ĐỀ tài HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại TỔNG CÔNG TY cổ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO)

Thực trạng tình hình hoạt động tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam (SOWATCO)..doc

Thực trạng tình hình hoạt động tại Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam (SOWATCO)..doc
... lập Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (các Công ty cổ phần) Công ty liên doanh nước Ngày 26/6/2003 Bộ GTVT QĐ số 1863/QĐ-BGTVT thành lập công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) ... SVTH: Hà Ngọc Bích Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (là Công ty cổ phần, Công ty liên doanh với nước Công ty liên kết  Giai đoạn 2007 đến : Tổng công ty đường sông Miền Nam nhận đònh số 1729/QĐ-TTg ... 2124/QĐ-TCCB-LĐ ngày 18/3/1996 việc thành lập Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty với qui mô gồm quan Tổng công ty, 03 công ty thành viên hạch toán độc lập đơn...
 • 94
 • 315
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần đường sông miền nam (SOWATCO)

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần đường sông miền nam (SOWATCO)
... lập Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (các Công ty cổ phần) Công ty liên doanh nƣớc Ngày 26/6/2003 Bộ GTVT QĐ số 1863/QĐ-BGTVT thành lập công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đƣờng Sông Miền Nam (SOWATCO) ... động kinh doanh 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.4.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm ... doanh Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam Qua báo cáo luận văn này, em hy vọng giúp quý công ty có cách nhìn tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh quý công ty MỤC TIÊU: Nâng cao hiệu kinh doanh...
 • 91
 • 152
 • 0

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam
... Cơng ty Cổ phần Đường sơng Miền Nam CHƯƠNG : Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực Tổng Cơng ty Cổ phần Đường sơng Miền Nam Kết luận GVHD : Th.s Nguyễn Thị Thu Hồ Trang Luận Văn Tốt Nghiệp ... mạnh dạn chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản trị nhân Tổng Cơng ty Cổ phần Đường sơng Miền Nam làm luận văn tốt nghiệp GVHD : Th.s Nguyễn Thị Thu Hồ Trang Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Đồn Thái Bảo ... Luận Văn Tốt Nghiệp 2.1 SVTH: Đồn Thái Bảo TỔNG QUAN VỀ TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SƠNG MIỀN NAM (SOWATCO): Tổng Cơng ty cổ phần Đường sơng Miền Nam hoạt động từ năm 1976, doanh nghiệp nhà nước...
 • 79
 • 179
 • 3

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
... nhân lực tảng chi phối hoạt động khác toàn Công ty Hiện công tác quản trò nguồn nhân lực thực lực nguồn nhân lực hoàn thiện công tác quản trò nguồn nhân lực yêu cầu khách quan Để nâng cao lực nhằm ... viên kích thích nhân viên làm việc, có sách đãi ngộ cho nhân viên công tác xa Trên giải pháp mà Luận văn muốn đóng góp với Công ty nhằm hoàn thiện công tác Quản trò nguồn nhân lực Do thời gian ... đoàn, Tổng công ty nên cân tổng thu nhập nhân viên loại thưởng Nhận thức tình hình lạm phát cao ảnh hưởng nhiều đến đời sống phần đông nhân viên công nhân công ty Tổng công ty nhiều biện pháp...
 • 12
 • 162
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh giải pháp nhằm nâng cap hiệu quả sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần đường sông miền nam (sowataco)

luận văn quản trị kinh doanh giải pháp nhằm nâng cap hiệu quả sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần đường sông miền nam (sowataco)
... lập Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (các Công ty cổ phần) Công ty liên doanh nước Ngày 26/6/2003 Bộ GTVT QĐ số 1863/QĐ-BGTVT thành lập công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) ... 30 Luận Văn Tốt Nghiệp SVTH: Hà Ngọc Bích Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (là Công ty cổ phần, Công ty liên doanh với nước Công ty liên kết Giai đoạn 2007 đến :  Tổng công ty đường sông Miền ... phận sản xuất Với lý trên, em đònh chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần đường sông Miền Nam Qua báo cáo luận văn này, em hy vọng giúp quý công ty có...
 • 95
 • 114
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

THỰC TRẠNG VỀ QUÁ TRÌNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
... Bảo TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO): Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam hoạt động từ năm 1976, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Tổng công ty ... thí điểm chuyển Tổng Công ty sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con, theo thời điểm thành lập Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (các Công ty cổ phần) Công ty liên doanh ... 1863/QĐ-BGTVT thành lập công ty mẹ SOWATCO Đến Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (là Công ty cổ phần, Công ty liên doanh với nước Công ty liên kết 2.1.2 Chức dòch vụ Tổng công ty - Hoạt động thương...
 • 44
 • 175
 • 0

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cổng công ty cổ phần nông sản miền Nam

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cổng công ty cổ phần nông sản miền Nam
... điểm chuyển Tổng Công ty sang tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con, theo thời điểm thành lập Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (các Công ty cổ phần) Công ty liên doanh nước ... 1863/QĐ-BGTVT thành lập công ty mẹ SOWATCO Đến Tổng công ty gồm Công ty mẹ, Công ty (là Công ty cổ phần, Công ty liên doanh với nước Công ty liên kết 2.1.2 Chức dòch vụ Tổng công ty - Hoạt động thương ... tính cạnh tranh, Công ty phải bước thay đổi cách quản lý tồn phát triển, quản nhân yếu tố đònh Với đề tài Hoàn thiện công tác quản trò nhân Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam hy vọng đóng...
 • 82
 • 133
 • 0

Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Nhựa Thúy Hiền

Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Nhựa Thúy Hiền
... Vẫn trì công tác tuyển chọn thờng xuyên để có hội tìm đợc cán công nhân viên giỏi cho Công ty, nhân tài cho đất nớc * Hoàn thiện cấu quản lý: Việc hoàn thiện đổi cấu tổ chức quản Công ty tất ... qua công việc Tại đơn vị Công ty, cán công nhân viên đợc giao trách nhiệm hoàn thành công việc Để nâng cao công việc hiệu lao động, Công ty cần có biện pháp: + Sử dụng khả lao động, bố trí công ... Công ty, hoạt động phúc lợi Công ty có kết tốt, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động, tạo cảm giác an toàn công việc, hoạt động khuyến khích vật chất lẫn tinh thần cho ngời lao động đòi hỏi Công ty...
 • 56
 • 236
 • 5

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự tại công ty xây dựng số 1 Hà Nội ppt

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự tại công ty xây dựng số 1 Hà Nội ppt
... nguyên công ty xây dựng nhà Nội thành lập theo định số 12 9 /QĐ-UB ngày 25 /1/ 1972 UBND thành phố Nội sở sáp nhập công ty lắp ghép nhà số số Ngày 10 /2 /19 93 công ty đổi tên thành công ty xây dựng ... chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị nhân công ty xây dựng số Nội Với mục đích nhằm tìm giải pháp tối ưu để góp phần hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty Ngoài lời ... khoản: (1) 73 01- 0082B Ngân hàng đầu tư phát triển Nội (2) 710 A-0 012 4 Ngân hàng công thương khu vực Đống Đa Công ty xây dựng số 1- Nội doanh nghiệp nhà nước hạng Công ty xây dựng số 1- Nội nguyên...
 • 117
 • 338
 • 3

giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại cà phê thủy mộc

giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại cà phê thủy mộc
... c c a nhân viên T nh ng phân tích trên, vi t ñ gi i pháp nh m hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr ngu n nhân l c t i Vi n thông C n Thơ – H u Giang “Gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr ngu n nhân ... vân tay cho nhân viên m i t ng h p doanh thu, chi phí c a quán 4.2 TH C TR NG V NHÂN S T I QUÁN CÀ PHÊ TH Y M C 4.2.1 Phân b nhân s th i gian làm vi c c a nhân viên 23 B ng 4.1 Phân b nhân s c a ... li u sách nhân s hi n t i có th t s phù h p mang l i hi u qu cao? ð gi i quy t cho th c m c trên, quy t ñ nh ch n ñ tài “Th c tr ng gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr nhân s t i phê Th y...
 • 86
 • 47
 • 0

Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần may sông hồng nam định

Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần may sông hồng nam định
... TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần May Sông Hồng Nam Định ... quy chế trả lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quy chế trả lương Công ty cổ phần May Sông Hồng Nam Định Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương Công ty cổ phần May Sông Hồng ... cho Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định 31 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH 33 2.1.Tổng quan Công ty cổ phần may Sông Hồng...
 • 127
 • 223
 • 1

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và giải pháp hoàn thiện Công ty cổ phần Long Sơn.docx

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và giải pháp hoàn thiện Công ty cổ phần Long Sơn.docx
... báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động công ty Báo cáo em gồm nội dung sau: Phần I: Giới thiệu khái quát công ty Phần II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Phần III: Đánh giá chung ... quỹ cổ đông đóng góp vốn Còn nguồn kinh phí Nguồn vốn kinh doanh tăng 20% công ty tập trung thêm vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 2.5.2 Phân tích bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh ... khả sinh lời thấp Công ty cần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh để tăng khả sinh lời Vì em xin đưa hướng đề tài tốt nghiệp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh giải pháp hoàn thiện 40 ...
 • 40
 • 343
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tổng công ty cổ phần đường sông miền bắcphương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cụng tác kế toán vốn bằng tiền ở cụng ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao cụng nghệ việt namcông ty cổ phần bách hóa miền namcông ty cổ phần đường sắt việt namcông ty cổ phần thủy sản miền namcông ty cổ phần đường sắt phía namcông ty cổ phần việt phương miền namđề tài hoàn thiện công tác quản trị nhân sựhoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công tyhoan thien ong tac quan tri ban hang tai cong ty tnhh 1 thanh vienhoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phẩn tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệhoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xây dựngmột số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhăn sự tại công ty cổ phần xây dựngmột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trung tâmthực trạng quản trị nhân sự và các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trường đại học công nghiệp việt hungĐẠI số 8 TIẾT 19 LUYỆN tậpĐẠI số 8 TIẾT 26Luận văn Thực trạng vấn đề quản lý nguồn nhân lực của công ty dệt may xuất khẩu thành côngBÀI 11 HÌNH THOI 2CÂU GHÉPTiểu luận Các giải pháp đối với vấn đề thông tin bất cân xứng tại Việt NamĐO độ CAO của âmbài tập trắc nghiệm LôgaritThi thu THPT lan 1 THPT ngo gia tuVl7 ung dung dinh luat truyen thang cua anh sang kTIẾT 5 ÁNH SÁNG của một vật tạo bởi GƯƠNG PHẲNGNGUỒN điện DÒNG điện 1VẬT lý 7 TIẾT 13ỨNG DỤNG của ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG của ÁNH SÁNGĐẶC điểm và cấu tạo MẠNG điện TRONG NHÀHAI LOẠI điện TÍCHKhóa luận Thực trạng và giải pháp cho vấn đề bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt NamPHẢN xạ âmGƯƠNG cầu lõm 1GƯƠNG cầu lồi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập