ĐỀ tài đa DẠNG NGUỒN tài NGUYÊN cây THUỐC của ĐỒNG bào dân tộc CAO LAN xã dân TIẾN, HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CAO LAN DÂN TIẾN, HUYỆN NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CAO LAN XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... tiễn, vừa tính cấp thiết đề tài Chính vậy, lựa chọn đề tài: Đa dạng nguồn tài nguyên thuốc đồng bào dân tộc Cao Lan Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Nguyên MỞ ĐẦU MỤC TIÊU NGHIÊN ... dụng thuốc thuốc dân gian chữa bệnh đồng bào ÂICÁHT –I AHN ÕV- NẾ T NÂD ÃX NAL OAC N I dân tộc Cao Lan Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên  Đánh giá tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc ... tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua trình điều tra nghiên cứu kinh nghiệm hiểu biết nguồn tài nguyên thuốc đồng bào dân tộc Cao Lan thuộc xóm Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh...
 • 18
 • 370
 • 3

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... cho người dân địa phương việc làm cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Để ... nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 Đối tượng nghiên cứu hệ canh tác NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Điạ điểm tiến hành nghiên cứu Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái ... phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tiềm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NLKH địa bàn - Đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH nhằm nâng cao...
 • 87
 • 559
 • 2

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại Dân Tiến - huyện Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại xã Dân Tiến - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên
... đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Để từ nhằm đánh giá hiệu hình nhân rộng, đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH ... nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ canh tác NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Điạ điểm tiến hành nghiên cứu Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... môi trường cho người dân Dân Tiến 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tiềm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển...
 • 85
 • 22
 • 0

Báo cáo khoa học TÌNH HÌNH sử DỤNG cây THUỐC CHỮA BỆNH của ĐỒNG bào dân tộc CAO LAN dân TIẾN, HUYỆN NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Báo cáo khoa học TÌNH HÌNH sử DỤNG cây THUỐC CHỮA BỆNH của ĐỒNG bào dân tộc CAO LAN xã dân TIẾN, HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... Thanh Hƣơng và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 68(6): 141 - 145 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÂY THUỐC CHỮA BỆNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CAO LAN XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Lê Thị Thanh Hương*, ... thức dân gian dƣợc liệu học y học cổ truyền dân tộc Trong đề tài tiến hành điều tra, đánh giá tình hình sử dụng, chế biến thuốc đồng bào dân tộc Cao Lan Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... biến thuốc dân tộc Cao Lan Không đa dạng phận sử dụng, thuốc chữa bệnh ngƣời dân tộc Cao Lan, Dân Tiến phong phú cách chế biến ông lang, bà mế Để tiện theo dõi, tạm thời chia cách sử dụng...
 • 6
 • 32
 • 1

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... dẫn cho hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin cảm ơn cán bộ, công chức Sở Tài Nguyên Môi tr-ờng, UBND huyện Nhai, nơi xin số liệu thực đề tài tạo điều kiện cho trình thực đề tài Tôi cảm ơn gia ... dụng đất HSC : Hồ sơ địa KH : Kế hoạch NXB : Nhà xuất P : Ph-ờng TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc TN & MT : Tài nguyên môi tr-ờng TP : Thành phố UBND : Uỷ ban nhân dân X : DANH MC CC BNG Bng ... thnh lp bn a chớnh - L-ới địa đ-ợc phát triển dựa điểm địa sở, l-ới đ-ợc bố trí có cặp điểm thông nhau, sử dụng công nghệ GPS để đo đạc tính toán bình sai - Bản đồ địa đ-ợc thành lập theo ph-ơng...
 • 91
 • 411
 • 0

quy hoạch nông thôn mới dân tiến huyện nhai tỉnh thái nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... ĐỊNH: Điều Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM Dân Tiến, Huyện Nhai với nội dung chủ yếu sau: I Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng Nông thôn Dân Tiến, Huyện Nhai giai đoạn 2011-2015, ... Đồng Rã Đồng Vòi Quy hoạch Mở rộng Giữ nguyên hiên trạng Giữ nguyên hiên trạng Đóng cửa (2013-2015) Quy hoạch Mở rộng Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch 6 .Quy hoạch mạng lưới công ... quy hoạch văn hướng dẫn hành điều lệ quy định riêng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Dân Tiến UBND Huyện Nhai phê duyệt 10 Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện: 10.a Tiến độ Sau Quy hoạch...
 • 18
 • 111
 • 2

Lịch sử dòng họ Lã trong cộng đồng người Nùng ở xóm Bắc Phong Dân Tiến huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên

Lịch sử dòng họ Lã trong cộng đồng người Nùng ở xóm Bắc Phong xã Dân Tiến huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
... quát xóm Bắc Phong Dân Tiến huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên Chương 2: Lịch sử dòng họ cộng đồng người Nùng xóm Bắc Phong Dân Tiến huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XÓM ... kinh tế - hội xóm Bắc Phong .17 CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ DÒNG HỌ LÃ TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NÙNG XÓM BẮC PHONG XÃ DÂN TIẾN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN 21 2.1 Lịch sử dòng họ ... Lịch sử văn hóa dòng họ xóm Bắc Phong Dân Tiến huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 3.2 Nhiệm vụ - Phân tích đặc điểm môi trường tự nhiên hội xóm Bắc Phong Dân Tiến huyện Nhai tỉnh Thái...
 • 56
 • 1,505
 • 0

nghiên cứu tính đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc trong một số trạng thái thảm thực vật tại vũ chấn, huyện nhai tỉnh thái nguyên

nghiên cứu tính đa dạng thực vật và tài nguyên cây thuốc trong một số trạng thái thảm thực vật tại xã vũ chấn, huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... hành nghiên cứu theo nội dung sau: Đa dạng trạng thái thảm thực vật khu vực nghiên cứu Đa dạng hệ thực vật trạng thái thảm thực vật chọn nghiên cứu Đa dạng thành phần dạng sống trạng thái thảm thực ... Những nghiên cứu thảm thực vật, đa dạng thực vật Thái Nguyên khu vực nghiên cứu Các công trình nghiên cứu thảm thực vật đa dạng thực vật Thái Nguyên Cuối năm 70, Sở Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu ... nghiệp 5.031,9 Đây có nhiều rừng huyện Nhai nên thuận lợi cho việc nghiên cứu tính đa dạng thực vật tài nguyên thuốc Vì chọn đề tài "Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tài nguyên thuốc số trạng...
 • 130
 • 262
 • 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất giải pháp phát triển cây khoai tây tại Bình Long, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất giải pháp phát triển cây khoai tây tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
... đến hiệu kinh tế khoai tây - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Bình Long, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây địa bàn Bình Long, huyện Nhai, ... có hiệu đem lại giá trị kinh tế phương hướng phát triển khoai tây năm tới Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế đề xuất giải pháp phát triển khoai tây Bình Long, huyện ... ngành kinh tế nông nghiệp với đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế đề xuất giải pháp phát triển khoai tây Bình Long, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế...
 • 74
 • 140
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (GASTROPODA) TẠI THẦN SA, HUYỆN NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (GASTROPODA) TẠI XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... (Gastropoda) Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực riêng tôi, thực sở nghiên cứu thực địa khu vực Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Dưới hướng dẫn khoa học TS ... loại học đa dạng sinh thái ốc cạn khu vực Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 2.1.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu ... vật thân mềm chân bụng Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Xác định ĐDSH động vật Thân mềm Chân bụng cạn Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên + Xác định (đánh...
 • 97
 • 96
 • 0

ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, LÂU THƯỢNG, HUYỆN NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... 500 24 02 500 24 dự án đầu xâ y dựng công t rình khai t hác lộ thiên mỏ đá vôi làm VLXD thông thường mỏ đá vạn xuân thôn trúc mai lâu t hượng huyện nhai tỉnh thái nguyên T o độ cáác iể ... cha qung Do mỏ đá vôi làm vất liệu thông thờng khu vực mỏ đá Vạn Xuân, thôn Trúc Mai hầu nh đất phủ nên trình khai thác không dùng bãi thải mà bãi thải sử dụng cho trình nghiền sàng đá, lợng bột ... sản khu mỏ, phơng pháp khai thác hợp lý khai thác lộ thiên Trong diện tích khu mỏ, lớp đất phủ hầu nh không có, để bảo đảm độ ổn định bờ moong khai thác, dự kiến tính góc dốc bờ moong khai thác...
 • 148
 • 551
 • 1

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện nhai-tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN ... lục số loài thực vật nguy cấp, quý khu Bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa-Phƣợng Hoàng - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn có hiệu loài quý loài nguy bị đe doạ cao khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phƣợng ... hành đề tài: Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn Nghiên cứu trạng loài thực vật nguy cấp, quý đề xuất số giải pháp bảo tồn khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng huyện Nhai...
 • 93
 • 377
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại Phú Thượng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
... Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế nông hộ Phú Thượng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên” - Đề tài thực nhằm hệ thống hóa số vấn đề lý luận kinh tế nông hộ Phân tích đánh ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG THU TRÀ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TẠI XÃ PHÚ THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN ... Định hướng số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ 60 4.4.2.1 Định hướng phát triển kinh tế nông hộ Phú Thượng 60 4.4.2.2 Một số giải pháp phát triển kinh tế nông Phú Thượng...
 • 85
 • 145
 • 0

Đánh giá thực trạng nghèo thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại la hiên huyện nhai tỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng nghèo thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã la hiên  huyện võ nhai  tỉnh thái nguyên
... tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng nghèo thông qua phương pháp tiếp cận đa chiều giải pháp giảm nghèo bền vững La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên , Khóa luận thân thực sở nghiên cứu lý ... Giải pháp giảm nghèo bền vững La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 57 4.4.1 Định hƣớng giảm nghèo bền vững La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 57 4.4.2 Giải ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM HỒNG PHƢỢNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHÈO THÔNG QUA PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA CHIỀU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI XÃ LA HIÊN, HUYỆN VÕ NHAI, ...
 • 74
 • 157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách khai thác và chế biến cây thuốc của đồng bào dân tộc tại khu vực nghiên cứuxã lâu thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênxã thần sa huyện võ nhai tỉnh thái nguyênxã thượng nung huyện võ nhai tỉnh thái nguyênxã la hiên huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđiều kiên kinh tế xã hội ở xã la hiên huyện võ nhai tỉnh thái nguyênnghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến huyện sơn dương tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai acacia hybrid tại vùng đệm của khu bảo tồn thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đến năm 2020đánh giá hiệu quả của một số hệ thống nông lâm kết hợp tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyênkhảo sát tình hình bệnh viêm đường hô hấp mãn tính crd do mycoplasma gallisepticum trên giống gà mía nuôi trong các nông hộ tại xã phượng tiến – huyện định hoá – tỉnh thái nguyênđánh giá tình hình sử dụng máy nông nghiệp tại xã phượng tiến huyện định hóa tỉnh thái nguyênnguồn lực và vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện võ nhai tỉnh thái nguyêntại xã nam tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyênSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 023Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 025Tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ban quản lý chợ long xuyên đến năm 2015 luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển trong luật quốc tế hiện đại luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài đảo diệp sơn độc đáo với con đường giữa biển luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpthitruongdulich p2 5421Đề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiĐề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình trung tâm dạy nghề huyện mường chà, tỉnh điện biênNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênNghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhNHẬN DẠNG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TỪ DỮ LIỆU CỦA CẢM BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINHPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập