ĐỀ tài đặc TÍNH và PHÂN bố của SA cấu TRONG đất ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Đặc tính phân bố của sa cấu trong đất Đồng bằng sông Cửu Long

Đặc tính và phân bố của sa cấu trong đất Đồng bằng sông Cửu Long
... CEC 33 Sự phân bố sa cấu tầng đất 37 TÓM LƯỢC Sa cấu đất xem đặc tính quan trọng đất Sa cấu ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết đặc tính vật lý đất xem tảng hệ thống phân loại đất Sa cấu đất xác định: ... đặc tính sa cấu vùng sinh thái, phân bố cấp hạt tầng đất tìm mối tương quan sa cấu đặc tính lý hóa đất Thu thập số liệu sa cấu đất đặc tính hóa-lý khác có liên quan từ phòng Phân tích hóa-lý đất ... thịt, đất sét… loại lại thích hợp cho loại trồng định (Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, 1999) Vì đề tài: Đặc tính phân bố sa cấu đất Đồng sông Cửu Long thực để: Tìm hiểu đặc tính sa cấu đất...
 • 42
 • 618
 • 1

TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) PHÂN BỐ Ở KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc

TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁ KÈO (PSEUDAPOCRYPTES ELONGATUS) PHÂN BỐ Ở KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG doc
... THIỆU kèo (Pseudapocryptes elongatus) thuộc họ Gobiidae, phân bố chủ yếu khu vực châu Á, đặc biệt phong phú vùng ven biển tỉnh đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Chúng có tập tính làm hang bãi bồi di ... Tuy nhiên, hiểu biết tập tính di kèo hạn chế Do đó, nghiên cứu nhằm xác định kích cỡ mùa vụ di kèo qua bổ sung dẫn liệu khoa học tập tính vòng đời kèo phân bố ĐBSCL VẬT LIỆU VÀ ... vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, 361 trang Võ Thành Toàn (2005) Khảo sát trạng khai thác nguồn lợi kèo vẩy nhỏ (Pseudapocryptes elongatus) khu vực ven biển...
 • 9
 • 547
 • 0

bài 37 thực hành vẽ phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... vư t xa đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long vùng sản xu t thủy sản lớn nước với t trọng sản lượng ngành cao -Các sản lượng cá biển khai thác ,cá nuôi ,t m nuôi t trọng sản lượng 76,7% ĐỊA LÝ ... nhà : - Đồng sông Cửu Long mạnh để khai thác thủy sản ? - Vấn đề khai thác ,sử dụng nào? - Hoàn chỉnh thực hành - Chuẩn bị ôn lại kiến thức học t 31 -3 7 xem lại t p sgk - Ti t sau ôn t p ... KT thị trường, động nhạy bén với tiến sản xu t kinh doanh - Vùng có nhiều sở chế biến thuỷ hải sản, sản phẩm chủ yếu để xu t - Sản phẩn thuỷ hải sản vùng có thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong...
 • 4
 • 11,167
 • 27

Bài 37: Thực hành vẽ phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Bài 37: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long
... chồng, biểu đồ hình tròn, loại thuỷ sản vẽ biểu đồ) HĐ3:HS làm việc theo nhóm: Hai nhóm câu hỏi Bài tập 2: Chú ý phân tích biểu đồ vẽ Đồng sông Cửu Long có mạnh để phát triển ngành thuỷ sản? - Về ... tiến hành công đoạn nào? (xử lí số liệu) - GV yêu cầu HS tính tỉ lệ % chia lớp thành nhóm, nhóm cột - 493,8:1189,6 =41,5; 54,8 :1189,6 =4,6 Sản lượng thủy hải sản, năm 2002 % Đồng sông Đồng sông ... dân đồng sông Cửu Long thích ứng linh hoạt với kinh tế thò trường , động nhạy cảm sản xuất kinh doanh, đồng sông Hồng giỏi thâm canh lúa nước - Cơ sở chế biến:Có nhiều sở chế biến thuỷ sản - Thò...
 • 3
 • 1,914
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt
... trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nước ? Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa sản xuất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long? ? Tại Đồng sông Cửu Long mạnh phát triển ... việc theo nhóm: Hai nhóm câu hỏi Bài tập Chú ý phân tích biểu đồ vẽ Đồng sông Cửu Long có mạnh để phát triển ngành thuỷ sản? - Về điều kiện tự nhiên :Nhiều sông ngòi, kênh rạch Diện tích vùng nước ... 4 ,9 53,6 100 Cá nuôi 58.3 22.8 18 .9 100 Tôm nuôi 76.7 3 .9 19. 4 100 thác HĐ 2: Cá nhân Bước 1: GV cho HS lên bảng vẽ Bước 2: HS nhận xét (HS vẽ biểu đồ cột chồng, biểu đồ hình tròn, loại thuỷ sản...
 • 6
 • 629
 • 0

bài giảng địa lý 9 bài 37 thực hành vẽ phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long

bài giảng địa lý 9 bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long
... sông Hồng nước Tiết 41 _Bài 37: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Vẽ biểu đồ: Tình hình sản xuất ngành thủy sản Đồng băng sông ... trọng điểm sản xuất xuất thủy sản c.Cả a b sai d.Cả a b Tiết 41 - Bài 37: THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Vẽ biểu đồ Bài tập ... 1: Bảng 37. 1 .Tình hình sản xuất thủy sản đồng sông Cửu Long, Đồng sông Hồng nước, năm 2002 (nghìn tấn) Sản lượng Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng Cả nước Cá biển khai 493 .8 thác 54.8 11 89. 6 Cá...
 • 23
 • 3,614
 • 0

Bài 37: Thực hành : Vẽ phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Bài 37: Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
... giải Đồng sông Cửu Long 60 40 Đồng sông Hồng 4,6 76,7 58,4 20 Các vùng khác 41,5 Sản lợng Cá nuôi Tôm nuôi Cá biển khai thác Biểu đồ tỉ trọng ngành cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi B Sông Cửu ... tôm nuôi B Sông Cửu Long, B Sông Hồng so với nớc năm 2002 (%) *Nhn xột: -Cỏ bin khai thỏc: BSCL gp gn 10 ln BSH, sn lng ca hai ng bng chim gn bng ẵ sn lng c nc -Cỏ nuụi: BSCL gn gp ụi BSH; sn lng ... - Tụm nuụi: BSCL gp 20 ln BSH; sn lng ca hai ng bng ny chim hn 80 % sn lng c nc =>Sn lng thy sn khai thỏc v nuụi trng BSCL ln nht c nc Bi 2: Cn c vo biu v cỏc bi 35, 36 hóy cho bit: a.Nhng th...
 • 4
 • 385
 • 0

ảnh hưởng của giống heo phái tính lên chỉ số iod tính chất acid béo của mỡ heo nuôi ở đồng bằng sông cửu long

ảnh hưởng của giống heo và phái tính lên chỉ số iod và tính chất acid béo của mỡ heo nuôi ở đồng bằng sông cửu long
... Ảnh hưởng giống heo phái tính lên số iod tính chất acid béo mỡ heo nuôi đồng sông Cửu Long Mục tiêu đề tài: nhằm đánh giá ảnh hưởng giống heo phái tính lên số iod tính chất acid béo mỡ heo nuôi ... chất acid béo mỡ heo nuôi đồng sông Cửu Long Mục tiêu đề tài: Nhằm đánh giá ảnh hưởng giống heo phái tính lên số iod tính chất acid béo mỡ heo nuôi đồng sông Cửu Long Qua giúp cho nhà chăn nuôi ... NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG ẢNH HƢỞNG CỦA GIỐNG HEO VÀ PHÁI TÍNH LÊN CHỈ SỐ IOD VÀ TÍNH CHẤT ACID BÉO CỦA MỠ HEO NUÔI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y CÁN BỘ...
 • 87
 • 78
 • 0

Phân lập vi khuẩn pseudomonas stutzeri trong đất đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng xử lý amonium trong nước ở điều kiện phòng thí nghiệm pptx

Phân lập vi khuẩn pseudomonas stutzeri trong đất đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng xử lý amonium trong nước ở điều kiện phòng thí nghiệm pptx
... không ph i Pseudomonas stutzeri Hình ðo n gen c a P stutzeri mang gen nos, nir, nor Hình P2a t ng h p cd1-nirD t hem D1 3.3 Xác ñ nh kh kh nitơ vô c a vi khu n Pseudomonas stutzeri Thí nghi m ... Khi ng d ng VK vào x m u nư c ao nuôi tôm b nhi m amonium h u h t chúng làm gi m n ng ñ NH4+ kho ng 80% sau b n ngày thí nghi m Tuy nhiên, hi u su t x th p so v i thí nghi m thí nghi m Bi ... i B ng Hi u su t x NH4+ c a nghi m th c sau ngày thí nghi m v i NH4+ban ñ u 10ppm (thí nghi m 1), 30ppm (thí nghi m 2), ao nuôi tôm 5ppm (thí nghi m 3) STT Hi u Su t (%) (thí nghi m 1) Nghi...
 • 4
 • 502
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐỊNH DANH NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ BÁNH MEN RƯỢU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ BÁNH MEN RƯỢU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... kh nng sinh bo t v kh nng sinh sn tt Mi chng nm men cú kh nng phỏt trin tt trờn mụi trng thch v kh nng lờn men mnh, 10 chng khụng sinh H2S c mang nh danh bng gii mó trỡnh t 3.2 nh danh nm men bng ... Kh nng sinh H2S STT Lng 130 S dũng 344 150 170 Khụng t Nhiu 30 30 30 10 16 30 Sinh bo t 30 Kho sỏt mt s c tớnh sinh hc v nh danh nm men c ng bng sụng Cu Long T C D C T T E C : Bo t nm men D ... khỏc nu nm men thuc nhúm nm men lờn men b mt hot lc lờn men mnh, CO2 sinh nhiu mang theo cỏc cht thm, lm mt mựi thm ca ru, cho nờn sn xut ru vang ngi ta khụng s dng nm men thuc nhúm lờn men b mt...
 • 10
 • 420
 • 5

BÁO CÁO " KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC ĐỊNH DANH NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ BÁNH MEN RƯỢU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " potx

BÁO CÁO
... kh nng sinh bo t v kh nng sinh sn tt Mi chng nm men cú kh nng phỏt trin tt trờn mụi trng thch v kh nng lờn men mnh, 10 chng khụng sinh H2S c mang nh danh bng gii mó trỡnh t 3.2 nh danh nm men bng ... Kh nng sinh H2S STT Lng 130 S dũng 344 150 170 Khụng t Nhiu 30 30 30 10 16 30 Sinh bo t 30 Kho sỏt mt s c tớnh sinh hc v nh danh nm men c ng bng sụng Cu Long T C D C T T E C : Bo t nm men D ... khỏc nu nm men thuc nhúm nm men lờn men b mt hot lc lờn men mnh, CO2 sinh nhiu mang theo cỏc cht thm, lm mt mựi thm ca ru, cho nờn sn xut ru vang ngi ta khụng s dng nm men thuc nhúm lờn men b mt...
 • 10
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 37 thuc hanh ve va phan tich bieu do ve tinh hinh san xuat cua nganh thuy san o dong bang song cuu longđề tài ô nhiễm đất đồng bằng sông cửu longnghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơđiều kiện la nina năng suất lúa bình quân vụ đông xuân và vụ mùa đều tăng so với vụ trước đó trong đó vụ đông xuân rõ nhất ở đồng bằng bắc bộ vụ mùa rõ nhất ở đồng bằng sông cửu longhoạt động kinh doanh của các nhtm long an đặt trong mối quan hệ so sánh với các nhtm của hai tỉnh trong vùng đồng bằng sông cửu longđánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docxtình hình khai thác khoáng sản than bùn ở đồng bằng sông cửu longương giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩ ở đồng bằng sông cửu longkết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân bón cho lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu longphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longtài liệu đặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp cây tre gai pptxđặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệpđặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệđặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp cây sởđặc điểm và phân bố của các loài cây lâm nghiệp cây luồngĐịnh thứcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NamPhát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quảng NaPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Địnhbộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập