần thực chức tổng hợp ... chung, tác giả tập trung nghiên cứu biến tính Pd vào thành phần xúc tác tổng hợp metanol từ khí tổng hợp, bổ sung Pd vào xúc tác hai chức CuOZnO /Al2O3 tổng hợp DME hạn chế 1.5.3 Hệ xúc tác CuO- ZnO/γ -Al2O3 ... tính xúc tác tăng gấp lần 1.5.6 Hệ xúc tác CuO- ZnO/γ -Al2O3 biến tính với NiO Khác với kim loại biến tính khác, Ni làm tăng hoạt tính xúc tác, tăng độ chuyển hóa CO xúc tác phản ứng tổng hợp...
 • 100
 • 242
 • 0

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU TiO2/HYDROXYAPATITE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG HÓA

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU TiO2/HYDROXYAPATITE VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG HÓA
... hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu quang xúc tác TiO2 1.2 Tình hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu hydroxyapatite 1.3 Tình hình nghiên cứu điều chế ứng dụng vật liệu quang xúc tác ... nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận án Chữ ký Nguyễn Thị Trúc Linh i TÓM TẮT LUẬN ÁN Luận án giải mục tiêu: (1) Nghiên cứu điều chế vật liệu quang xúc tác TiO2/HAp sở TiO2 điều chế từ ... bột chất kết dính vô (photphat) Đề tài: Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2/Hydroxyapatite ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa nhằm góp phần giải vấn đề Để giải tồn trên, mục tiêu luận án là: Nghiên...
 • 114
 • 166
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Biogas nén cho xe tải nhẹ pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Biogas nén cho xe tải nhẹ pot
... nhiên li u thay th hi n ñư c quan tâm nhiên li u khí sinh h c, ñây lo i nhiên li u tái sinh V i lý ñó ñ tài Nghiên c u s d ng nhiên li u biogas nén cho xe t i nh ” c a lu n văn có ý nghĩa to ... ngu n nhiên li u dùng cho phương ti n giao thông v n t i, ñ tài ñánh giá ñư c kh s d ng ñư c khí biogas nén xe t i nh hi n 2.Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: Nhiên li u Biogas ... nh hư ng c a nhiên li u biogas nén ñ n tính kinh t k thu t c a ôtô 4 4.Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TÍNH TH C TI N C A Đ TÀI - Góp ph n vào vi c nghiên c u s d ng nhiên li u Biogas nén cho lo i ñ ng...
 • 26
 • 271
 • 0

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chếtinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
... chế tính chất điện hóa lớp phủ platin compozit chất dẫn điện Luận văn bao gồm nội dung sau: Khảo sát số tính chất vật liệu graphit Chế tạo điện cực Graphit xốp tính chất điện hóa Chế tạo điện cực ... xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken Khảo sát tính chất điện hóa điện cực chế tạo THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hóa chất, thiết bị 1.1 Hóa chất Tinh ... góp vào lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu chế tạo màng phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken phương pháp sol-gel Graphit xốp với đề tài: Nghiên cứu điều chế...
 • 24
 • 66
 • 0

Nghiên cứu điều chế nhiên liệu lỏng sinh học từ rơm rạ việt nam

Nghiên cứu điều chế nhiên liệu lỏng sinh học từ rơm rạ việt nam
... [32] Nếu tận dụng nguồn rơm rạ để sản xuất nhiên liệu sinh học có ý nghĩa to lớn nhiều mặt Vì vậy, luận văn Nghiên cứu điều chế nhiên liệu lỏng sinh học từ rơm rạ Việt Nam SV: Lương Thị Tuyết ... ĐHSP Hà Nội Trường đại học SƯ PHạM Hà NộI Khoa hóa học *********** Lương thị tuyết nga Nghiên cứu điều chế nhiên liệu lỏng sinh học từ rơm rạ việt nam Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Hóa ... xem phương pháp có nhiều lợi để chuyển hoá rơm rạ thành NLSH Đây phương pháp sử dụng để Nghiên cứu điều chế nhiên liệu lỏng sinh học từ rơm rạ Việt Nam SV: Lương Thị Tuyết Nga 22 GVHD: Đặng...
 • 49
 • 109
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx

Luận văn:Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má potx
... nghi m - S n xu t trà rau túi l c có b sung asiaticoside (trà ch c năng) Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a ñ rau (Centella asiatica) l y t làng rau Phư c Yên, huy ... 3g rau khô (tương ñương v i m i túi trà) vào kho ng 24mg Tuy nhiên, hàm lư ng asiaticoside m i túi trà th p r t nhi u Theo kh o sát c a trà rau túi l c s n xu t phòng thí nghi m trà rau ... d ch asiaticoside trà rau ch c ñ ng v t mô hình ngư i ñ có nh ng công b mang tính pháp lí S n xu t th nghi m b t asiaticoside thô trà rau ch c qui mô pilot Tóm l i, rau (Centella asiatica)...
 • 14
 • 721
 • 9

Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng đăng ký học phần trên hệ điều hành Android pdf

Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng đăng ký học phần trên hệ điều hành Android pdf
... ñăng h c ph n, Nghiên c u h ñi u hành Android ñi n tho i ch y h ñi u hành Android, v i giao di n thân thi n Phát tri n mô hình ñơn gi n c a ng d ng ĐKHP c a sinh viên Ngoài ñ tài ñi vào phân ... ñăng h c ph n ch y h ñi u hành Android ñem ñ n thêm công c ti n ích, thu n ti n cho sinh viên ñăng môn h c d dàng Trong ph m vi m c ñích ñưa ra, ñ tài ñi sâu nghiên c u v h ñi u hành Android, ... hoá d a vào thư vi n giao di n phong phú tùy bi n V LibWebCore b n, giao di n ngư i dùng Android ñư c xây d ng d a SGL thành ph n sau: 3D libraries View Free type ViewGroup SQLite 1.3.4.3 Android...
 • 13
 • 277
 • 1

Nghiên cứu điều chế một số montamorillonite hoạt hóa acid và áp dụng xúc tác tổng hợp trọn gói benzaldehid thành benzonitril

Nghiên cứu điều chế một số montamorillonite hoạt hóa acid và áp dụng xúc tác tổng hợp trọn gói benzaldehid thành benzonitril
... thu số mỏ đất sét bentonite miền Nam Việt Nam Xác định thơng số -hóa mẫu montmorillonite điều chế áp dụng xúc tác phản ứng chuyển hóa trọn gói (one pot) benzaldehid thành benzonitril điều ... nhà hóa học khơng ngừng nghiên cứu, phát triển thay đổi xúc tác sử dụng những xúc tác có hiệu quả, an tồn thân thiện Trong số xúc tác hiệu thân thiện nay, montmorillonite chứng tỏ xúc tác hữu dụng ... dung mơi 39 Nghiên cứu Điều chế montmorillonite hoạt hóa acid 9.1 Quy trình điều chế 42 42 9.1.1 Tinh chế montmorillonite từ đất sét thơ 42 9.1.2 Hoạt hóa acid mẫu montmorillonite tinh chế 43 9.2...
 • 212
 • 238
 • 0

Nghiên cứu so sánh quá trình chuyển hóa khí tổng hợp trong hệ phản ứng pha khí và pha lỏng sử dụng xúc tác Co/y -Al2O3

Nghiên cứu so sánh quá trình chuyển hóa khí tổng hợp trong hệ phản ứng pha khí và pha lỏng sử dụng xúc tác Co/y -Al2O3
... sắc ký khí 2.4.2.2 Quá trình hoạt hóa xúc tác Với mục đích so sánh hiệu hai trình chuyển hóa khí tổng hợp pha lỏng pha khí, trình hoạt hóa xúc tác tiến hành tương tự thực phản ứng pha khí Tuy ... Tương tự trình chuyển hóa khí tổng hợp pha khí, trình chuyển hóa khí tổng hợp pha lỏng thực với thiết bị điều chỉnh lưu lượng đầu vào (7) giống hệ phản ứng pha khí Bộ thiết bị phản ứng bao gồm: ... khí tổng hợp hệ phản ứng pha khí pha lỏng sử dụng xúc tác Co/γ -Al2O3 Đồ án em bao gồm ba phần chính: • Phần 1: Tổng quan trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu lỏng thiết bị sử dụng từ...
 • 73
 • 290
 • 0

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 1

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 1
... Giống: Lactobacteriaceae Lactobacterium 1. 1 .1 Giới thiệu vi khuẩn Lactobacillus acidophilus 1. 1 .1. 1 Lòch sử Lactobacillus acidophilus lần phân lập Moro (19 00) từ phân trẻ sơ sinh qua phẫu thuật ... Theo nghiên cứu khác, số 13 chủng phân lập L .acidophilus chủng NCFM có khả đồng hóa cholesterol cao suốt 16 sinh trưởng ‐ 14  ‐    Chương 1: Tổng quan tài liệu Luận văn tốt nghiệp Theo nghiên cứu ... Enterocin 226NWC, AS-48 Enterococcus faecalis S-48 Bacteriocin Bc-48 Enterococcus spp Enteroccins Lactobacillus plantarum A2, BN,C- BN, plantaricin A and D, 11 ,LPCO -1 0 , MI406, NCDO 11 93, lactolin,...
 • 24
 • 1,784
 • 32

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 2

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 2
... số liệu - Phần mềm Excel Phần mềm R ‐ 26  ‐    Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 2. 2 Luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu   Hình 2. 1: Sơ đồ nghiên cứu 27  ‐    Chương 2: Nguyên ... Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 2. 1 Luận văn tốt nghiệp Nguyên vật liệu 2. 1.1 Đòa điểm nghiên cứu - Phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa - Tp.HCM, số 26 8 ... để tạo chủng - Cách tiến hành: gram mẫu 1 0-1 1 0 -2 1 0-3 1 0-4 1 0-5 1 0-6 1 0-7 Môi trường MRS agar Cấy giữ giống Môi trường MRS agar Hình 2. 2: Quy trình phân lập chọn giống vi khuẩn Lactobacillus acidophilus...
 • 19
 • 1,492
 • 36

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 3

Luận văn nghiên cứu tạo chế phẩm Lactobacillus acidophilus - Chương 3
... + + 37 ,8 73 + - + - 178,96 + - - + 18,7 23 + - - - 35 ,5 63 ‐ 55 ‐    Chương 3: Kết bàn luận Luận văn tốt nghiệp Bảng 3. 4: Hệ số phương trình hồi quy b0 b1 b2 b3 44,854 -2 2,926 28,01 -2 6 ,34 - Ta ... 18,7 23 0,44 0,70 0,28 31 ,477 38 ,905 36 ,30 8 35 ,5 63 Z2 Z3 Bảng 3. 3: Chuyển sang hệ trục toạ độ không thứ nguyên STT x0 x1 x2 x3 106 + + + + 12,145 + + + - 62,478 + + - + 5 ,31 4 + + - - 7,776 + - + ... 109,642 5 ,31 4 -3 2,422 14 23, 93 7,776 20,258 155,95 37 ,8 73 69,45 997,107 178,96 122, 13 3229,649 18,7 23 13, 43 27,984 35 ,5 63 66,11 F 131 ,125 106 951,106 1756,6 23 14,779 Tra bảng F0,95(4,2) = 19 ,3 Ta thấy...
 • 21
 • 1,241
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng zns cu alluận văn nghiên cứu tạo chế phẩm lactobacillus acidophilusluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộiluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangđiều chế nhiên liệu dmeluận văn nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè nguyên liệu của công ty chè sông lô tuyên quangluận văn nghiên cứu hành vi ứng xử trong sản xuất kinh doanh của nông hộ trong điều kiện phát triển công nghiệp và đô thị ở vùng giữa thường tín hà nộiluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhluận văn nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn pptluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắcluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắc xuất khẩu tại lạng sơn 2010tài liệu luận văn nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý nƣớc thải tại khu công nghiệp tịnh phong tỉnh quảng ngãi giai đoạn 2012 2020 pptxluận văn nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần vật liệu xây dựng tuấn khanhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt NamMột số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH Toyota Long BiênMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2vu văn CHIến bys kip hoc tieng anh sieu dangGiải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Sacombank Tiền Giang (LV thạc sĩ))ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm nonRèn luyện nghiệp vụ sư phạm với sinh hoạt chuyên đềNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))NGHIÊN cứu CHỐNG sạt lở bờ SÔNG ĐỒNG THÁP, DÙNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC TIẾPPHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN gây sự cố sạt lở bờ SÔNG và đê BAO TỈNH ĐỒNG THÁP39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánChính sách bảo vệ môi trường quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáoCHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốHành vi tổ chức bài giảng chi tiếtPHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nướctiểu luận môn học quản lý nguồn nhân lực xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập