Nguồn sử liệu hương ước thăng long hà nội trước năm 1945

nguồn sử liệu hương ước thăng long - nội trước năm 1945

nguồn sử liệu hương ước thăng long - hà nội trước năm 1945
... thành chương: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Vài nét hương ước hương ước Thăng Long- Nội Chương 3: Các giai đoạn chuyển đổi hương ước Thăng Long- Nội Chương 4: Lịch sử, văn hóa Thăng Long- ... ước Thăng Long- Nội với khu vực nông thôn Nội ngày CHƯƠNG VÀI NÉT VỀ HƯƠNG ƯỚC VÀ HƯƠNG ƯỚC THĂNG LONG - HÀ NỘI 2.1 Khái niệm hương ước Thực tế sưu tầm nghiên cứu nguồn hương ước Việt Nam ... lịch sử văn hóa Thăng Long - Nội Đóng góp luận án - Làm sáng tỏ đặc trưng hình thức nội dung khối hương ước Thăng Long - Nội với tư cách hương ước đô thị dòng chung hương ước Việt Nam - Làm...
 • 27
 • 145
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nguồn sử liệu hương ước thăng long nội trước năm 1945 của NCS đinh thị thùy hiên

Tóm tắt luận án tiến sĩ nguồn sử liệu hương ước thăng long  hà nội trước năm 1945 của NCS đinh thị thùy hiên
... Chương 1: Tổng quan Chương 2: Khái quát hương ước hương ước Thăng Long- Nội Chương 3: Các giai đoạn chuyển đổi hương ước Thăng Long- Nội Chương 4: Đời sống xã hội Thăng Long- Nội qua hương ... phản ánh so với hương ước trước Với Thăng Long- Nội, nguồn sử liệu hương ước có nhiều giá trị nghiên cứu 4.1 Hương ước nguồn sử liệu quan trọng nghiên cứu Thăng Long- Nội Dù có mật độ, tỷ ... trị sử liệu nguồn Đối tượng nghiên cứu: Hương ước Thăng Long - Nội với tư cách nguồn sử liệu Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu văn hương ước lập trước tháng...
 • 27
 • 525
 • 1

Để có một Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử

Để có một Thăng Long Hà Nội 2000 năm lịch sử
... chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ để ngời viết lịch sử kiến trúc Nội, Việt Nam viết cho đời sau, lẽ công trình, nhà ... tơng lai cách phát huy không nên làm lu mờ đặc điểm lịch sử, cảnh quan di sản kiến trúc II Để Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử: 1 .Hà Nội di sản kiến trúc chứa đựng đầy đủ đặc điểm đô thị ... tồn phố cổ với du lịch thủ đô Nội vào năm 2010 kỷ niệm lịch sử 1000 năm Thế nhng phố cổ Nội, di sản cổ dân tộc bị biến dạng nhanh chóng Nội hình thành 36 phố cổ phố nghề vừa sản xuất,...
 • 11
 • 167
 • 0

Để có một Thăng Long - Nội 2000 năm lịch sử

Để có một Thăng Long - Hà Nội 2000 năm lịch sử
... chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ để ngời viết lịch sử kiến trúc Nội, Việt Nam viết cho đời sau, lẽ công trình, nhà ... động đến kiến trúc Nội 3 Những tồn lớn thành phố .5 II Để Thăng Long - Nội 2000 năm lịch sử Nội - di sản kiến trúc chứa đựng đầy đủ đặc điểm đô thị mang ... tồn phố cổ với du lịch thủ đô Nội vào năm 2010 kỷ niệm lịch sử 1000 năm Thế nhng phố cổ Nội, di sản cổ dân tộc bị biến dạng nhanh chóng Nội hình thành 36 phố cổ phố nghề vừa sản xuất,...
 • 11
 • 188
 • 0

KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GIÁO DỤC THĂNG LONG - NỘI VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

KINH NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GIÁO DỤC THĂNG LONG - HÀ NỘI VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
... hình giáo dục khu vực quốc tế với giáo dục Thăng Long - Nội, Việt Nam, sở xây dựng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu, thực tế, biểu cụ thể lực hội nhập giáo dục Thăng ... dựng, bảo vệ, phát triển quốc gia, dân tộc, Thăng Long - Nội Với giáo dục Pháp - chân trời tiếp xúc mở mang - giáo dục, văn hoá mở sang trang Học sinh, sinh viên trí thức Nội, Việt Nam ... cải cách lực tổ chức sống người Với giáo dục, tự do, tự chủ động lực để giải phóng kích thích tính động, tìm tòi, sáng tạo Vì thế, giáo dục chiến lược phát triển chất mục tiêu giáo dục luôn không...
 • 9
 • 218
 • 1

Nghệ thuật tuyên truyền của báo nội mới qua cuộc thi cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm thăng long nội (từ năm 2001 đến năm 2010)

Nghệ thuật tuyên truyền của báo hà nội mới qua cuộc thi cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm thăng long hà nội (từ năm 2001 đến năm 2010)
... Báo Hànộimới (1997), Hànộimới- chặng đ-ờng lịch sử, Nội 48 Báo Hànộimới ngày, Hànộimới cuối tuần, Nội ngàn năm, Hànộimới điện tử (từ năm 2001 đến năm 2010) 49 Báo Hànộimới (2006), Nội ... thi Cả nước Thủ đô h-ớng tới 1000 năm Thăng Long -Hà Nội 31 Tiểu kết ch-ơng 33 Ch-ơng 2: GIá TRị VĂN HóA TRUYềN THÔNG Về NộI NGàN NĂM QUA CUộC THI Cả NƯớC CùNG THủ ĐÔ HƯớNG TớI 1000 ... (2009), 1000 câu hỏi đáp Thăng Long -Hà Nội, Nxb Nội, Nội 15 Nguyễn Thế Long (1997), Chùa Nội, Nxb Nội, Nội 16 Trần Huy Liệu (2009), Lịch sử Thủ đô Nội, Nxb Lao động, Nội 17...
 • 9
 • 67
 • 0

Nghệ thuật tuyên truyền của báo nội mới qua cuộc thi cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm thăng long nội (từ năm 2001 đến năm 2010)

Nghệ thuật tuyên truyền của báo hà nội mới qua cuộc thi cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm thăng long hà nội (từ năm 2001 đến năm 2010)
... Báo Hànộimới (1997), Hànộimới- chặng đ-ờng lịch sử, Nội 48 Báo Hànộimới ngày, Hànộimới cuối tuần, Nội ngàn năm, Hànộimới điện tử (từ năm 2001 đến năm 2010) 49 Báo Hànộimới (2006), Nội ... thi Cả nước Thủ đô h-ớng tới 1000 năm Thăng Long -Hà Nội 31 Tiểu kết ch-ơng 33 Ch-ơng 2: GIá TRị VĂN HóA TRUYềN THÔNG Về NộI NGàN NĂM QUA CUộC THI Cả NƯớC CùNG THủ ĐÔ HƯớNG TớI 1000 ... (2009), 1000 câu hỏi đáp Thăng Long -Hà Nội, Nxb Nội, Nội 15 Nguyễn Thế Long (1997), Chùa Nội, Nxb Nội, Nội 16 Trần Huy Liệu (2009), Lịch sử Thủ đô Nội, Nxb Lao động, Nội 17...
 • 9
 • 57
 • 0

Thực trạng kiến trúc Nội. Giải pháp bảo tồn phố cổ với du lịch thủ đô Để có một Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử

Thực trạng kiến trúc Hà Nội. Giải pháp bảo tồn phố cổ với du lịch thủ đô Để có một Thăng Long Hà Nội 2000 năm lịch sử
... cha biện pháp để ngành du lịch góp sức vào việc bảo tồn phố cổ, phố cổ tiềm hấp dẫn khách du lịch tới thăm Thủ đô Nhiều du khách chung nhận định rằng: Nội phải thành phố du lịch sắc ... tiết khu phố Nội để công xây dựng Thủ đô bớc đợc cải thiện vững chắc, nhanh chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ http://kilobooks.com ... triển chậm thành mạnh bảo vệ tơng lai cách phát huy không nên làm lu mờ đặc điểm lịch sử, cảnh quan di sản kiến trúc II Để Thăng Long 1 .Hà Nội Nội 2000 năm lịch sử: di sản kiến trúc chứa...
 • 12
 • 221
 • 0

BÀI DỰ THI THĂNG LONG-HÀ NÔI NGHÌN NĂM VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG

BÀI DỰ THI THĂNG LONG-HÀ NÔI NGHÌN NĂM VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG
... Nội nghìn năm Văn hiến Anh hùng nhà sử học Lê Văn Lan, Tòa điện Càn Nguyên vua Lý Thái Tổ cho xây dựng năm đầu định đô Thăng Long Đây công trình kiến trúc quan trọng, việc chọn điểm cao để xây dựng ... thành) Thăng Long Hiện rồng đá (tạc năm 1467) trườn từ tòa điện Kính Thi n triều Lê, khởi dựng từ năm 1428 đỉnh núi Tòa điện hậu thân tòa điện Thi n An (khởi dựng năm 1029) đến lượt mình, Thi n ... Lâm d Vạc Phổ Minh Cũng từ tư liệu : Luận bàn câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Thăng Long-Hà Nội nghìn năm Văn hiến Anh hùng nhà sử học Lê Văn Lan “Tứ đại khí” cách gọi tắt “An nam tứ đại khí” (Bốn...
 • 14
 • 491
 • 0

Cuộc Thi Tìm hiểu "Thăng Long - Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng"

Cuộc Thi Tìm hiểu
... kích chiến lợc đờng không đế quốc Mĩ vào thủ đô, diễn năm: B Năm 1972 Câu 11 Cùng với biểu tợng, vào năm 1999, có thành tích thành phố tiêu biểu khu vực Châu - Thái Bình Dơng quản lý đô thị, bình ... thúc đẩy văn hoá giáo dục, đặc biệt chăm lo cho công dân hệ trẻ, Nội đợc tổ chức giáo dục, khoa học văn hoá Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu: C Thành phố hoà bình Câu 12 nội vinh ... Thành phố hoà bình Câu 12 nội vinh dự đón nhận danh hiệu Thủ đô Anh hùng vào dịp: A Kỉ niệm 990 năm Thăng Long Nội Phần II: tự luận Nguyn ỡnh Thi l mt nh hoỏ, ngh ln Tờn tui ụng ụm trựm sut...
 • 4
 • 222
 • 0

Đáp án cuôch thi Thăng Long - Nội nghìn năm văn hiến

Đáp án cuôch thi Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến
... phố Xanh - Sạch - Đẹp c Thành phố Vì hòa bình d Thành phố Di sản văn hóa giới Câu 12: Nội vinh dự đón nhận danh hiệu "Thủ đô anh hùng" vào dịp nào? a Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Nội b Kỷ ... 990 năm Thăng Long - Nội b Kỷ niệm 30 năm trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ không" c Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô d Kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Nội Phần II: Câu hỏi tự luận Bạn viết không ... trường tháng (trước Cung Văn hóa Hữu nghị Nội) d Quảng trường Ba Đình Câu 10: Trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ không" đập tan tập kích chiến lược đường không đế quốc Mỹ vào Thủ đô, diễn vào năm nào?...
 • 2
 • 174
 • 0

CUỘC THI TÌM HIỂU “Thăng Long Nội ngìn năm văn hiến và anh hùng”

CUỘC THI TÌM HIỂU “Thăng Long – Hà Nội ngìn năm văn hiến và anh hùng”
... Thành phố Vì hòa bình d Thành phố Di sản văn hóa giới Câu 12: Nội vinh dự đón nhận danh hiệu "Thủ đô anh hùng" vào dịp nào? a Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Nội b Kỷ niệm 30 năm trận "Hà Nội ... Thủ đô, diễn vào năm nào? a Năm 1968 b Năm 1972 c Năm 1973 d Năm 1975 Câu 11: Cùng với biểu tượng (kèm ảnh biểu tượng "Vòng người nắm tay nhảy múa"), vào năm 1999, có thành tích thành phố tiêu ... văn hóa giáo dục, đặc biệt chăm lo cho công dân hệ trẻ, Nội Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu nào? a Thành phố giá trị nhân loại b.Thành phố Xanh...
 • 3
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội đào tạo tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lịch sử phát triển của thăng long hà nộilịch sử thǎng long hà nộikiến trúc phố cổ trải qua những thăng trầm lịch sử của thăng long hà nộithăng long hà nộivăn hiến thăng long hà nộihoàng thành thăng long hà nộichùa hà nốt trầm của bản nhạc đất kinh kỳ thăng long hà nộithăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữthăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 5thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 6thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 8thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 4thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 7thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 1thăng long hà nội trong ca dao ngạn ngữ phần 2Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)On thi HKI li 9 li thuyetHoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu coGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhđề tài: Nâng cao kĩ năng làm văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích văn xuôi cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thôngSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGKhối đa diện, Đa diện lồi, đa diện đềuReport giản đồ pha của nước (h2o) và carbon (c)Hãy hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật thống kê kế toán kinh doanh) nâng cấp và sửa chữa TSCĐ trong công tyTNHH may tinh lBộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa họcQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập