khảo sát sự hiện diện của e coli sinh β lactamase phổ rộng trên gà thịt tại huyện long hồ, trà ôn, mang thít, tỉnh vĩnh long

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại HUYỆN kế SÁCH TỈNH sóc TRĂNG

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại HUYỆN kế SÁCH TỈNH sóc TRĂNG
... VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG Cán hướng dẫn Sinh viên thực Ths NGUYỄN ... lactamases đẻ thịt huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng rút số kết luận: Khảo sát 22 khỏe huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 11 thịt 11 đẻ nhiễm E coli ESBL 100% Tỷ lệ nhiễm E coli ESBL quan thịt ... coli ESBL huyện kế sách tỉnh Sóc Trăng phân lập 91 khuẩn lạc E coli ESBL ta đem thử độ nhạy kháng sinh qua bảng sau: Bảng 4.4 Kết kháng sinh đồ E Coli ESBL khỏe Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng...
 • 48
 • 103
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của e COLI SINH MEN β LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại HUYỆN cầu kè, TỈNH TRÀ VINH

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của e COLI SINH MEN β LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại HUYỆN cầu kè, TỈNH TRÀ VINH
... sát diện E coli sinh men β- lactamase phổ rộng kh e huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mục tiêu đề tài nhằm: - Xác định tỉ lệ diện vi khuẩn E coli ESBL kh e - Kiểm tra khả kháng kháng sinh E coli ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành: THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA E COLI SINH MEN β- LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KH E TẠI HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên ... Extended Spectrum Beta Lactamase E- Test Epsilometer test MC MacConkey Agar MHA Muller Hinton agar MViC Indole-Methyl Red-Voges Proskauer-Citrate MR Methyl Red NA Nutrient Agar PCR Polymerase Chain...
 • 57
 • 104
 • 0

khảo sát sự hiện diện của escherichia coli sinh men ßlactamase phổ rộng trên khỏe tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng

khảo sát sự hiện diện của escherichia coli sinh men ßlactamase phổ rộng trên gà khỏe tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng
... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH MEN ß-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG Giảng ... E coli sinh men β–lactamase phổ rộng khỏe huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng thực với mục tiêu sau: - Xác định tỉ lệ E coli ESBL dương tính khỏe số trại công nghiệp thuộc huyện Kế Sách tỉnh ... gian thực đề tài Khảo sát diện E coli sinh men β– lactamase phổ rộng khỏe huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng đưa đến số kết luận sau: - Tỉ lệ vi khuẩn E coli ESBL dương tính phân khỏe cao (45,8%)...
 • 42
 • 235
 • 0

khảo sát sự hiện diện của escherichia coli sinh men ßlactamase phổ rộng trên khỏe tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng

khảo sát sự hiện diện của escherichia coli sinh men ßlactamase phổ rộng trên gà khỏe tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng
... LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: LÊ KHÁNH DUY Sinh ngày: 13/12/1992 Nơi sinh: Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng Quê quán: Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng Họ tên cha: LÊ HOÀNG GIANG Họ ... NGHIỆP Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ, PHÂN HỮU CƠ VÀ VÔI ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HOÁ HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA BA GIỐNG LÚA OM10252, OM6677 VÀ MNR4 TRÊN ... 40% diện tích toàn vùng (tại tỉnh ven biển Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang Bến Tre) Trong đó, diện tích có nguy bị xâm ngập mặn cao khoảng 100.000 ha, chiếm 16% diện...
 • 57
 • 110
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN β LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN một số cơ QUAN của KHỎE tại HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN β LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN một số cơ QUAN của gà KHỎE tại HUYỆN CÀNG LONG  TỈNH TRÀ VINH
... & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH MEN β- LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA GÀ KHỎE TẠI HUYỆN ... khuẩn E coli môi trường MC có kháng sinh 16 Kết sinh hóa E .coli 16 viii TÓM LƯỢC Đề tài Khảo sát diện E coli sinh men β- lactamase số quan khỏe huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thực ... thời gian khảo sát lưu hành vi khuẩn E coli sinh men lactamase phổ rộng khỏe huyện Càng Long, tỉnh Trà vinh, ghi nhận kết sau: Tỉ lệ nhiễm E coli ESBL khỏe mạnh (11 thịt 11 đẻ) cao...
 • 45
 • 102
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN một số cơ QUAN KHỎE tại HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH sóc TRĂNG

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN một số cơ QUAN gà KHỎE tại HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH sóc TRĂNG
... NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETALACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN MỘT SỐ CƠ QUAN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH SÓC TRĂNG Cán hướng dẫn Sinh viên thực ... tỷ lệ diện E coli ESBL khỏe huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng 22 mẫu khảo sát, E coli ESBL diện 11 mẫu chiếm 50% tổng mẫu khảo sát Trong tỷ lệ diện E coli ESBL thịt 100% mẫu khảo sát đẻ ... Khảo sát diện E coli ESBL quan thịt khỏe 25 4.3 Tỷ lệ đa kháng kháng sinh E coli ESBL thịt khỏe huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng 26 4.4 Kiểu hình tỷ lệ đa kháng E coli ESBL thịt khỏe huyện...
 • 47
 • 98
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN βLACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại HUYỆN mỹ tú TỈNH sóc TRĂNG

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của ESCHERICHIA COLI SINH MEN β – LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại HUYỆN mỹ tú        TỈNH sóc TRĂNG
... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH MEN β LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN MỸ TÚ TỈNH SÓC TRĂNG Giảng ... kháng với kháng sinh phức tạp Xuất phát từ tình hình thực tế nên tiến hành thực đề tài: Khảo sát diện Escherichia coli sinh men β Lactamase phổ rộng khỏe huyện Mỹ tỉnh Sóc Trăng Mục tiêu ... anh, chị bạn dồi sức khỏe thành đạt sống Phạm Thị Tuyết Ngân ii TÓM LƯỢC Đề tài: Khảo sát diện Escherichia coli sinh men β Lactamase phổ rộng khoẻ huyện Mỹ tỉnh Sóc Trăng ’ thực từ tháng...
 • 44
 • 130
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH β –LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH β –LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại HUYỆN  CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH
... NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH β –LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VI N THỰC HIỆN Ths Nguyễn ... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  Đề tài Khảo sát diện vi khuẩn E coli sinh beta-lactamases phổ rộng khỏe huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh Sinh vi n thực hiện: Đỗ Cao Tuấn, ... nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ESBL khỏe huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Kiểm tra tính nhạy cảm E coli ESBL số loại kháng sinh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Vi khuẩn Escherichia coli Escherichia coli...
 • 47
 • 91
 • 0

khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn escherichia coli sinh beta lactamases phổ rộng trên khỏe tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long

khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn escherichia coli sinh beta lactamases phổ rộng trên gà khỏe tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
... & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH BETA- LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG ... huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long, đề tài ghi nhận kết sau: - Sự diện vi khuẩn E coli ESBL 62,7% - Sự diện vi khuẩn E coli ESBL gan, thịt, phổi, phân thịt cao đẻ - Sự diện vi khuẩn E coli ... Đề tài Khảo sát diện vi khuẩn Escherichia coli sinh beta lactamases phổ rộng khỏe huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long sinh vi n Nguyễn Huỳnh Đảm thực Bộ môn Thú Y, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học...
 • 43
 • 91
 • 0

khảo sát sự hiện diệncủa e coli sinh men β lactamase phổ rộng trên khỏe tại huyện trần đề, tỉnh sóc trăng

khảo sát sự hiện diệncủa e coli sinh men β lactamase phổ rộng trên gà khỏe tại huyện trần đề, tỉnh sóc trăng
... Doxyciline EAEC Enteroaggregative E coli E coli Escherichia coli EHEC Enterohaemorrhagic E coli E coli gây xuất huyết ruột EIEC Enteroinvasive E coli E coli xâm nhập ruột EMB Eosin methyl blue EPEC Enteropathogenic ... EPEC Enteropathogenic E coli E coli gây bệnh đường ruột ESBL Extended Spectrum ß -lactamase men beta -lactamase phổ rộng ETEC Enterotoxigenic E coli E coli sinh độc tố ruột ExPEC extraintestinal ... Enteroinvasive E coli (EIEC): E coli xâm nhập ruột - Enteroaggregative E coli (EAEC): E coli ngưng tập ruột - Diffusely adherent E coli (EAEC): E coli bám dính phân tán - Enterohaemorrhagic E coli (EHEC):...
 • 45
 • 96
 • 0

khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn e. coli sinh beta lactamase phổ rộng trên khỏe tại một số trại thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng

khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn e. coli sinh beta lactamase phổ rộng trên gà khỏe tại một số trại gà thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng
... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Luận văn tốt nghiệp Ngành BÁC SĨ THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN E coli SINH BETA LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI MỘT SỐ TRẠI GÀ THUỘC HUYỆN TRẦN ĐỀ ... doanh, vi c nghiên cứu diện E coli ESBL cần thiết Đề tài Khảo sát diện vi khuẩn E coli sinh beta lactamase phổ rộng khỏe số trại thuộc huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng đƣợc thực Mục tiêu đề tài: ... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Khảo sát diện vi khuẩn E coli sinh beta lactamase phổ rộng khỏe số trại thuộc huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng , sinh vi n Võ Quốc Nguyễn thực phòng...
 • 42
 • 130
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETA LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại THÀNH PHỐ TRÀ VINH TỈNH TRÀ VINH

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETA LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại THÀNH PHỐ TRÀ VINH TỈNH TRÀ VINH
... VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA ESCHERICHIA COLI SINH MEN BETA- LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH TỈNH TRÀ VINH ... HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Khảo sát diện Escherichia coli sinh men beta- lactamases phổ rộng khỏe Thành Phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh Sinh vi n thực hiện: Dư São Loan, lớp Thú y K38 Địa ... hình nhiễm E coli ESBL khỏe Tp .Trà Vinh tỉnh Trà Vinh đối tượng đẻ, thịt thể qua bảng sau Bảng 4.1: Tỷ lệ nhiễm E coli ESBL Tp Trà Vinh tỉnh Trà Vinh Loại Số mẫu khảo sát Số mẫu...
 • 55
 • 215
 • 0

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH BETA LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN KHỎE tại HUYỆN cầu NGANG TỈNH TRÀ VINH

KHẢO sát sự HIỆN DIỆN của VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH BETA LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN gà KHỎE tại HUYỆN cầu NGANG TỈNH TRÀ VINH
... ĐẠI HỌC NGÀNH: THÚ Y KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH BETA- LACTAMASES PHỔ RỘNG TRÊN GÀ KHỎE TẠI HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VI N THỰC HIỆN Ths ... vi khuẩn Escherichia coli sinh beta- lactamases phổ rộng khỏe huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh thực với mục tiêu: - Xác định tỷ lệ nhiễm E coli ESBL đẻ thịt huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh ... NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Khảo sát diện vi khuẩn Escherichia coli sinh betalactamases phổ rộng khỏe huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh. Sinh vi n thực hiện: Bùi Bích...
 • 49
 • 156
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập