Yếu tố giả trinh thám trong tiểu thuyết tên của đóa hồng (umberto eco)

Yếu tố giả trinh thám trong tiểu thuyết tên của đóa hồng (umberto eco)

Yếu tố giả trinh thám trong tiểu thuyết tên của đóa hồng (umberto eco)
... ông làm đề tài luận văn: Yếu tố giả trinh thám tiểu thuyết Tên đóa hồng Umberto Eco” Lịch sử vấn đề 2.1 Về truyện trinh thám giả trinh thám Khái niệm tiểu thuyết trinh thám, dùng để thể loại (genre) ... Cốt truyện giả trinh thám Tên đóa hồng Chƣơng 2: Nhân vật giả trinh thám Tên đóa hồng Chƣơng 3: Ngƣời kể chuyện Tên đóa hồng Đóng góp luận văn Ứng dụng lí thuyết hậu tìm hiểu Tên đóa hồng, muốn ... tác giả Hiện Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu sâu tiểu thuyết Tên đóa hồng vấn đề giả trinh thám tác phẩm Phạm vi, đối tượng mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu yếu tố giả trinh thám Tên...
 • 88
 • 321
 • 4

nghiên cứu tiểu thuyết “tên của đóa hồng” của umberto eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc

nghiên cứu tiểu thuyết “tên của đóa hồng” của umberto eco nhìn từ lý thuyết giải cấu trúc
... biểu tượng, nhân vật, tạo nên “siêu tiểu thuyết luận giải từ góc độ giải cấu trúc Với đề tài Nghiên cứu tiểu thuyết “Tên đóa hồng” nhìn từ thuyết giải cấu trúc , có mong muốn khám tầng sâu ... thuyết cấu trúc đến giải cấu trúc luận 1.1.1 Giải cấu trúc - vấn đề thuật ngữ 1.1.2 Giải cấu trúc phê bình văn học 1.2 thuyết giải cấu trúc Jacques Derrida tác phẩm “Tên đóa hồng” Umberto Eco ... 17 1.1 Từ thuyết cấu trúc đến giải cấu trúc luận 17 1.1.1 Giải cấu trúc – vấn đề thuật ngữ 17 1.1.2 Giải cấu trúc phê bình văn học 22 1.2 thuyết Giải cấu trúc Jacques...
 • 120
 • 149
 • 1

Yếu tố trinh thám trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng qua Bóng Đêm và Bến Bờ

Yếu tố trinh thám trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng qua Bóng Đêm và Bến Bờ
... nghệ thuật thể yếu tố trinh thám hai tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ Đối tượng nghiên cứu phạm vi tư liệu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Yếu tố trinh thám tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ MaVăn Kháng 4.2 Phạm ... Những chủ đề mang màu sắc trinh thám hai tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ Ma Văn Kháng Chương 3: Một số phương thức nghệ thuật thể yếu tố trinh thám hai tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ Số hóa Trung tâm Học ... Với ý thức sáng tạo quan niệm riêng tiểu thuyết trinh thám, Ma Văn Kháng cho đời hai tiểu thuyết Bóng đêm Bến bờ mang ý nghĩa kép vừa tiểu thuyết trinh thám điều tra vừa tiểu thuyết với đặc trưng...
 • 114
 • 285
 • 1

Những yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Việt Hà

Những yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Việt Hà
... nghiên cứu tượng Nguyễn Bình Phương Nguyễn Việt – hai bút tiểu thuyết đáng ý văn xuôi đương đại - 25 - CHƯƠNG – YẾU TỐ HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 2.1 NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ ... tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Nguyễn Việt – hai nhà văn trẻ coi có nỗ lực cách tân sáng tác theo khuynh hướng hậu đại, đồng thời số lượng tiểu thuyết (ở Nguyễn Bình Phương Nguyễn Việt ... chung tiểu thuyết Nguyễn Việt Tất viết Nguyễn Bình Phương giúp có điều kiện thâm nhập vào động sáng tạo, tư tưởng nhà văn, quan niệm nhà văn thể loại, nhiều đề cập tới yếu tố hậu đại tiểu thuyết...
 • 145
 • 293
 • 4

NHỮNG yểu tố hậu HIỆN đại TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯỚNG và NGUYỄN VIỆT hà

NHỮNG yểu tố hậu HIỆN đại TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯỚNG và NGUYỄN VIỆT hà
... nghiên cứu tuợng Nguyễn Bình Phuơng Nguyễn Việt - hai bút tiểu thuyết đáng ý văn xuôi đuơng đại - 25 - CHƯƠNG - YÉU TÓ HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 2.1 NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ ... hậu đại tiểu thuyết hai nhà văn II NỘI DUNG CHƯƠNG I - SỤ VẬN ĐỘNG CỦA TU DUY TIỂU THUYẾT TỪ SAU THỜI KÌ ĐÓI MỚI VÀ XUẤT HIỆN CỦA KHUYNH HƯỚNG HẬU HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM l.lTư tiểu thuyết ... tượng nghiên cứu luận văn tiểu thuyết hai nhà văn Nguyễn Bình Phương Nguyễn Việt 4.2 Tìm hiểu yếu tố hậu đại tiểu thuyết đương đại mong muốn lớn người thực luận văn bước vào thực gặp không khó...
 • 135
 • 131
 • 2

yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phương

yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phương
... loại tiểu thuyết Triển khai đề tài: Yếu tồ kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Nguyễn Bình Phương, làm rõ số vấn đề sau: Thứ khái niệm yếu tố kỳ ảo số vấn đề liên quan Thứ hai khảo sát, phân loại yếu tố kỳ ảo ... vấn đề yếu tố kỳ ảo Chương II: Yếu tố kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Nguyễn Bình Phương Bài tập chuyên đề Ngữ văn Phạm Thị Minh Nguyệt - K54A PHẦN NỘI DUNG Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ YẾU TỐ KỲ ẢO I Khái ... tố kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Đồng thời vai trò, ý nghĩa yếu tố kỳ ảo tổ chức nghệ thuật tác phẩm sức mạnh nhận thức hiệu thẩm mỹ yếu tố kỳ ảo Qua trình nghiên cứu nhận thấy yếu tố kỳ ảo Ngồi sử dụng...
 • 27
 • 138
 • 0

Tài liệu Các yếu tố giúp đột phá trong thương thuyết docx

Tài liệu Các yếu tố giúp đột phá trong thương thuyết docx
... biện pháp mang tính chiến lược có hiệu … Đến thực tiễn Biện pháp dùng quyền lực Để khích lệ người thương lượng bị khiên cưỡng tham gia đàm phán, cách tốt cho họ thấy rằng: tham gia đàm phán, ... hộ làm tăng vị tự tin bàn đàm phán Ảnh: www.helpkidsgrow.com Biện pháp coi trọng Nêu bật lợi ích chung để nâng cao tự tin vô tư thành viên tham gia đàm phán, giúp phá bỏ bế tắc Giữ thể diện cho ... người Các phòng ban đối tác kinh doanh bảo hiểm với công ty Donna sau phải làm việc sức nghĩ tới biện pháp để làm giảm độ tải Donna hiểu điều cho tiến hành liên doanh cách giải vấn đề tốt - Tóm...
 • 4
 • 121
 • 0

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì pptx

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì pptx
... thức tổ chức điểm nhìn mới, đáng ý ba tượng bật: dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật; luân chuyển điểm nhìn người trần thuật nhân vật; gấp bội điểm nhìn Sự dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật Trong ... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... thế, kết hợp điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật thực chất phân tán, gấp bội điểm nhìn Điểm nhìn người kể chuyện lúc thống với nhân vật nhân vật, điểm nhìn lại khác Hiệu nghệ thuật hình...
 • 16
 • 252
 • 1

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới docx

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới docx
... tăng ý thức dân chủ sáng tạo nghệ thuật, nhà văn Việt Nam thời kỳ đổi đem đến cho kỹ thuật tự nhiều cách tân nghệ thuật đáng ý, có nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật Đây phương diện quan trọng ... hiệu hình thức đương đại tiểu thuyết (3) Trong Khải huyền muộn, kỹ thuật lồng tiểu thuyết sử dụng nhuần nhuyễn Người đọc nhìn thấy nhiều điểm nhìn: điểm nhìn người trần thuật, Bạch nhân vật anh: ... khỏi ràng buộc Có thể nói, tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Thuận người thực thành công kỹ thuật phân thân hình thức lồng tiểu thuyết qua cách tạo dựng điểm nhìn nghệ thuật song trùng, tước bỏ...
 • 7
 • 185
 • 0

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới pps

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mới pps
... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... đáng ý ba tượng bật: dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật; luân chuyển điểm nhìn người trần thuật nhân vật; gấp bội điểm nhìn Sự dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật Trong văn học truyền thống, chủ yếu ... thế, kết hợp điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật thực chất phân tán, gấp bội điểm nhìn Điểm nhìn người kể chuyện lúc thống với nhân vật nhân vật, điểm nhìn lại khác Hiệu nghệ thuật hình...
 • 9
 • 203
 • 0

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mớii pps

Nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết Việt Nam thời kì đổi mớii pps
... tăng ý thức dân chủ sáng tạo nghệ thuật, nhà văn Việt Nam thời kỳ đổi đem đến cho kỹ thuật tự nhiều cách tân nghệ thuật đáng ý, có nghệ thuật tổ chức điểm nhìn trần thuật Đây phương diện quan trọng ... nhiên, trước phân tích dịch chuyển điểm nhìn nghệ thuật tiểu thuyết thời đổi mới, thiết tưởng cần có phân biệt mặt lý luận điểm nhìn bên điểm nhìn bên Điểm nhìn bên trường hợp người kể chuyện ... chủ yếu trần thuật theo điểm nhìn Liên Phía sau nhìn Liên nhìn người trần thuật Hai điểm nhìn hướng thường hoà lẫn vào Cũng có lúc, điểm nhìn chuyển sang Mai Lan nhìn chung điểm nhìn nhân vật...
 • 15
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết mười lẻ một đêmnghệ thuật tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết về chiến tranh việt nam sau 1975cuộc sống người lính trở về sau chiến tranh trong tiểu thuyết phố của chu lainghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết ếch của mạc ngônmối quan hệ giữa tưởng tượng sáng tạo và các yếu tố tâm lý khác trong hoạt động vẽ của trẻ 5 6 tuổicác yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư của doanh nghiệpcác yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu đầu tư của doanh nghiệp 11yếu tố phi ngôn ngữ trong thuyết trìnhyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết nguyễn bình phươngvai trò của yếu tố phi ngôn ngữ trong thuyết trìnhyếu tố đạo lý trong tiểu thuyết hồ biểu chánhyếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của phạm thị hoài và nguyễn bình phương qua một số tác phẩm tiêu biểuvấn đề tình yêu và gia đình trong tiểu thuyết tự lực văn đoànyếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại khảo sát qua ba tiểu thuyếtNGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNGĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONTÌM HIỂU GIÁ TRỊ VĂN HÓA - LỊCH SỬ ĐỒNG NAI NĂM 2014Hướng dẫn sử dụng phần mềm tekla BIM cho tư vấn thiết kế dân dụngPhát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán số học 6 ở trường THCSứng dụng phần mềm Violet vào tiết bài tập tin học 6SKKN tiếng anh: IMPROVING WRITING SKILL FOR 9TH GIFTED STUDENTS AT NGA TAN SECONDARY SCHOOL BY PRACTICING SOME DIFFERENT TYPES OF ENGLISH ESSAY WRITINGLí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (LV thạc sĩ)Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7 ở trường THCS Nga LĩnhGiáo dục học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua dạy học phần: Sinh vật và môi trường trong chương trình sinh học 9, tại trường THCS Nga TiếnSKKN tiếng anh: Development of English listening skills for students in grade 9 Chu Van An Secondary School – Nga SonKỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT MÂU THUẪNTích hợp liên môn trong dạy học phần truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ngữ văn 9 ở trường THCS Nga VịnhTích hợp một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn vẽ trang trí lớp 6Giáo trình Kiểm nghiệm thuốcBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànRèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập