ảnh hưởng gibberellin (ga3) đến sự phát triển và năng suất cây đậu nành mtđ 767 2 (glycine max (l ) merrill) trồng trong chậu

ảnh hưởng của thiệt hại lá sau trổ hoa đến sự phát triển năng suất của đậu nành mtđ517 8 (glycine max) tại nhà lưới

ảnh hưởng của thiệt hại lá sau trổ hoa đến sự phát triển và năng suất của đậu nành mtđ517  8 (glycine max) tại nhà lưới
... đề tài: Ảnh hưởng thiệt hại sau trổ hoa đến phát triển suất đậu nành MTĐ517 – (Glycine max) nhà lưới tiến hành từ tháng 7/2013 đến tháng 11/2013, khu nhà lưới môn Khoa học trồng, Khoa Nông ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông Học với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA THIỆT HẠI LÁ SAU TRỔ HOA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU NÀNH MTĐ517 ... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA THIỆT HẠI LÁ SAU TRỔ HOA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU NÀNH MTĐ517 - (Glycine...
 • 47
 • 78
 • 0

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển năng suất giống đậu nành mtđ517 8

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ517 8
... HỌC NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Cán hướng dẫn: Sinh viên thực ... Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viên Huỳnh Hữu Toàn thực đề ... Khoa học Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NAPHTHENLENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN, GIBBERELLIC ACID, KINETIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viện Huỳnh Hữu Toàn...
 • 39
 • 53
 • 0

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển năng suất câyđen ô môn (sesamum indicum l)

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển và năng suất cây mè đen ô môn (sesamum indicum l)
... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: Nông học ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE (BA) ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN (Sesamum idicum L) Giáo viên ... - Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông Học, với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN Do sinh viên Bùi Nguyễn Minh Hương thực Kính ... LƯỢC Benzyladenine cytokinin có tác dụng làm tăng số chồi, nhánh hạn chế phát triển chiều cao Đề tài: Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine (BA) đến phát triển suất đen Ô Môn thực nhà lưới Bộ Môn...
 • 50
 • 152
 • 1

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine đến sự phát triển năng suất cây mè vàng ô môn (sesamum indicum l.)

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine đến sự phát triển và năng suất cây mè vàng ô môn (sesamum indicum l.)
... CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Giáo viên ... Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Nông Học ĐỀ TÀI ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Sinh viên thực hiện: Huỳnh Mỹ Tiên Kính trình ... tốt nghiệp Kỹ sƣ nghành Nông học với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Do sinh viên HUỲNH MỸ TIÊN thực bảo vệ trƣớc...
 • 64
 • 104
 • 0

ảnh hưởng của các phương pháp làm mạ đến sự phát triển năng suất của giống lúa hđ1

ảnh hưởng của các phương pháp làm mạ đến sự phát triển và năng suất của giống lúa hđ1
... khô lúa m c ch m, c d phát tri n 1.4.3 Các phương pháp làm m c bi t khác • M ta Trung tâm Theo Nguy nĐH cCần Th phương pháp có cách làm ginghiên cứu Học liệu Ng (1998), @ Tài liệu học tập ng làm ... l a ch n cách tr ng lúa phù h p Trong nghiên c u ch ý n phương pháp c y nh m m c ích so sánh s sinh trư ng su t c a lúa bi n pháp làm m khác tìm phương pháp t i h o cho vùng s n xu t lúa thâm ... ra, trình canh tác m t s phương pháp làm m khác làm m bùn, m khay… c sáng t o t phương pháp c áp d ng thâm canh, ch n gi ng 1.4.1 M t Làm m t (còn g i m m ng) phương pháp làm m ph bi n nơi Ru ng...
 • 65
 • 378
 • 1

ảnh hưởng của gibberellin đến phát triển năng suất giống đậu nành mtđ517 8

ảnh hưởng của gibberellin đến phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ517 8
... Gibberellin đến phát triễn suất giống đậu nành MTĐ517 -8 thực nhằm tìm nồng độ gibberellin thích hợp đến phát triển suất giống đậu nành MTĐ517 -8 CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 NGUỒN GỐC Đậu nành (Glycine ... tăng chiều cao tiêu suất đậu nành, … Tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng gibberellin đậu nành ở nước ta hạn chế, đặc biệt giống đậu nành MTĐ517 -8, giống đậu nành triển vọng với suất tương đối cao, ... luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học trồng với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung thực bảo vệ trước hội...
 • 36
 • 138
 • 3

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới và sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam
... Nguồn: Thị tr-ờng bảo hiểm Việt Nam năm 2005 Nxb.Tài chính, H.2006 Tóm lại, giai đoạn vừa qua thị tr-ờng bảo hiểm b-ớc v-ợt qua khó khăn thử thách kinh tế - xã hội n-ớc tận dụng tốt hội để phát triển ... triển Nhờ đó, thị tr-ờng bảo hiểm Việt Nam đạt đ-ợc tốc độ tăng tr-ởng cao, doanh thu cao, góp phần vào phát triển chung kinh tế nh- làm tốt vai trò chắn kinh tế, hỗ trợ đắc lực cho phát triển ngành ... trả bảo hiểm trả giá trị hoàn lại tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp, điều cho thấy số đối t-ợng tham gia bảo hiểm đ-ợc h-ởng quyền lợi bảo hiểm ngày nhiều qua sản phẩm bảo hiểm có tính -u việt...
 • 115
 • 681
 • 0

đề tài “ định hướng phát triển khu công nghiệp nam cần thơ ảnh hưởng của nó đến sự phát triển bền vững của thành phố cần thơ ”

đề tài “ định hướng phát triển khu công nghiệp nam cần thơ và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển bền vững của thành phố cần thơ ”
... tốt nghiệp CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦN THƠ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Để hiểu rõ ảnh hưởng khu công nghiệp Nam Cần Thơ đến phát triển bền vững thành phố ... nghiệp thành phố Cần Thơ vùng đồng Sông Cửu Long, khu công nghiệp Nam Cần Thơ khu công nghiệp trung tâm thành phố có sức ảnh hưởng lớn đến phát triển thành phố vùng Định hướng phát triển khu công nghiệp ... Cần Thơ ảnh hưởng đến phát triển bền vững thành phố Cần Thơ để làm đề tài nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ đề tài Tìm hiểu định hướng phát triển khu công nghiệp Nam Cần Thơ chủ...
 • 47
 • 249
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số giái trị văn hóa truyền thông ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hóa con người ở khu vực đông á khi hội nhập quốc tế pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... làm rõ khu biệt văn hoá phơng Đông (trong có văn hoá Đông ) văn hoá phơng Tây Nghiên cứu Trung Quốc số (91) - 2009 TRầN LÊ BảO 2.2 Những giá trị văn hóa có tính chất gốc nguồn Trên sở khác biệt ... quan tâm tới việc khái quát hoá, trừu tợng hoá từ 37 Một số giá trị văn hóa truyền thống cụ thể thành quy luật khoa học Vi hoa phng Tây sản sinh nhiều trị giá, nhiều nha khoa hoc sng, thnh giỏ ... cng ng dõn tc khu vc ụng v ngoi ụng Về loại hình, văn hoá Đông thuộc văn hoá phơng Đông có nguồn gốc thiên văn hoá nông nghiệp, khác với văn hoá phơng Tây thuộc nguồn gốc văn hoá thiên du mục...
 • 13
 • 248
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành phạm địa lý sự kiện mùa xuân ả rập ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở các nước bắc phi

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý sự kiện mùa xuân ả rập và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở các nước bắc phi
... KHOA SƯ PH M B MÔN SƯ PH M Đ A LÝ H S VÀ TÊN SV: TR N VĂN KHA MSSV: 6096004 KI N MÙA XUÂN R P VÀ NH HƯ NG C A NÓ Đ N S PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC NƯ C B C PHI LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH ... ki n Mùa Xuân R p nh ng nh hư ng c a đ n nư c Chính lí nên quy t đ nh ch n đ tài cho lu n văn t t nghi p c a là: “S ki n Mùa Xuân h i R p nh hư ng c a đ n s phát tri n kinh t - nư c B c Phi ... http://danviet.vn/33515p1c26/con-traitong-thong-libya-bieu-tinh-chong-lai-cha.htm Tuyên b đài truy n hình nhà nư c ngày 24 tháng 02, T ng th ng Libya Muammar Gaddafi cáo bu c m ng lư i kh ng b qu c t al-Qaeda đ ng...
 • 69
 • 1,158
 • 1

ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng, phát triển năng suất cây su hào sản xuất theo hướng hữu cơ tại huyện ba vì hà nội

ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây su hào sản xuất theo hướng hữu cơ tại huyện ba vì hà nội
... phân sinh học đến sinh trưởng, phát triển su t su hào trồng đồng ruộng 60 3.2.1 Ảnh hưởng loại phân sinh học tới tiêu sinh trưởng su hào 60 3.2.2 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến ... thành su t su hào 53 3.1.4 Ảnh hưởng loại phân bón sinh học đến chất lượng củ su hào 56 3.1.5 Hiệu kinh tế việc sử dụng loại phân sinh học su hào 58 3.2 Ảnh hưởng loại phân ... 54 Hình 3.2 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến su t củ su hào 56 Hình 3.3 Khối lượng trung bình củ su hào 73 Hình 3.4 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến su t su hào 75 Học viện Nông nghiệp...
 • 122
 • 90
 • 0

Ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana bertoni) giống M2 tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An

Ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana bertoni) giống M2 tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An
... Nghi n cứu ảnh hưởng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống cỏ M2 đất thịt nhẹ - Nội dung nghi n cứu: + Nghi n cứu ảnh hưởng mức bón phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống cỏ ... - 2012 iii LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghi n cứu Ảnh hưởng mức phân bón đạm đến sinh trưởng, phát triển suất cỏ (Stevia rebaudiana Bertoni) giống M2 Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An Là đề tài hoàn toàn ... việc nghi n cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng cỏ ngọt, chúng tiến hành nghi n cứu đề tài Ảnh hưởng mức phân bón đạm đến sinh trưởng ,phát triển suất giống cỏ M2 (Stevia rebaudiana Bertoni) Nghi...
 • 58
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nước ao hồ có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của cá vậy nước ao hồ có những đặc điểm lý hóa nàothói quen ngậm núm vú có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển răng của trẻ gây bệnh sâu răng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai và nấm candida ở miệngquản lý giáo dục đạo đức tốt phát huy những yếu tố tích cực những thuận lợi hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách học sinhkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng phân hủy lông gia cầm của vi khuẩn bacillus cereus k13các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpso do tu duy ve cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nong nghiepbai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9dia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepphan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệphứng giản bài tập địa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bood công nghệpđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpnhân tố ảnh hưởng đến sự phất triển và phân bố sinh vậtđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpnhững đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển khu vựcGIAO TRINH GIỚI THIỆU MATLABGIAO TRINH c7a CO SO TU DONGGIAO TRINH CHUONG i PHAN II TINH THE CHAT RANGIAO TRINH BAI 5 MO HINH THAM CHIEUGIAO TRINH THIET KE CO KHI THIET BI HOAGIAO TRINH CHUONG4 HOA VO COGIAO TRINH CHUONG VI NANG LUONG CUA DIEN TU TRONG TINH THE 1hệ thống đo lường và điều khiểnGIAO TRINH CHUONG 5 CO SO CUA KY THUATTHUYET TRINH THUC TAP DIEN TU 2GIAO TRINH GIOI THIEU KHOA SV MOI k2014GIAO TRINH TOCHUC4 CAC NHAN VAT CHINH M8SVGIAO TRINH CHƯƠNG 6 cơ LƯỢNG tửGIAO TRINH QHTN 6 QUY HOACH THUC NGHIEMGIAO TRINH 1 HÀM NHIỀU BIẾNGIAO TRINH KHUON CAT SETGIAO TRINH BAI 2c MOHINH HE DAO DONGGIAO TRINH KIEMTRA NGSACH m4GIAO TRINH 4 đạo HÀM VÀ VI PHÂN p4GIAO TRINH QHTN 2a QUY HOACH THUC NGHIEM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập