Ứng dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học, sinh học 12 trrung học phổ thông

Ứng dụng thuyết Graph trong dạy học phần Di truyền học - Sinh học 12 trung học phổ thông

Ứng dụng lí thuyết Graph trong dạy học phần Di truyền học - Sinh học 12 trung học phổ thông
... thuyết Graph dạy học phần: Di truyền học - Sinh học 12 Trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Vận dụng thuyết graph vào phần di truyền học , Sinh học 12 THPT nhằm tích cực hóa hoạt động học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ NGỌC MINH ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN: DI TRUYỀN HỌC - SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC ... sở luận thực tiễn việc sử dụng Graph dạy học sinh học nói chung phần Di truyền học , sinh học 12 THPT 3.2 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dụng Graph dạy học phần Di truyền hoc, Sinh học 12...
 • 95
 • 269
 • 0

Ứng dụng thuyết graph trong dạy học phần di truyền học sinh học 12 trung học phổ thông

Ứng dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học  sinh học 12 trung học phổ thông
... thuyết Graph dạy học phần: Di truyền học - Sinh học 12 - Trung học phổ thông" Mục đích nghiên cứu Vận dụng thuyết graph vào phần di truyền học , Sinh học 12 THPT nhằm tích cực hóa hoạt động học ... sở luận thực tiễn việc sử dụng Graph dạy học sinh học nói chung phần Di truyền học , sinh học 12 THPT 3.2 Đề xuất nguyên tắc quy trình xây dụng Graph dạy học phần Di truyền hoc, Sinh học 12 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ NGỌC MINH ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN: DI TRUYỀN HỌC - SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM SINH HỌC...
 • 102
 • 102
 • 0

vận dụng thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – thpt)

vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – thpt)
... Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học Di truyền học (Sinh học 12 THPT) Phạm vi nghiên cứu - thuyết graph ứng dụng vào dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 THPT) - Thực nghiệm sư phạm ... LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12 THPT) 1.1 Lược sử nghiên cứu thuyết graph ứng dụng vào dạy học 1.1.1 Nghiên cứu ứng dụng ... vận dụng thuyết graph dạy học nói chung dạy học phần Di truyền học , Sinh học 12 THPT nói riêng; 6.2 Tìm hiểu thực trạng việc vận dụng graph dạy phần Di truyền học, Sinh học 12 - THPT giáo...
 • 240
 • 395
 • 6

vận dụng thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT)

vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học (sinh học 12 – THPT)
... Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG GRAPH ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12 THPT) 2.1 Xây dựng Graph nội dung dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12 THPT) 2.1.1 Phân tích ... chương trình SGK phần Di truyền học (Sinh 12 - THPT) 2.1.1.1 Phân tích cấu trúc chương trình phần Di truyền học (Sinh học 12- THPT) Phần năm - Di truyền học (Sinh học 12 THPT) được đưa vào ... Sử dụng sách giáo khoa có hiệu dạy học; Rèn luyện lực tư cho học sinh; Dùng graph hướng dẫn học sinh tự học 1.2.6.2 Vai trò graph dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 - THPT) Vận dụng graph...
 • 28
 • 169
 • 0

Vận dụngthuyết graph trong dạy học sinh học 6 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học

Vận dụng lý thuyết graph trong dạy học sinh học 6 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy  học
... trường tiểu học trung học sở Tuy nhiên xã chưa có trường trung học phổ thông, công tác phổ cập học sinh độ tuổi đến trường chưa huy động hết, đội ngũ giáo viên thiếu, chất lượng dạy học chưa cao Trình ... 64 3.5.1 Tình hình quản 64 3.5.2 Một số giải pháp bảo vệ loài thú Pù Hoạt .64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 66 CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 ... 23,10 C 41,30 C 0,40 C 26, 40C 1734,5 mm 150 19 ,6 703,9 86% 65 % 290 mm Ở Quế Phong chế độ mưa, nhiệt ẩm tương đối đồng đến độ cao 300 - 400m; phía Tây, độ cao tăng lên lượng mưa có tăng lên nhiệt...
 • 48
 • 300
 • 3

Vận dụngthuyết Graph trong dạy học sinh học 6 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học

Vận dụng lý thuyết Graph trong dạy học sinh học 6 THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học
... sinh học trường THCS nói chung dạy sinh học nói riêng Trong số giáo viên có sử dụng graph nhiều lúng túng Vì trên, chọn đề tài: Vận dụng thuyết Graph dạy học sinh học THCS nhằm nâng cao chất ... chuyển hoá graph toán học thành graph dạy học Sinh học Các bước nghiên cứu tiến hành theo trình tự như: LÝ THUYẾT GRAPH Chuyển hoá GRAPH DẠY HỌC SINH HỌC Áp dụng DẠY HỌC SINH HỌC BẰNG GRAPH 26 1.3.2.2 ... dụng graph dạy học sinh học THCS Để năm thực trạng sử dụng graph dạy học sinh học THCS Chúng sử dụng phiếu điều tra sau: PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PPDH TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Trong...
 • 98
 • 129
 • 1

Vận dụngthuyết graph trong dạy học giải tích 12 trung học phổ thông

Vận dụng lý thuyết graph trong dạy học giải tích 12 trung học phổ thông
... Cơ sở lí luận thực tiễn việc vận dụng thuyết Graph vào dạy học Toán trung học phổ thông - Chương Vận dụng thuyết Graph vào dạy học giải tích 12 trung học phổ thông - Chương Thực nghiệm sư ... Cách thức vận dụng thuyết Graph dạy học giải tích 12 THPT Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng hợp thuyết Graph dạy học số nội dung chương trình giải tích 12 THPT nâng cao lực vận dụng kiến ... 1.3 Vận dụng thuyết Graph dạy học toán 1.3.1 Những vận dụng thuyết Graph dạy học Toán Vận dụng thuyết Graph dạy học Toán hướng nhà khoa học quan tâm trình thực đổi phương pháp dạy học Vận...
 • 113
 • 80
 • 0

THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN, THỰC NGHIỆM VÀO ĐỌC HIỂU “CẢNH NGÀY HÈ” CỦA NGUYỄN TRÃI

LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN, THỰC NGHIỆM VÀO ĐỌC HIỂU “CẢNH NGÀY HÈ” CỦA NGUYỄN TRÃI
... đồng nghiệp bạn đọc đề tài: thuyết Graph dạy học Ngữ văn, thực nghiệm vào đọc hiểu “Cảnh ngày hè” nguyễn Trãi 10 II Mô tả giải pháp: Bảng so sánh đọc hiểu “Cảnh ngày hè” Nguyễn Trãi theo truyền ... 1.Tên sáng kiến: LÍ THUYẾT GRAPH TRONG DẬY HỌC NGỮ VĂN, THỰC NGHIỆM VÀO ĐỌC HIỂU “CẢNH NGÀY HÈ” CỦA NGUYỄN TRÃI Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Khoa học Sư phạm (Phương pháp dạy học Ngữ văn) Thời gian ... dạy học môn Ngữ văn nói riêng dạy học nói chung thuyết Graph dạy học Ngữ văn 3.1 Từ thuyết Graph đến phương pháp Graph dạy học Graph thuyết có nguồn gốc từ toán học Theo tiếng Anh, graph ...
 • 38
 • 138
 • 0

Tổ chức hoạt động nhận thức tự lực cho học sinh thông qua việc vận dụng thuyết tình huống dạy học (thể hiện qua chương dòng diện trong các môi trường vật 11 THPT)

Tổ chức hoạt động nhận thức tự lực cho học sinh thông qua việc vận dụng lí thuyết tình huống dạy học (thể hiện qua chương dòng diện trong các môi trường vật lí 11 THPT)
... Lý thuyết tình dạy học việc định hớng hoạt động nhận thức tự lực học sinh 1.1 luận điểm xuất phát cho chiến lợc dạy học theo định hớng hoạt động nhận thức tự lực học sinh Dạy học môn khoa học ... động nhận thức tự lực học sinh 1.1 Các luận điểm xuất phát cho chiến lợc dạy học theo định hớng hoạt động nhận thức tự lực học sinh 1.2 Tiến trình chung việc thiết kế hoạt động dạy học tri thức ... Từ cho thấy vận dụng thuyết tình dạy học vào việc tổ chức định hớng hoạt động nhận thức HS cách tự giác, tích cực tự lực cao độ - Để đảm bảo cho học sinh lĩnh hội đợc tri thức cần thiết mà qua...
 • 85
 • 442
 • 2

Vận dụngthuyết kết nối vào dạy học vectơ trong mặt phẳng và ứng dụng của nó ở trường trung học phổ thông

Vận dụng lý thuyết kết nối vào dạy học vectơ trong mặt phẳng và ứng dụng của nó ở trường trung học phổ thông
... sử dụng thuyết kết nối vào dạy học chưa có GV biết thuyết Ngun nhân sử dụng thuyết kết nối dạy học Việt Nam việc vận dụng thuyết kết nối vào dạy học Tuy nhiên, việc ứng dụng thuyết ... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM VŨ HỒNG LINH VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KẾT NỐI VÀO DẠY HỌC “VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA NĨ” TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: luận Phƣơng ... xét tư tưởng Siemens Downes thuyết dạy học cách tân giáo dục Có thể vận dụng thuyết kết nối dạy học chủ đề khác Trong viết này, chúng tơi hướng vào việc vận dụng thuyết kết nối vào nội...
 • 90
 • 75
 • 0

Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh

Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
... thuyết graph dạy học Giải phẫu – Sinh lý ngƣời (2005) 1.4 Ứng dụng phƣơng pháp graph dạy học 1.4.1 Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học Sử dụng phƣơng pháp graph dạy học hƣớng việc đổi phƣơng pháp dạy ... cách học tập hợp tác 2.1.2 Graph hoạt động Graph hoạt động graph mô tả trình tự hoạt động sƣ phạm theo lôgic hoạt động nhận thức nhằm tối ƣu hoá học Graph hoạt động graph mô tả phƣơng pháp dạy học, ... cho học sinh học tập tích cực, chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Vậy quan điểm chung đổi PPDH môn toán trƣờng THPT tổ chức cho học sinh học tập hoạt động hoạt động, tự giác, tích cực, ...
 • 114
 • 911
 • 4

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠSỞ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠSỞ
... th y tinh ñ ng nư c di chuy n t góc ph i lên g n vào giá thí nghi m, c c th y tinh ch a c n 900 di chuy n t góc ph i vào lòng ch u th y tinh, ñ n c n di chuy n t góc ph i vào dư i ch u th y tinh ... nên c n lưu ý ti n ñ th c hi n d y ph i phù h p v i t c ñ thao tác c a h c sinh M T S PH N M M NG D NG H TR TRONG D Y H C SINH H C 3.1 Ph n m m PowerPoint PowerPoint m t ph n m m trình di n, có ... tìm ki m thông tin ð ng th i, t o s xây d ng nhi m v hư ng d n HS t h c - Cho phép k t n i ph n m m d y h c khác có ích nhi u d y h c Sinh h c 3.2 Ph n m m “VIOLET” Violet ph n m m công c giúp cho...
 • 7
 • 383
 • 2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TT TRONG DẠY HỌC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TT TRONG DẠY HỌC
... xuất việc sử dụng CNTT dạy học 2.2.1 Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học Hiện nay, giới người ta phân biệt rõ ràng hình thức ứng dụng CNTT dạy học, Computer Base Training, gọi tắt CBT (dạy dựa vào ... không muốn tụt hậu Ứng dụng CNTT &TT việc dạy học 2.1 Thực trạng ứng dụng CNTT nhà trường phổ thông Từ sớm, trường học nhiều tỉnh thành bắt đầu đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy Hầu hết trường ... chưa khai thác hết ứng dụng to lớn công nghệ thông tin, mà ứng dụng việc sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho tiết học lớp môn văn hoá khác như: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý,...
 • 20
 • 158
 • 1

ứng dụng công nghệ tt trong dạy học

ứng dụng công nghệ tt trong dạy học
... dung: A MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY – HỌC Các hình thức nguyên tắc chung việc ứng dụng CNTT dạy học Một số ứng dụng CNTT dạy học B SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIOLET VÀ THƯ ... trợ việc học tập cho người học 09/13/13 Một số vấn đề việc ứng dụng CNTT dạy học Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học Có thể thấy CBT E-Learning hai hình thức ứng dụng CNTT vào dạy học khác ... trung trao đổi việc ứng dụng CNTT dạy- học hình thức dạy- học dựa vào máy tính (CBT) 09/13/13 Một số vấn đề việc ứng dụng CNTT dạy học Các nguyên tắc việc ứng dụng CNTT dạy học Nguyên tắc chung:...
 • 30
 • 224
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng lí thuyết graph trong dạy học phần di truyền học sinh học 12 – thptứng dụng chương trình vnen trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcứng dụng máy vi tính trong dạy học giải quyết vấn đề chươngsử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhứng dụng máy vi tính trong dạy học vật lýứng dụng máy vi tính trong dạy họcluận văn sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh pptsử dụng sơ đồ hóa graph trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cựcxây dựng và sử dụng sơ đồ hóa graph trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cựcii ứng dụng của working model trong dạy bài tập vật lí phần động lực học chất điểmmột số nguyên tắc sử dụng graph trong dạy học vật lí ở trƣờng thptthực trạng việc sử dụng phƣơng pháp graph trong dạy học vật lísử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy học địa li 12 phần tự nhiên theo định hướng phát triểnsử dụng atlat địa lí việt nam trong dạy học địa lí 12 phần tự nhiên theo định hướng phát triển năng lựcskkn van dung ppdh tich hop trong day hoc dia li thcsNghiên cứu quá trình hấp phụ asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng laterit biến tính với laNghiên cứu chế tạo canxi hydroxyapatit từ vỏ sò thừa thiên huếMetabolic syndrome review 2014MS in child review 2017TIET 103 THAO TAC LAP LUAN BINH LUANTIẾT 92, 93 đặc điểm LOẠI HÌNH của TIẾNG VIỆTtiết 84 THAO tác lập LUẬN bác bỏTIẾT 77 78 hầu TRỜITIẾT 81 NGHĨA của câu (tiếp theo)merge min min tieng anh b1TIẾT 59 BÌNH NGÔ đại cáo (t1)Tiết 62 TÍNH CHUẨN XÁC HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), deploy software trên Windows Server 2012, Server 2008.merge tieng nga giao tiepTiếng Bồ Đào Nha Giao Tiếp Khi Đi Du LịchBảo mật kết nối với VPN FirewallCHUYEN DE MON TIENG VIET TIEU HOCKE HOACH HOAT DONG TO CHUYEN MONCICD technology for devops fieldTIENG A RAP KHI DI DU LICH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập