Nghiên cứu xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2

Nghiên cứu xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2

Nghiên cứu xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2
... tài nghiên cứu: Nghiên cứu xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 cho luận văn Thạc sĩ Luận văn đƣợc đặt với mục tiêu xác định giá trị động đất thiết ... động đất khu vực dự kiến xây dựng NMĐHN Ninh Thuận Chƣơng 2: Phƣơng pháp xác định giá trị động đất thiết kế cực đại Chƣơng 3: Xác định giá trị động đất thiết kế cực đại cho nhà máy điện hạt nhân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Bùi Trung Thông NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỘNG ĐẤT THIẾT KẾ CỰC ĐẠI CHO NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN Chuyên...
 • 15
 • 70
 • 0

đánh giá ảnh hưởng từ dòng thải nước làm mát của nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2 đến môi trường nước và sinh thái khu vực xung quanh

đánh giá ảnh hưởng từ dòng thải nước làm mát của nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 2 đến môi trường nước và sinh thái khu vực xung quanh
... 12 2011 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 -1m 20 ,7 23 ,2 24,9 26 ,3 26 ,0 23 ,9 22 ,7 23 ,4 23 ,1 21 ,6 22 ,4 21 ,0 20 ,7 -3m 20 ,6 23 ,2 24,5 26 ,4 26 ,0 23 ,9 22 ,5 23 ,2 22, 8 21 ,3 21 ,9 20 ,1 ... 22 ,6 23 ,3 22 ,9 21 ,4 22 ,1 21 ,0 20 ,2 -5m 20 ,2 22, 9 23 ,7 26 ,3 26 ,0 23 ,8 22 ,6 23 ,2 22, 7 21 ,2 21,8 20 ,8 20 ,2 -10m 20 ,0 22 ,7 23 ,5 26 ,3 26 ,0 23 ,9 22 ,6 22 ,6 22 ,0 20 ,9 21 ,5 20 ,6 20 ,0 -15m 19,4 22 ,4 23 ,2 26,3 ... (TS2) Đơn vị: 0C P P 11 12 2011 20 11 20 11 20 11 20 11 20 11 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 Năm 20 ,4 23 ,2 23,9 26 ,3 26 ,0 23 ,8 22 ,6 23 ,3 22 ,9 21 ,6 22 ,3 21 ,2 20,4 -3m 20 ,2 23,0 23 ,8 26 ,3 26 ,0 23 ,8 22 ,6...
 • 114
 • 247
 • 1

Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
... phương pháp luận sử dụng dùng mô hình phát tán thải khí Gauss Lagrange để Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận Ngoài phần Mở đầu Kết luận, ... chất phóng xạ không khí từ hoạt động NMĐHN cần thiết Trên sở yêu cầu trên, Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Viện Nghiên cứu hạt nhân triển khai thực đề tài Nghiên cứu tính toán phát tán thải phóng ... tán thải phóng xạ dạng khí cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nhằm đáp ứng mục tiêu nội dung sau: Mục tiêu: Áp dụng mô hình phân tán để dự báo phạm vi ảnh hưởng thải phóng xạ theo đường lan...
 • 187
 • 213
 • 2

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ổ đối với nhóm lợn Móng Cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ổ đối với nhóm lợn Móng Cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP
... đồ 1: Khối lợng bò lai HF theo nhóm giống Kết nghiên cứu khối lợng nhóm giống lần lợt 382,894kg (đối với nhóm F1), 403,756kg (đối với nhóm F2) 396,16 (đối với nhóm F3) Kết thấp so với kết công ... LUậN 4.1 Khả sinh trỡng đàn bò lai hớng sữa Đánh giá khả sinh trởng gia súc, tiêu khối lợng tính trạng quan trọng Vì nghiên cứu nghiên cứu tính trạng khối lợng đàn bò 4.1.1 Khối lợng sinh, 12 ... so với kết thu dợc Lê Trọng Lạp cộng (2005) nghiên cứu nhóm bò lai 3208,43kg (đối với nhóm F 1), 3568,64kg (đối với nhóm F2) 3501,47kg (đối với nhóm F3) 4.2.3 Sản lợng sữa theo lứa sữa Sản lợng...
 • 41
 • 310
 • 0

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ổ đối với nhóm lợn Móng Cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sống/ổ đối với nhóm lợn Móng Cái tổng hợp bằng chương trình PIGBLUP
... tốt, nhóm lợn cần nghiên cứu nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đàn giống Vì chọn đề tài: Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số sinh sống/ổ nhóm lợn Móng Cái tổng hợp chương ... biệt tính trạng số sinh sống/ổ cao 12,28 con, cao so với số kết công bố trước nghiên cứu lợn Móng Cái hay lợn ngoại Vì tính trạng số sinh sống/ổ cao nên số cai sữa cao giá trị 9,75 Khối ... 0,47 so với kết nghiên cứu Giang Hồng Tuyến (2003) với nhóm lợn MC3000 (12,75 con) cao 0,43 so với số sinh sống/ổ nhóm MC15 (11,85 con) Giá trị số sinh sống/ổ nghiên cứu phù hợp với kết...
 • 55
 • 291
 • 0

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 510
 • 0

nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình pigblup

nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái tổng hợp bằng chương trình pigblup
... lợn Móng Cái tổng hợp 30 4.1.2 Năng suất sinh sản nhóm lợn Móng Cái tổng hợp tính trạng số sinh sống/ổ qua lứa đẻ 35 4.2 Giá trị giống tính trạng số sinh sống/ổ nhóm lợn Móng Cái tổng ... nhóm lợn cần đƣợc nghiên cứu nhằm cải thiện, nâng cao chất lƣợng đàn giống Vì chọn đề tài: Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số sinh sống/ổ nhóm lợn Móng Cái tổng hợp ... + Số sinh sống/ổ (con) + Số cai sữa/ổ (con) + Khối lƣợng sinh /con (kg) + Khối lƣợng cai sữa /con (kg) - Xác định đƣợc giá trị giống tính trạng số sinh sống/ổ lợn Móng Cái tổng hợp - Xác...
 • 56
 • 207
 • 0

Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơ pot

Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơ pot
... Nghiên cứu xác định giá trị tiềm mêtan sinh hóa số loại chất thải hữu – Hồng Cơng Nghĩa – Lớp CNMT K50QN Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Lời cảm ơn Các chữ viết tắt đồ án CTR-HC Chất Thải Rắn Hữu ... án đề tài tập trung vào số loại CTHC điển hình I.2 Mục đích đề tài Xác định giá trị BMP số loại CTHC, giá trị thơng số biểu đạt cho khả phân hủy yếm khí sinh khí mêtan loại CTHC bất kì, thơng số ... Nghiên cứu xác định giá trị tiềm mêtan sinh hóa số loại chất thải hữu – Hồng Cơng Nghĩa – Lớp CNMT K50QN LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo TS.Nguyễn Phạm Hồng Liên giáo...
 • 67
 • 287
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 255
 • 0

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI (ME), NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ (NEm) CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN CHO BÒ SỮA
... đoan rằng: - Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị - Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đợc rõ nguồn gốc Hà ... m cho th y gi a cỏc bi n th tỏi t h p v bi n ch ng subtype v huy t h c cho th y khụng ho c r t ớt cú ph n ng chộo õy l ủi m tr ng i l n cho vi c nghiờn c u nh m t o vacxin cỳm ủ phũng b nh cho ... nh cho m i loi chim, m t s ủ ng v t cú vỳ v c ng i Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 10 - Nhúm virus cỳm B: ch gõy b nh cho ng i - Nhúm virus cỳm C: gõy b nh cho...
 • 96
 • 171
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơ

Luận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơ
... 8693551 -5- Nghiên cứu xác định giá trị tiềm mêtan sinh hóa số loại chất thải hữu – Hoàng Công Nghĩa – Lớp CNMT K50QN Như hiểu giá trị BMP thước đo để đánh giá hiệu sinh khí mêtan loại chất thải đó, ... -7- Nghiên cứu xác định giá trị tiềm mêtan sinh hóa số loại chất thải hữu – Hoàng Công Nghĩa – Lớp CNMT K50QN II TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ HÀ NỘI VÀ TIỀM NĂNG MÊTAN SINH HÓA CỦA ... 27 - Nghiên cứu xác định giá trị tiềm mêtan sinh hóa số loại chất thải hữu – Hoàng Công Nghĩa – Lớp CNMT K50QN + Chất thải từ Khoai môn: vỏ, đầu cuống củ Lượng cần tạo – Xác định lượng chất thải...
 • 71
 • 100
 • 0

Nghiên cứu xác định dư lượng một số kháng sinh trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Nghiên cứu xác định dư lượng một số kháng sinh trong nước thải nhà máy dược phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
... đề tài Nghiên cứu xác định lượng số kháng sinh nước thải nhà máy c phẩm phương pháp sắc lỏng khối phổ , với mục tiêu là: Xây dựng phương pháp xác định đồng thời lượng kháng sinh Clarithromycin, ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ LINH ANH NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN ... Trimethoprim nước thải nhà máy c phẩm LC-MS/MS nồng độ ppb Thẩm định phương pháp phân tích lượng kháng sinh bước đầu ứng dụng phương pháp để đánh giá lượng kháng sinh nước thải nhà máy c phẩm...
 • 121
 • 136
 • 1

NGHIÊN CỨU TAI NẠN ĐỨT GÃY ỐNG TẢI NHIỆT TRONG THIẾT BỊ SINH HƠI CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN KOZLODUY DÙNG CHƯƠNG TRÌNH RELAP5Mod 3.2

NGHIÊN CỨU TAI NẠN ĐỨT GÃY ỐNG TẢI NHIỆT TRONG THIẾT BỊ SINH HƠI CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN KOZLODUY DÙNG CHƯƠNG TRÌNH RELAP5Mod 3.2
... Relap5/Mod 3.2 vòng I nhà máy Kozloduy Hình 1.2 Mô hình Relap5/Mod 3.2 vòng II nhà máy Kozloduy KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 2.1 Trạng nhiệt thủy động nhà máy phụ thuộc vị trí ống đứt/ gãy Giả thiết đưa phân ... nhiều 2.3 Trạng nhiệt thủy động nhà máy trường hợp đứt/ gãy 10 ống giải pháp giảm nhẹ hậu cố 2.3.1 Trạng nhiệt thủy động nhà máy trường hợp đứt/ gãy 10 ống Trong phân tích này, giả thiết tương tự ... nhiệt thủy động nhà máy điện hạt nhân Kozloduy, Bulgaria công nghệ VVER-1000 xảy cố SGTR dùng chương trình RELAP5/Mod 3.2 Các kết tính toán cho thấy trạng thái nhiệt thủy động nhà máy không phụ...
 • 8
 • 269
 • 2

nghiên cứu xác định một số dòng, giống và liều lượng lân bón thích hợp cho đậu tương rau vụ xuân trên đất gia lâm – hà nội

nghiên cứu xác định một số dòng, giống và liều lượng lân bón thích hợp cho đậu tương rau vụ xuân trên đất gia lâm – hà nội
... nghiên cứu ñề tài: “ Nghiên cứu xác ñịnh số dòng, giống liều lượng lân bón thích hợp cho ñậu tương rau ñất Gia Lâm Nội 1.2 Mục ñích yêu cầu ñề tài 1.2.1 Mục ñích - Nghiên cứu ñề tài nhằm xác ... Nghiên cứu ñề tài nhằm xác ñịnh ñược số dòng, giống ñậu tương rau xác ñịnh liều lượng lân bón thích hợp cho giống ñậu tương rau ñiều kiện vụ xuân ñất Gia Lâm Nội 1.2.2 Yêu cầu - Tìm hiểu khả ... lượng lân bón hợp cho ñậu tương rau vụ xuân ñất Gia Lâm Nội - Kết nghiên cứu ñề tài bổ sung thêm tài liệu khoa học ñậu tương rau, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu ñạo sản xuất cho...
 • 133
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vị trí nhà máy điện hạt nhân ninh thuận 1luận văn nghiên cứu xác định giá trị tiềm năng mêtan sinh hóa của một số loại chất thải hữu cơ1 tổng quan tài liệu về nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lạitình hình nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lại ở việt namxác định giá trị đồng tiềncách xác định giá trị đồng tiềncách xác định giá trị đồng hồ logiccách xác định giá trị đồng hồ logic ttđịnh hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp việt namluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnví dụ về xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cơ khí xây lắp điện và phát triển hạ tầng coma18tóm tắt kết quả nghiên cứu xác định tiêu chuẩn phân chia lập địa vi mô cho rừng trồng công nghiệp tại một số vùng sinh thái ở việt namđánh giá hoạt động nhà máy điện hạt nhânnhật bản đóng cửa các nhà máy điện hạt nhânđánh giá quá trình hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân của việt nam với nhật bảnluận văn thạc sĩ chất lƣợng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại tổng công ty cổ phần petrolimexluận văn thạc sĩ CHẤT LƢỢNG tín DỤNG KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNGGiải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hà namGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECTGiải pháp phát triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thƣơng mại bán lẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc hà nộiHiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh tây hà nộiHiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm BSH thăng long thuộc tổng công ty cổ phần bảo hiểm sài gòn hà nộiHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty điện lực miền bắcHiệu quả xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng ƣu đ i của ngân hàng chính sách x hội huyện nam sách, tỉnh hải dƣơngGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp lào sang thị trƣờng việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh của công ty TNHH xây dựng hoàng hiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc marketing dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc phát triển thị trƣờng của công ty cổ phần nam tiến lào caiHoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học công nghiệp quảng ninhPhân tích và dự báo tài chính công ty cổ phần thép bắc việtPhát triển cho vay tín chấp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh trung hòa nhân chínhPhát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thị trường chứng khoán tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đ i ngộ nhân lực tại công ty cổ phần LILAMA 10luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp tƣ nhân may mặc và vận tải hoa việt (2) bài 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập