Giáo trình phục hồi chức năng

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 1 pps

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 1 pps
... 79 Chương SINH CẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 81 8 .1 SINH CẢNH VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 81 8 .1. 1 Sinh cảnh vi sinh vật nước 81 8 .1. 2 Sự phân bố vi sinh vật thuỷ ... Chương VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN 14 2 .1 VI KHUẨN THẬT 14 2 .1. 1 Vi khuẩn 14 2 .1. 1 .1 Kích thước hình dạng 14 2 .1. 1.2 Cấu tạo tế bào 16 2 .1. 2 Xạ khuẩn ... Chương MỞ ĐẦU 1. 1 VI SINH VẬT VÀ VI SINH VẬT HỌC Vi sinh vật học ngành khoa học chuyên nghiên cứu vi sinh vật bao gồm: (1) cấu tạo đời sống vi sinh vật; (2) đa dạng sinh học tiến hoá vi sinh vật (3)...
 • 11
 • 288
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 2 ppt

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 2 ppt
... Chương VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN Vi sinh vật nhân nguyên nhóm vi sinh vật màng nhân chia làm hai nhóm nhóm vi khuẩn thật nhóm vi khuẩn cổ 2. 1 VI KHUẨN THẬT Bao gồm nhóm chủ yếu vi khuẩn, xạ khuẩn, vi ... khuẩn lam nhóm vi khuẩn nguyên thủy Mycoplatma, Ricketxi Clamydia 2. 1.1 Vi khuẩn 2. 1.1.1 Kích thước hình dạng Đường kính vi khuẩn dao động từ 0, 2- 2 ,0 μm, chiều dài thể khoảng 2, 0-8 ,0 μm Vi khuẩn có ... lông ngắn ( 7-9 nm), rỗng (đường kính 2- 2 .5nm), số lượng nhiều (25 0-3 00 sợi/tế bào), chất protein mọc bế mặt tế bào vi khuẩn (hình 13) Vi khuẩn G- thường có khuẩn mao, nhiên số vi khuẩn G+ vi khuẩn...
 • 11
 • 188
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 3 pdf

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 3 pdf
... nhóm vi sinh vật có nhân thật bao gồm vi nấm, vi tảo số nguyên sinh động vật 3. 1 VI NẤM 3. 1.1 Đặc điểm chung vi nấm Vi nấm tế bào sinh vật nhân thật, phân bố rộng rải đất, nước không khí Vi nấm ... Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục 29 Chương VI SINH VẬT NHÂN THẬT Vi sinh vật nhân thật bao gồm vi sinh vật ... điều kiện môi trường đặc biệt mà sinh vật bình thường chịu đựng (hình 27) 2.2.1 Vi khuẩn sinh khí mêtan Vi khuẩn sinh metan vi khuẩn kị khí bắt buộc Vi khuẩn sinh mêtan thường thấy đáy thuỷ vực...
 • 11
 • 228
 • 1

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 4 docx

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 4 docx
... chúng ký sinh virut động vật, virut thực vật virut vi khuẩn Nhiều virut động vật nuôi cấy mô tế bào Nuôi cấy tế bào cần thiết cho vi c nghiên cứu virut Đối với virut vi khuẩn người ta dùng vi khuẩn ... vừa tồn nhân 4. 3 HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO CỦA VIRUT 4. 3.1 Kích thước hình dạng virut Virut có kích thước nhỏ dao động từ 5-3 00nm (1nm=1 0-9 m), nên không quan sát thấy virut qua kính hiển vi quang học ... di truyền virut mà người làm nhiều loại vaccin phòng bệnh virut hiểm nghèo người gia súc, gia cầm 4. 2 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VIRUT Virut thường gọi hạt virut chúng chưa có cấu tạo tế bào Virut chứa...
 • 11
 • 210
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 5 pot

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 5 pot
... thước hình thái virut đa dạng, tùy theo loại axitnuleic virut vật chủ virut (hình 55 ) (a) (b) Hình 55 (a) Hình thái virut ARN động vật; (b) Hình thái virut ADN động vật 46 4.3.4.3 Virut đối xứng ... (c) Ảnh chụp Coronavirus qua kính hiển vi điện tử, (d) Ảnh chụp phức hợp Herpes virut qua kính hiển vi điện tử, (e) Ảnh chụp HIV qua kính hiển vi điện tử 45 TMV chứa 95% protein 5% chuỗi đơn ARN ... (b) (c) Hình 53 .(a) Virut đối xứng khối; (b) Ảnh Adenovirus qua kính hiển vi điện tử (c) Cấu trúc Adenovirus (a) (d) (b) (c) (e) Hình 54 (a) Virut đối xứng xoắn có màng bao, (b) Virut đối xứng...
 • 11
 • 226
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 6 ppt

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 6 ppt
... 60 Chương SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT Ở vi sinh vật, sinh trưởng tăng kích thước khối lượng tế bào, phát triển tăng số lượng tế bào Trong số vi sinh vật sinh trưởng phát triển vi ... đòi hỏi chất sinh trưởng khác Vi c loại vi sinh vật không đòi hỏi chất sinh trưởng hai nguyên nhân: vi sinh vật không tự tổng hợp chất sinh trưởng đó, hai trình trao đổi chất loại vi sinh vật tham ... thường Hàm lượng chất sinh trưởng cần thiết khác loài vi sinh vật Vi sinh vật có khác lớn nhu cầu vitamin Vai trò số vitamin hoạt động sống vi sinh vật tóm tắt bảng 59 5 .6 CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN CÁC...
 • 11
 • 169
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 7 doc

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 7 doc
... Mỗi gen vi sinh vật có số đột biến đặc trưng 7. 2 DI TRUYỀN Ở VIRUT Các hạt virut hay virion vật ký sinh nội bào bắt buộc Virut biểu gen chúng sinh sản bên tế bào khác Sự sinh sản virut sinh sôi ... thuộc nhóm - Hiếu khí không bắt buộc: vi sinh vật sinh trưởng điều kiện có oxi lẫn oxi Có oxi chúng sinh trưởng tốt Phần lớn nấm nem nhiều vi khuẩn thuộc nhóm - Vi hiếu khí: vi sinh vật sinh trưởng ... tế bào vi khuẩn phá huỷ chúng Trong số yếu tố sinh học có ảnh hưởng có hại đến vi sinh vật có các chất kích thích kiềm hãm vi sinh vật sinh vitamin, enzim kháng sinh Có ý nghĩa đặc biệt vitamin...
 • 11
 • 204
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 8 pptx

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 8 pptx
... CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 8. 1 SINH CẢNH VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 8. 1.1 Sinh cảnh vi sinh vật nước Vi sinh vật tìm thấy hầu hết thủy vực, thuỷ vực nằm lòng đất Đa số vi sinh vật nước sinh ... tành hợp chất hữu cho sinh vật di dưỡng sử dụng Các vi sinh vật thuộc nhóm vi khuẩn lam, vi khuẩn khoáng dưỡng hoá vô nhóm vi khuẩn sinh mêtan vi sinh vật tham gia tích cực vào vi c cố định lượng ... dưỡng, có khu hệ động thực vật phong phú nên tạo nên khu hệ vi sinh vật phong phú 81 8. 1.2 Sự phân bố vi sinh vật thuỷ vực Vai trò vi sinh vật vòng tuần hoàn vật chất hình dung qui mô nhỏ lấy ví...
 • 11
 • 199
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 9 potx

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 9 potx
... Vibrio cholerae V alginolitycus - Các nấm gây bệnh da - Một số virut gây bệnh polyovirut gây bệnh bại liệt trẻ em, virut gây bệnh đường ruột người, virut gây bệnh cúm, virut hepatitit 8.2.7 Vi ... 198 5 Vi sinh vật học nguồn nước (Dịch từ nguyên tiếng Đức) Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà nội Ford T E., 199 4 Aquatic Microbiology 92 Chương MẦM BỆNH VI SINH VẬT VÀ CƠ CHẾ BẢO VỆ CỦA VẬT CHỦ 9. 1 ... BỆNH VI SINH VẬT 9. 1.1 Mầm bệnh vi khuẩn Vi khuẩn có mặt hầu hết môi trường sống, đa số vi khuẩn có lợi, có số loài vi khuẩn có khả gây bệnh cho người động vật Để gây bệnh cho sinh vật vi khuẩn...
 • 11
 • 170
 • 0

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 10 pps

[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 10 pps
... tác nhân gây bệnh virus, vi khuẩn, nấm sợi, kí sinh Tài liệu tham khảo: Phạm Văn Kim, 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà ... bào B niêm mạc ruột, đường hô hấp thực chức chống vi khuẩn bề mặt niêm mạc • IgD chiếm 0. 2-1 % tổng globulin có nồng độ huyết thấp (0. 5-4 0 mg /100 ml) Cấu tạo gồm hai chuỗi nhẹ kappa lamda hai chuỗi ... điều chỉnh dãng hay khép lại giúp cho vi c gắn, phù hợp với hai định kháng nguyên 100 Hình 85: Cấu tạo kháng thể IgG Các globulin miễn dịch khác: • IgM chiếm 5-1 0% tổng globulin huyết globulin lớn...
 • 5
 • 223
 • 0

giáo trình tâm lý học đại cương

giáo trình tâm lý học đại cương
... n tâm lý Trang 21 ñ a so v i Tâm lý h c ñ i cương Biên so n: Ph m Hoàng Tài b m Nói cách khác, n u tâm lý b m tâm lý ngư i tâm lý c a ñ a tâm lý ngư i, m t s ñ c ñi m c a tâm lý ñ a con, dù tâm ... kho • Tâm lý bình thư ng • Tâm lý không bình thư ng (tâm b nh) II ð I TƯ NG, NHI M V VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U TÂM LÝ H C ð i tư ng • Tâm lý h c ngành khoa h c nghiên c u hành vi trình tâm th ... NGÀNH KHOA H C KHÁC Các phân ngành tâm lý h c Trang GI A TÂM LÝ H C V I CÁC Tâm lý h c ñ i cương • Biên so n: Ph m Hoàng Tài Tâm lý h c b n (lý thuy t): ñ i cương, l ch s TLH, phương pháp lu n...
 • 119
 • 93
 • 0

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 1 ppt

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 1 ppt
... ROH CH2 - CH2 O CH ≡ CH Liên kết bị phá vỡ Cα - H Car - H O-H Car - H O-H N-H O-H N-H - Ho298 , kJ/mol 84 ÷ 10 0 96 ÷ 10 4 50 ÷ 63 34 ÷ 42 ≈0 ÷ 25 ÷ 21 21 ÷ 42 O-H 88 ÷ 10 4 O-H 10 0 ÷ 11 7 §2 ALKYL ... Cơ chế hoạt động hệ xúc tác AlCl3 - HCl sau: C2H4 + HCl + AlCl3 → C2H5+ + AlCl 4- C6H6 + C2H5+ + AlCl 4- → C6H6 - C2H5+ - AlCl 4- C6H6 - C2H5+ - AlCl 4- → C6H5 - C2H5 + AlCl3 + HCl * Điều kiện vận ... thấp : 10 0 ÷ 15 0oC + β etylen/benzen = 0 ,15 ÷ 0,2 + nhiệt độ thiết bị chuyển vị alkyl = 18 0 ÷ 230oC Kết thu etylbenzen có nồng độ 99,9% * Năm 19 70, công nghệ Mobil - Badger xuất công nhận công...
 • 16
 • 186
 • 0

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 2 pot

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 2 pot
... RCH2NH2 RNH2 RCHO RH + + + + + + H2O H2O H2O H2O HCl H2S → RCH3 + R’H + 4H2 → RCOOH ROH RCONH2 RNO2 RCOCl RSH C6H14 + RH + 2H2 + H2 + 2H2 + 3H2 + H2 + H2 Phản ứng hydrocracking RCH2R’ + H2 R ... + H2 → RHN RCHO + H2 → RCH2 OH R2CO + H2 → R2CHOH RCN + H2 → RCH2 NH2 RCOOH + H2 → RCH2 OH + H2O RNO2 + H2 → RNH2 + H2O RHp + H2 → R1Hp + R2Hp 10 RHN + H2 → RHp 11 RHa + H2 → RHp Nhận xét: 1) ... dụ : trình hydrocracking Naphtalen + C-C-C C - C- C C + C-C-C + C-C-C C - C- C - C - C C C Hydro hóa + C-C-C + C-C-C Cracking Quá trình đề hydro hóa Trong công nghệ Lọc dầu, trình đề hydro hóa...
 • 16
 • 192
 • 0

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 3 pot

Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả phần 3 pot
... tổng hợp Butadien - 1 ,3 isopren CH3CH2CH2CH3 - H2 CH2 = CH − CH2 − CH3 - H2 CH3CH−CH2CH3 - H2 CH2 = CH − CH2 − CH3 - H2 CH3 I CH2 = CH − CH = CH2 CH2 = CH − CH = CH2 CH3 CH3 Quá trình tổng hợp ... song song nhau, chẳng hạn như: RCOOH + H2 - H 2O RCHO + H2 RCH2OH + H2 - H2O RCH3 R -C ≡N + H2 R-CH=NH + H2 C6H5OH + 3H2 + H2 R-CH2 -NH2 + H2 R-CH3 + NH3 C6H6 + H2O C6H11OH Do tính chọn lọc phản ... không khí Công nghệ sản xuất 2.1 Phương pháp dehydro hóa oxy hóa đồng thời Metanol Phản ứng chính: CH3OH → HCHO + H2 CH3OH + 1/2 O2 → HCHO + H2O Phản ứng phụ: - Ho = -8 5 ,3 kJ/mol - Ho = 156 ,3 kJ/mol...
 • 16
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình mộcthực tập giáo trình nước ngtj lợgiáo trình sức bền vật liệuđánh giá quá trình thực thi chính sách miễn thủy lợi phí ở đồng bằng sông hồng nguyễn văn song tạp chí kinh tế và phát triển số 184 102012giáo trình tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhgiáo trình đại số tuyến tính ts đỗ duy thuận chủ biên nxb đại học sư phạm trang 165giáo trình quang họcvật lý học giáo trình cơ họctài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật khai thác 1giáo trình phổ cập kiến thứcgiáo trình đồ họagiáo trình quản trị nguồn lựcgiáo trình ngôn ngữ hình thứcgiáo trình lượng giácgiáo trình giải tích mạch109_Math Magic Pick a numberGiáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêuGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨC122_Math Flash Measurement IElectronics and circuits 222THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN MỸ AISCTHỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN vết mổ và một số yếu tố LIÊN QUAN tại KHOA PHẪU THUẬT TIÊU hóa BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2015Vành Euclide các số nguyên đại số (LV thạc sĩ)Future Trends in Leadership DevelopmentGuidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIVInfected Adults and AdolescentsĐề tổng duyệt dự đoán đề thi môn hoá kì thi THPT quốc giaĐánh giá hiệu quả của một dự án học tập liên hệ toán học với thực tiễnĐáp án đề kiểm tra cuối học kì môn học khoa học vật liệu dệtQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Mẫu sổ điểm cá nhân Bậc THCSĐề kiểm tra chương 1 Toán 8Phân tích vành thương trong vành các số nguyên Eisenstein Z ω (LV thạc sĩ)Nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số thảm thực vật phục hồi sau nương rẫy tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 1Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập