Khảo sát hành vi ngôn ngữ trong các quảng cáo dành cho nữ giới (trên một số báo in năm 2011)

Khảo sát hành vi ngôn ngữ trong các quảng cáo dành cho nữ giới (trên một số báo in năm 2011)

Khảo sát hành vi ngôn ngữ trong các quảng cáo dành cho nữ giới (trên một số báo in năm 2011)
... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Khảo sát hành vi ngôn ngữ quảng cáo dành cho nữ giới (trên số báo in năm 2011) công trình nghiên cứu riêng dựa góp ý giáo vi n hướng dẫn Các số liệu, kết nghiên ... defined Chương NHẬN DIỆN VÀ MÔ TẢ CÁC HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG DIỄN NGÔN QUẢNG CÁO HƯỚNG ĐẾN NỮ GIỚI Error! Bookmark not defined 2.1 Nhận diện hành vi ngôn ngữ diễn ngôn quảng cáo hướng đến nữ giới ... defined 2.3 Một vài nhận xét vi c sử dụng hành vi ngôn ngữ diễn ngôn quảng cáo hướng đến nữ giới Error! Bookmark not defined 2.3.1 Tình hình sử dụng hành vi ngôn ngữ diễn ngôn quảng cáo...
 • 18
 • 32
 • 0

Khảo sát hành vi rào đón trong giao tiếp tiếng Việ

Khảo sát hành vi rào đón trong giao tiếp tiếng Việ
... diện hành vi rào đón thấy khác biệt hành vi rào đón với hành vi ngôn ngữ khác 1.3.1.5 Hành vi lời gián tiếp Hành vi lời hành vi lời trực tiếp hành vi lời gián tiếp Hành vi lời trực tiếp hành vi ... ngôn ngữ rào đón Chương 2: Hành vi rào đón vai trò dụng học hành vi rào đón Chương 3: Hành vi rào đón nội dung cách thức tiếp nhận thông tin giao tiếp tiếng Vi t Chương 4: Hành vi rào đón hiệu ... động đến hình thành hành vi rào 95 đón tiếng Vi t 2.4.1 Tác động quy tắc hội thoại đến hành vi rào đón 95 2.4.2 Tác động văn hoá giao tiếp đến hành vi rào đón giao tiếp tiếng Vi t 98 2.4.3 Tác...
 • 211
 • 1,320
 • 8

Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh - Việt[141708][141708]

Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh - Việt[141708][141708]
... tài Câu nghi vấn đích thực tiếng Anh tiếng Việt Chƣơng 2: Khảo sát tình hình chuyển dịch câu nghi vấn đích thực từ tiếng Anh sang tiếng Việt Chƣơng 3: Một số vấn đề cần lƣu ý tiến hành chuyển dịch ... Câu hỏi không lựa chọn 45 CHƢƠNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Trên sở nhận thức trình bày chƣơng I, tiến hành khảo sát tình hình chuyển dịch ... ngƣời Việt học tiếng Anh tiến hành chuyển dịch văn từ tiếng Anh sang tiếng Việt ngƣơc lại gặp nhiều rắc rối, đặc biệt chuyển dịch kiểu câu nghi vấn (câu hỏi) Có thể thấy câu nghi vấn loại câu có...
 • 154
 • 385
 • 0

Khảo sát phương thức ngôn ngữ biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Hán hiện đại (liên hệ với tiếng Việt

Khảo sát phương thức ngôn ngữ biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Hán hiện đại (liên hệ với tiếng Việt
... hành vi từ chối trực tiếp tiếng Hán (Liên hệ với tiếng Vi t) Chương III : Phương thức biểu hành vi từ chối gián tiếp tiếng Hán (Liên hệ với tiếng Vi t) Chương IV : Khảo sát cách lựa chọn hình thức ... 0.3 Phương pháp nghiên cứu Nhằm làm sáng tỏ phương thức biểu hành vi từ chối lời cầu khiến tiếng Hán nét tương đồng khác biệt hành vi từ chối lời cầu khiến tiếng Hán tiếng Vi t, lấy tiếng Hán ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ VŨ LOAN KHẢO SÁT PHƯƠNG THỨC NGÔN NGỮ BIỂU HIỆN HÀNH VI TỪ CHỐI LỜI CẦU KHIẾN TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (LIÊN HỆ VỚI TIẾNG...
 • 123
 • 534
 • 2

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay
... nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ đƣợc sử dụng Chính lí này, lựa chọn đề tài luận văn Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng ... Châu Đỗ Việt Hùng hành động ngôn từ tiếng Việt 37 CHƢƠNG KHẢO SÁT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ TRONG MỘT SỐ GIÁO TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NHƢ MỘT NGOẠI NGỮ 2.1 Đối tƣợng phạm vi khảo sát Đối ... phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ giới nay, lý thuyết hành động ngôn từ - sở phƣơng pháp dạy tiếng đại Chương 2: Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ Luận...
 • 125
 • 168
 • 1

Hành động ngôn ngữ trong phỏng vấn truyền hình (Khảo sát từ góc độ lịch sự - Trên ngữ liệu Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên)

Hành động ngôn ngữ trong phỏng vấn truyền hình (Khảo sát từ góc độ lịch sự - Trên ngữ liệu Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên)
... niệm hành động ngôn ngữ (hành vi ngôn ngữ, hành động phát ngôn) Trong giao tiếp, người thực nhiều hoạt động khác cách sử dụng ngôn ngữ Các hành động thể đa dạng gọi chung hành động ngôn ngữ Theo ... điểm ông hành động ngôn ngữ chia thành ba loại: hành động tạo lời, hành động mượn lời hành động lời Hành động tạo lời hành động người nói dùng yếu tố ngôn ngữ để tạo phát ngôn theo quy tắc ngữ pháp ... thuyết hành động ngôn ngữ lí thuyết lịch - Thu thập tư liệu để thực việc phân tích miêu tả hành động ngôn ngữ vấn - Miêu tả vấn (bao gồm lời hỏi "dẫn nhập" lời hồi đáp) từ góc độ hành động ngôn ngữ...
 • 87
 • 630
 • 3

Khảo sát việc sử dụng các tổ hợp cú trong ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) ở một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát việc sử dụng các tổ hợp cú trong ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) ở một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
... lí trên, lựa chọn đề tài: Khảo sát việc sử dụng tổ hợp ngôn ngữ trẻ mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi) số trường mầm non địa bàn Nội , nhằm tập trung vào tìm hiểu liên kết ngữ pháp ngữ nghĩa mà trẻ ... thức tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ Chương 3: Đặc điểm nội dung ngữ nghĩa tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ Chương 4: Đặc điểm ngữ dụng tổ hợp trẻ mẫu giáo nhỡ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Cơ sở tâm ... pháp tập trung vào dạng tổ hợp cú: tổ hợp đơn, tổ hợp phức tổ hợp ghép Số tổ hợp có xuất hai 41 số ba dạng tổ hợp không nhiều Do đó, tập trung mô tả cấu trúc ba tổ hợp điển...
 • 92
 • 321
 • 0

Khảo sát hành vi tiêu dùng của sinh viên khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường đại học an giang về dịch vụ ngoại ngữ của trường

Khảo sát hành vi tiêu dùng của sinh viên khoa kinh tế  quản trị kinh doanh trường đại học an giang về dịch vụ ngoại ngữ của trường
... Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang dịch vụ ngoại ngữ trường ◊ Nội dung nghiên cứu: Hành vi tiêu dùng dịch vụ ngoại ngữ trường Đại ... cứu Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang 2009 SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi Trang 15 Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang dịch ... đến hành vi học ngoại ngữ sinh vi n, thể biểu đồ sau: SVTH: Nguyễn Thị Yến Nhi Trang 18 Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang dịch vụ ngoại...
 • 28
 • 671
 • 0

Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường đại học an giang trong việc sử dụng thẻ ATM

Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh viên trường đại học an giang trong việc sử dụng thẻ ATM
... Nguyễn Kim Thanh Trang Trang Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n trường Đại học An Giang vi c sử dụng thẻ ATM 4.2 Hành vi sử dụng thẻ ATM sinh vi n 17 4.2.1 Lý sử dụng thẻ ATM 17 ... Thanh Trang Trang Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n trường Đại học An Giang vi c sử dụng thẻ ATM DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ GVHD: Ths Trần Minh Hải SVTH: Nguyễn Kim Thanh Trang Trang Khảo ... tác phong, hành vi ứng xử GVHD: Ths Trần Minh Hải SVTH: Nguyễn Kim Thanh Trang Trang Khảo sát hành vi tiêu dùng sinh vi n trường Đại học An Giang vi c sử dụng thẻ ATM mà quan sát qua vi c mua sắm...
 • 17
 • 238
 • 3

Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt

Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng việt
... nói tiếng Anh nhằm thực hành vi ngôn ngữ, động từ thề (Swear) xếp vào nhóm: swear tương đương với hành vi thề (nhóm Kết ước), swear tương đương với hành vi chửi thề tiếng Vi t (hành vi động từ ngôn ... động từ ngữ vi ngôn ngữ bao nhiêu? Có tương ứng động từ ngữ vi ngôn ngữ với động từ ngữ vi ngôn ngữ khác không? Có tương ứng số lượng hành vi ngôn ngữ người với số lượng động từ ngữ vi không? ... ngữ vi ngữ cảnh cụ thể Trong thực tế gặp hai loại phát ngôn ngữ vi Phát ngôn ngữ vi tối giản phát ngôn ngữ vi có biểu thức ngữ vi, chẳng hạn như: (2) Tôi thề không nói dối cậu.(HT) và phát ngôn...
 • 202
 • 2,573
 • 12

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ nổi bật trong truyện ngắn anh đức luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ nổi bật trong truyện ngắn anh đức luận văn thạc sỹ ngữ văn
... ngắn Anh Đức Chương Đặc điểm câu văn truyện ngắn Anh Đức Chương NHỮNG VẤN ĐỀ GIỚI THUYẾT CHUNG VỀ TRUYỆN NGẮN VÀ TRUYỆN NGẮN ANH ĐỨC 1.1 Truyện ngắn ngôn ngữ truyện ngắn 1.1.1 Khái niệm truyện ngắn ... đến ngôn ngữ truyện ngắn Anh Đức Diệp Minh Tuyền có nhận xét đích đáng ngôn ngữ truyện ngắn Anh Đức: Ngôn ngữ Anh Đức sáng xác, chứng tỏ chau chuốt cẩn thận, điều mà nhà văn, nhà văn trẻ anh ... đặc điểm cấu tạo - ngữ nghĩa câu văn truyện ngắn Anh Đức .58 3.2.1 Đặc điểm cấu tạo - ngữ nghĩa câu văn lời trần thuật .59 3.2.1.1 Đặc điểm cấu tạo câu văn lời trần thuật truyện ngắn Anh Đức...
 • 85
 • 456
 • 8

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ viết và các lỗi thường gặp của học sinh ( trên tư liệu học sinh THPT ở quỳnh lưu nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ viết và các lỗi thường gặp của học sinh ( trên tư liệu học sinh THPT ở quỳnh lưu  nghệ an) luận văn thạc sỹ ngữ văn
... đặc điểm sử dụng ngôn ngữ lỗi thường gặp học sinh qua số liệu điều tra khảo sát 1.3.3 Khảo sát đặc điểm thổ ngữ Quỳnh Lưu- Nghệ An sở để tiến hành điều tra lỗi sử dụng ngôn ngữ học sinh trung học ... ngôn ngữ, loại lỗi thường gặp ngôn ngữ viết học sinh THPT địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài a Khảo sát đặc điểm cách viết học sinh THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An b.Tìm ... từ ngữ cách tùy tiện, không nói vô ý thức Vì vậy, luận văn vào khảo sát lỗi dùng từ học sinh THPT liệu khảo sát 842 viết học sinh trường huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An - Một số lỗi dùng từ học sinh...
 • 104
 • 1,063
 • 7

Khảo sát hành vi chê và hồi đáp chê trong tác phẩm của ma văn kháng

Khảo sát hành vi chê và hồi đáp chê trong tác phẩm của ma văn kháng
... Biểu thức ngữ vi chê nguyên cấp tác phẩm Ma Văn Kháng đợc sử dụng với tần số cao nh hành vi chê Ma Văn Kháng phong phú, đa dạng Chúng ta vào khảo sát hành vi chê cụ thể tác phẩm Ma Văn Kháng, phân ... Khảo sát hành vi chê biểu thức lời chê tác phẩm Ma Văn Kháng Chơng 3: Các tham thoại hồi đáp hành vi chê tác phẩm Ma Văn Kháng Cái luận văn - Mô tả cặn kẽ khái quát đợc đặc trng, tính chất hành vi ... hồi đáp hành vi chê Trong tác phẩm ma Văn Kháng 97 3.1 Thế tham thoại hồi đáp hành vi chê 97 3.1.1 Tham thoại hồi đáp hành vi chê 97 3.1.2 Cặp thoại tích cực cặp thoại tiêu cực có hành vi chê...
 • 126
 • 440
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát hành vi cầu khiến được đưa vào trong các sách dạy tiếng việt cho người nước ngoàicác hành vi ngôn ngữcác loại hành vi ngôn ngữhành vi ngôn ngữ và hàm ý trong ngôn ngữ nguyễn công hoanbiểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học qua hành vi ngôn ngữkết quả tổng hợp về biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập qua hành vi ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ của học sinh tiểu họcsánh những biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập qua hành vi ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ theo khách thể nghiên cứuhành vi ngôn ngữlý thuyết hành vi ngôn ngữhành vi ngôn ngữ là gìhành vi ngôn ngữ gián tiếphành vi ngôn ngữ trực tiếpphiếu khảo sát hành vi người tiêu dùngcâu hỏi khảo sát hành vi người tiêu dùngbảng câu hỏi khảo sát hành vi người tiêu dùngPhân tích chí khí anh hùngCơ chế phản ứng hóa học trong chương trình Trung học Phổ thông lớp 11, 12tuyển tập đề thi vào 10 toán 9bộ đề ôn thi cuối năm lớp 3Kỹ thuật châm cứu và các quy trình chuẩnCải tiến chính sách tiền lương tại Công ty cổ phần cơ khí An GiangNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập