Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn và xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn và xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES
... hợp, chuyển chất cần phân tích tro mẫu vào dạng dung dịch, để sau xác định theo phương pháp chọn Khi nung chất hữu mẫu bị đốt cháy thành CO2 nước, kim loại chuyển thành dạng muối hay oxit (tro ... thỏi kớch thớch, sau ú l phúng thớch bc x tr v trng thỏi c bn.(Hỡnh 1.23) Hỡnh 1.8 Cỏc quỏ trỡnh din mu c a vo plasma d Cỏc b phn chớnh ca thit b ICP- OES: H thng ICP- OES cú th c chia thnh cỏc ... mạnh, làm căng xé hạt mẫu từ Thêm vào lại hệ kín, nên có áp suất cao làm nhiệt độ sôi lại cao tác nhân phân huỷ mạnh nhất, thúc đẩy trình phân huỷ mẫu nhanh từ từ vào Vì nên việc xử lý mẫu lò vi...
 • 95
 • 201
 • 1

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn và xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES
... HỌC TỰ NHIÊN BÙI MINH TUÂN NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CHIẾT PHÂN ĐOẠN VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG CHÌ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP_ OES Chuyên nghành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN ... Các phương pháp xác định chì 30 1.4.1 Phương pháp phân tích hóa học 30 1.4.1.1 Phương pháp phân tích khối lượng 30 1.4.1.2 Phương pháp phân tích thể tích 30 1.4.2 Phương ... 3.8 Kết phân tích hàm lượng dạng chì có mẫu đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 68 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ chiết phân tích dạng kim loại nặng trầm tích...
 • 16
 • 178
 • 0

Nghiên cứu định tính định lượng curcuminoid toàn phần xác định kích thước của chế phẩm nano curcumin chế tạo bằng phương pháp sol gel

Nghiên cứu định tính và định lượng curcuminoid toàn phần và xác định kích thước của chế phẩm nano curcumin chế tạo bằng phương pháp sol gel
... tài Nghiên cứu định tính định lƣợng curcuminoid toàn phần xác định kích thƣớc chế phẩm nano curcumin chế tạo phƣơng pháp Sol- gel với mục tiêu sau: Xây dựng phương pháp định tính định lượng curcuminoidtoàn ... HỌC DƢỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƢỢNG CURCUMINOIDTOÀN PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƢỚC CỦA CHẾ PHẨM NANO CURCUMIN CHẾ TẠO BẰNG PHƢƠNG PHÁP SOL- GEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC ... dụng định tính định lượng curcuminoid nano curcumin chế tạo phương pháp Sol- gel  Đo kích thước nano curcuminbằng kính hiển vi điện tử quét 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1.Xây dựng quy trình định...
 • 49
 • 408
 • 4

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất nông nghiệp do ảnh hưởng của nước tưới sông nhuệ

Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất nông nghiệp do ảnh hưởng của nước tưới sông nhuệ
... dụng nước tưới sông Nhuệ ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng đất Tại điểm có hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) nước tưới thấp hàm lượng kim loại nặng đất thấp, điểm có hàm lượng kim loại nặng ... kim loại nặng đất thấp Điểm có hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) nước tưới cao hàm lượng kim loại nặng đất cao Như việc sử dụng nước tưới lấy từ sông Nhuệ hàm lượng lượng kim loại nặng (Cu, ... thấy rằng: Việc sử dụng nước tưới sông Nhuệ ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng đất So sánh khu vực nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng nước hàm lượng kim loại nặng đất: điể m đầu nguồn WS1,...
 • 42
 • 253
 • 0

đánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải nước sinh hoạt khu vực thạch sơn - lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

đánh giá hàm lượng một số cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực thạch sơn - lâm thao – phú thọ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... trƣờng nƣớc số khu vực Từ lí trên, lựa chọn đề tài: Đánh giá hàm lƣợng số cation kim loại nặng nƣớc thải nƣớc sinh hoạt khu vực Thạch Sơn - Lâm Thao Phú Thọ phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử Nhiệm ... xác định kim loại phổ phát xạ nguyên tử, đo bƣớc sóng  = 279,5 nm Kết thu đƣợc hàm lƣợng Mn mẫu 0,07  g/g c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử phƣơng pháp phân ... thuộc vào nhiệt độ môi trƣờng hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố l bề dày lớp hấp thụ (cm) N số nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử Nếu gọi C nồng độ nguyên tố phân tích có mẫu đem đo phổ...
 • 86
 • 251
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010
... trọng sâu vào nghiên cứu việc sử dụng vốn cho ngành địa phương cụ thể tỉnh Phú Thọ Vì khóa luận Đánh giá hiệu sử dụng vốn ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 2010 thiết thực có ý nghĩa ... Chương Vốn trình phát triển nông nghiệp Chương Thực trạng việc sử dụng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ Chương Đề xuất giải pháp kiến nghị sử dụng vốn hiệu cho ngành nông nghiệp tỉnh Phú ... II.6: Quy mô vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Phú thọ giai đoạn 2006 - 2010 33 BẢNG 2.7: Cân đối vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 ...
 • 101
 • 165
 • 1

Hiện trạng định hướng sử dụng hợp lí đất nông nghiệp tỉnh phú thọ

Hiện trạng và định hướng sử dụng hợp lí đất nông nghiệp tỉnh phú thọ
... Chương HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ 2.1 Đặc điểm loại đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ Theo kết điều tra nông hoá thổ nhưỡng tỉnh tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh có nhóm đất chính: ... Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 2005 tỉnh Phú Thọ Loại đất Tổng diện tích đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng ... triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ Ngoài ra, khóa luận em thành lập, biên tập đồ: Hành tỉnh Phú Thọ, đồ địa hình tỉnh Phú Thọ, đồ nhiệt độ tỉnh Phú Thọ, đồ lượng mưa tỉnh Phú Thọ, đồ đất tỉnh Phú Thọ, ...
 • 79
 • 443
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn định vị người nói trong môi trường nhiễu

Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn và định vị người nói trong môi trường nhiễu
... Hình 1.1: Phân ño n ngư i nói Nghiên c u phương pháp ñ th c hi n k thu t ñ nh v phân ño n ngư i nói, s d ng s d li u th c t AV16.3, M4 M t cách t ng quát, có k thu t ñ phân ño n ngư i nói: phân Corpus ... làm n n t ng ñ xây d ng phân ño n ti ng nói 4.2.2 Phân ño n ngư i nói theo v trí Sau th c hi n phân lo i ti ng nói/ không ph i ti ng nói, ta s th c hi n phân ño n ti ng nói theo v trí ñ t ñ ng ... thay t i ưu môi trư ng th c t ñ i ngư i nói K t qu c a k thu t phân ño n ngư i nói ñư c s d ng K t c u c a lu n văn làm n n t ng cho K thu t Phân nhóm ngư i nói Các phiên ngư i nói ñư c gán...
 • 13
 • 332
 • 0

Nghiên cứu qui trình chiết tách (±) gossypol từ hạt cây bông gossypium hirsutum

Nghiên cứu qui trình chiết tách (±) gossypol từ hạt cây bông gossypium hirsutum
... đề tài: “NGHIÊN CÚXJ QUI TRÌNH CHIÉT TÁCH (±) GOSSYPOL TỪ HẠT CÂY BÔNG GOSSYPIUMHIRSUTUM' Mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu phương pháp chiết xuất tinh chế (±) gossypol từ hạt Gossypỉum hirsutum ... nghiền cứu - Nghiên cứu qui trình chiết tách gossypol từ hạt Gossypỉum hirsutum - Kiểm tra cấu trúc chất tách - Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến qui trình chiết tách 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 ... số điều kiện qui trình chiết xuất, từ tìm qui trình có hiệu suất cao, góp phần áp dụng vào qui mô sản xuất lớn - - CHƯOÍNG TỎNG QUAN 1.1 Sự tồn gossypol hạt Gossypium hirsutum Gossypol hơp chất...
 • 56
 • 148
 • 0

Nghiên cứu quá trình tách phân đoạn sản phẩm polysaccharide từ nấm linh chi đỏ thứ cấp ở việt nam

Nghiên cứu quá trình tách phân đoạn sản phẩm polysaccharide từ nấm linh chi đỏ thứ cấp ở việt nam
... phát từ điều kiện thuận lợi nhu cần nêu thực đề tài: Nghiên cứu trình tách phân đoạn sản phẩm polysaccharide từ nấm Linh chi đỏ thứ cấp Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu nấm Linh chi ... sàng chưa rõ rệt Kết mở hướng nghiên cứu có triển vọng việc tách chi t hoạt chống HIV từ Linh chi đỏ [6] 1.2 Nấm Linh chi đỏ thứ phế phẩm Linh chi đỏ thứ phế phẩm thu hồi từ nhiều nguồn khác Nguyên ... thí nghiệm lặp tâm CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Mục tiêu nghiên cứu: Phân đoạn sản phẩm cao chi t từ nấm Linh chi đỏ thành sản phẩm (sản phẩm giàu PS sản phẩm nghèo PS chứa nhiều thành phần...
 • 47
 • 394
 • 0

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu
... thư biểu tế bào gan Xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan cộng hưởng từ Đánh giá giá trị cộng hưởng từ theo dõi điều trị ung thư biểu tế bào gan sau nút mạch hóa dầu 3 TỔNG ... tài "Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ chẩn đoán theo dõi điều trị ung thư biểu tế bào gan phương pháp nút mạch hóa dầu nhằm ba mục tiêu sau: tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư biểu ... nhận xét giá trị cộng hưởng từ chẩn đoán ung thư biểu tế bào gan 4.5 GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ GAN TRONG THEO DÕI SAU NÚT ĐỘNG MẠCH GAN BẰNG HÓA DẦU 4.5.1 Đặc điểm hình ảnh sau điều trị 49 Bảng...
 • 71
 • 406
 • 1

Tiểu Luận Nghiên cứu quá trình tạo vải len ứng dụng vải len trong đời sống

Tiểu Luận Nghiên cứu quá trình tạo vải len và ứng dụng vải len trong đời sống
... Ragg sợi len mạnh mẽ thực thành sợi sử dụng nhiều ứng dụng găng tay gồ ghề Sợi len mạnh mẽ, sợi len dài , chải kỹ sợi len với bề mặt cứng Len mềm, sợi len ngắn, chải thô sợi len thường sử dụng để ... xuất len Họ có mắt cho len màu len với mảnh vỡ mà len pha trộn tốt trình sản xuất len với lông động vật từ lô hàng khác Bước trình sản xuất len gọi cọ rửa Điều trình làm len Có máy sử dụng cho trình ... dụng sản phẩm cuối 6.2 Quy trình 2: Trong lĩnh vực cừu nằm sản xuất lớn tài nguyên -len, trình sản xuất len để cừu lông tơ trở thành vải để có thảm len tốt đẹp gì? Có tám bước trình sản xuất len, ...
 • 33
 • 1,898
 • 10

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết xác định cấu trúc hợp chất của cao chiết lá chè đắng ilex kaushe S.Y.UH hu

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết và xác định cấu trúc hợp chất của cao chiết lá chè đắng ilex kaushe S.Y.UH hu
... thuộc vào cấu trúc hóa học hợp chất mà người ta sử dụng phương pháp phổ cụ thể Cấu trúc phức tạp yêu cầu phối hợp phương pháp phổ cao Trong số trường hợp để xác định xác cấu trúc hóa học hợp chất ... đệm nồng độ đường huyết trở mức bình thường, có lô béo tiêm STZ mức cao: 22,2 mg/ml ( đường huyết tăng ổn định sau 10 ngày tiêm) 3.3 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO THÔ VÀ CAO PHÂN ĐOẠN ... 8,3mmol/l (đường huyết mức tương đối cao so với chuột bình thường) So sánh tác dụng hạ đường huyết cao cồn cao nước cao nước có tác dụng hạ đường huyết tốt Điều giải thích khả tách chiết nước...
 • 46
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân loại và xác định địa chỉ ipv4nghiên cứu xử lý nước thải của làng nghề sản xuất miến dong cự đà thanh oai hà nội bằng phương pháp lọc sinh học ngập nướchạch toán chiết khấu bán hàng giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại ở doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ sơ đồ 9hạch toán chiết khấu bán hàng giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại ở doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp hoặc các mặt hàng chịu thuế ttđb hay thuế xuất khẩu sơ đồ 10thức ghi sổ kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mạicsll cua ke toan xac dinh ket qua kinh doanh tai dn tinh thue gtgt theo phuong phap khau tru kinh doanh sp khong chiu thue gtgt va hach toan hang ton kho theo pp ke khai thuong xuyennội dung tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuấtnghiên cứu qui trình phân lập nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm đầu khỉ hericium erinaceus bull fr pers và tách chiết một số polysaccharide có hoạt tính sinh họcnghiên cứu qui trình tách chiết tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất hoạt tính của tinh dầu và curcumin từ cây nghệ vàng curcuma longa l bình dươngnghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng trẻ em bổ sung protein canxi và kẽm từ thịt và xương con cócnghiên cứu qui trình sản xuất lạp xưởng bò lên mennghien cuu quy trinh san xuat nectar va mut deonghiên cứu quá trình chiết xuất astaxanthinnghiên cứu quá trình thủy phân dịch ép đầu tôm thẻ chân trắng bằng enzyme protamexnghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ THƯ VIỆN CỤ THỂ PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC 2017Lời cảm ơn khóa luận tốt nghiệpNâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay của ngân hàng sacombank chi nhánh thanh hóaNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã việt nam – chi nhánh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH CHO VAY dự án đầu tư tại hội sở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH CHO VAY dự án đầu tư tại hội sở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH hóacâu 5 khi đầu tư vào chúng khoán cần quan tâmBáo cáo vĩ mô và thị trường chứng khoán i 2011GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 9 THCS VIỆT VINH BẮC QUANGGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 NĂM 2017 CẢ NĂM 3 CỘTGiáo trình quản lý nhà nước về tài chính côngSỔ BDTX nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về về lĩnh vực giáo dục tiểu họcMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục bảo vệ môi trường đối với môn khoa học lớp 5Nội dung tích hợp VHĐP lớp 5Nghệ thuật điêu khắc phật giáoMỹ thuật ai cập cổ đạiBài thu hoach nhóm 1Giải nhanh hóa học bằng phương pháp bảo toàn electron trung bình6 phương án sơ bộ 2 cầu extradosed
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập