So sánh tu từ trong tục ngữ việt và tục ngữ anh

Đề tài NGHIÊN cứu SO SÁNH từ TƯỢNG THANH TRONGTIẾNG VIỆT TIẾNG NHẬT từ TƯỢNG THANH mô PHỎNG âm THANH ĐỘNG vật

Đề tài NGHIÊN cứu SO SÁNH từ TƯỢNG THANH TRONGTIẾNG VIỆT và TIẾNG NHẬT từ TƯỢNG THANH mô PHỎNG âm THANH ĐỘNG vật
... ý từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật 30    Bảng 1.1: Bảng tóm tắt chung từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật TỪ TƯỢNG THANH TIẾNG VIỆT ĐỊNH NGHĨA Từ tượng từ âm TIẾNG NHẬT Từ tượng từ tiếng động ... chung từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật Chương II: Từ tượng âm số động vật gần gũi với người tiếng Việt tiếng Nhật Chương III: So sánh từ tượng âm số động vật gần gũi với người tiếng Việt, tiếng ... tiếng Việt tiếng Nhật đến chưa tìm thấy tài liệu viết riêng đề tài Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Người viết chọn đề tài Nghiên cứu so sánh từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật (chủ yếu từ tượng âm động...
 • 227
 • 1,257
 • 9

Đề tài NGHIÊN cứu SO SÁNH từ TƯỢNG THANH TRONGTIẾNG VIỆT TIẾNG NHẬT từ TƯỢNG THANH mô PHỎNG âm THANH ĐỘNG vật

Đề tài NGHIÊN cứu SO SÁNH từ TƯỢNG THANH TRONGTIẾNG VIỆT và TIẾNG NHẬT từ TƯỢNG THANH mô PHỎNG âm THANH ĐỘNG vật
... ý từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật 30    Bảng 1.1: Bảng tóm tắt chung từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật TỪ TƯỢNG THANH TIẾNG VIỆT ĐỊNH NGHĨA Từ tượng từ âm TIẾNG NHẬT Từ tượng từ tiếng động ... chung từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật Chương II: Từ tượng âm số động vật gần gũi với người tiếng Việt tiếng Nhật Chương III: So sánh từ tượng âm số động vật gần gũi với người tiếng Việt, tiếng ... tiếng Việt tiếng Nhật đến chưa tìm thấy tài liệu viết riêng đề tài Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Người viết chọn đề tài Nghiên cứu so sánh từ tượng tiếng Việt tiếng Nhật (chủ yếu từ tượng âm động...
 • 227
 • 446
 • 3

tự học hán ngữ hiện đại: Số đếm số thứ tự trong Hán ngữ hiện đại

tự học hán ngữ hiện đại: Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ hiện đại
... Ta dùng 二 èr : + đếm số: 一, 二, 三, 四, v v + số thứ tự: 第 一, 第 二, 第 三, 第 四, v v + dùng trước số 10: 二十 (èrshí= 20); 二 百 二 十 二 (èrbǎièrshíèr = 222), v v + số thập phân phân số: 0.2 = 零 點 二 (líng ... đọc chúng từ xuống, từ lên Đọc số chừng 10 lần theo thứ tự xuống lên; viết lại chúng chữ Hán Vậy ta đọc viết thông mười số có chữ số – Rồi viết tiếp lộn xộn mười chữ số thành cột sát phía sau (hoặc ... – Cùng cách thức này, ta viết mười số có bốn chữ số (năm chữ số, sáu chữ số, v.v ) Đọc chúng từ xuống, từ lên ● Bổ sung: – dì jǐ 第 幾 (đệ kỷ 第 几) = thứ mấy? – dì shí 第 十 (đệ thập) = thứ mười –...
 • 4
 • 315
 • 6

So sánh lời hứa trong ngôn ngữ Việt - Thái.

So sánh lời hứa trong ngôn ngữ Việt - Thái.
... văn “Lịch lời hứa cách thức tiếp nhận lời hứa tiếng Việt nội dung lời hứa tiếng Việt gồm nhóm Đó là: - Hứa chấm dứt hành động - Hứa không vi phạm vào sai lầm trước - Hứa hẹn giúp đỡ - Hứa hẹn ... hành động ngôn ngữ [ ] Các hành động thực lời nói gọi hành động ngôn ngữ Theo Austin có ba loại hành động ngôn ngữ phát ngôn, : - Hành động tạo lời - Hành động lời - Hành động mượn lời 1.1.1.1 ... phân tích, đánh giá hành vi ngôn ngữ (lời hứa) hướng tới phép lịch giao tiếp người Việt nói chung tiếng Thái nói riêng 18 CHƯƠNG SO SÁNH LỜI HỨA TRONG NGÔN NGỮ VIỆT - THÁI 2.1 Một vài nét cộng...
 • 55
 • 316
 • 2

khóa luận tốt nghiệp so sánh lời hứa trong ngôn ngữ việt - thái

khóa luận tốt nghiệp so sánh lời hứa trong ngôn ngữ việt - thái
... hành vi ngôn ngữ (lời hứa) hướng tới phép lịch giao tiếp người Việt nói chung tiếng Thái nói riêng 18 CHƯƠNG SO SÁNH LỜI HỨA TRONG NGÔN NGỮ VIỆT - THÁI 2.1 Một vài nét cộng đồng dân tộc Thái 2.1.1 ... giao tiếp tiếng Việt tiếng Thái từ hiểu sâu sắc lời hứa - Thấy điểm khái quát lời hứa giao tiếp tiếng Thái - Thấy điểm tương đồng dị biệt lời hứa ngôn ngữ Việt ngôn ngữ Thái 5.2 Ý nghĩa thực tiễn ... văn “Lịch lời hứa cách thức tiếp nhận lời hứa tiếng Việt nội dung lời hứa tiếng Việt gồm nhóm Đó là: - Hứa chấm dứt hành động - Hứa không vi phạm vào sai lầm trước - Hứa hẹn giúp đỡ - Hứa hẹn...
 • 55
 • 325
 • 0

So sánh từ địa phương nghệ tĩnh từ địa phương bình trị thiên

So sánh từ địa phương nghệ tĩnh và từ địa phương bình trị thiên
... địa phương Bình Trị Thiên xét cấu tạo Từ địa phương Nghệ Tĩnh từ địa phương Bình Trị Thiên nằm quy luật chung cấu tạo ngôn ngữ dân tộc Khi so sánh từ địa phương Nghệ Tĩnh từ địa phương Bình Trị ... nặng (.) từ địa phương Nghệ Tĩnh từ địa phương Bình Trị Thiên với sắc (') từ toàn dân: Thống kê từ địa phương Nghệ Tĩnh có 56 từ, từ địa phương Bình Trị Thiên có 23 từ đối ứng với điệu từ toàn ... (?) từ địa phương Bình Trị Thiên, từ địa phương Nghệ Tĩnh với ngang (không dấu) từ toàn dân Ở từ địa phương Bình Trị Thiên có 10 từ, từ địa phương Nghệ Tĩnh từ tương ứng loại Trong có từ giống...
 • 135
 • 242
 • 0

So sánh từ địa phương nghệ tĩnh từ địa phương thanh hoá

So sánh từ địa phương nghệ tĩnh và từ địa phương thanh hoá
... yếu so sánh từ địa phơng Nghệ Tĩnh từ địa phơng Thanh Hoá số đặc điểm từ vựng - ngữ nghĩa mà Đối tợng khảo sát khoá luận toàn từ ngữ địa phơng Nghệ Tĩnh từ ngữ địa phơng Thanh Hoá Trong đó, từ ... phơng Nghệ Tĩnh từ địa phơng Thanh Hoá gì? Chơng So sánh đặc điểm ngữ âm từ địa phơng nghệ tĩnh từ địa phơng hoá Các đặc điểm từ địa phơng đợc lên qua miêu tả, so sánh với từ toàn dân từ phơng ... khoá luận nhằm khác biệt từ địa phơng Nghệ Tĩnh từ địa phơng Thanh Hoá mặt ngữ âm Đặt so sánh với từ toàn dân so sánh hai phơng ngữ, đặc điểm đợc miêu tả khác biệt từ địa phơng Nghệ Tĩnh, từ địa...
 • 71
 • 258
 • 0

SKKN SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS

SKKN SỬ DỤNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU TRONG MÔN NGỮ VĂN THCS
... tìm tác dụng biện pháp theo cá nhân cần thiết Quá trình so sánh thực cách cho học sinh so sánh đối chiếu hai đoạn văn hai câu văn đoạn câu văn không sử dụng phép tu từ đoạn câu lại có sử dụng phép ... theo cách gián tiếp? Trong phân môn tiếng Việt sử dụng so sánh đối chiếu học nh so sánh, nhân hoá, điệp ngữ nói chung học phép tu từ nghệ 20 Ló Th H - Trng THCS Cng Hin S dng so sỏnh i chiu mụn ... sử dụng phép tu từ cần nêu tác dụng Học sinh trao đổi thảo luận để tìm tác dụng làm cho học sôi Kết thực Những năm học trớc học kì I năm học sử dụng so sánh đối chiếu thu đợc kết đáng mừng nh...
 • 23
 • 438
 • 2

So sánh tưởng phan bội châu phan châu trinh

So sánh tư tưởng phan bội châu và phan châu trinh
... Năm 1908, Phan Châu Trinh bị bắt bị đày Côn Đảo -Năm 1911, Phan Châu Trinh bị đưa sang Pháp Cổ vũ tinh thần yêu nước, phát động phong trào chống thuế, lập nhiều trường… giáo dục tưởng chống ... ® Phan Bội Châu đến Trung Quốc ® Xiêm để lánh nạn - Năm 1911: Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc bùng nổ ® Phan Bội Châu quay lại TQ - 6/1912: niên yêu nước thành lập Việt Nam Quang phục hội Quảng Châu ... Hoạt động: trừ khử, tiêu diệt tên đầu xỏ, tay sai chúng Kết quả: thất bại - Ngày 24 -12 -1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam nhà tù Quảng Đông Khuấy động tinh thần yêu nước,...
 • 3
 • 2,744
 • 14

ÔN tập so sánh tưởng của Vợ nhặt Vợ chồng A Phủ

ÔN tập so sánh tư tưởng của Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ
... dân tộc 3 .So sánh a. Điểm ng đồng: -Cả hai thơ, hai đoạn thơ viết kháng chiến chống Pháp Cả hai thơ viết từ nỗi nhớ da diết, mênh mang thời qua – thời kì gian khổ mà hào hùng, tình ngh a Đó nỗi ... không ngoảnh lại” Đó lí ng sống cao đẹp, hào hùng -Viết người lính kháng chiến vĩ đại dân tộc ta, nhà thơ Quang Dũng chân thực, ông không né tránh thực: Áo bào thay chiếu anh đất “Áo bào thay ... trích tập “Mây đầu Ô” thơ hay th ca kháng chiến chống Pháp b) Tố Hữu nhà thơ lý ng cộng sản, cờ đầu thi ca cách mạng Vi ệt Nam Ông người viết sử thơ giai đoạn lịch sử qua, Tố Hữu lại tập thơ...
 • 9
 • 291
 • 0

SO SÁNH QUY TRÌNH TRỒNG RAU hữu cơ RAU hóa học

SO SÁNH QUY TRÌNH TRỒNG RAU hữu cơ và RAU hóa học
... triển quy trình công nghệ thâm canh quản lý trồng tổng hợp (ICM); quy trình công nghệ sản xuất trồng an toàn theo VietGAP; - Về trồng rừng: Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ tổng hợp trồng ... đầu trưởng loại phân bón hóa học: vào hữu kiểm so t gồm: Phân hóa học cung cấp dinh dưỡng -Phân ủ nóng: nguồn phân hữu cho trồng, không nuôi dưỡng đất sử dụng để bón vào đất tạo môi Thường bị ... hình trồng rau theo hướng hữu để kinh doanh Theo ông, để có rau hữu cơ, rau GlobalGap rau an toàn trước phải có công nghệ cao Công nghệ cao nước học hay thuê chuyên gia, áp dụng khoa học kỹ thuật...
 • 20
 • 144
 • 0

So sánh tu từ trong tục ngữ Việt tục ngữ Anh

So sánh tu từ trong tục ngữ Việt và tục ngữ Anh
... Chương 2: SO SÁNH TU TỪ TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ ANH, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TU TỪ HỌC Cách thức, tần suất sử dụng phƣơng tiện tu từ TN phản ánh trung thực quan niệm kĩ vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật ... TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ ANH TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HÓA HỌC SSTT TN đề tài nghiên cứu hấp dẫn Trong luận văn này, ngƣời viết không nghiên cứu SSTT ngữ Việt TN Anh từ góc độ ngôn ngữ ... thƣờng SSTT nằm chỗ SSTT so sánh vị ngữ, nhằm miêu tả chủ ngữ Còn so sánh thông thƣờng so sánh đối xứng, chủ ngữ vị ngữ hoàn toàn độc lập Trong so sánh thông thƣờng, chủ ngữ vị ngữ thay cho mà nghĩa...
 • 215
 • 272
 • 2

SO SÁNH TU TỪ TRONG TỤC NGỮ VIỆT TỤC NGỮ ANH

SO SÁNH TU TỪ TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ ANH
... Chương 2: SO SÁNH TU TỪ TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ ANH, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TU TỪ HỌC Cách thức, tần suất sử dụng phƣơng tiện tu từ TN phản ánh trung thực quan niệm kĩ vận dụng ngôn ngữ nghệ thuật ... TRONG TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ ANH TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HÓA HỌC SSTT TN đề tài nghiên cứu hấp dẫn Trong luận văn này, ngƣời viết không nghiên cứu SSTT ngữ Việt TN Anh từ góc độ ngôn ngữ ... thƣờng SSTT nằm chỗ SSTT so sánh vị ngữ, nhằm miêu tả chủ ngữ Còn so sánh thông thƣờng so sánh đối xứng, chủ ngữ vị ngữ hoàn toàn độc lập Trong so sánh thông thƣờng, chủ ngữ vị ngữ thay cho mà nghĩa...
 • 215
 • 234
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập