ảnh hưởng gibberellin (ga3) đến sự phát triển và năng suất cây đậu nành mtđ 767 2 (glycine max (l ) merrill) trồng trong chậu

ảnh hưởng của thiệt hại lá sau trổ hoa đến sự phát triển năng suất của đậu nành mtđ517 8 (glycine max) tại nhà lưới

ảnh hưởng của thiệt hại lá sau trổ hoa đến sự phát triển và năng suất của đậu nành mtđ517  8 (glycine max) tại nhà lưới
... đề tài: Ảnh hưởng thiệt hại sau trổ hoa đến phát triển suất đậu nành MTĐ517 – (Glycine max) nhà lưới tiến hành từ tháng 7/2013 đến tháng 11/2013, khu nhà lưới môn Khoa học trồng, Khoa Nông ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông Học với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA THIỆT HẠI LÁ SAU TRỔ HOA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU NÀNH MTĐ517 ... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA THIỆT HẠI LÁ SAU TRỔ HOA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU NÀNH MTĐ517 - (Glycine...
 • 47
 • 135
 • 0

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển năng suất giống đậu nành mtđ517 8

ảnh hưởng của gibberellic acid, kinetin, naphthelence acetic acid, benzyladenin đến sự phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ517 8
... HỌC NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Cán hướng dẫn: Sinh viên thực ... Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID, KINETIN, NAPHTHELENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viên Huỳnh Hữu Toàn thực đề ... Khoa học Cây trồng với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NAPHTHENLENCE ACETIC ACID, BENZYLADENIN, GIBBERELLIC ACID, KINETIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viện Huỳnh Hữu Toàn...
 • 39
 • 177
 • 1

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển năng suất câyđen ô môn (sesamum indicum l)

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine (ba) đến sự phát triển và năng suất cây mè đen ô môn (sesamum indicum l)
... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: Nông học ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE (BA) ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN (Sesamum idicum L) Giáo viên ... - Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông Học, với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ ĐEN Ô MÔN Do sinh viên Bùi Nguyễn Minh Hương thực Kính ... LƯỢC Benzyladenine cytokinin có tác dụng làm tăng số chồi, nhánh hạn chế phát triển chiều cao Đề tài: Ảnh hưởng nồng độ Benzyladenine (BA) đến phát triển suất đen Ô Môn thực nhà lưới Bộ Môn...
 • 50
 • 210
 • 1

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine đến sự phát triển năng suất cây mè vàng ô môn (sesamum indicum l.)

ảnh hưởng của nồng độ benzyladenine đến sự phát triển và năng suất cây mè vàng ô môn (sesamum indicum l.)
... CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Giáo viên ... Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Nông Học ĐỀ TÀI ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Sinh viên thực hiện: Huỳnh Mỹ Tiên Kính trình ... tốt nghiệp Kỹ sƣ nghành Nông học với đề tài: ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BENZYLADENINE ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY MÈ VÀNG Ô MÔN (Sesamum indicum L.) Do sinh viên HUỲNH MỸ TIÊN thực bảo vệ trƣớc...
 • 64
 • 156
 • 0

ảnh hưởng của gibberellin đến phát triển năng suất giống đậu nành mtđ517 8

ảnh hưởng của gibberellin đến phát triển và năng suất giống đậu nành mtđ517 8
... Gibberellin đến phát triễn suất giống đậu nành MTĐ517 -8 thực nhằm tìm nồng độ gibberellin thích hợp đến phát triển suất giống đậu nành MTĐ517 -8 CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 NGUỒN GỐC Đậu nành (Glycine ... tăng chiều cao tiêu suất đậu nành, … Tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng gibberellin đậu nành ở nước ta hạn chế, đặc biệt giống đậu nành MTĐ517 -8, giống đậu nành triển vọng với suất tương đối cao, ... luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học trồng với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU NÀNH MTĐ517 -8 Do sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung thực bảo vệ trước hội...
 • 36
 • 241
 • 3

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới và sự ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam
... Nguồn: Thị tr-ờng bảo hiểm Việt Nam năm 2005 Nxb.Tài chính, H.2006 Tóm lại, giai đoạn vừa qua thị tr-ờng bảo hiểm b-ớc v-ợt qua khó khăn thử thách kinh tế - xã hội n-ớc tận dụng tốt hội để phát triển ... triển Nhờ đó, thị tr-ờng bảo hiểm Việt Nam đạt đ-ợc tốc độ tăng tr-ởng cao, doanh thu cao, góp phần vào phát triển chung kinh tế nh- làm tốt vai trò chắn kinh tế, hỗ trợ đắc lực cho phát triển ngành ... trả bảo hiểm trả giá trị hoàn lại tập trung chủ yếu vào sản phẩm hỗn hợp, điều cho thấy số đối t-ợng tham gia bảo hiểm đ-ợc h-ởng quyền lợi bảo hiểm ngày nhiều qua sản phẩm bảo hiểm có tính -u việt...
 • 115
 • 1,279
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số giái trị văn hóa truyền thông ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hóa con người ở khu vực đông á khi hội nhập quốc tế pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... làm rõ khu biệt văn hoá phơng Đông (trong có văn hoá Đông ) văn hoá phơng Tây Nghiên cứu Trung Quốc số (91) - 2009 TRầN LÊ BảO 2.2 Những giá trị văn hóa có tính chất gốc nguồn Trên sở khác biệt ... quan tâm tới việc khái quát hoá, trừu tợng hoá từ 37 Một số giá trị văn hóa truyền thống cụ thể thành quy luật khoa học Vi hoa phng Tây sản sinh nhiều trị giá, nhiều nha khoa hoc sng, thnh giỏ ... cng ng dõn tc khu vc ụng v ngoi ụng Về loại hình, văn hoá Đông thuộc văn hoá phơng Đông có nguồn gốc thiên văn hoá nông nghiệp, khác với văn hoá phơng Tây thuộc nguồn gốc văn hoá thiên du mục...
 • 13
 • 334
 • 0

ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng, phát triển năng suất cây su hào sản xuất theo hướng hữu cơ tại huyện ba vì hà nội

ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây su hào sản xuất theo hướng hữu cơ tại huyện ba vì hà nội
... phân sinh học đến sinh trưởng, phát triển su t su hào trồng đồng ruộng 60 3.2.1 Ảnh hưởng loại phân sinh học tới tiêu sinh trưởng su hào 60 3.2.2 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến ... thành su t su hào 53 3.1.4 Ảnh hưởng loại phân bón sinh học đến chất lượng củ su hào 56 3.1.5 Hiệu kinh tế việc sử dụng loại phân sinh học su hào 58 3.2 Ảnh hưởng loại phân ... 54 Hình 3.2 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến su t củ su hào 56 Hình 3.3 Khối lượng trung bình củ su hào 73 Hình 3.4 Ảnh hưởng loại phân sinh học đến su t su hào 75 Học viện Nông nghiệp...
 • 122
 • 180
 • 1

Ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana bertoni) giống M2 tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An

Ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana bertoni) giống M2 tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An
... Nghi n cứu ảnh hưởng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống cỏ M2 đất thịt nhẹ - Nội dung nghi n cứu: + Nghi n cứu ảnh hưởng mức bón phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống cỏ ... - 2012 iii LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghi n cứu Ảnh hưởng mức phân bón đạm đến sinh trưởng, phát triển suất cỏ (Stevia rebaudiana Bertoni) giống M2 Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An Là đề tài hoàn toàn ... việc nghi n cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng cỏ ngọt, chúng tiến hành nghi n cứu đề tài Ảnh hưởng mức phân bón đạm đến sinh trưởng ,phát triển suất giống cỏ M2 (Stevia rebaudiana Bertoni) Nghi...
 • 58
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nước ao hồ có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của cá vậy nước ao hồ có những đặc điểm lý hóa nàothói quen ngậm núm vú có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển răng của trẻ gây bệnh sâu răng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai và nấm candida ở miệngquản lý giáo dục đạo đức tốt phát huy những yếu tố tích cực những thuận lợi hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách học sinhkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng phân hủy lông gia cầm của vi khuẩn bacillus cereus k13các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệpso do tu duy ve cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nong nghiepbai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9dia ly 9 bai 11 cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepphan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepcác nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệphứng giản bài tập địa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bood công nghệpđịa lý 9 hk1 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpnhân tố ảnh hưởng đến sự phất triển và phân bố sinh vậtđịa lí 9 bài 11 – các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpnhững đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển khu vựcPhát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCSKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Bài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016ky thuat phong chong chay no p1 6415Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướchuawei instruction C80216h 06 023r1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập