Hồi ức và giấc mơ trong “nỗi buồn chiến tranh” dưới góc nhìn thi pháp học

Hồi ức giấc trong nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn thi pháp học

Hồi ức và giấc mơ trong nỗi buồn chiến tranh dưới góc nhìn thi pháp học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ……………………………………………… LƢƠNG THỊ SIM HỒI ỨC VÀ GIẤC MƠ TRONG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH DƢỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC : Lý luận văn học Mã ... lên từ hồi ức giấc thân 46 2.2.2 Hồi ức giấc Kiên ngƣời đồng đội 54 2.2.3 Hồi ức giấc Kiên ngƣời phụ nữ 56 2.3 Điểm nhìn chiến tranh 59 2.3.1 Nhìn chiến tranh từ góc độ ... cạnh nỗi buồn chiến tranh phản ánh tác phẩm nỗi buồn tình yêu, Đỗ ức Hiểu nhận định: "Nỗi buồn chiến tranh nỗi buồn tình yêu thấm vào Kiên phải sống, sống thời hậu chiến u buồn (nỗi buồn hậu chiến) ...
 • 104
 • 32
 • 0

con người trong thơ thiền lý trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại

con người trong thơ thiền lý  trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại
... chuyên biệt nghiên cứu người thơ thi n - Trần góc nhìn thi pháp học đại Luận văn xem xét người thơ thi n góc nhìn thi pháp học đại, đưa cách hiểu người thơ thi n - Trần 4.2.Kết hướng nghiên ... NGƯỜI TRONG THƠ THI N LÝ – TRẦN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI .34 2.1 .Con người thật không địa vị thơ thi n Lý- Trần 34 2.2 .Con người trí tuệ: 50 2.3 .Con người ... biêng biếc xanh Hàn, Lữ làm bốn thơ rõ mối quan hệ hòa hợp thơ thi n, bày mục đích tham thi n học thơ, xem thơ sau đây: "Học thi đương sơ học thi n (Học thơ phải học thi n Vị ngộ thả biến tham chư...
 • 131
 • 102
 • 0

Con người trong thơ thiền lý trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại

Con người trong thơ thiền lý trần dưới góc nhìn thi pháp học hiện đại
... chuyên biệt nghiên cứu người thơ thi n - Trần góc nhìn thi pháp học đại Luận văn xem xét người thơ thi n góc nhìn thi pháp học đại, đưa cách hiểu người thơ thi n - Trần 4.2.Kết hướng nghiên ... NGƯỜI TRONG THƠ THI N LÝ – TRẦN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI .34 2.1 .Con người thật không địa vị thơ thi n Lý- Trần 34 2.2 .Con người trí tuệ: 50 2.3 .Con người ... Hiện thơ thi n giảng dạy trường phổ thông, đại học sau đại học Tìm hiểu, nghiên cứu sâu thơ thi n nói chung, người ương thơ thi n nói riêng việc làm cần thi t Hơn nữa ,người viết vốn thân cửa thi n...
 • 20
 • 8
 • 0

Con người trong truyện ngắn Thạch Lam (Dưới cái nhìn thi pháp học)

Con người trong truyện ngắn Thạch Lam (Dưới cái nhìn thi pháp học)
... nghệ thuật người Thạch Lam đặc điểm nội dung hình thức nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam thể quan niệm nghệ thuật người Xuất phát từ lí thúc tìm hiểu đề tài Con người truyện ngắn Thạch Lam II MỤC ... đẹp người Thạch Lam hướng đến mục đích lọc tâm hồn, tình cảm người Đó nét độc đáo quan niệm người nhà văn 15 II.2 Con người với tư cách cá nhân riêng biệt Con người truyện ngắn Thạch Lam không người ... Thạch Lam không say sưa mô tả trình tha hóa người quy luật khó tránh Cái nhìn người Thạch Lam không mang màu sắc bi quan Thạch Lam mong muốn tin tưởng vào ăn năn, hối hận người Trong truyện ngắn...
 • 42
 • 1,401
 • 8

Về nhân vật Phương, người phụ nữ Hà Nội, chủ đề văn học trong Nỗi buồn chiến tranh

Về nhân vật Phương, người phụ nữ Hà Nội, và chủ đề văn học trong Nỗi buồn chiến tranh
... buồn chiến tranh lại nhà văn, với lo âu sống nghiệp cầm bút Vì vậy, theo tôi, bên cạnh hai chủ đề tình yêu chiến tranh, chủ đề nữa, bao trùm lên tác phẩm, văn học Trong Nỗi buồn chiến tranh, tứ văn ... nghiệp văn chương anh Đặc biệt, hai người Nội Trong khuôn khổ viết này, đề nghị cách đọc cho Nỗi buồn chiến tranh, cách tìm hiểu mối quan hệ Nội - Phụ nữ - Văn học Nỗi buồn chiến tranh tràn ... mà coi chừng nhân tính") - làm ngời sáng vẻ đẹp tình người chiến tranh Một tuyến nhân vật chủ đạo khác Nỗi buồn chiến tranh người phụ nữ qua đời Kiên Trong tiểu thuyết, người phụ nữ thân tình...
 • 50
 • 650
 • 0

chiến tranh qua cái nhìn của bảo ninh erich maria remarque trong nỗi buồn chiến tranh phía tây không có gì lạ

chiến tranh qua cái nhìn của bảo ninh và erich maria remarque trong nỗi buồn chiến tranh và phía tây không có gì lạ
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH _ Nguyễn Thị Thoa CHIẾN TRANH QUA CÁI NHÌN CỦA BẢO NINH ERICH MARIA REMARQUE TRONG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH VÀ PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ ... Bảo Ninh Remarque thể nghiệm kĩ thuật đề tài chiến tranh hai tác phẩm NBCT PTKCGL Chương NỖI BUỒN CHIẾN TRANH VÀ PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ QUA SỰ THỂ HIỆN MỘT KĨ THUẬT MỚI VỚI CÁI NHÌN CHIẾN TRANH ... tượng không – thời gian 64 2.3.3 Biểu tượng 75 Chương 3: NỖI BUỒN CHIẾN TRANH VÀ PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ QUA SỰ THỂ NGHIỆM MỚI VỀ CÁI NHÌN CHIẾN TRANH 86 3.1 Chiến tranh...
 • 126
 • 103
 • 1

người kể chuyện tự ý thức trong nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh

người kể chuyện tự ý thức trong nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh
... thiết lập cấu trúc tự hai lần hư cấu cho phép người kể chuyện Nỗi buồn chiến tranh có hội diện hai vai: người kể chuyện kể sống người lính sau chiến tranh nhân chứng chiến người lính viết tiểu ... ngẫu nhiên Bảo Ninh phải kí ức kinh hoàng chiến tranh kể lại giọng người người lính – nhà văn, tiểu thuyết, kí ức xuất dòng tự truyện, chứng chiến và nằm đặt người kể chuyện Bảo Ninh Cách kết ... tiết, kiện hay hình ảnh truyện kể nằm đặt Bảo Ninh trình sáng tạo Việc lựa chọn kiểu người kể chuyện tự ý thức thiết lập cấu trúc hai lần hư cấu Nỗi buồn chiến tranh trước hết lựa chọn tác giả...
 • 34
 • 368
 • 2

thời gian trần thuật trong nỗi buồn chiến tranh

thời gian trần thuật trong nỗi buồn chiến tranh
... quát thời gian Nỗi buồn chiến tranh II.2 Nghệ thuật xử lí thời gian Nỗi buồn chiến tranh I KHÁI NIỆM THỜI GIAN TRẦN THUẬT THEO QUAN ĐIỂM CỦA GÉRARD GENETTE I.1 Khái niệm thời gian trần thuật ... cấu thành hai lớp: Lớp thời gian trần thuật lớp thời gian trần thuật - Lớp thời gian trần thuật, thời gian truyện kể (le temps du récit); - Lớp thời gian trần thuật, thời gian cốt truyện, câu chuyện ... NIỆM THỜI GIAN TRẦN THUẬT THEO QUAN ĐIỂM CỦA GÉRARD GENETTE I.1 Khái niệm thời gian trần thuật I.2 Những dạng trần thuật cấu trúc truyện kể: II NGHỆ THUẬT XỬ LÝ THỜI GIAN TRONG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH...
 • 31
 • 173
 • 1

hình phản ánh hiện thực trong dấu chân người lính của nguyễn minh châu nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh

Mô hình phản ánh hiện thực trong dấu chân người lính của nguyễn minh châu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh
... tiểu thuyết Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Đóng góp luận văn Trên sở khảo sát Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh, luận văn hình phản ánh thực hai tiểu ... thuyết liên quan đến đề tài Chương 2: hình phản ánh thực Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu Chương 3: hình phản ánh thực Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh 13 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT ... nghiên cứu đề tài hình phản ánh thực Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Luận văn vào tìm hiểu vấn đề liên quan phản ánh thực, hình phản ánh thực văn học...
 • 129
 • 474
 • 1

HÌNH PHẢN ÁNH HIỆN THựC TRONG DẤU CHẦN NGƯỜI LÍNH CỦA NGUYÊN minh châu NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH

MÔ HÌNH PHẢN ÁNH HIỆN THựC TRONG DẤU CHẦN NGƯỜI LÍNH CỦA NGUYÊN minh châu VÀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH
... tiểu thuyết Dấu chân người lỉnh Nguyễn Minh Châu Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Đóng góp luận văn Trên sở khảo sát Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh, luận văn hình phản ánh thực hai tiểu ... nghiên cứu đề tài hình phản ánh thực Dấu chân người lỉnh Nỗi buồn chiến tranh Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Luận văn vào tìm hiểu vấn đề liên quan phản ánh thực, hình phản ánh thực văn học ... hình phản ánh thực Dấu chân người lỉnh Nguyễn Minh Châu Chương 3: hình phản ảnh thực Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh 13 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm phản...
 • 125
 • 53
 • 1

Không gian thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh ăn mày dĩ vãng của chu lai

Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh và ăn mày dĩ vãng của chu lai
... thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày vãng Chu Lai Chương 3: Thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày vãng Chu Lai 10 NỘI DUNG CHƯƠNG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA ... nhà văn Chu Lai tiểu thuyết Ăn mày vãng 27 CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH ĂN MÀY DĨ VÃNG CỦA CHU LAI 32 2.1 Khái lược chung ... Đỉnh đặc biệt Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày vãng Chu Lai 1.2 Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày vãng Chu Lai thời điểm xuất gần dư luận quan tâm đánh giá cao Nỗi buồn chiến tranh...
 • 129
 • 421
 • 8

Cảm quan về hình tượng người anh hùng trong hai tác phẩm thời xa vắng của lê lựu nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh (KL07180)

Cảm quan về hình tượng người anh hùng trong hai tác phẩm thời xa vắng của lê lựu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh (KL07180)
... tốt nghiệp CHƯƠNG CẢM QUAN VỀ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG TRONG HAI TÁC PHẨM “THỜI XA VẮNG” CỦA LÊ LỰU VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH Người nh hùng n n nh n gười nh hùng Đọc tiểu thuyết ... u 1.3.2 Những biểu hi n c ƢƠ VỀ HAI TÁC PHẨ CHIẾ TR ời anh hùng 15 ời anh hùng 17 TƢ “T ỜI XA VẮ ” Ủ ” ƢỜI ANH HÙNG TRONG ỦA LÊ LỰ VÀ “ ỖI BUỒN 20 gƣời anh h ng nhƣ nạn nhân xã hội ... hai t c phẩm ớn viết đề tài chiến tranh Đồng thời hai t c phẩm có c i nhìn kh c ngƣời anh h ng thời chiến Trong chƣơng trình ngữ văn trung học ph thông, học sinh đƣợc tiếp xúc với nhiều t c phẩm...
 • 66
 • 168
 • 3

Quan niệm nghệ thuật về hiện thực con người trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)

Quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh (bảo ninh)
... đề quan niệm nghệ thuật thực người 1.1.1 Quan niệm nghệ thuật thực 1.1.2 Quan niệm nghệ thuật người 1.2 Tác giả Bảo Ninh tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh 1.2.1 Tác giả Bảo Ninh 1.2.2 Tiểu thuyết ... 1.1 Vấn đề quan niệm nghệ thuật thực người 1.1.1 Quan niệm nghệ thuật thực 1.1.2 Quan niệm nghệ thuật người 10 1.2 Tác giả Bảo Ninh tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh 12 ... III: QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TIỂU THUYẾT NỖI BUỒN CHIẾN TRANH 3.1 Con người với lí tưởng, khát vọng cao đẹp 38 3.2 Con người với nỗi ám ảnh khứ chiến tranh 40 3.3 Con...
 • 69
 • 189
 • 2

tóm tắt không gian thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh ăn mày dĩ vãng của chu lai

tóm tắt không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh và ăn mày dĩ vãng của chu lai
... không gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo ninh Ăn mày vãng Chu Lai *** Mối quan hệ không gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày ... chiến tranh sau năm 1975 Chương 2: Không gian nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Ăn mày vãng Chu Lai Chương 3: Thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh ... CHƯƠNG KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH ĂN MÀY DĨ VÃNG CỦA CHU LAI 2.1 Khái lược chung không gian nghệ thuật tiểu thuyết Theo Từ điển thuật ngữ văn học:...
 • 24
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: người kể chuyện trong nỗi buồn chiến tranhbảo ninh và tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranhcảm thức đi tìm thời gian đã mất trong tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninhbao ninh va noi buon chien tranhbao ni nh va noi buon chien tranhphân tích tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranhphân tích truyện nỗi buồn chiến tranhphân tích tác phẩm nỗi buồn chiến tranhtruyện ngắn nỗi buồn chiến tranh của bảo ninhmột số đặc điểm tư duy tiểu thuyết của bảo ninh qua tác phẩm nỗi buồn chiến tranhtiểu thuyết nỗi buồn chiến tranhbai tieu luan ve con nguoi duoi goc nhin của triet hoc và con nguoi trong qua trình doi moicon người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nayphân tích kết thúc nỗi buồn chiến tranhnỗi buồn chiến tranh file pdfDO AN SAN XUAT BIODIESEL TU NGUYEN LIEU CO NGUON GOC DAU MO DONG THUC VATCONG NGHE CHE BIEN THUY HAI SANDE TAI THIET KE HE THONG XU LY THAI SINH HOAT QUAN BINH THANH TP HO CHI MINHCONG NGHE MOI TRONG HOA CHO THU NHAP CAO QUYEN 2 CAY HOA HONGGIONG LUA VA SAN XUAT GIONG LUA TOT PGS TS BUI CHI BUU, TS NGUYEN THI LANGHOA HOC MOI TRUONG (PHAN 1)ENGLISH EXERCISESHOA HOC PHANENGLISH FOR AQUACULTURE DH NHA TRANGDE TAI NGUYEN LY VA THIET BI TRONG NHA MAY DIENKHAO SAT CAC PHUONG PHAP CHIET XUAT, THANH PHAN HOA HOC VA TINH CHAT HOA LY CUA TINH DAU HOA LAI JASMINUM SAMBACGIONG LUA, SAN XUAT HAT GIONG LUA TOT TS NGUYEN THI LANGKHAI QUAT VE HE THONG NANG LUONG GIOGIONG GA VA KY THUAT CHON GIONGKHAM PHA NUOC HOACON TRUNG VA NHEN HAI CAY TRONGĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25 34 tuổi có thu nhập ổn định ở khu vực Thành phố Hồ Chí MinhKY THUAT TRONG CHIET GHEP GIAM CANH HOA HONGXây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp may Việt Nam (tt)CON TRUNG HOC DAI CUONG GS TS NGUYEN VIET TUNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập