KHÓA LUẬN PHÂN TÍCH PROTEIN HUYẾT THANH bền NHIỆT BẰNG kỹ THUẬT điện DI HAI CHIỀU

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều.docx

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều.docx
... 2.2.4 Phân tích protein kỹ thuật điện di biến tính (SDS-PAGE) 18 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) .19 2.2.6 Thủy phân protein gel enzym trypsin 20 2.2.7 Phân ... băng protein 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) 2-DE kỹ thuật phân tách protein dựa khác điểm đẳng điện khối lượng phân tử gel polyacrylamide Ở chiều điện di thứ ... hiệu nhằm phân tích hệ protein huyết bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều 2-DE Strip có kích thước dải pH khác Kết điện di 2-DE thành công tạo điều kiện cho việc nhận dạng protein bền nhiệt khối...
 • 49
 • 719
 • 9

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều

Phân tích protein huyết thanh bền nhiệt bằng kỹ thuật điện di hai chiều
... 2.2.4 Phân tích protein kỹ thuật điện di biến tính (SDS-PAGE) .18 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) .19 2.2.6 Thủy phân protein gel enzym trypsin .20 2.2.7 Phân ... băng protein 2.2.5 Phân tách protein bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều (2-DE) 2-DE kỹ thuật phân tách protein dựa khác điểm đẳng điện khối lượng phân tử gel polyacrylamide Ở chiều điện di thứ ... phương pháp điện di hai chiều 2-DE khảo sát số điều kiện thực nghiệm có liên quan để thực đề tài Phân tích protein huyết bền nhiệt kỹ thuật điện di hai chiều với mục tiêu thu nhận, phân tách...
 • 51
 • 403
 • 1

luận văn tốt nghiệp kỹkhoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng chọn dòng thuần giống đậu bắp địa phương bằng kỹ thuật điện di protein sds - page

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng chuyên ngành công nghệ giống cây trồng chọn dòng thuần giống đậu bắp địa phương bằng kỹ thuật điện di protein sds - page
... TRỌNG TÍN, 2012 Chọn dòng giống đậu bắp địa phương kỹ thuật điện di protein SDS- PAGE Luận văn tốt nghiệp Kỹ Khoa học trồng Chuyên ngành Công nghệ giống trồng, trường đại học Cần Thơ Cán ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG Tên đề tài: CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP ĐỊA PHƯƠNG BẰNG ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Kỹ ngành Khoa học trồng Chuyên ngành Công nghệ giống trồng với đề tài: CHỌN DÒNG...
 • 52
 • 221
 • 2

THANH LỌC HAI GIỐNG LÚA MÙA CHỦ LỰC MỘT BỤI LÙN (ORYZA SATIVA) VÀ CHÍN TÈO (ORYZA SATIVA) CỦA CÁC TỈNH BẠC LIÊU, KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS-PAGE PROTEIN potx

THANH LỌC HAI GIỐNG LÚA MÙA CHỦ LỰC MỘT BỤI LÙN (ORYZA SATIVA) VÀ CHÍN TÈO (ORYZA SATIVA) CỦA CÁC TỈNH BẠC LIÊU, KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI SDS-PAGE PROTEIN potx
... Bụi Lùn TT Mẫu giống thu thập Một Bụi Lùn Bạc Liêu Một Bụi Lùn Bạc Liêu Một Bụi Lùn Mau Một Bụi Lùn Mau Một Bụi Lùn Kiên Giang Một Bụi Lùn Kiên Giang Tên dòng /giống Một Bụi Lùn Một Bụi Lùn ... Thanh lọc hai giống lúa mùa chủ lực Một Bụi Lùn Chín Tèo ba tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang Mau kỹ thuật Điện Di SDS-PAGE protein ” đề xuất thực Mục tiêu: Thanh lọc thành công hai giống lúa mùa Một Bụi ... Tèo Mau Chín Tèo Mau Chín Tèo Kiên Giang Chín Tèo Kiên Giang Chín Tèo Bạc Liêu Chín Tèo Bạc Liêu Tên dòng /giống Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Chín tèo Tổng số ô/dòng...
 • 11
 • 126
 • 0

xác định dấu phân tử protein tương quan đến mùi thơm của các dòng, giống lúa thơm bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

xác định dấu phân tử protein tương quan đến mùi thơm của các dòng, giống lúa thơm bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... m mùi thơm b ng cách n u cơm, i n di protein thành ph n albumin, i n di protein t ng s K t qu qua ph i n di protein thành ph n Albumin, ã xác nh c băng protein tương quan v i mùi thơm c a lúa, ... VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C C N THƠ -oOo- Quan Th Ái Liên XÁC NH D U PHÂN T QUAN PROTEIN TƯƠNG N MÙI THƠM C A CÁC DÒNG, GI NG LÚA THƠM B NG K THU T I N DI PROTEIN SDS-PAGE Trung tâm Học liệu ĐH Cần ... thơm lúa không thơm nghi ng protein thành ph n albumin có protein tương quan n mùi thơm (Lê Nguy t Ánh, 2005) tài ng d ng kĩ thu t i n di protein SDS-PAGE protein tương quan nh n mùi thơm nh m t...
 • 47
 • 247
 • 1

Báo cáo khoa học phân biệt thịt trâu và thịt bò bằng kỹ thuật PCR

Báo cáo khoa học phân biệt thịt trâu và thịt bò bằng kỹ thuật PCR
... tương đồng trâu, loài khác PCR -trâu, PCR -bò Thực phản ứng PCR theo cặp F & RB (trâu) ; F & RC (bò) với loại DNA mẫu thịt khác heo, gà, trâu, bò, dê, cừu; hỗn hợp DNA mẫu thịt trâu bò; hỗn hợp ... Hình PCR -trâu phát thịt trâu hỗn hợp thịt không xử lý nhiệt Hình cho thấy hỗn hợp thịt không xử lý nhiệt, tỷ lệ thịt trâu thấp mà PCRtrâu phát 0,1% (N5) PCR -trâu phát thịt trâu hỗn hợp thịt xử ... PCRtrâu phát thịt trâu tỷ lệ 0,1 % (M5) Hình PCR -trâu hỗn hợp DNA có nồng độ giảm dần trâu, bò, dê, cừu Hình Giới hạn nồng độ DNA trâu phát PCR -trâu PCR -trâu phát thịt trâu hỗn hợp thịt không xử...
 • 12
 • 44
 • 0

Khảo sát các phương pháp xử lý mẫu phân tích thủy ngân trong thủy sản bằng kỹ thuật HG – AAS

Khảo sát các phương pháp xử lý mẫu phân tích thủy ngân trong thủy sản bằng kỹ thuật HG – AAS
... đề tài Khảo sát phương pháp xử mẫu phân tích thủy ngân thủy sản kỹ thuật HG AAS (Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry)” thực với mong muốn tìm phương pháp xử mẫu phù hợp, ... HG AAS Phương pháp vô hóa ướt với hệ dung môi: HNO3+H2SO4+V2O5 xử dàn Kjeldahl hoàn lưu thích hợp cho kỹ thuật phân tích thủy ngân thủy sản hệ thống HG AAS đề xuất phương pháp xử mẫu ... Giai đoạn xử mẫu Mẫu thủy sản phải cắt nhỏ ra, cân lượng mẫu thích hợp sau đem xử mẫu theo phương pháp tối ưu tìm phần thí nghiệm khảo sát Giai đoạn phân tích thủy ngân máy HG - AAS Kết nối...
 • 48
 • 406
 • 0

chọn dòng thuần giống đậu bắp nhật từ hạt của cây f1 bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

chọn dòng thuần giống đậu bắp nhật từ hạt của cây f1 bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... HỌC CẦN THƠ  CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP NHẬT TỪ HẠT CỦA CÂY F1 BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GIỐNG CÂY TRỒNG SINH ... Đề tài Chọn dòng giống đậu bắp Nhật từ hạt F1 kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE thực nhằm mục tiêu chọn dòng giữ số đặc tính Để chọn dòng ta tiến hành trồng, chăm sóc, theo dõi cá thể chọn cá ... MÔN DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa học trồng – Chuyên ngành Công nghệ giống trồng với đề tài: CHỌN DÒNG THUẦN GIỐNG ĐẬU BẮP NHẬT TỪ HẠT CỦA CÂY F1 BẰNG KỸ THUẬT...
 • 57
 • 227
 • 0

nhận dạng cây con hữu tính trên giống xoài cát hòa lộc bằng kỹ thuật điện di protein sds-page ở huyện cái bè, tỉnh tiền giang

nhận dạng cây con hữu tính trên giống xoài cát hòa lộc bằng kỹ thuật điện di protein sds-page ở huyện cái bè, tỉnh tiền giang
... HỌC CẦN THƠ  NHẬN DẠNG CÂY CON HỮU TÍNH TRÊN GIỐNG XOÀI CÁT HÒA LỘC BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC CÂY TRỒNG CHUYÊN ... giống trồng với đề tài: NHẬN DẠNG CÂY CON HỮU TÍNH TRÊN GIỐNG XOÀI CÁT HÒA LỘC BẰNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG Do sinh viên Huỳnh Hồng Di u thực Kính trình ... Phân biệt hữu tính xoài Cát Hòa Lộc kỹ thuật điện di protein SPS-PAGE huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nghiên cứu nhằm mục tiêu: Phân biệt hữu tính số mọc từ hạt đa phôi giống xoài Cát Hòa Lộc Mục...
 • 60
 • 223
 • 0

tuyển chọn dòng thuần từ chín dòng (giống) nàng thơm chợ đào bằng kỹ thuật điện di protein sds-page

tuyển chọn dòng thuần từ chín dòng (giống) nàng thơm chợ đào bằng kỹ thuật điện di protein sds-page
... ng Nàng Thơm Ch ðào ban ñ u (B môn Di truy n- Gi ng Nông Nghi p) gi ng không thơm làm ñ i ch ng (OM1490): Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 10 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng ... dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 11 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 12 Nàng Thơm Ch ðào dòng Nàng Thơm Ch ðào dòng 13 Nàng Thơm Ch ðào dòng 10 Gi ng không thơm OM 1490 2.1.2 ð a ñi m nghiên ... o c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 34 B ng 3.8 Hàm lư ng amylsoe c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 38 B ng 3.9 Hàm lư ng protein c a dòng Nàng Thơm Ch ðào 35 B ng 3.10 ð tr h ñ b n th gel c a dòng Nàng Thơm...
 • 55
 • 207
 • 0

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều
... tài Khảo sát biểu hệ protein số giống lúa kháng rầy ĐBSCL kỹ thuật điện di hai chiều sử dụng hai phương pháp điện di protein SDS PAGE 2-D (điện di hai chiều) để khảo sát di n protein kháng rầy, ... lượng protein trích tốt, thích hợp để tiếp tục điện di hai chiều Thí nghiệm 3: Kết điện di hai chiều protein giống lúa kháng rầy So với kết điện di SDS PAGE, sau điện di hai chiều, protein giống lúa ... mặt biểu protein thông tin loại protein cụ thể có liên quan đến phản ứng kháng rầy nâu lúa ỏi (Jena, 2010) 2.4 Phân tích protein kháng rầy phương pháp SDS PAGE điện di hai chiều Hệ protein cung...
 • 61
 • 84
 • 0

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều

khảo sát sự biều hiện hệ protein của một số giống lúa kháng rầy ở đồng bằng sông cửu long bằng phương pháp điện di hai chiều
... tài Khảo sát biểu hệ protein số giống lúa kháng rầy ĐBSCL kỹ thuật điện di hai chiều sử dụng hai phương pháp điện di protein SDS PAGE 2-D (điện di hai chiều) để khảo sát di n protein kháng rầy, ... lượng protein trích tốt, thích hợp để tiếp tục điện di hai chiều Thí nghiệm 3: Kết điện di hai chiều protein giống lúa kháng rầy So với kết điện di SDS PAGE, sau điện di hai chiều, protein giống lúa ... mặt biểu protein thông tin loại protein cụ thể có liên quan đến phản ứng kháng rầy nâu lúa ỏi (Jena, 2010) 2.4 Phân tích protein kháng rầy phương pháp SDS PAGE điện di hai chiều Hệ protein cung...
 • 61
 • 85
 • 0

Khóa luận Phân tích và dự báo cung Điều thành công

Khóa luận Phân tích và dự báo cung Điều thành công
... Xác định đường cung điều Việt Nam 51 4.5 Dự báo cung điều 56 4.5.1 Dự báo diện tích trồng điều từ đến năm 2010 56 4.5.2 Dự báo sản lượng điều từ đến năm 2010 60 4.5.3 Dự báo giá điều trung bình ... 2010 66 4.6 Dự báo sản lượng nhân điều giá điều qua đường cung 68 4.6.1 Dự báo sản lượng nhân điều qua đường cung 68 4.6.2 Dự báo giá nhân điều qua đường cung 69 4.7 Xây dựng đường cầu điều Mỹ 70 ... Đường Cung Điều Xuất Khẩu Phụ lục Kết Xuất Dự Báo Diện Tích Trồng Điều Phụ lục Kết Xuất Dự Báo Sản Lượng Điều Thô Phụ lục Kết Xuất Dự Báo Sản Lượng Điều Nhân Phụ lục Kết Xuất Dự Báo Giá Nhân Điều...
 • 112
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính tại công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu quảng namkhóa luận phân tích tình hình tiêu thụ phân bón tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thừa thiên huếkhoa luan phan tich hieu qua su dung von tai doanh nghiep tu nhankhoa luan phan tich hieu qua su dung von cua truong dai hoc thuong maikhoa luan phan tich hieu qua su dung vonkhóa luận phân tích các cấp độ văn hóa doanh nghiệpkhóa luận phân tích tài chínhphân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thứcluyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương phápgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungphân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápphân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hpo nhieu phuong phapphan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dat nhan tu chungĐa dạng hoá dịch vụ tài chính cho xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt namĐa dạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hải PhòngĐào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sở hữu nhà nước thuộc ngành Công nghiệp tỉnh Hà TâyĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng LongĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.PDFĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Thép Nhật Quang giai đoạn 2008-2020Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt namcác giao thức định tuyếngiáo trình tin học đại cương tập 3The Implications Of Economic Globalization On Accounting Case Study Of RomaniaAcademic Writing Guide Part 2 - Assignment TypesFair Value Accounting And Reporting DisclosuresGAAP AND IFRS CONVERGENCE- THE EFFECT ON LEASE ACCOUNTINGPossibilities Of Processing Business Information In Accounting, With Special Regards To Information Technlogy Aspects Modelling Of The Quality Of Accounting Software Through Business InformationReducing Employee Turnover in the Big Four Public Accounting Firmđề cương chi tiết quản trị kinh doanhđề cương chi tiết quản trị kinh doanhThe Classification Of Information And Communication Technology Investment In Financial AccountingFinancial Distress and Bankruptcy Prediction using Accounting, Market and Macroeconomic VariablesThesis Optima Fund
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập