Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh nhìn từ tâm thức phật giáo

Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh nhìn từ tâm thức phật giáo

Tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh nhìn từ tâm thức phật giáo
... tâm thức Phật giáo đƣợc bật Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: TÁC PHẨM NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG BỐI CẢNH TIỂU THUYẾT ĐƢƠNG ĐẠI VIỆT NAM CHƢƠNG 2: TIỂU THUYẾT ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH NHÌN TỪ ... 755 CHƢƠNG 3: TÂM THỨC PHẬT GIÁO VÀ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH TRONG TÁC PHẨM ĐỘI GẠO LÊN CHÙA 777 3.1 Tâm thức Phật giáo Nguyễn Xuân Khánh 777 3.2 Nghệ ... thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 1.2.1 Khái niệm tiểu thuyết lịch sử 1.2.2 Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ tiểu thuyết lịch...
 • 111
 • 47
 • 0

Thế giới hình tượng trong đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh nhìn từ văn hóa phật giáo luận văn thạc sĩ ngữ văn

Thế giới hình tượng trong đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh nhìn từ văn hóa phật giáo luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh nguyễn thị mai Thế giới hình tợng Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ văn hóa Phật giáo Chuyên ngành: văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Luận văn thạc ... Phật giáo Chuyên ngành: văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Luận văn thạc ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn văn hạnh nghệ an - 2012 MC LC Trang M U Lý chn ti .8 Lch s ... khúe, x lỏ ba que chng khỏc gỡ bn h lu trong xó hi ngi Vit [35, 49] Cỏi cht ca ụng cu ó lm tiờu tan i s thin lng cui cựng lũng t nhiờn, t di chõn anh nh st xung Trong anh ta, mt cỏi gỡ to ln, kiờu...
 • 112
 • 120
 • 0

nghệ thuật kết cấu trong tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh

nghệ thuật kết cấu trong tiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh
... tác phẩm Chính kết cấu cho thấy kế thừa cách tân nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Khi nghiên cứu tìm hiểu nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh nhận thấy ... người Trong tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, nghệ thuật kết cấu tổ chức cốt truyện công phu, tạo nên nét riêng cho tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Kết cấu phương diện sáng tạo nghệ thuật Nó ... gian Đội gạo lên chùa 22 KẾT LUẬN Với tinh thần dân chủ nhìn nhân tiểu thuyết Đội gạo lên chùa thể kiến giải nhà văn người, lịch sử - văn hóa dân tộc Việt Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh...
 • 26
 • 608
 • 3

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh trong thành tựu văn chương thời đổi mới
... chin u vi k thự, lng S b n ỏp tri bao au thng, mt mỏt Trong trn cn qua xúm ỡnh, gic Phỏp huy ng n bn tiu on khin ngi dõn chy nh nhng n chim mt Trong ụng b xó Chớch b gic hi cung, tra xột vỡ bt c ... hc lp y s phc v trc tip cho cuc khỏng chin Trong ngy gi t bn cụng vic quõn s Vụ Trn khụng v c nờn Hu ó thay mt cha mỡnh v thp nộn hng tng nh n s c Trong ngy gi t cú mt c b Thờu v ngi chng chớnh ... Thalan 47 2.2.2.4 Cuc phiờu lu ca nhng ngi nụng dõn 48 Chng 3: I GO LấN CHA- NHNG NẫT C SC TRONG NGH THUT TIU THUYT 51 3.1 Th gii nhõn vt a dng v s phn v tớnh cỏch 51 3.1.1 Nhõn...
 • 107
 • 377
 • 2

VẤN ĐỀ PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH

VẤN ĐỀ PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH
... ý viết “Tâm thức Phật giáo Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh Phan Trần Thanh Tú đưa nhận định trong Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh thể ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Phật giáo Thiền tông” ... ba chương: Chương 1: Phật giáo văn học quan niệm Phật giáo Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Phật giáo Đội gạo lên chùa , nhìn từ giới hình tượng Chương 3: Phật giáo Đội gạo lên chùa , nhìn từ nghệ ... 2.2.2 Đạo Phật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Trong lời giới thiệu “ Đội gạo lên chùa có đoạn: Đội Gạo Lên Chùa viết theo lối cổ điển, mang tính luận đề ảnh hưởng vai trò quan trọng đạo Phật đời...
 • 86
 • 51
 • 0

quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Đội gạp lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Đội gạp lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI VÀ TÁC GIẢ NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1.1 Một số vấn đề lí luận về quan niệm nghệ thuật về người 1.1.1 Khái niệm Theo từ ... phát hiện quan niệm của tác giả về người 13 1.2.Tác giả Nguyễn Xuân Khánh và đóng góp cho dòng tiểu thuyết đương đại Việt Nam 1.2.1 Tiểu sử và người 1.2.1.1 Tiểu sử Nguyễn Xuân Khánh ... sở của tư nghệ thuật 19 CHƯƠNG MỘT SỐ KIỂU LOẠI CON NGƯỜI TIÊU BIỂU TRONG TIỂU THUYẾT ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH Trong mỗi tác phẩm văn học, nhà văn cố gắng tìm...
 • 78
 • 56
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... ngữ giọng điệu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh 12 Chương KHÁI LƯỢC VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1.1 Khái lược nghệ thuật tự Tự học hình thành ... nghiên cứu tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh, ta nhận phần đổi nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ Những viết, nghiên cứu Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa chưa ... công tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa 1.2.3 Lịch sử văn hóa tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Trong Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa, yếu tố văn hóa chiếm vị...
 • 132
 • 144
 • 0

Ngôi kể trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly & Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Ngôi kể trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly & Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... đáo tiểu thuyết [57] Trong “Vấn đề xây dựng nhân vật lịch sử tiểu thuyết Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh , tác giả Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly Nguyễn Xuân Khánh ... quanh tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa (xuất năm 2011) tác phẩm Nguyễn Xuân Khánh sau Hồ Quý Ly (2000) Mẫu thượng ngàn (2006) Tác phẩm đời gây xôn xao dư luận Đây tiểu thuyết ... xưng “tôi” Hồ Nguyên Trừng (Hồ Quý Ly) An (Đội gạo lên chùa) vừa nhân vật truyện, vừa người kể chuyện thứ Trong hai tiểu thuyết, biểu kiểu kể chuyện thứ mang nét đặc sắc riêng Đội gạo lên chùa không...
 • 129
 • 167
 • 1

Cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa trong mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn

Cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa trong mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh luận văn thạc sĩ ngữ văn
... đóng góp Nguyễn Xuân Khánh Chương Những biểu cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Chương Sự chi phối cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa tới hình ... HIỆN CHÍNH CỦA CÁCH TIẾP CẬN LỊCH SỬ TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA TRONG MẪU THƯỢNG NGÀN VÀ ĐỘI GẠO LÊN CHÙA 2.1 Đặt trọng tâm vào việc khám phá chiều sâu văn hóa kiện lịch sử 2.1.1 Chọn kiện lịch sử bộc lộ ... biết văn hóa dân tộc sống xô bồ Đó lý chọn đề tài Cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn văn hóa Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh nhằm tìm hiểu ưu thế, triển vọng cách tiếp cận khuynh...
 • 120
 • 643
 • 5

Một số biểu tượng mang tâm thức Mẫu trong Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Một số biểu tượng mang tâm thức Mẫu trong Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... Sự hòa quyện biểu tượng tâm thức Mẫu chi phối cách kết cấu, xây dựng hệ thống nhân vật, hình ảnh, ngôn ngữ, chi tiết nghệ thuật trong Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh Đội gạo lên chùa minh chứng ... lần Đội gạo lên chùa từ “rừng” sử dụng 123 lần Đó minh chứng thuyết phục sức sống biểu tượng mang tâm thức Mẫu sáng tác Nguyễn Xuân Khánh Rừng không gian, thời gian sống người làng Sọ, nơi cưu mang ... cổ mẫu, chất chứa tính nhân văn chiều sâu thể giới Sức sống cổ mẫu, huyền thoại, biểu tượng mang tâm thức Mẫu tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh minh chứng sâu sắc cho níu kéo, giăng mắc vào tâm thức...
 • 7
 • 1,448
 • 4

Về những cách tân nghệ thuật trong Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

Về những cách tân nghệ thuật trong Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn và Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
... rằng, cách tân nghệ thuật quan trọng mang lại thành công lớn cho Nguyễn Xuân Khánh ba tiểu thuyết gần kết cấu Kết cấu ngôn ngữ yếu Nguyễn Xuân Khánh Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn Đội gạo lên chùa ... mới, ngôn ngữ nghệ thuật Đặt vào bối cảnh ấy, ta thấy lên cách tân nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh việc sáng tạo ngôn ngữ truyện kể Một cách tân nghệ thuật quan trọng Nguyễn Xuân Khánh đổi nguyên ... hoang tưởng, Trư cuồng, ý tứ Nguyễn Xuân Khánh lộ lớp văn lời, nói lời, nên tác phẩm ông gặp nhiều rắc rối Đến Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa, Nguyễn Xuân Khánh nói với người đọc chủ...
 • 19
 • 1,585
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN LỐI SỐNG NGƯỜI VIỆT TRONG TÁC PHẨM ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN LỐI SỐNG NGƯỜI VIỆT TRONG TÁC PHẨM ĐỘI GẠO LÊN CHÙA CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH
... 1.1 Tác giả - Tác phẩm 1.1.1 Tác giả Nguyễn Xuân Khánh 1.1.2 Tác phẩm Đội Gạo Lên Chùa Đội Chù 1.2 Đôi nét Phật giáo Phật Giáo Việt Nam 1.2.1 Phật giáo 1.2.2 Phật giáo Việt Nam CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG ... HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN LỐI SỐNG CỦA CHƯƠ ƯƠNG ƯỞNG PHẬ GIÁ ĐẾN NGƯỜI VIỆT TRONG TÁC PHẨM ĐỘI GẠO LÊN CHÙA NGƯỜ VIỆ ƯỜI PHẨ ĐỘI CHÙ 2.1 Phật giáo mang lại lối sống tốt đẹp lành mạnh cho người Việt ... Việt tác phẩm Đội gạo lên chùa 2.1.1 Phật tính 2.1.2 Lối sống từ-bi-hỷ-xả 2.1.3 Lối sống tùy duyên 2.2 Ảnh hưởng Phật giáo đến lối sống người Phụ nữ Việt 2.2.1 Người phụ nữ mang thiên tính đạo Phật...
 • 71
 • 97
 • 0

dấu ấn văn hóa trong đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh

dấu ấn văn hóa trong đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánh
... phẩm Đội gạo lên chùa CHƯƠNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỘI GẠO LÊN CHÙA 2.1 Triết lý Phật giáo Đội gạo lên chùa 2.1.1 Triết lý “từ, bi, hỷ, xả” Đội gạo lên chùa 2.1.2 Tư tưởng giải thoát Đội gạo lên chùa ... tố khác văn hóa Đội gạo lên chùa Từ đó, nhà văn tạo nên tác phẩm văn học mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc 29 CHƯƠNG 2: PHẬT GIÁO TRONG ĐỘI GẠO LÊN CHÙA 2.1 Triết lý Phật giáo Đội gạo lên chùa 2.1.1 ... lão nhà văn 1.3.2 Về tác phẩm Đội gạo lên chùa Đội gạo lên chùa xuất năm 2011 Đây tiểu thuyết thứ ba nhà văn Nguyễn Xuân Khánh gây tiếng vang người giới văn chương mà bạn đọc Đội gạo lên chùa với...
 • 85
 • 125
 • 2

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóa

Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóa
... sáng tác tiểu thuyết chủ yếu nghiên cứu dựa hai tiểu thuyết trƣớc Đội gạo lên chùa xuất Với đề tài Đội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóa , hi vọng tìm hiểu đƣợc nét văn hóa phật giáo, văn hóa cổ ... cận văn hóa học tiểu thuyết văn hóa – lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Chƣơng 2: Các giá trị văn hóa tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Chƣơng 3: Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn văn hóa ... GẠO LÊN CHÙA 29 2.1 Văn hóa Phật giáo Đội gạo lên chùa 29 2.1.1 Ảnh hƣởng Phật giáo đến văn hóa, văn học dân tộc 29 2.1.2 Văn hóa Phật giáo – tƣ tƣởng trung tâm Đội gạo lên chùa 37 2.2 Văn...
 • 128
 • 82
 • 0

MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH NHÌN TỪTHUYẾT ĐÁM ĐÔNG

MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH NHÌN TỪ LÍ THUYẾT ĐÁM ĐÔNG
... lối đường Ở đây, Nguyễn Xuân Khánh thể vừa với tư cách nhà văn, vừa với tư cách nhà tư tưởng 2.2 Tâm đám đông trải nghiệm cộng đồng Mẫu Thượng Ngàn Trở lại với thuyết đám đông, Le Bon nghiên ... đông kết kinh nghiệm cộng đồng phản ánh tâm cộng đồng nét độc đáo làm nên thành công Mẫu Thượng Ngàn Tâm đám đông nhà văn ứng dụng thể sinh động tác phẩm Trực tiếp dịch Tâm lý học đám đông ... Bon, 2009) Về đặc trưng tâm đám đông, trước hết Le Bon rõ tính vô thức đám đông: Hành động vô thức đám đông thay cho hành động có ý thức cá nhân Khi hình thành đám đông, đặc điểm dễ nhận thấy...
 • 6
 • 209
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: doi gao len chua cua nguyen xuan khanhdoc truyen doi gao len chua cua nguyen xuan khanhtac pham doi gao len chua cua nguyen xuan khanhbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ văndoi gao len chua nguyen xuan khanhđọc đội gạo lên chùa nguyễn xuân khánhđội gạo lên chùa nguyễn xuân khánh pdftiểu thuyết huyền trân công chúa của viết linhtiểu thuyết gặp gỡ cuối năm của nguyễn khảiđoi gao len chuatiểu thuyết của nguyễn xuân khánhtiểu thuyết lá ngọc cành vàng của nguyễn công hoandoi gao len chua mp3doi gao len chua vnthuquandoi gao len chua audioNhững nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán việt namCác yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động ngành may mặc tại khu công nghiệp biên hòa 2, đồng naiHoàn thiện chiến lược marketing cà phê rang xay của công ty cổ phần tập đoàn trung nguyênGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại sở giao dịch II ngân hàng phát triển việt nam đến năm 2025Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên khoa xây dựng trường đại học công nghệ tp HCMCác giải pháp nâng cao sự thích nghi an toàn lao động của công nhân tại các công trình xây dựng ở tỉnh bình thuậnCác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần bản việt tại tp hồ chí minhGiải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2 đến năm 2020BÔNG CHUYỂN GEN GHB119Chuyên đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhânKhủng hoảng nợ công và tác động của nó đến thị trường tài chính tiền tệMô phỏng hiệu ứng plasmon định xứ của hạt và que nano lên quá trình chuyển hoá năng lượng trong pin mặt trời hữu cơ bằng phương pháp sốThuốc tiêm tác dụng kéo dài theo cơ chế sử dụng polyme160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 3 (đề 051 đề 075)Đề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheĐánh giá hiệu quả của việc sử dụng kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng của huyên nam đông, tỉnh thừa thiên huếĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếTổ chức công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại cty TNHH kiểm toán TV rồng việtThực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập