Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat

Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat

Nghiên cứu quá trình trùng hợp gốc kiểm soát mạch một số monome họ (met)acrylat
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CAO DUY TÚ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP GỐC KIỂM SOÁT MẠCH MỘT SỐ MONOME HỌ (MET)ACRYLAT Chuyên ngành: ... 1.4.2.1 Trùng hợp gốc tự (RP) Error! Bookmark not defined 1.4.2.2 Trùng hợp gốc kiểm soát mạch (CRP)Error! Bookmark not defined 1.4.2.3 So sánh trùng hợp gốc kiểm soát mạch với trùng hợp gốc tự ... trùng hợp gốc kiểm soát mạch với trùng hợp gốc tự .Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Đặc trưng phương pháp trùng hợp gốcError! Bookmark not defined Bảng 1.3 Tính chất vật lý số monome họ (met)acrylatError!...
 • 16
 • 150
 • 0

nghiên cứu quá trình tự làm sạch nguồn nước ở một số ao, hồ, ở quận thủ đức

nghiên cứu quá trình tự làm sạch nguồn nước ở một số ao, hồ, ở quận thủ đức
... TRẦN LÊ VƯƠNG Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức -Tài liệu tham khảo -Phụ lục SVTH: TRẦN LÊ VƯƠNG Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức CHƯƠNG 2: ... Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức -Dựa vào thông số phân tích để nghiên cứu, so sánh đánh giá, khả tự làm số ao hồ Thủ Đức từ có biện pháp xử lý cho nguồn nước thải ... Nuôi cá 50 Nghiên cứu trình tự làm nguồn nước số ao, hồ, quận Thủ Đức 2.2.3.5 Một số thực vật có khả làm nguồn nước Các loại thực vật thủy sinh chính: Thủy thực vật sống chìm: loại thủy thực vật...
 • 88
 • 554
 • 1

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metylmetacrylat với sự có mặt của nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metylmetacrylat với sự có mặt của nanoclay
... Sự phụ thuộc trọng lợng phân tử PS vào % nanoclay 3.3.2 Trùng hợp metylmetacrylat mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Metyl metacrylat 700C , thời gian phản ứng 75 phút , chất khơi mào 0.4% Với ... metacrylat mặt nanoclay 3.3.1 Trùng hợp stiren mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Stiren 700C , thời gian phản ứng 45 phút , chất khơi mào 0.3% Với tỉ lệ nanoclay lần lợt 1%, 2%, 3% , 4%, ... lợng phân tử hầu nh không phụ thuộc vào mặt nanoclay Nh điều kiện tối u cho trình trùng hợp nanoclay nanoclay tơng đơng 3.4 Khảo sát tính lý màng polime nanoclay composit Sau tạo màng phơng...
 • 59
 • 510
 • 3

nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamitt và axit acrylic trong lớp nanoclay

nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamitt và axit acrylic trong lớp nanoclay
... 0918.775.368 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... trùng hợp r1 r2 axit acrylic với số loại monome khác đợc trình bày dới bảng sau [45] Bảng 1.7 - Hằng số đồng trùng hợp r1 r2 axit acrylic TT Monome, M1 Acrylic axit Natri acrylat Metacrylic axit ... Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic, với N, N - metylen bisacrrylamit tác nhân đan lới Quy trình: ...
 • 83
 • 295
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit và axit acrylic trong lớp nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit và axit acrylic trong lớp nanoclay
... 0918.775.368 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... chọn đề tài : Nghiên cứu trình trùng hợp acrylamit axit acrylic lớp nanoclay nhằm tìm điều kiện tối u để chế tạo vật liệu poly (acrylamit - co - axit acrylic) clay nanocomposit polyacrylamit clay ... Polyacrylamit Nghiền bi Polyacrylamit clay nanocomposit Tạo màng 2.2.3 - Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit...
 • 83
 • 577
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit vµ axit acrylic trong líp nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp acrylamit vµ axit acrylic trong líp nanoclay
... 1,38 0,33 2,3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acrylic axit Metacrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Acrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Metacrylic axit Natri acrylat Styren Styren n - butyl ... Đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic với có mặt nanoclay - Trớc tiên, tiến hành nghiên cứu trình đồng trùng hợp acrylamit axit acrylic, với N, N - metylen bisacrrylamit tác nhân đan lới Quy trình: ... chọn đề tài : Nghiên cứu trình trùng hợp acrylamit axit acrylic lớp nanoclay nhằm tìm điều kiện tối u để chế tạo vật liệu poly (acrylamit - co - axit acrylic) clay nanocomposit polyacrylamit clay...
 • 83
 • 234
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metyl metacrylat với sự có mặt của nanoclay

Nghiên cứu quá trình trùng hợp stiren và metyl metacrylat với sự có mặt của nanoclay
... lợng phân tử PS vào % nanoclay 3.3.2 Trùng hợp metylmetacrylat mặt nanoclay Tiến hành trùng hợp Metyl metacrylat 700C , thời gian phản ứng 75 phút , chất khơi mào 0.4% Với tỉ lệ nanoclay lần ... trờng hợp PS Thời gian phản ứng lâu phân tử metyl metacrylat cồng kềnh Nhiệt độ phản ứng đợc lựa chọn 700C lựa chọn chất xúc tác 3.3 Khảo sát trình trùng hợp stiren metyl metacrylat mặt nanoclay ... nanoclay với 10% acryamide chèn 400C Cũng cần giải thích thêm 37 400C trình trùng hợp acryamide xảy không đáng kể nên tăng khoảng cách nhỏ 3.2 Khảo sát trình trùng hợp stiren metyl metacrylat mặt nanoclay...
 • 59
 • 660
 • 0

Nghiên cứu quá trình trùng hợp poly(hydroxamicaxit) từ acrylamit và vinylsunfonic axit để tách kim loại đất hiếm neodym, xeri

Nghiên cứu quá trình trùng hợp poly(hydroxamicaxit) từ acrylamit và vinylsunfonic axit để tách kim loại đất hiếm neodym, xeri
... đất hiếm, không kể đến hai nguyên tố đất quan trọng Neodym, Xeri Vì vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp em là: nghiên cứu trình trùng hợp poly(hydroxamic axit) từ acrylamit vinylsulfonic axit để ... dùng để thu hồi ion kim loại, dùng để tách ion kim loại nặng kim loại đất hiệu Hiện nay, có nhiều phương pháp khác để chế tạo nhựa thành phần có chứa nhóm chức hydroxamic axit như: từ polyacrylamit, ... tan monome lỏng pha liên tục Cũng gọi trình trùng hợp huyền phù trình trùng hợp hạt biến thể trình trùng hợp khối, trùng hợp dung dịch Trong trình trùng hợp huyền phù có sử dụng chất hoạt động...
 • 49
 • 280
 • 3

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
... VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU    NGUYỄN TRỌNG THÀNH NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HOLE- BURNING PHỔ BỀN VỮNG TRONG MỘT SỐ VẬT LIỆU THỦY TINH ÔXIT PHA TẠP Eu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU HÀ NỘI ... trình hole burning phổ bền vững số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu Mục tiêu luận án: - Chế tạo hệ vật liệu thuỷ tinh fluoroalumninoborate-Na (Ca) pha tạp ion Eu3 + với tỉ lệ thành phần tạp khác ... hole burning vật liệu thủy tinh pha tạp Sm2+ (cho trình: photon photon) Nguyên lí kích thích lọc lựa phổ huỳnh quang vạch hẹp ion Eu3 + vật liệu thủy tinh Quy trình chế tạo vật liệu thủy tinh...
 • 161
 • 288
 • 1

Nghiên cứu quá trình hole-burning phổ bền vững trong một số - vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

Nghiên cứu quá trình hole-burning phổ bền vững trong một số - vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
... vững số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu Mục tiêu luận án: - Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu thuỷ tinh fluoroalumninoborate Na (Ca) pha tạp ion Eu3 + với tỉ lệ thành phần tạp khác - Nghiên cứu ... trị thông số cường độ Ω2,4,6 dựa lý thuyết Judd-Ofelt phổ huỳnh quang ion Eu3 + Chƣơng Các kết nghiên cứu phổ huỳnh quang vạch hẹp, phổ hole-burning trình hole-burning ion Eu3 + thủy tinh 10Al2O3.90SiO2; ... đặc trưng thủy tỉnh aluminosilicate loại thủy tinh khác 24 Hình 5.22 Phổ hấp thụ UV-Vis thủy tinh aluminosilicate pha tạp Eu3 + (a), không pha tạp (b), không pha tạp, chiếu tia X (c), pha tạp, chiếu...
 • 28
 • 212
 • 2

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOHMgO
... cho trình tổng hợp biodiezel dầu dừa, metanol Xúc tác đợc sử dụng cho trình tổng hợp biodiezel đồ án xúc tác dị thể MgO đợc hoạt hóa NaOH II.1.1 Metanol [38] Rợu đợc sử dụng trình tổng hợp biodiezel ... dới mgKOH/g dầu Nh dầu dừa sẵn sàng cho trình tổng hợp biodiezel II.1.3 Xúc tác cách điều chế xúc tác Quá trình tổng hợp biodiezel sử dụng xúc tác kiềm, axít enzym Tuy nhiên xúc tác kiềm cho ... giá hoạt tính chúng trình tổng hợp biodiezel Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa xúc tác dị thể NaOH/MgO phần nhỏ nỗ lực đó, với mong muốn ngày không xa biodiezel đợc sử dụng...
 • 70
 • 599
 • 9

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiezel từ dầu dừa trên xúc tác dị thể NaOH-MgO
... khụng ch vi nhiờn liu biodiezel 100% (B100) m c vi t l pha trn 20% biodiezel (B20) + An ton chỏy n : Biodiezel cú nhit chp chỏy trờn 100 0C cao hn nhiu so vi diezel vỡ vy biodiezel ớt nguy him ... diezel Cỏc nhiờn liu biodiezel d b phõn hy sinh hc nờn vic bo qun biodiezel cn phi c chỳ trng Do thnh phn cú nhiu gc hidrocacbon no nờn so vi cỏc nhiờn liu biodiezel khỏc thỡ biodiezel da cú bn ... hp biodiezel [29] PHM NG SN 43 HểA DU K47 N TT NGHIP TNG HP BIODIEZEL Da vo lng ca biodiezel v glyxerin tinh khit cú th tớnh c hiu sut ca phn ng : + Hiu sut ca phn ng cú th tớnh theo lng biodiezel...
 • 72
 • 620
 • 4

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi

Nghiên cứu quá trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử lý dầu mỡ trên vải sợi
... đích tẩy rửa định Đồ án nghiên cứu trình tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông sunfat hóa để xử dầu mỡ vải sợi Đồ án tốt nghiệp SVTH: Phạm Thị Luyến_HD1001 PHẦN : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 TỔNG ... tổng hợp từ số dầu thực vật nhƣ dầu dừa, dầu lạc, dầu cám dầu thông Tuy nhiên dựa tính chất tƣơng đồng cấu tạo nhƣ kích thƣớc động học hợp chất terpen có dầu thông chất bẩn bám vải sợi dầu mỡ ... ích sợi tổng hợp Nhiệt độ xử sợi hỗn hợp chịu chi phối loại sợi mỏng manh 1.2.2 Tiền xử vải sợi nguồn nhiễm bẩn 1.2.2.1 Cấu trúc vải Vải đƣợc cấu tạo từ nhiều bó sợi, sợi gồm nhiều sợi...
 • 81
 • 851
 • 13

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH

Nghiên cứu quá trình tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) trên xúc tác NaOH
... chất lượng Biodiesel điều chế từ dầu dừa xúc tác NaOH Thực trình tổng hợp Biodiesel tinh chế Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH với thông số kỹ thuật: Nhệt độ phản ứng: 60°C Hàm lượng xúc tác: 1,1% ... đến trình tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa xúc tác NaOH 3.1.2.1 Nồng độ xúc tác NaOH Tiến hành thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng nồng độ xúc tác NaOH đến độ chuyển hóa metyl este Hàm lượng xúc tác ... thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu dừa) xúc tác NaOH SV Nguyễ n Văn Nam Lớp MT1202 Trang Đồ án tốt nghiệ p Trường Đại học Dân lậ p Hả i Phòng CHƢƠNG I – TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung dầu thực...
 • 38
 • 456
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC) pptx

Luận văn:Nghiên cứu quá trình tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC) pptx
... u s d ng PAC nhà máy c p nư c sinh ho t 6 1.4 Polyaluminium silicate chloride (PASiC) 1.4.1 Tính ch t c a PASiC Polyaluminium silicate chloride (PASiC) có công th c chung AlnSil Cl(3n+4l-m)(OH)m, ... NGHIÊN C U 2.1 Đ i tư ng T ng h p polyaluminium silicate chloride (PASiC) 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.2.1 Phương pháp nghiên c u Polyaluminium silicate chloride (PASiC) m t h p ch t keo t th h ... aluminium chloride b ng lon nhôm th c hi n quy trình t ng h p polyaluminium silicate chloride (PASiC) Ph n 3: So sánh kh keo t gi a h p ch t PASiC t o thành t aluminium chloride, t lon nhôm, polyaluminium...
 • 26
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao pcbnnghiên cứu quá trình chuyển đổi và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ở huyện vụ bản tỉnh nam địnhđề tài tập trung nghiên cứu quá trình hình thành các chính sách pháp luật đất đai tại việt nam qua các thời kì từ đó nhìn nhận lại khái niệm sở hữu toàn dân trong thời đại hiện naynghiên cứu quá trình sáp nhập hợp nhất trong nền kinh tế mới nổi của việt nam 1990 2009nghiên cứu quá trình dhđh cho hs rlptk trong đó knđh được tiếp cận ở góc độ kn riêng gắn với phân môn tập đọc trong chương trình tv đầu cấp thquá trình trùng hợpnghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình hóa họcnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namnghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dưnghiên cứu quá trình truyền nhiệtrut nhan xet khi nghien cuu qua trinh cuu nuoc cua nguyen ai quocnghiên cứu quá trình thực thi chính sách miền thủy lợi phí nông nghiệp tại tỉnh nam địnhPhân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọTổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập